Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη συνομιλία (ερωτ. 178-179)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη συνομιλία (ερωτ. 178-179)

178. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον αριθμό 666, για τον όποιον ομιλεί ό απόστολος καί Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 13,18 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως;
 Ό αριθμός 666, είναι ένας αριθμός συμβολικός καί αποκαλυπτικός, τον όποιον μεταφράζει ως έξης ό άγιος Ανδρέας Καισαρείας. Το πρώτο νούμερο συμβολίζει την παράλογη επιθυμία, δηλαδή την αχαλίνωτη εξάπλωση της ακολασίας καί παντός σαρκικού πάθους, κατά τον έσχατο αιώνα.
Το δεύτερο νούμερο συμβολίζει αλλά φοβερά πάθη, όπως: την ασυγκράτητη οργή, ή οποία θα κυριάρχηση στον κόσμο, κατά τους έσχατους καιρούς.
Δηλαδή την έξαψη της μέχρι εγκλήματος κακίας, τον άνευ ευσπλαχνίας καί αιτίας φόνο αθώων ανθρωπίνων υπάρξεων, δηλ. βρεφών από την κοιλιά της μητέρας των (εκτρώσεις).
Το τρίτο νούμερο συμβολίζει αλλά αποκαλυπτικά πάθη, όπως: την παράλογη φαντασία με την οποία θα εξαπατάται ή ανθρωπότητα στους έσχατους καιρούς.
 Οί άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να ζήσουν χωρίς την αυταπάτη του λογικού, διότι μ' αυτό τον τρόπο ό διάβολος εισχωρεί ευκολότερα καί ανεπαίσθητα στην καρδιά του ανθρώπου. πριν από το τέλος του κόσμου οί άνθρωποι δεν θα έχουν στην καρδιά των την πνευματική αίσθηση. Δεν θα έχουν ζήλο πλέον για την εκκλησία, την προσευχή, την ανάγνωση των ψυχωφελών βιβλίων, την νηστεία, την εκτέλεση των καλών έργων.
Επειδή ή καρδιά των θα είναι έρημη από κάθε ιερό καί όσιο, θα ζουν μόνο με τίς υλικές αισθήσεις, με τους επαίνους του κόσμου, για το θεαθήναι στους άλλους, με εγωιστική φαντασία, όπως τα λέγει ό προφήτης Ησαΐας: «Είσήλθεν ό θάνατος ταις θυρίσι (δηλ. από τάς αισθήσεις) ημών». Αυτοί πού θα απομακρυνθούν από την αληθινή στον Χριστό πίστη θα λάβουν στο μέτωπο καί στα χέρια των, δηλ. στον νου, στην θέληση, στην σκέψη καί στα έργα των το σημείο των τριών ομοίων αριθμών το 666, δηλ. τα πάθη πού συμβολίζονται με αυτά.
Θα αιχμαλωτισθούν καί στα τρία μέρη της ψυχής από τον σατανά, στον νου, στην θέληση καί την καρδιά. Αυτοί οί άνθρωποι δεν θα κάνουν με το χέρι των καί την καρδιά των το σημείο της νίκης καί σωτηρίας, τον Τίμιο Σταυρό. Ενώ οί καλοί χριστιανοί θα τιμούν τον Τίμιο Σταυρό, θα διώκονται καί θα μισούνται από όλα τα έθνη χάριν του Ονόματος του Χριστού. Άλλα «ό ύπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται».
Ό σοφός Σολομών λέγει ότι ή ανομία θα ερήμωση όλη την γη καί θα ανατρέψει τον θρόνο των δυναστών. Συνεπώς λοιπόν, όχι τα όπλα θα ερημώσουν τίς ψυχές των ανθρώπων καί ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ή αμαρτία. Ενώ ό άγιος Έφραίμ ό Σύρος λέγει ότι από την κοιλία θα αρχίσει ό παμμίαρος αντίχριστος να πολεμά τους ανθρώπους, δηλαδή με την πείνα.
Άλλοι θείοι Πατέρες λέγουν ότι στην Μέλλουσα Κρίση θα ηχήσουν οί σάλπιγγες των αγγελικών ταγ¬μάτων, τα όποια έχουν τεθεί ως φύλακες των Χωρών καί των διαφόρων τόπων του κόσμου, πού θα είναι αναρίθμητες για να καλέσουν τους λαούς για την Κρίση, όπως λέγει ό προφήτης Δαβίδ: «Κληθήσεται ό ουρανός άνω καί ή γη κάτω (δηλ. οί άγιοι του παραδείσου καί οί ψυχές των αμαρτωλών από την κόλαση) του επιλέγει τον λαόν αυτού». Καί τόσο δυνατά καί φοβερά θα κτυπήσουν οί σάλπιγγες, ώστε θα τρομοκρατήσουν τους ευρισκομένους στον αδη καί στον παράδεισο, ώστε να εξέλθουν για την Μέλλουσα Κρίση (κατά το βιβλίο, Θύρα της Μετανοίας).
Ενώ ό τόπος της εσχάτης Κρίσεως λέγουν οί Άγιοι Πατέρες θα γίνει στον αέρα, πάνω από την Ιερουσαλήμ, όπου σταυρώθηκε ό Σωτήρ για την σωτηρία του κόσμου, ώστε όλοι «όψονται όν έξεκέντησαν». Τότε θα φανερωθεί στον ουρανό το σημείο του υιού του Άνθρωπου, δηλ. ό Τίμιος Σταυρός καί «τότε κόψονται πάσαι αί φυλαί της γης» διότι δεν πίστευσαν στον Χριστό.


179. Με το τέλος τον κόσμου θα γίνει γενική καταστροφή του σύμπαντος ή μόνο ανακαίνισης αυτού;

Δεν θα καταστροφή τελείως ό υλικός κόσμος, δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν, αλλά μόνο θα ανακαινιστή κατά τον λόγο του προφήτου Δαβίδ, ό όποιος λέγει: «Εξαποστέλλεις το Πνεύμα Σου καί κτισθήσονται καί ανακαινιείς το πρόσωπον της γης» (Ψαλμ. 103,31), καί (Β' Πέτρ. 3,13). Γι' αυτό καί οί Άγιοι Πατέρες αποφάνθηκαν ότι, «Όποιος θα ειπεί ότι στο τέλος του κόσμου θα καταστραφεί ολόκληρο το σύμπαν, δηλ. ή δημιουργία του Θεού, να αναθεματίζεται».


Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου