Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

"Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις αυτού"


Όταν ο κόσμος βλέπει την Ορθόδοξη Εκκλησία, βλέπει την Εκκλησία του Χριστού που ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων. Είναι η Εκκλησία των Αγίων.
Στην αρχαία Ελλάδα, η λέξις «Άγιος» σήμαινε ένας αγνός χαρακτήρας. Η λέξις πήρε και αυτή την έννοια με τους Χριστιανούς απο τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Η ερώτηση υπάρχει, όμως: «Ποιός είναι Άγιος;»

Η πρώτη απάντηση μας έρχεται απο τον Τρισάγιο Ύμνο, που ακούμε σε τόσες από τις ακολουθίες μας: «Άγιος ο Θεός». Ο Θεός μας είναι «Άγιος» από τη φύση του. Είναι ο Θεός που μας δείχνει την απόλυτη εικόνα της Αγιότητος. Ο Άγιος Θεός μας είναι: Ελεήμων, Μακρόθυμος, Δίκαιος, η Τέλεια Αγάπη, η Αλήθεια και η Ζωή. Μάλιστα, όπως λέει ένας ύμνος, είναι στους αχάριστους ο Ευεργέτης, ο Λυτρωτής για τους αιχμάλωτους, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης σ’αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι.


Είναι, όμως, και μία δεύτερη απάντηση σ’αυτή την ερώτηση. Ο Θεός, επειδή θέλει επικοινωνία με το δημιουργημά Του, θέλει και μάς να έχομε μία διάπειρη επικοινωνία μαζί Του. Θέλει και μείς, άς και είμαστε δημιουργήματά Του, να γίνουμε όπως και Αυτός. Θέλει και μείς να γίνουμε Άγιοι – οι λεγόμενοι «Άγιοι κάτα χάριν».

Οι Αγιοί μας δέν ήταν τέλειοι. Μερικοί απ’αυτούς είχαν μία επικοινωνία με τον Θεό απο μικρά παιδιά. Μερικοί, όμως, ήταν οι «πιό αμαρτωλοί άνθρωποι» πρωτού έχουν αυτή τη πλήρη επικοινωνία με τον Θεό. Όλοι οι Άγιοί μας, όμως, ήταν αμαρτωλοί που ειληκρινά έδειξαν μετάνοια απο την καρδιά τους. Γι’αυτό και ο Θεός τους συγχώρεσε. Γι’αυτό και οι Άγιοι, όταν τους βλέπουμε στους ναούς μας, μας ομιλούν με δυνατή φωνή: «Εκεί που είσαι (δηλαδή, εδώ στον κόσμο), ήμουν. Τώρα, εγώ που είμαι (δηλαδή, στον Παράδεισο), μπορείς να ερθείς.»
Ας είναι η προσευχή μας να μας κάνει άξιους ο Κύριος να είμαστε και μείς «Άγιοι κατά χάριν» στην Ουράνια Βασιλεία Του, μαζί Του για πάντα, «είς τους αιώνας των αιώνων.» Αμήν.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών!


"God is marvellous amongst His Saints"

When people see the Orthodox Church, they see the Church of Christ which was founded on the day of Pentecost.  The Church of the martyrs, the confessors and the righteous. It is the Church of the Saints. 
In Ancient Greece, the word "Saint" meant to signify a person with a "pure character". Christians also retained this meaning for the word, from the first century to today. The question remained, though: "Who is a Saint? Who is Holy?"

The first answer comes to us from the Thrice-Holy Hymn, which we hear in many of our services: "Holy God." God is "Holy" by nature. God is He who shows us the perfect picture of Holiness. God, who is Holy, is also Merciful, Long-suffering, Righteous, Perfect Love, the Truth and the Life. As one hymn says, He is the Benefactor to the ungrateful, the Liberator to the prisoners, the Sun of Righteousness to those who sit in darkness.
There is a second answer to this question, though. Because God wants communion with His creation, He wants us to also have a fervent communion with  Him. He wants us, as His creations, to become as Him. He wants us to become Holy - "Holy by grace".

Our Saints were not perfect. Some of them had this communion with God from small children, while others were "the most sinful" before they had this communion with God. All of our Saints, though, were sinners who truly showed repentance from their hearts. That is why God forgave them. That is why our Saints, when we see them in our Churches, speak to us in a loud voice: "Where you are (that is, in the world), I once was. Now, where I am (that is, in Paradise), you too can come."
Let it be our prayer that the Lord makes us worthy of becoming "holy by grace" in His Heavenly Kingdom, to be together with Him "to the ages of ages." Amen.

Saints of God, intercede for us!

πηγή αρχείου gocanada.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου