Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τέταρτο . Κεφάλαιο 1ον. 1) «Όσοι ασχολούνται μέ μάγια λένε και πολλά ψέματα» 2) «Οί δαιμονικές, μαγικές ενέργειες » 3) «Ό διάβολος ποτέ δέν μπορεί νά κάνη καλό »

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 

«Όσοι ασχολούνται μέ μάγια λένε και πολλά ψέματα»

- Γέροντα, οί μάγοι έχουν κάποια πληροφορία;
- Έχουν πληροφορία από τόν διάβολο, αλλά λένε καί πολλά ψέματα. Κι εσείς νά προσέχετε εκεί στο αρχονταρίκι. Πρέπει νά ελέγχετε τήν κατάσταση. Νά βλέπετε τί άνθρωποι είναι αυτοί πού έρχονται, γιατί μπορεί νά έρθη καί κανένας πού ασχολείται μέ μαγικά.
Σας φαίνεται παράξενο; Σε μιά αγρυπνία εδώ ήρθαν δυο άτομα πού ασχολούνταν μέ μαγικά. Πλησίαζαν τούς ανθρώπους καί τούς έλεγαν διάφορα. Έλεγαν καί ψέματα ότι έχουν σχέση καί μέ τόν Καντιώτη. Σέ μιά γυναίκα είπαν: «Σού έχουν κάνει μάγια. Θά 'ρθούμε στό σπίτι σου, νά τά λύσουμε μέ έναν σταυρό πού έχουμε».
Έρχονται στήν αγρυπνία, μιλούν καί λίγο πνευματικά, οπότε σού λένε οί άλλοι: «αφού έρχονται στήν αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι», καί ανοίγουν τήν καρδιά τους.
Πώς μπερδεύουν τόν κόσμο μέ τά ψέματα πού λένε! Γιά νά ξεγελάση κάποιος μιά κοπέλα, της είπε: «Ό πατήρ Παϊσιος είδε όραμα ότι θά σέ παντρευτώ· πάρε νά φορέσης αυτό, χωρίς νά εξέτασης τί είναι», καί της έδωσε κάτι πού ήταν μαγικό.
Αλλά εκείνη ευτυχώς δέν τό φόρεσε. «Καλά, ό πατήρ Παΐσιος μέ τέτοια ασχολείται!», είπε καί πιάνει καί μου γράφει ένα γράμμα, τέσσερις σελίδες μέ πυκνά γράμματα, γεμάτο βρισιές. Τέτοιο βρισίδι! «Δέν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι νά γίνη τό βρισίδι, αφού δέν ξεγελάστηκες νά φορέσης αυτό τό σατανικό!».
- Σας ήξερε, Γέροντα;
- Όχι, δέν μέ ήξερε. Κι εγώ δέν τούς ήξερα, ούτε αυτήν ούτε εκείνον.

Θαύματα του Αγίου Σεραφείμ της Βίριτσα


Στέφανος ο δραπέτης

Σ' ένα χωριό στις όχθες της λίμνης Τσούτσκοε, ζούσε ένας άνθρωπος που λεγόταν Στέφανος με τη γυναίκα του και τρία παιδιά. Σ' αυτό το χωριό οι άνδρες το καλοκαίρι ασχολούνταν με αλιεία και το χειμώνα πήγαιναν να δουλεύουν στην Πετρούπολη.
Πήγε και ο Στέφανος ένα χρόνο το χειμώνα στην Πετρούπολη και εκεί έμεινε, δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι. Έγραψε στη γυναίκα του ένα γράμμα και μετά εξαφανίστηκε για έξι μήνες. Η γυναίκα του κάθε φορά διάβαζε στους αγράμματους γονείς το ίδιο γράμμα σαν να ή­ταν καινούριο για να μην καταλάβουν οι γονείς τι συμβαίνει, τι τους είχε κάνει ο Στέφανος.
Αλλά πόσο μπορούσε να αντέξει; Μια μέρα όταν πάλι τους διάβα­ζε το γράμμα του Στεφάνου ξέσπασε σε κλάματα και τους τα είπε όλα. Η γυναίκα μαζί με τον πατέρα του Στεφάνου πήγαν στην Πετρούπολη για να βρουν τον δραπέτη και προσεύχονταν στον Κύριο να τους βοη­θήσει.

Έμαθαν ότι ο Στέφανος έμπλεξε με τους κακο­ποιούς. Μία μέρα ήταν μαζί τους σ' ένα σπίτι και έ­παιζε χαρτιά. Ξαφνικά κάποιος τον φώναξε. Νόμισε ότι ήταν ένας από τους γνωστούς του και πήγε να τον δει. Αλλά ήταν ο πατέρας Σεραφείμ, που του είπε:

-Τι είχες κάνει Στέφανε; Αυτοί οι φίλοι σου δεν έ­χουν κανέναν. Εσύ όμως έχεις οικογένεια, παιδιά και τους γέρους γονείς, που σε περιμένουν. Πήγαινε αμέσως στο τάδε ξενοδοχείο, εκεί θα τους βρεις.

Ο Στέφανος έκανε αυτό που του είπε ο Γέροντας, πήγε στο ξενοδοχείο όπου βρήκε την γυναίκα και τον πατέρα του και γύρισε μαζί τους στο σπίτι.

Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός έκτος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 3.
(Περὶ διακρίσεως εὐδιακρίτου)

37. Ὅλα τὰ πράγματα ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ τάξι καὶ ἀρχή, μερικὰ δὲ καὶ τέλος. Τὸ τέλος ὅμως τῆς ἀρετῆς εἶναι χωρὶς τέλος – «πέρας ἀπέραντον». Διότι ὅπως λέγει ὁ Ψαλμῳδός: «Πάσης συντελείας εἶδον πέρας· πλατεία δὲ καὶ ἀπέραντος ἡ ἐντολή σου σφόδρα» (πρβλ. Ψαλμ. ριη´ 96).

38. Ἐὰν μερικοὶ ἀγωνισταὶ «πορεύωνται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν» (Ψαλμ. πγ´ 8), ἀπὸ τὴν δύναμι δηλαδὴ τῆς πράξεως στὴν δύναμι τῆς θεωρίας· καὶ ἐὰν «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε λήγη» (πρβλ. Α´ Κορ. ιγ´ 8)· καὶ ἐάν, ὅπως ἀναφέρεται πάλι στὴν Γραφή, «ὁ Κύριος φυλάξη τὴν εἴσοδον τοῦ φόβου σου καὶ τὴν ἔξοδον τῆς ἀγάπης σου» (πρβλ. Ψαλμ. ρκ´ 8)· ἄρα τὸ τέλος της εἶναι χωρὶς τέλος – «πέρας ἀπέραντον». Ὅσο καὶ ἂν προχωροῦμε σ᾿ αὐτήν, ποτὲ δὲν θὰ παύσωμε, ὄχι μόνο στὴν παροῦσα, ἀλλὰ οὔτε στὴν μέλλουσα ζωή, ἀπὸ τοῦ νὰ λαμβάνωμε καὶ νὰ προσθέτωμε φῶς γνώσεως ἐπάνω στὸ φῶς. Θὰ λεχθῆ δὲ καὶ τοῦτο, ὅσο καὶ ἂν φανῆ σὲ πολλοὺς παράδοξο: Σύμφωνά μὲ τὸν προηγούμενο συλλογισμό, ὦ μακάριε, θὰ ἐτολμοῦσα νὰ εἰπῶ ὅτι οὔτε οἱ Ἄγγελοι σταματοῦν νὰ προοδεύουν. Λέγω δὲ ὅτι προσθέτουν περισσότερη δόξα στὴν δόξα τους καὶ γνῶσι στὴν γνῶσι τους.

39. Μὴ θαυμάσης γιὰ τὸ ὅτι πολλὲς φορὲς οἱ δαίμονες μᾶς φέρνουν καὶ ἀγαθοὺς λογισμούς. Μᾶς τοὺς φέρνουν μέν, ἀλλὰ ἐν συνεχείᾳ ἐναντιώνονται νοερῶς σ᾿ αὐτούς. Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ μυστικὲς σκέψεις τῶν καρδιῶν μας τὶς γνωρίζουν (14).

Η θέωση. Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη

H θέωση δυνατή δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού

Του Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσ. Γρηγορίου

Θέωση και Ορθοδοξία
     
       Στην Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει την θέωση, επειδή η Χάρις του Θεού, σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, είναι άκτιστος. Ο Θεός δεν είναι μόνο ουσία, όπως νομίζουν οι Δυτικοί, αλλά είναι και ενέργεια. Εάν ο Θεός ήταν μόνο ουσία, δεν θα μπορούσαμε να ενωθούμε, να κοινωνήσουμε μαζί Του, διότι η ουσία του Θεού είναι φοβερή και απρόσιτη στον άνθρωπο, κατά το «ου γαρ μη ίδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσεται» (Εξ. λγ', 20).
       Ας αναφέρουμε ένα κάπως σχετικό παράδειγμα από τα ανθρώπινα. Αν πιάσουμε ένα ηλεκτρικό καλώδιο γυμνό, θα πεθάνουμε. Όταν όμως ενώσουμε μία λάμπα στο καλώδιο, φωτιζόμαστε. Την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος την βλέπουμε, την χαιρόμαστε, μας βοηθεί. Την ουσία του δεν μπορούμε να την πιάσουμε. Κάτι παρόμοιο, ας μας επιτραπή να πούμε, συμβαίνει και με την άκτιστο ενέργεια του Θεού.
       Εάν θα μπορούσαμε να ενωθούμε με την ουσία του Θεού, θα εγινόμαστε και εμείς κατ' ουσίαν θεοί. Δηλ. όλα θα εγίνοντο θεοί, θα υπήρχε μία σύγχυσις, και τίποτε δεν θα ήταν ουσιαστικά θεός. Ό,τι πιστεύουν με λίγα λόγια στις ανατολικές θρησκείες, π.χ. στον Ινδουϊσμό, όπου ο θεός δεν είναι προσωπική ύπαρξις, αλλά συγκεχυμένη δύναμις σκορπισμένη σ' όλον τον κόσμο, και στους ανθρώπους και στα ζώα και στα πράγματα (Πανθεϊσμός).

       Εάν πάλι ο Θεός είχε μόνο την αμέθεκτη θεία ουσία χωρίς τις ενέργειές Του, θα παρέμενε ένας θεός αυτάρκης, κλεισμένος στον εαυτό του, ακοινώνητος στα πλάσματα του.[...]
       Με τις άκτιστες αυτές ενέργειές Του ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και συνεχίζει να τον συντηρή. Δίδει ουσία και υπόστασι στον κόσμο μας με τις ουσιοποιητικές ενέργειές Του. Είναι παρών στην φύσι και συντηρεί το σύμπαν με τις συντηρητικές ενέργειές Του. Φωτίζει τον άνθρωπο με τις φωτιστικές Του ενέργειες. Τον αγιάζει με τις αγιαστικές ενέργειες. Τον θεώνει, τέλος, με τις θεωτικές ενέργειές Του. Άρα με τις άκτιστες ενέργειές Του ο άγιος Θεός μπαίνει στην φύσι, στον κόσμο, στην ιστορία, στην ζωή των ανθρώπων.

Σε τελικό στάδιο δοκιμής το τσιπάρισμα. Μας υποχρεώνουν να "τσιπάρουμε" όλα τα κατοικίδιά μας.


Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε:
Υποχρεωνόμαστε δια νόμου, (προβλέπεται αυστηροποίηση τόσο των ποινικών κυρώσεων, όσο και των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες). να τσιπάρουμε κάθε κατοικίδιο ζώο μας, όπως κότες, κατσίκα, πρόβατο, αγελάδα, σκύλο, γάτα, ψάρι, ωδικό πτηνό κ.λ.π έτσι ώστε να ελέγχονται αυτά τα ζώα τα οποία θα μπορούσαν να μας παρέχουν το ανόθευτο γάλα τους, τα αυγά τους, κ.λ.π.

Για να μην φαίνεται τόσο ευθέως "αιμοβόρο" το νομοσχέδιο, χρυσώνουν το χάπι για να πανηγυρίζουν και οι φιλόστοργοι - φιλόζωοι,  με ποινή φυλάκισης μη εξαγοράσιμη και χρηματική ποινή μέχρι 30.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο, για κακοποίηση ζώου!
Δηλαδή σαν κοινωνία θα τιμωρεἰται κανείς βαρύτερα αν κακοποιεί ζώο, αλλά αν κακοποιήσει κάποιος εγκληματίας την οικογένειά σου, σας κλέψει, σας βιάσει κ.λ.π, δεν θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο φυλάκισης, ή θα έρχεται ο Καστανίδης και θα βγάζει τους ποινικούς εγκληματίες επειδή δεν χωράνε οι φυλακές και δεν υπάρχουν κοντήλια για τα έξοδα σύτισής τους.

Οι άνθρωποι που παριστάνουν την κυβέρνηση των Ελλήνων προωθούν νόμο σύμφωνα με τον οποίον δεν θα χρειάζεται η άδεια κανενός για να γίνουμε "δωρητές οργάνων"!! Θα μπορούν διαμέσου της ηλ. διακυβέρνησης να μας ονομάζουν αυθαίρετα "δότες".


Είναι τραγική η επιθετικότητα που εμφανίζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση των Ελλήνων, (μη εξαιρουμένης αυτής που υποδύεται την αντιπολίτευση και συνυπογράφει τα πάντα, ή συναινεί σιωπώντας στα πάντα).
Ανάμεσα σε μια σωρεία απάνθρωπων, ανθελληνικών, αντιορθοδόξων αποφάσεων που έλαβαν μέχρι σήμερα με μορφή καταιγισμού χωρίς παραπομπή σε δημοψηφίσματα για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν την επιβίωση ενός ολόκληρου έθνους, έρχονται σήμερα να προσθέσουν ακόμη μια  απόφαση, η οποία θα έχει το αποτέλεσμα να μεταφέρει - με την βοήθεια που θα προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση,- εντός των νοσοκομείων, τα κυκλώματα της αφαίρεσης οργάνων που διώκονται ποινικώς παγκοσμίως. (βλ. Κοσυφοπέδιο)

Τώρα βέβαια η "εκτέλεση" θα είναι "νόμιμη" και κυβερνητική, και κάποιοι θα βρίσκουν αντί αδράς αμοιβής οτιδήποτε ανθρώπινο μέλος-όργανο μπορούν να πληρώσουν στα τεράστια παραϊατρικά νοσοκομειακά συμφέροντα που θα δημιουργηθούν, χωρίς να μπορεί να επέμβει κανείς.

Για να το καταλάβετε καλύτερα αν χτυπήσει ένα μέλος της οικογενείας σας σε ένα τροχαίο, δεν θα ξέρετε ποτέ πως και γιατί απεβίωσε, δεν θα μπορείτε να κάνετε κάτι νομικά, και θα παραλαμβάνεται τα κόκαλά του μόνο, σε μια σακούλα, για να τα ενταφιάσετε. Εκτός και αν με "νόμιμο" τρόπο επιβάλουν και την καύση, ώστε να μην υπάρχει κανέναν στοιχείο!!
Τα υπόλοιπα μέλη του και όργανά του θα λείπουν και έχουν δωθεί δια του επισήμου - με κρατική "βούλα" - κυκλώματος πώλησης οργάνων!

Ηχητικό Αγιολόγιο 31 Μαρτίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 31 Μαρτίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

31 Μαρτίου Συναξαριστής

Ὑπατίου Ἱερομάρτυρα, Ἀκακίου Ὁμολογητή, Θεοφίλου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ μαρτυρησάντων, Μενάνδρου καὶ Σαβίνου Μαρτύρων, Βλασίου Ὁσίου, Στεφάνου Θαυματουργοῦ, Ἰωάννου πρίγκιπα, Ἰωνὰ Μητροπολίτου, Ἰννοκεντίου Μητροπολίτου.
 Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ὑπάτιος ἦταν Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ ἔτος 325 μ.Χ., στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Διακρίθηκε γιὰ τὴν πιστότητά του στὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ τὴν σφοδρὴ πολεμική του κατὰ τῶν δυσσεβῶν αἱρετικῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἀρειανῶν.
Ἡ στάση του αὐτὴ ἐξήγειρε τοὺς πληγέντες Νοβατιανούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν μὲ κάθε τόπο τὴν ἐξόντωσή του. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, τὸ ἔτος 326 μ.Χ. πλήρωσαν κάποιους εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι σὲ κρημνώδη περιοχὴ ἐπιτέθηκαν κατὰ τοῦ Ἁγίου μὲ ξύλα καὶ πέτρες καὶ τὸν ἄφησαν μισοπεθαμένο. Πρὶν ξεψυχήσει, μία ἐκ τῶν φανατικῶν αἱρετικῶν γυναικῶν τὸν θανάτωσε διὰ λίθου.
Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος μαρτύρησε καὶ κληρονόμησε τὴν Βασιλεία τῆς Τριαδικῆς Θεότητος.


Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὁσίως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, καὶ πρόεδρος ἔνθεος, τῆς Ἐκκλησίας Γαγγρῶν, ἐδείχθης Ὑπάτιε, Ὅθεν θαυματουργίαις, διαλάμπων ποικίλαις, σύνθρονον τῷ Τεκόντι, τὸν Υἷον ὠμολώγεις, δι' ὃν καὶ χαίρων ἤθλησας, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε.

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 12ον. «Ἠ Ἱερά παράδοσις» Μέρος Α΄ Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

Θέμα 12ον «Ἠ Ἱερά παράδοσις»  Μέρος Α΄  (σελίδων 213-220)
____________________________

Β΄ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣΕὐαγγελικός: Ἄς ἔλθωμεν ὅμως καί εἰς τήν Ἱεράν παράδοσιν τῶν 3-4 πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ ἵνα ἴδωμεν τί λέγωσι περί εἰκόνων, Σταυροῦ καί λειψάνων.

Ὀρθόδοξος: Εὐχαρίστως.  Καί πρῶτον ἄς ἴδωμεν τί λέγουσι περί τοῦ Σταυροῦ.  Πρός ἀποφυγήν μακρηγορίας θά σᾶς ἀναφέρω τρεῖς μόνον μεγάλους Πατέρας, τόν Ἱερόν Αὐγουστῖνο, τόν Μέγα Ἀθανάσιον καί τόν Μέγαν Ἀντώνιον. 
Καί πρῶτον ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος. Quid est, quod omnes noverunt, signum Christi nisi crux Christi? Quod signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium, sive ipsi aquae ex qua regenerantur, sive oleo quo chrismate unguntur, sive sacrificio quo aluntur, nihil eorum rite perficitur. (Migne P.L. 35, 1950)

Ἐξηγῶ: «Τί εἶναι: ἐκεῖνο τό ὁποῖον πάντες ἐγνώρισαν ὡς σημεῖον τοῦ Χριστοῦ, παρά ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ;   Τό σημεῖον τοῦτο ἐάν δέν προσαχθῆ ἤ εἰς τό μέτωπον τῶν πιστῶν ἤ εἰς τό ὕδωρ (τοῦ βαπτίσματος) δι’ οὗ ἀναγενῶνται (οἱ πιστοί) ἤ εἰς τό ἔλαιον διά τοῦ ὁποίου χρίονται (οἱ πιστοί) ἤ ἐν τῇ θυσίᾳ δι’ ἦς τρέφονται, οὐδέν ἐξ αὐτῶν νομίμως εὖ καί καλῶς τελειοῦται». 

Απαράδεκτο. Μαθήματα Tai Chi στο Γυμνάσιο Ολυμπιακού Χωριού!


Εν μέσω πνευματικής και οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει τις ψυχές μας και τη χώρα κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να γαλουχήσουν τα παιδιά μας στο πνεύμα της αποκρυφιστικής μπαρούφας του γινγκ/γιανγκ και της ανατολίτικης θεωρίας του Τσι που ρέει υποτίθεται σε όλη την δημιουργία και σε όλα τα όντα.
Σήμερα Τετάρτη 30 Μαρτίου στο γυμνάσιο του Ολυμπιακού Χωριού γαλλίδα δασκάλα του Τάι Τσι μύησε (όσα παιδιά ήθελαν να χάσουν το μάθημα…) στην ανατολίτικη αυτή τεχνική «χαλαρώματος» όπως παρουσιάστηκε στα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά πήγαν (αλήθεια ποιος δεν θα διάλεγε το τάι τσι από το μάθημα;) αφού τους μίλησαν για την «πολεμική τεχνική που παρουσιάζεται στην ταινία ‘άβαταρ’». Με αυτές τις πλάνες έχουμε ασχοληθεί εκτενώς ,το θέμα εξ απόψεως Ορθοδόξου έχει απαντηθεί και δεν κρίνουμε σκόπιμο να συνεχίσουμε ΑΛΛΑ έχουμε κάποια ερωτήματα προς τους υπευθύνους διοργανωτές της αποκρυφιστικής αυτής εκδήλωσης:

Υποχρεωτικό το μάθημα της Ιστορίας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Θρησκευτικά :υποχρεωτικά στην Α’ και Β’ Λυκείου και μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου


Λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα και λιγότερες ώρες θα έχουν από την επόμενη χρονιά οι μαθητές που θα πάνε στην Α’ Λυκείου, σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, καθιστώντας την Α’ Λυκείου τάξη Γενικής Παιδείας και «γέφυρα» για τη μετάβαση των μαθητών από το Γυμνάσιο.

Η καινοτομία του Νέου Λυκείου είναι η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας και στις 3 τάξεις, την οποία θα εκπονεί ο μαθητής ανά 4μηνο. Όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο βαθμός της ερευνητικής εργασίας να προσμετράται για τη εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Πιο συγκεκριμένα, στην Α΄ Λυκείου μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων σε 8 (από 16) συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής εργασίας, ενώ ο συνολικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας μειώνεται σε 32 (από 34).

1821 και παραχάραξη Ιστορίας. π. Θεόδωρος Ζήσης

Πηγή impantokratoros.gr
Πηγή στο youtube fotistsakiris

Η εικόνα δωρεά του πάμφτωχου Νικηταρά στον Ι.Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Ναυπλίου


Επ' ευκαιρία της δημοσιεύσεως της ζωής του μεγάλου αγωνιστή Νικηταρά Σταματελόπουλου (ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥ) δημοσιεύουμε την φωτογραφία της ιστορικής Αγίας Εικόνος του Αγίου Αντωνίου-της Φωτιάς και του πολέμου- δωρεά του Νικηταρά στην ενορία μας που έγινε το 1821 ως αφιέρωμα στον Ι.Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Ναυπλίου- για την ιστορική και καθοριστική για το μέλλον του αγώνα, μάχη και νίκη κατά των Οθωμανών  στο Βαλτέτσι, όταν με μισό αριθμό Ελλήνων  σε σύγκριση με τους τούρκους κατάφερε να τους εξοντώσει, τόσο που έπαθε και το χέρι του αγκύλωση από την λαβή του σπαθιού και δεν μπορούσαν να το αποτραβήξουν.
Από την ίδια ενορία επίσης ήταν και η σύζυγός του Αγγελίνα.

Ακόμη δίπλα από τον Ι.Ναό σώζεται το αρχοντικό σπίτι που του παραχώρησε ο Καπποδίστριας (στην πλ.Συντάγματος) για να του το αρπάξει  κατόπιν η τρόϊκα των 3 γερμαναράδων αντιβασιλέων και να καταντήσει ζητιάνος.(βλ. εδώ)

Στο κάτω μέρος της Αγίας Εικόνος αναγράφεται
ΔΕΗΣΙΣ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1821


Ευχαριστούμε για την ενημέρωση τον π. Διονύσιο

Νικηταράς ο Τουρκοφάγος...

Ενημέρωση από greeknation.blogspot.com

Ο π.Ιωάννης Φωτόπουλος απαντά στο άρθρο του π. Βασιλείου Βολουδάκη που δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" της 25ης Μαρτίου και αφορούσε επιστολές του Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου ΘεοδωροπούλουΤοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτόπουλου

        «Στενά τά μανίκια» τῆς Ἀληθείας 

           Στό φύλλο τῆς 25ης Μαρτίου 2011 τοῦ «Ο.Τ.»  δημοσιεύθηκε στή σελ. 6 κείμενο τοῦ π. Βασ.  Βολουδάκη με τίτλο «Αἱ χειρόγραφοι προσθῆκαι τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου συνηγοροῦν μέ τόν π. Βασίλειον Βολουδάκην».  
 Ἐκεῖ ὁ π. Βασίλειος στενοχωρημένος κάπως ἀπό τήν ἀπάντησή μας σέ κείμενό του ὑπό τόν τίτλο «Συ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν» δημοσιευμένο στόν «Ο. Τ.» (14-1-2011), ἀποσιωπώντας όσα θέματα θίγω ἐκεῖ, μοῦ ἐπιτίθεται προσωπικῶς, ἄν καί ἀναφέρεται σέ μένα ἀνωνύμως,  θέλοντας νά θίξει τό ἦθος μου καί τήν σχέση μου μέ τόν π. Ἐπιφάνιο καί ἀποβλέποντας νά δημιουργήσει ἐντυπώσεις στούς ἀναγνῶστες, ἀποτρέποντάς τους νά ἰδοῦν προσεκτικά ὅσα γράφω.  
Ἐδῶ θέλω νά πῶ ὅτι ἡ ἀπάντησή μου ἀναρτήθηκε στό διαδικτυακό τόπο orthodox-watch. blogspot.com καί σέ ἄλλα ἱστολόγια  καί ἀπεστάλη ἀμέσως μέσω τοῦ ἀνωτέρω ἱστολογίου- ἑλληνιστί τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ-πρός τόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ στίς 10 Φεβρουαρίου 2011, ὅπως μέ πληροφόρησαν οἱ διαχειριστές τοῦ ἱστολογίου, ἀλλά δέν ἐδημοσιεύθη.  Ἴσως παρέπεσε καί γι’ αὐτό συναποστέλλεται στήν ἐφημερίδα  τοῦ ʺΟ.Τ.ʺ μαζί μέ τό παρόν κείμενο.

Ηχητικό Αγιολόγιο 30 Μαρτίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 30 Μαρτίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

30 Μαρτίου Συναξαριστής

Ἰωάννου Κλίμακος, Ἰωὴλ Προφήτου, Ἰωάννου Ὁσίου, Ἰωάννου Πατριάρχου, Εὐβούλης Ὁσίας, Ζαχαρίου Ἱερομάρτυρος, Σωφρονίου Ἐπισκόπου


Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος


Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινά, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δυὸ ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωυσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλῖτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μὲ τὴν λίγη τροφὴ νίκησε τὸ κέρας τοῦ τύφου τῆς οἰήσεως καὶ τῆς κενοδοξίας, πάθη πολὺ λεπτὰ καὶ δυσδιάκριτα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐμπλέκονται στὶς κοσμικὲς ἐνασχολήσεις. Μὲ τὴν ἡσυχία, νοερὰ καὶ σωματική, ἔσβησε τὴν φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας.
 Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν δικό του ἀγῶνα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν δουλεία στὰ εἴδωλα. Ἀνέστησε τὴν ψυχή του ἀπὸ τὸν θάνατο ποὺ τὴν ἀπειλοῦσε. Μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς προσπάθειας καὶ μὲ τὴν αἴσθηση τῶν ἀΰλων καὶ οὐρανίων ἔκοψε τὰ δεσμὰ τῆς λύπης. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔγινε ὁ κατεξοχὴν ἄνθρωπος, ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πλασμένος καὶ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀνακαινισμένος.

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Βίος του Αγίου Σεραφείμ της Βίριτσα


Ο όσιος Σεραφείμ της Βίριτσα (κατά κόσμον Βασίλειος Μουραβιόβ του Νικολάου) γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του 1866 (με το παλαιό ημερολόγιο) στο χω­ριό Παχρομέγεβο της περιοχής Ρίμπινσκ, νομού Γιαροσλάβλ. Οι γονείς του Νικόλαος και Χιονία ήταν αγρότες. Το παιδί βαπτίστηκε την 1 Απριλίου του 1866 στο ναό του Χριστού Σωτήρος του χωριού Σπάσσκογε , που βρισκόταν κοντά στο Βαχρομέγεβο.
Στο βάπτισμα έλαβε το όνομα Βασίλειος...
Μετά τον Βασίλειο στην οικογένεια Μουραβιόβ γεννήθηκαν δύο κορίτσια - η Ελισάβετ το έτος 1871 και η Ευδοκία το έτος 1875. Και τα δύο τους όμως πέ­θαναν πολύ σύντομα, δεν έζησαν ούτε από ένα χρόνο. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1876 πέθανε από φυματίωση ο πατέρας του Βασιλείου και το παιδί έμεινε με την μητέρα του, που και αυτή ήταν άρρωστη. Ο Κύριος όμως δεν άφησε τους δούλους του· μεταξύ των γειτό­νων βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος που δούλευε ως βοηθός εμπόρου στην Αγία Πετρούπολη. Μαζί του ο Βασίλειος πήγε στην πρωτεύουσα όπου άρχισε να ερ­γάζεται και αυτός σ' ένα εμπορικό κατάστημα...
Από παιδί ο Βασίλειος ποθούσε πολύ να γίνει μο­ναχός. Μια μέρα αφού πήρε την άδεια από το αφεντικό του πήγε πρωί πρωί στην Λαύρα του αγίου Αλεξάνδρου Νιέβσκι με σκοπό να μιλήσει με τον ηγούμενο. Επειδή ήταν νωρίς ο ηγούμενος δεν τον δέχθηκε και οι μοναχοί του πρότειναν να πάει να μιλήσει με έ­ναν γέροντα, μεγαλόσχημο μοναχό.
 Ο Βασίλειος γο­νάτισε μπροστά του και άρχισε να τον παρακαλά να τον πάρουν στο μοναστήρι για οποιαδήποτε δουλειά.
Η απάντηση όμως του διορατικού αυτού γέροντα ή­ταν η εξής: να μείνει στον κόσμο, να κάνει οικογέ­νεια, να θρέψει τα παιδιά του και μετά μαζί με τη σύ­ζυγο να αφιερώσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής στην μοναχική άσκηση. Ο ίδιος ο πατήρ Σεραφείμ μετά από πολλά χρόνια διηγήθηκε αυτή την ιστορία, χωρίς όμως να κάνει γνωστό το όνομα του γέροντα.

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Νικόλαος Σαββούδης


Γεννήθηκε το 1899 στο Γυαλί Τσιφλίκι της Μ. Ασίας. Μετά τον ξεριζωμό των Ελλήνων από την Μικρασία, ήρθε ως πρόσφυγας στο χωριό Βατοπέδι Χαλκιδικής. Όταν ήρθε σε ηλικία γάμου νυμφεύθηκε και από τον γάμο του απέκτησε μία κόρη και εγγόνια. Η σύζυγός του είχε δύσκολο χαρακτήρα καθώς και ο γαμπρός του. Τους αντιμετώπιζε όμως με ηρεμία.
Ήταν γενικά ήρεμος άνθρωπος. Ζούσε σαν ασκητής, νήστευε πολύ, μελετούσε βιβλία εκκλησιαστικά και ασκητικά, που έφερε από την «πατρίδα», και συμβούλευε τα εγγόνια του δίνοντάς τους εφόδια για την ζωή.
Όλη την εβδομάδα βοσκούσε τα πρόβατα. Το Σάββατο το απόγευμα επέστρεφε στο σπίτι και ετοιμαζόταν για την θ. Λειτουργία της Κυριακής.
Στην Εκκλησία διακονούσε ανάβοντας τα καντήλια και βοηθώντας τον ιερέα.
Έκανε αγαθοεργίες. Στην περίοδο της Κατοχής έκρυψε έναν Άγγλο για να του σώσει την ζωή, τον περιποιήθηκε όταν αρρώστησε, και τον φιλοξένησε όσο διάστημα χρειάστηκε.
Όταν πέθανε ένας συγχωριανός του, που η οικογένειά του ήταν φτωχή και δεν είχε χρήματα για την κηδεία, ο Νικόλαος πήγε κρυφά στο σπίτι τους και άφησε χρήματα. Οι άνθρωποι του σπιτιού ποτέ δεν έμαθαν ποιός «καλός άγγελος» τους έστειλε την βοήθεια.
Φιλοξενούσε συχνά στο σπίτι του ανθρώπους περαστικούς που νυχτώνονταν στο χωριό.
Τον Νικόλαο Σαββούδη είχε γνωρίσει και ο γέροντας Γρηγόριος, Πνευματικός της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως, ο οποίος αναφέρει:

Όσιος Νίκων Σουχόι


ΜΙΜΝΗΣΚΕΣΘΕ των δέσμιων ως συνδεδεμένοι, των κακουχουμένων ως και αυτοί όντες εν σώματι», προέτρεπε ο δέσμιος του Χριστού απόστολος Παύλος τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Και η προτροπή του μας φέρνει στο νου τα δεσμά και τις κακουχίες του μακαρίου δεσμώτη Νίκωνος.
Ο φιλόχριστος Νίκων καταγόταν από την πόλη του Κιέβου και προερχόταν από οικογένεια πλούσια και αρχοντική. Περιφρόνησε όμως και πλούτη και δόξα, προτιμώντας «τον ονειδισμόν του Χριστού».
Ήρθε στο μοναστήρι των Σπηλαίων κι έγινε γρήγορα ένας από τους πιο αγωνιστές μοναχούς. Ελευθέρωσε το νου του από κάθε κοσμικό λογισμό κι έκλινε τον τράχηλο στη σωτήρια «αιχμαλωσία» της υπακοής.
Όταν έκαναν την επιδρομή στη ρωσική γη οι Πολόφτσοι, αιχμαλώτισαν, εκτός από τον όσιο Ευστράτιο και το μακάριο Νίκωνα. Σιδηροδέσμιο τον οδήγησαν στη χώρα τους και τον φυλάκισαν μαζί με άλλους πολλούς χριστιανούς.
Όταν έπαψαν οι εχθροπραξίες κι έγινε ανακωχή, κάποιος φιλάνθρωπος από το Κίεβο ήρθε με χρυσάφι, ζητώντας από τους Πολόφτσους την εξαγορά αιχμαλώτων. Ζήτησε τον όσιο Νίκωνα από τους πρώτους, σ' ένδειξη σεβασμού προς το μοναχικό του σχήμα. Αλλά ο όσιος δεν αποδέχθηκε τη φιλάνθρωπη προσφορά του χριστιανού.
- Σ' ευχαριστώ, αδελφέ μου, του είπε. Ο Κύριος να σ' ευλογεί για την αγάπη σου. Αλλά δεν έχω ανάγκη εγώ την εξαγορά σου. Ελευθέρωσε με τα χρήματα σου άλλους αιχμαλώτους.
Ο καλός άνθρωπος σκέφτηκε ότι ο όσιος περιμένει την εξαγορά του από τους πλούσιους συγγενείς του, γι' αυτό και δεν επέμεινε. Πλήρωσε για άλλους, τους ελευθέρωσε και γύρισε μαζί τους στο Κίεβο.
Εκεί βρήκε τους συγγενείς του οσίου και τους πληροφόρησε για την κατάστασή του και τον τόπο της αιχμαλωσίας του.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τέταρτο . Κεφάλαιο 1ον. 1) «Τά μάγια» 2) «Οι μάγοι χρησιμοποιούν και διάφορα ­αγιωτικά.»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
Οι μαύρες δυνάμεις τον σκότους είναι αδύνατες.
Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές μέ τήν απομάκρυνση τους από τόν Θεό,
γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στον διάβολο. 

«Τά μάγια»

- Επειδή πολλές φορές σας μίλησα γιά τον Παράδεισο, γιά τους Αγγέλους και γιά τούς Αγίους, γιά νά βοηθηθητε, τώρα θά σάς πώ και λίγα γιά τήν κόλαση και γιά τούς δαίμονες, ώστε νά γνωρίσετε μέ ποιους παλεύουμε, πάλι γιά νά βοηθηθητε.
Ήρθε στό Καλύβι ένας νεαρός μάγος από τό Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τήν ζωή του. Αυτό τό παιδί, μόλις απογαλακτίστηκε, τό αφιέρωσε ό πατέρας του, σέ ηλικία τριών χρόνων, σέ μιά ομάδα τριάντα μάγων ανωτέρου βαθμού στό Θιβέτ, γιά νά τό μυήσουν στήν τέχνη τους.
Έφθασε στον ενδέκατο βαθμό μαγείας- ό δωδέκατος είναι ό ανώτερος. Δεκαέξι χρόνων έφυγε άπό τό Θιβέτ και πήγε στήν Σουηδία, γιά νά δη τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο Ιερέα, πολύ πιστό, και του ζήτησε νά συζητήσουν.
Ό νεαρός μάγος δέν ήξερε καθόλου τί θά πή Ιερεύς ορθόδοξος. Στήν αίθουσα λοιπόν πού κάθησαν νά συζητήσουν, άρχισε νά τού κάνη μερικές από τις μαγείες του, γιά νά δείξη τήν δύναμη του. Κάλεσε ένα αρχικό[1] δαιμόνιο, τον Μήνα, και του είπε: «Θέλω νερό».
Σηκώνεται ένα ποτήρι από τήν κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στην βρύση, ανοίγει ή βρύση, γεμίζει, περνάει από τήν κλειστή τζαμαρία και έρχεται στήν αίθουσα. Τό πήρε εκείνος και ήπιε. Μετά παρουσίασε στον ιερέα, μέσα στήν αίθουσα, όλο τό σύμπαν, τόν ουρανό, τά αστέρια. Χρησιμοποίησε μαγείες τετάρτου βαθμού και θά προχωρούσε μέχρι τόν ενδέκατο βαθμό.
Ρώτησε τότε τόν ιερέα πώς τά έβλεπε όλα αυτά. «'Ήμουν έτοιμος, μού είπε, νά τόν σκοτώσω, άν μού έβριζε τόν σατανά». Ό ιερεύς όμως δεν τού είπε τίποτε. Τότε του λέει ό νεαρός: «Γιατί δεν μού κάνεις κι εσύ σημεία;». «Ό δικός μου Θεός είναι ταπεινός», απάντησε ό ιερεύς και έβγαλε έναν σταυρό και τού τόν έδωσε νά τόν κράτηση. «Κάνε πάλι σημεία», τού λέει.
Ό νεαρός κάλεσε τόν Μήνα, τό αρχικό δαιμόνιο, άλλα ό Μήνας έτρεμε, δεν τολμούσε νά πλησίαση. Καλεί τόν Σατάν και εκείνος τό ϊδιο· έβλεπε τόν σταυρό και δεν πλησίαζε. Του είπε μόνο νά σηκωθή νά φύγη γιά τό Θιβέτ.

Σύγχρονοι Ρουμάνοι ερημίτες (βίντεο)

Δεν είναι εύκολο να είσαι χριστιανός

    * Ένα μικρό οδοιπορικό στην Όρθοδοξη Ρουμανία και πως βιώνουν την πίστη άνθρωποι απλοί.Οι συνεντεύξεις των μοναχών είναι από τους:
      Γέροντας IIie Cleopa (1912 – †1998)
      π. Ioanichie Bălan ( 1930 – †2007)
      Ερημίτης Όρος Tarcău Μολδαβία

      Χωρίς την καθαρότητα, κανείς δεν μπορεί να φτάσει την αγιότητα!
      Τιπότα δε θα σε φέρει κοντά στο Θεό εκτός από την προσευχή!
Το αρχείο από agiazoni.gr
Αναμετάδοση από augoustinos-kantiotis.gr
Ενημέρωση από elladapoyantisteketai.blogspot.com

Επιστολή με θέμα την Κάρτα Πολίτη 34 Ιερέων Ιερομονάχων και Μοναχών προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος


Πρός
Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διαπιστώσεις καί τοποθετήσεις σχετικά
μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη

              Οἱ ὑπογεγραμμένοι ἱερεῖς, ἱερομόναχοι καί μοναχοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνησυχοῦντες γιά τήν ἰδιάζουσα κατάσταση τῆς κρίσεως πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα γιά τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐφαρμόσει τόν νόμο ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως καί νά ἐκδόσει σάν ἐργαλεῖο της τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τίς σχετικές κυβερνητικές ἐξαγγελίες δηλώνουμε τήν ἄρνησή μας νά παραλάβουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιά τούς παρακάτω λόγους :

            1.  Ἄν καί δέν ἀρνούμαστε τή δημιουργική βοήθεια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στίς συναλλαγές μας, στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί στήν ἄμεση ἀνίχνευση μέσῳ Internet τοῦ πλούτου τῆς γνώσεως κλπ., ὅμως θεωροῦμε ἄκρως ἀνησυχητική τήν ἀπέραντη συλλογή προσωπικῶν δεδομένων καί τόν σχηματισμό προσωπικοῦ «προφίλ» μέσῳ τῆς διασυνδέσεως ὅλων τῶν ἀρχείων.  Ὁ μοναδικός γιά κάθε ἄνθρωπο ἀριθμός καί τό microchip πού θά περιέχονται στήν Κάρτα, τήν καθιστοῦν, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς τῆς Πληροφορικῆς, μιά ἀπάνθρωπη ἠλεκτρονική φυλακή γιά κάθε κάτοχό της.  Αὐτή θά καταστεῖ χειρότερη ἄν ἡ διαχείρισή της παραδοθεῖ σέ κέντρα πού ἤδη καταπονοῦν καί πολυβολοῦν μέσω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τόν ἑλληνικό λαό.

Ηχητικό Αγιολόγιο 29 Μαρτίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 29 Μαρτίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

29 Μαρτίου Συναξαριστής

Μάρκου Ἐπισκόπου, Κυρίλλου διακόνου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰωνά, Βαραχησίου, Ἀβίβου, Ζανιθᾶ, Ἠλία, Λαζάρου, Μάρη, Μαρουθᾶ, Ναρσῆ, Σάββα καὶ Σιμιάθου, Εὐσταθίου Ὁμολογητῆ, Διαδόχου Ἐπισκόπου, Ἠσυχίου Σιναΐτου, τῶν Ὁσίων Μάρκου, Ἰωνὰ καὶ Βάσσου, Ἐφραὶμ Ἀρχιεπισκόπου


Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου (337-361 μ.Χ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων. Τὸ ἔτος 341 μ.Χ. συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Ἀντιόχειας. Στὰ Πρακτικὰ μάλιστα αὐτῆς, διασῴζεται «Ἔκθεσις Πίστεως Μάρκου Ἀρεθουσίων». Τὸ ἑπόμενο ἔτος συμμετεῖχε στὴν ἀντιπροσωπεία Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία μετέβη στὰ Τρέβηρα γιὰ νὰ συναντήσει τὸν αὐτοκράτορα Κώνσταντα. Τὸ ἔτος 343 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως καὶ τὸ ἔτος 351 μ.Χ. στὴν Σύνοδο τοῦ Σιρμίου, ἡ ὁποία καταδίκασε τὸν Φωτεινό, Ἐπίσκοπο Σιρμίου, ὡς ὀπαδὸ τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Μαρκέλλου. Τὸν συναντᾶμε, ἐπίσης, στὴν Σύνοδο τῆς Σελευκείας  τῆς Ἰσαυρίας, τὸ ἔτος 358 μ.Χ.
Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀναδείχθηκε μεγάλος διώκτης τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ὁδήγησε μὲ τὸν φιλόθεο βίο καὶ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμά του πολλοὺς Ἐθνικοὺς στὴν ἀληθινὴ πίστη. Μὲ τὴν προτροπή του δὲ οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν Ἐθνικῶν, γκρέμισαν ἕναν εἰδωλολατρικὸ ναό.
Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὸν Ἅγιο ἢ νὰ δώσει ἀποζημίωση γιὰ τὸν κατεστραμμένο ναὸ ἢ νὰ τὸν ξαναοικοδομήσει. Γι’ αὐτό, ὅταν πληροφορήθηκε τὴν σύλληψη πολλῶν Χριστιανῶν γιὰ τὸ συγκεκριμένο γεγονός, παρουσιάσθηκε μόνος του στὶς ἀρχὲς ποὺ τὸν καταδίωκαν, τὸ 363 μ.Χ.

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Στάχτη είμαι και πηλός. Αρχιμανδρίτης Αμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.


Τίποτε δεν είναι τυχαίον εις τον κόσμο.Την ζωή μας και όλα τα της ζωής μας τα διοικεί ο Δεσπότης Χριστός.Εις τον πόνον και τας πικρίας μας έρχεται εις συνάντησιν το Άγιο Πνεύμα και εξάγει χαράν θεοδώρητον.
Δεν αντιλαμβανόμεθα πολλάκις την παρουσίαν του,διότι είμεθα απερροφημένοι από την καθημερινότητα των μεριμνών μας.Όμως Aυτό, πνέον όπου θέλει, πνέει και εις την καρδίαν μας κα την δροσίζει .Ως βάλσαμον χύνεται επάνω μας η θεία παράκλησις.
Το έλεος του Θεού κατέρχεται από τον ουρανόν κα πλημμυρίζει την ζωήν μας. Όσον πιο πολλαί είναι αι οδύναι μας τόσο περισσότεραι αι επισκέψεις του Θεού.

Ανοίγεις τα πνευματικά βιβλία και βλέπεις να σου μιλά ο Θεός. Νοιώθεις αμέσως το φτερούγισμα του Πνεύματος. Νοιώθεις να απαντά ο Θεός στις απορίες σου.
Βλέπεις να διαλύη τα σκοτάδια σου, να ανοίγει τους δρόμους σου, όταν υπάρχει μπροστά σου αδιέξοδο. Βλέπεις να μην αφήνει κανένα σημάδι σκοτεινό μέσα στο περασμά σου. Τότε γεμάτος χαρά φωνάζεις “νυν ηρξάμην λαλήσαι προς τον Κύριο μου. Εγώ δε ειμί γη και σποδός”.
Άρχισα να κουβεντιάζω με τον Θεό μου, με τον Χριστόν μου. Και τι είμαι εγώ που μιλάω μαζί του;

Στάχτη είμαι, πηλός είμαι. Μου κάνει όμως αυτήν την χάρι ο Θεός.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ.

Το ανθελληνικό παραλήρημα της Έλλης Στάη ανήμερα 25ης Μαρτίου.


190 χρόνια μετά από την επανάσταση του 1821 η κρατική ελληνική τηλεόραση πληρώνει αδρά με χρήματα του ελληνικού καταληστευμένου λαού, την αποκαλούμενη "δημοσιογράφο" Έλλη Στάη για να μας παρουσιάσει τις φιλοοθωμανικές της απόψεις, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, της ημέρας που έδωσαν ποτάμια αίμα οι πρόγονοί μας για να απελευθερωθούμε από την μογγολική σκλαβιά εκατοντάδων χρόνων.

Σαν άνθρωποι με σώας τας φρένας, και με προυπόθεση ότι έχουμε ακόμα ζωντανή συνείδηση που αντιστέκεται,  μπορούμε να κλείσουμε τις στρόφιγγες της τηλεόρασης που έχουμε συνεχώς απέναντί μας, και θα δούμε σε λίγο χρονικό διάστημα ότι όλα αυτά τα "ταλαίπωρα πλάσματα" θα εξαφανιστούν από προσώπου γης, όπως το φως της ημέρας διώχνει το σκοτάδι. Κανείς δεν θα γνωρίζει την ύπαρξή τους.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχάσουμε την δήλωσή της η οποία έκανε αίσθηση και κινείται στο πνεύμα της ψυχολογικής προετοιμασίας της οργανωμένης καταστροφής της Ελλάδος.

Βόμβα της Έλλης Στάη για τον μελλοντικό χάρτη της Ελλάδας! 

Το "φιλελληνικό κρατικό" βίντεο.Το βίντεο από youtube.com/user/realportalgr

Το κείμενο της ομιλίας του Ευσταθίου Αδαμόπουλου εκπροσώπου της ΠΡ.Α.Ο.Σ στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πεδίο του Άρεως στις 27 Μαρτίου 2011


Καλησπέρα σας,

Λέγομαι Αδαμόπουλος Ευστάθιος και θα σας παρουσιάσω τις κυριότερες αντιρρήσεις της Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης, γνωστής πλέον και ως ΠΡΑΟΣ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κάρτα του Πολίτη.

ΠΡΩΤΟΝ – για την εξυπηρέτηση

Λέει το Υπουργείο: H Κάρτα θα περιέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία. Δηλ., μόνο τους κωδικούς σας: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Κτηματολογίου, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. Θα μπορεί επιτέλους να εξυπηρετείται ο Πολίτης από το Δημόσιο. Τέρμα η γραφειοκρατία, τέρμα οι ουρές, τέρμα η αναμονή.

Απάντηση:

Εάν είναι έτσι, τότε γιατί κάνετε τόσο κόπο και δίνετε τόσα λεφτά για την Κάρτα του Πολίτη; Γιατί δεν παίρνετε τις ταυτότητες που έχουμε ήδη, και να γράψετε επάνω τους αυτά τα 2-3 νούμερα; Για 2-3 νούμερα γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση;
•    Πόσες φορές θα χρειαστώ στη ζωή μου τον αριθμό Κτηματολογίου; 2,3,5 φορές σε όλη μου τη ζωή;
•    Πόσες φορές θα χρειαστώ το ΑΦΜ μου; Κάθε φορά που κάνω φορολογική δήλωση; Για να χρησιμοποιείται μια φορά το χρόνο, βγαίνει η Κάρτα του Πολίτη; Οι επαγγελματίες το ξέρουν απέξω, δεν περιμένουν την Κάρτα του Πολίτη !

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας.


Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 27 Μαρτίου 2011, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας,  ιερούργησε  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Γλυφάδας κ. Παύλος. Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού αναγνώσθηκε η σχετική Εγκύκλιος της  Ιεράς Συνόδου, περί των Ιερατικών Κλίσεων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος, τόνισε την σημασία του Σταυρού στην ζωή του ορθοδόξου Χριστιανού και ειδικότερα για την αποστολή του Ιερέως στις σύγχρονες ανάγκες και δύσκολες συνθήκες που ζούμε (οικονομική κρίση, κατάρρευση θεσμών -παιδείας κ.α.). «Η προσευχή και η πίστη στο Θεό είναι το όπλο και το αντίδοτο για κάθε κρίση που παρουσιάζεται στη ζωή μας» τόνισε κλείνοντας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 6.30 μ.μ., στον κατάμεστο από πιστούς, Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, τελέσθηκε ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου και την συμμετοχή όλων των Κληρικών και των μελών των  Φιλοπτώχων Ταμείων των Ενοριών.

Χιλιάδες στην παρέλαση στην Νέα Υόρκη παρά το διαπεραστικό κρύο. Εορτασμός και σε Φιλαδέλφεια και Βαλτιμόρη για την 25η Μαρτίου


Του Σταύρου Μαρμαρινού
Η παγωνιά ήταν διαπεραστική το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της ελληνικής παρέλασης στην Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν, αλλά δεν κατάφερε να εμποδίσει χιλιάδες κόσμου να την παρακολουθήσουν και να χειροκροτήσουν τους ευσταλείς εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς που είχαν έλθει από την Ελλάδα, και, φυσικά, τα νειάτα της Ομογένειας.
Οπως και τις προηγούμενες χρονιές, ο περισσότερος κόσμος είχε συγκεντρωθεί στα πεζοδρόμια μεταξύ της 66ης και 69ης Οδού, όπου υπήρχαν η μεγάλη εξέδρα των επισήμων και οι άλλες μικρότερες.
Με το τιμητικό Μπατάλιο, στην αρχή της Παρέλασης, η οποία φέτος είχε αφιερωθεί στην προτροπή προς όλους να επισκεφθούν την Ελλάδα, ήταν η φιλαρμονική του Σχολείου «Πλάτων» του Μπρούκλιν, ενώ αμέσως μετά το πανό της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης ακολουθούσαν οι τελετάρχες της φετινής Παρέλασης, που ήταν οι: Δημήτρης Καστανάς, Δρ. Ουίλιαμ Τένετ και οι δύο συμπρόεδροι της ομάδας ελληνικών θεμάτων (Hellenic Caucus) της αμερικανικής Βουλής, Κάρολιν Μαλόνι και Γκας Μπιλιράκης. 

Ηχητικό Αγιολόγιο 28 Μαρτίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

28 Μαρτίου Συναξαριστής

Ἰλαρίωνος τοῦ Νέου, Ἠρωδίωνος Ἀποστόλου, Ἠσυχίου Ἱεροσολυμίτου, Μποϋᾶν πρίγκιπα, Εὐστρατίου Νηστευτοῦ, Στεφάνου Θαυματουργοῦ, Φαύστου Θαυματουργοῦ, Μστισλάβου πρίγκιπα, Ἰλαρίωνος Ὁσίου, Ἰωνὰ Ὁσίου, Διονυσίου Ἐλεήμονος, Ἰωάννου ἐκ Γεωργίας.

 


Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Νέος

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητῆς στὴν Τριγλὶα καὶ διακρίθηκε γιὰ τὸ ἀσκητικό του ἦθος, τὸ φιλόθεο ζῆλο του, τὸ χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ προορατικὸ χάρισμα. Ὁ Ὅσιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 754 μ.Χ.


Ἀπολυτίκιο. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἰλαρότητι τρόπων καλλωπιζόμενος, ὡς καθαρώτατον σκεῦος τῆς ἐπιπνοίας Χριστοῦ, τῆς ἐνθέου βιοτῆς ἐδείχθης ἔσοπτρον ὅθεν ἀστράπτεις νοητῶς, ἀρετῶν μαρμαρυγᾶς, Πατὴρ ἠμῶν Ἰλαρίων, πρὸς ἀπλανῆ ὁδηγίαν, καὶ σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Ἕτερο Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοῖ Πάτερ ἀκριβῶς, διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα, λαβῶν γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπεραρᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ, ἐπιμελείσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου, διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ἰλαρίων τὸ πνεῦμα σου.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Το ψήφισμα της Συγκεντρώσεως Διαμαρτυρίας της 27ης Μαρτίου στο Πεδίο του Άρεως κατά της Κάρτας του Πολίτη


27-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΑΤΑ-ΤΗΣ-ΚΑΡΤΑΣ

pentapostagma.gr

Πεδίο Άρεως 27 Μαρτίου 2011. Ἄλλη μία δυναμικὴ συγκέντρωση ἐναντίον τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.Πρωτοφανὴς  ἦταν καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου στὴν ἐκδήλωση κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη. Χιλιάδες κόσμου ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεμα τῆς Κληρικολαϊκῆς ἐπιτροπῆς ἀγῶνος καὶ προσῆλθαν τὸ μεσημέρι τῆς κυριακῆς 27/03 στὸ Πεδίον τοῦ ἄρεως ενώ ἀργότερα ἀκολούθησε καὶ εἰρηνικὴ πορεία πρὸς τὴν βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ πιὸ μετριοπαθεῖς ὑπολογισμοὶ κάνουν λόγο γιὰ τουλάχιστον 30.000 συγκεντρωμένους ἐνῶ ὁ π. Μουλατσιώτης ἀνήγγειλε τὴν παρουσία περίπου 100.000. Σημασία ὡστόσο δὲν ἔχει τόσο ἡ ποσότητα ὅσο ἡ δυναμική τους παρουσία του κόσμου τόσο στὶς ὁμιλίες ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὸ πεδίον τοῦ ἄρεως ὅσο καὶ στὴν πορεία πρὸς τὴν Βουλή.

Ἀπὸ τοὺς ὁμιλοῦντες θὰ πρέπει νὰ ἐξάρουμε τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΙΝΚΑ (ἰνστιτούτου καταναλωτῶν) τῆς ΠΡΑΟΣ (πρωτοβουλίας Ὀρθοδόξης συνείδησης) καθὼς καὶ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Μητροπολιτου Πειραιῶς Σεραφείμ, ποὺ ἀνέλυσαν διεξοδικὰ τόσο ἀπὸ τεχνολογικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπόψεως τὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ πολίτη. Στὸ τέλος τῶν εἰσηγήσεων διαβάστηκε ἀνάλογο ψήφισμα τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπὸ ὅλους τους παρισταμένους.

Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός έκτος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 2.
(Περὶ διακρίσεως εὐδιακρίτου)
15. Ἐρώτησε κάποιος ἕναν διορατικό: «Γιατί ὁ Θεὸς ἐστόλισε μερικούς μὲ χαρίσματα καὶ θαυματουργικὲς ἱκανότητες, ἀφοῦ προεγνώριζε τὶς μελλοντικὲς πτώσεις τους»; Καὶ ἐκεῖνος τοῦ λέγει: «Γιὰ νὰ προφυλάξη τοὺς ὁμοίους των πνευματικοὺς ἄνδρας, γιὰ νὰ φανῆ ὅτι ἔχομε τὸ αὐτεξούσιον, καὶ γιὰ νὰ καταστήση τοὺς πεσόντας ἀναπολογήτους τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως».

16. Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος ὡς μὴ τέλειος λέγει: «Πρόσεχε σεαυτῷ» (Δευτερ. δ´ 9), ἐνῷ ὁ Κύριος ὡς ὑπερτέλειος μᾶς παρήγγειλε ἐπὶ πλέον καὶ γιὰ τὴν διόρθωσι τοῦ ἀδελφοῦ μας: «Ἐὰν ἁμάρτη ὁ ἀδελφός σου ἢ μᾶλλον ἡ ὑπόδειξίς σου εἶναι ἄδολη καὶ ταπεινή, τότε μὴν ἀμελήσης τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου καὶ μάλιστα σὲ αὐτοὺς ποὺ δέχονται τὴν ὑπόδειξι. Ἐὰν ὅμως δὲν ἔχης φθάσει ἀκόμη σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἂς ἐκτελῆς ἔστω τὴν ἐντολὴ τοῦ Νόμου.

17. Μὴν ἐκπλήττεσαι βλέποντας καὶ τοὺς προσφιλεῖς σου νὰ σὲ ἐχθρεύωνται (ἐπειδὴ τοὺς ἐλέγχεις). Διότι οἱ ἐπιπόλαιοι γίνονται ὄργανα (καὶ ὅπλα) τῶν δαιμόνων καὶ μάλιστα ἐναντίον τῶν ἐναρέτων, ποὺ εἶναι ἐχθροὶ τῶν δαιμόνων.

18. Ἕνα ἀπ᾿ ὅσα συμβαίνουν σ᾿ ἐμᾶς μοῦ δημιουργεῖ μεγάλη ἔκπληξι: Ἐνῷ στὶς ἀρετὲς ἔχομε ὡς βοηθοὺς τὸν παντοδύναμον Θεόν, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους, καὶ στὰ πάθη μόνο τὸν πονηρὸ διάβολο, πῶς συμβαίνει νὰ ὑποκύπτωμε εὐκολώτερα καὶ γρηγορώτερα στὰ πάθη; Ἐπάνω σ᾿ αὐτὸ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ὁμιλήσω λεπτομερῶς, ἀλλὰ καὶ οὔτε μπορῶ.

Τα θαύματα του Σταυρού. Μητροπολίτου Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ Δανιήλ


Τα θαύματα του Σταυρού


῾Η ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ γίνεται ἀφορμὴ πνευματικῆς πανηγύρεως καὶ χαρᾶς γιὰ τοὺς πιστούς. «Σταυροῦ πανήγυριν ἄγομεν καὶ τὸ τῆς ᾿Εκκλησίας ἅπαν καταστράπτεται πλήρωμα. Σταυροῦ πανήγυριν ἄγομεν καὶ χαρᾶς μαρμαρυγαῖς τὸ τῆς οἰκουμένης καταλάμπεται πρόσωπον».

Μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὁ ἅγιος ᾿Ανδρέας Κρήτης ἀρχίζει τὸν πρῶτον λόγο του «εἰς τὴν παγκόσμιον ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ» (Ρ. ὒ., τ. 97, στ. 1018), εἰσάγων τοὺς πιστοὺς στὴν θεολογίαν περὶ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀποφαινόμενος, ὅτι «Καὶ τὸ μνησθῆναι γὰρ σταυροῦ, χαρᾶς ὑπόθεσις πρόδηλος, καὶ συστολὴ σκυθρωπότητος» (στ. 1020).

῾Ο ἅγιος Πατέρας μας μὲ ρητορικὴ ἔξαρσι παραθέτει τὰ ὀνόματα τοῦ Σταυροῦ, τὰ ὁποῖα αὐτονοήτως εἶναι καὶ ἐνέργειες ἢ θαύματα τοῦ Σταυροῦ·
«Σταυρὸς Χριστιανῶν ἐλπίς, ἀπεγνωσμένων σωτήρ, χειμαζομένων λιμήν, ἀσθενούντων ἰατρός, παθῶν ἐλατήρ, ὑγείας δοτήρ, νενεκρωμένων ζωή, εὐσεβείας πρόγραμμα, βλασφημίας φίμωτρον.

Ηχητικό Αγιολόγιο 27 Μαρτίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 27 Μαρτίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

27 Μαρτίου Συναξαριστής

Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως), Ματρώνης Ὁμολογήτριας, Ἀνανὶ Προφήτη, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φιλητοῦ, Λυδίας, Θεοπρεπίου, Μακεδόνος, Ἀμφιλοχίου καὶ Κρονίδου, Βαρουχίου καὶ Ἰωάννου Μαρτύρων, Εὐτυχίου Ὁσίου, Κηρύκου Ὁσίου, Παύλου Σημειοφόρου, Ἐφραὶμ Ἀρχιεπισκόπου, Ἀμβροσίου Πατριάρχου.Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης». Μετά από τη μεγάλη Δοξολογία στον όρθρο, ο Σταυρός μεταφέρεται σε μια σεμνή πομπή στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του Σταυρού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του Σταυρού, που κυριαρχεί στην υμνολογία αυτής της Κυριακής, παρουσιάζεται όχι μέσα στα πλαίσια του πόνου, αλλά της νίκης και της χαράς.
Βρισκόμαστε στη μέση της Μεγάλης Σαρακοστής. Από τη μια πλευρά η φυσική και πνευματική προσπάθεια, αν είναι συστηματική και συνεχής, αρχίζει να μας γίνεται αισθητή, το φόρτωμα να γίνεται πιο βαρύ, η κόπωση πιο φανερή. Έχουμε ανάγκη από βοήθεια και ενθάρρυνση. Από την άλλη πλευρά, αφού αντέξουμε αυτή τη κόπωση και έχουμε αναρριχηθεί στο βουνό μέχρι αυτό το σημείο, αρχίζουμε να βλέπουμε το τέλος της πορείας μας και η ακτινοβολία του Πάσχα γίνεται πιο έντονη.
Η Σαρακοστή είναι η σταύρωση του εαυτού μας, είναι η εμπειρία - περιορισμένη βέβαια - που αποκομίζουμε από την εντολή του Χριστού που ακούγεται στο ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής: «όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του ας σηκώσει το σταυρό του, και έτσι ας με ακολουθεί» (Μαρκ.8,34).

Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Η ΠΡ.Α.Ο.Σ (ΠΡωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης) Στηρίζει την Συγκέντρωση της Κυριακής 27ης Μαρτίου 2011 στο Πεδίον του Άρεως.Ψήφισμα εναντίον της Κάρτας του Πολίτη


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑ»
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
Τ.Κ. 32010 ΤΗΛ.22640 22711 – 6974023386
E-MAIL: spanagiamakariotissa@yahoo.gr

Ψήφισμα συγκεντρώσεως

Σήμερα Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στις 11:00 π.μ στο ενοριακό κέντρο του Αγ. Νικολάου Δομβραίνας ημέρα μνήμης του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά υπερασπιστή της Ορθοδοξίας ,συγκεντρωθήκαμε όλοι εμείς μικροί και μεγάλοι ,άνδρες και γυναίκες και μετά την ενημέρωση από τους ομιλητές για την κάρτα του πολίτη δηλώνουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδος και στις αποφάσεις που θα παρθούν από αυτή καθώς και ότι αρνούμαστε να παραλάβουμε την ονομαζόμενη κάρτα του πολίτη για τους παρακάτω λόγους :
1. Βλέπουμε ότι οι διαδικασίες για να επιβληθεί η κάρτα του πολίτη επισπεύδονται ταχύτατα, μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης , που συνεχώς επιδεινώνεται.
2. Αν και δεν αρνούμαστε την δημιουργική βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας στις συναλλαγές μας αλλά και στην επιστημονική έρευνα, όμως θεωρούμε άκρως ανησυχητική την απέραντη συλλογή προσωπικών δεδομένων και της διασύνδεσης όλων αυτών των αρχείων . ο μοναδικός για κάθε άνθρωπο αριθμός και το μικροτσίπ(microchip) που θα περιέχονται στην κάρτα, την καθιστούν σε μια απάνθρωπη ηλεκτρονική φυλακή για κάθε κάτοχο της.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011. Πεδίον Άρεως. Λαοσύναξη για την Κάρτα του Πολίτη


Η Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος κατά της κάρτας του πολίτη διοργανώνει στις 27 Μαρτίου και ώρα 3.00 το μεσημέρι στο Πεδίον του Άρεως, μεγαλειώδη συγκέντρωση με πορεία προς τη Βουλή, για να δηλώσουμε ότι εμείς σαν ελεύθεροι Έλληνες πολίτες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη.
Παρακαλείστε όλοι να προσέλθετε στη συγκέντρωση μαζί με φίλους και γνωστούς. Αλλά και όσοι θέλετε να σας αποστείλουμε αφίσες (50 Χ 70) ή φυλλάδια (16,5 Χ 24) για να μοιράσετε σε Ναούς και άλλους διαφόρους χώρους της περιοχής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6936080799 για να σας αποστείλουμε ταχυδρομικώς.
Για εσάς που βρίσκεστε στην επαρχία μπορείτε επίσης να συνεννοηθείτε με ένα τουριστικό πρακτορείο της περιοχής σας για να οργανώσετε πούλμαν για να έλθετε μαζί με άλλους. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ήδη θα έλθουν πούλμαν από τις εξής περιοχές:
(Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ E-MAIL info@freemonks.gr, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ).

freemonks.gr 

Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη. Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως. Ομιλία π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος


Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη.

Ομιλία πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου στην Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Νηστειών). Πραγματοποιήθηκε στις 7.3.2010Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Πηγή ηχητικού αρχείου agia-varvara.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα πατῶντας 

Για περισσότερες ομιλίες του π. Στεφάνου πατήστε  π.Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Κυριακή Γ' Νηστειών . Σταυροπροσκυνήσεως. «Τὰ ὅπλα τῆς στρατείας μας». Έπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης


 (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Τὰ ὅπλα τῆς στρατείας μας. Κυρ. Γ΄ Νηστ. Σταυρ/σεως
Πηγή αρχείου paterikoslogos.com

Κυριακή Γ' Νηστειών . Σταυροπροσκυνήσεως

Κυριακή Γ' Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής,
η απόδοσή του στην νεοελληνική.
***
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
Κεφ. 8, χωρίο 34 έως Κεφ. 9, χωρίο 1

H´. 34 Είπεν, ὁ Κύριος, ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ  ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.

Θ´.1 ΚΑΙ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Είπεν o Κύριος, οποίος θέλει να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή (ζωή) του, πρέπει να την θυσιάσει, οποίος δε θυσιάζει την ψυχή (ζωή) του για μένα και το Ευαγγέλιο, αυτός θα την διασώσει. Γιατί τί μπορεί να ωφεληθεί o άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή (ζωή) του; ή τί αντάλλαγμα μπορεί να δώσει ό άνθρωπος   για   την   ψυχή   του;

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου