Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Αναβάλλεται η επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα τον Φεβρουάριο


Όπως είχαμε γράψει και στις 24 Ιανουαρίου Οι προσπάθειες παρεμπόδισης της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη Κάρτα του πολίτη, και η ακύρωση της μιας εξ αυτών  πριν λίγο μάθαμε ότι και το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6/2,  η επίσκεψη της Χίλαρι Κλίντον - η οποία προγραμματιζόταν μεταξύ 5 έως και 7 /2 με περισσότερες πιθανότητες την Κυριακή 6/2 - τελικά ακυρώθηκε.

Η είδηση από το Βήμα 31/1
______________

Αναβάλλεται τελικά η επίσκεψη της Χίλαρι Κλίντον στην Αθήνα. Η αιτία για την αλλαγή του προγράμματος της αμερικανίδας υπουργού Εξωτερικών είναι η κρίση στην Αίγυπτο, η οποία και απειλεί με κατάρρευση το καθεστώς του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ.
Όπως είχε γράψει «Το Βήμα» ήδη από τις 14 Ιανουαρίου, η κυρία Κλίντον σχεδίαζε να επισκεφθεί την Ελλάδα και την Τουρκία μετά τη συμμετοχή της στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο. Ο προγραμματισμός έλεγε ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιείτο πιθανότατα την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου.
 
Ωστόσο, η ανησυχία της Ουάσιγκτον για πιθανή επέκταση της αστάθειας στην Αίγυπτο υποχρέωσαν την κυρία Κλίντον να μεταβάλει το πρόγραμμά της.

«Θά άντισταθοῦμε. Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν». Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου (Β΄ Μέρος)

Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου

ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ (σελ.63-76)
Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν
«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ;» Ρωμ.η΄ 35).

Β΄ Μέρος

Ἀπό ὄλα μποροῦμε νά χωρισθοῦμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί. Ἀπό πρόσωπα καί πράγματα.  Μόνον ἀπό τόν Χριστό καί τά τοῦ Χριστοῦ δέν μποροῦμε νά χωρισθοῦμε.   Διότι:

-«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἤ στεναχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;.... Πέπεισμαι γάρ ὄτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστ Ἰησοῦ τ Κυρί ἡμῶν» (Ρωμ.η΄ 35, 38-39).

( Καί σέ μετάφραση τά ἴδια λόγια: 
Ποιός λοιπόν θά μποροῦσε νά μᾶς χωρίση ἀπό τήν ἀγάπη αὐτή, πού ἔχει ὁ Χριστός γιά μᾶς;   
Μήπως θά μᾶς κάνει λιγότερο ἀγαπητούς στόν Χριστό ἤ νά μᾶς χωρίση ἡ θλίψη ἤ ἡ στεναχώρια ἀπό ἐξωτερικές περιστάσεις ἤ κάποιος διωγμός ἤ πεῖνα ἤ ἡ ἔλλειψις ρούχων ἤ τό μαχαῖρι, πού μᾶς ἀπειλῆ μέ σφαγή;.... 
Εἶμαι βέβαιος ὄτι οὔτε ὁ θάνατος, μέ τόν ὁποῖο μποροῦν νά μᾶς φοβερίσουν, οὔτε ζωή, πού μπορεῖ νά μᾶς ὑποσχεθοῦν ὄτι θά εἶναι εὐτυχισμένη, οὔτε τά τάγματα τῶν οὐρανίων πνευμάτων, δηλαδή οὔτε οἰ ἄγγελοι, οὔτε ἀρχές, οὔτε οἱ δυνάμεις, ἀλλά οὔτε οἱ σημερινές περιστάσεις καί τά παρόντα γεγονότα, οὔτε τά ὅσα δοξάζουν σήμερα τούς ἀνθρώπους,οὔτε τά ὄσα τούς ταπεινώνουν καί τούς ἐξουθενώνουν, οὔτε καμμιά ἄλλη διαφορετική κτίση θά μπορέση νά μᾶς χωρίση καί νά μᾶς ἀπομακρύνη ἀπό τήν ἀγάπη, πού ἔδειξε ὁ Θεός διά μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας, πού μᾶς κρατεῖ δεμένους στενά μαζί του καί ἰδιαίτερα προστευμένους του).

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Κεφάλαιο 2ον. 1) «Νά παίρνουμε τό βάρος επάνω μας .»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ή δικαιολογία διώχνει τήν Χάρη του Θεού

«Νά παίρνουμε τό βάρος επάνω μας .»

- Γέροντα, χθες είπατε ότι άλλο είναι ή υπομονή και άλλο ή ανοχή. Τί εννοούσατε;
- Υπομονή δέν είναι το νά ανέχωμαι τόν άλλον. Όταν λέω ότι ανέχομαι τόν άλλον, είναι σάν νά λέω: «Ό άλλος είναι χάλια, εγώ είμαι καλά, και τόν ανέχομαι». Ή πραγματική υπομονή είναι να αισθάνωμαι ενοχή γιά τήν κατάσταση του και νά τόν πονάω.
Αυτό έχει πολλή ταπείνωση και αγάπη, και τότε δέχομαι τήν Χάρη του Θεού και βοηθιέται και ό άλλος. Άν δω, ας υποθέσουμε, κάποιον κουτσό ή κουφό ή ναρκομανή, πρέπει νά σκεφθώ: «άν ήμουν εγώ σε καλή πνευματική κατάσταση, θά παρακαλούσα τόν Θεό και θά τόν έκανε καλά», γιατί ό Χριστός είπε: «θά σας δώσω δύναμη νά κάνετε μεγαλύτερα θαύματα από μένα»[1], οπότε έρχεται ό πόνος, ή αγάπη γιά τόν άλλον.
Ενώ, άν πώ: «ε, τί νά τόν κάνω, ανάπηρος είναι, ας καθήσω λίγο κοντά του· θά εχω άλλωστε και τόν μισθό μου», τότε ανέχομαι τόν άλλον και δικαιολογώ τόν εαυτό μου ότι έκανα τό καθήκον μου.

- Γέροντα, πάντα βοηθάει νά παίρνης όλο τό σφάλμα επάνω σου;
- Ναί, άν τό σηκώνης, πολύ βοηθάει. Νά μέμφεσαι γιά όλα τόν εαυτό σου. Νά παίρνης τό σφάλμα από τόν άλλον, νά τό ρίχνης στον εαυτό σου και νά παρακαλάς τόν Χριστό νά σου δίνη δύναμη νά τό σηκώνης. Και όταν θά παίρνης επάνω σου περισσότερο βάρος άπ' ο,τι έσφαλες η, κι αν ακόμη δεν έσφαλες, πιστεύης κατά κάποιον τρόπο ότι έσφαλες, τότε δέν θά τό παίρνης ποτέ επάνω σου, δέν θά υπερηφανεύεσαι, και θά έχης πλούσια την Χάρη του θεού.
Πρέπει όμως νά προσέξης, νά δης αν μπορης νά σήκωσης περισσότερο βάρος. Γιατί, άν δέν μπορής, θά πάθης κήλη, δισκοπάθεια...
- Ποια είναι ή κήλη και ή δισκοπάθεια σ' αυτήν τήν περίπτωση;

Ο Εξομολογήτης των Κοσμοναυτών Ιώβ...


Ο Εξομολογήτης των Κοσμοναυτών Ιώβ: "Στο διάστημα βλέπεις την χάρη του Θεού"

Ο εξομολογητής των κοσμοναυτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης «Γιούρι Γκαγκάριν», κοντά στη Μόσχα, μιλάει για τον Θεό και τη Δημιουργία με το ποίμνιό του ακόμη κι όταν αυτό βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

«Συναντήσατε  τον Θεό εκεί που φθάσατε;».
Το ερώτημα, ειρωνικά πολλές φορές, κάποτε με ειλικρίνεια και για κάποιους βασανιστικά, τέθηκε επανειλημμένα σε μέλη διαστημικών αποστολών, μετά την επιστροφή τους στη Γη.
Αμερικανοί αστροναύτες απάντησαν κάποτε, και τα λόγια τους έμειναν στην ιστορία, ότι... αντίκρισαν τα ίχνη Του. Οι σοβιετικοί κοσμοναύτες αντίθετα δεν σήκωναν ούτε έκαναν αστεία με τέτοια θέματα. Στην άθεη Σοβιετική Ενωση, όπου η θρησκεία ήταν «το όπιο των λαών», Θεός δεν υπήρχε. Ως τη δεκαετία του΄80.
Σήμερα, στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι ρώσοι κοσμοναύτες ομολογούν ότι έχουν τον δικό τους εξομολόγο, με τον οποίο επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και ενώ βρίσκονται στο Διάστημα, λίγο προτού βγουν για τον διαστημικό τους περίπατο.
Οι ατρόμητοι κοσμοναύτες, μαθητές της μεγάλης σχολής που δημιούργησε ο μύθος του Διαστήματος Γιούρι Γκαγκάριν, για τον ηγούμενο Ιώβ Τάλατς, είναι άνθρωποι με τoυς δικούς τους φόβους και τα δικά τους ερωτήματα. Και αυτοί απορούν «πώς δημιούργησε ο Θεός το Σύμπαν».

Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος δωδέκατος

ΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ

Περὶ ψεύδους

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ καὶ τὴν πέτρα (διὰ τῆς προσκρούσεως) γεννᾶται ἡ φωτιά, καὶ ἀπὸ τὴν πολυλογία καὶ τὰ εὐτράπελα τὸ ψεῦδος. Τὸ ψεῦδος εἶναι ἐξαφάνισις τῆς ἀγάπης· καὶ ἡ ἐπιορκία ἄρνησις τοῦ Θεοῦ.

2. Κανεὶς συνετὸς ἄνθρωπος ἂς μὴ θεωρῆ μικρὸ τὸ ἁμάρτημα τοῦ ψεύδους, διότι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα ἐξέδωσε ἐναντίον του τὴν πιὸ φοβερὴ ἀπόφασι: «Ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος» (Ψαλμ. ε´ 7), ὅπως λέγει ὁ Δαβὶδ πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἐὰν συμβῆ αὐτό, τί πρόκειται νὰ πάθουν ἐκεῖνοι ποῦ συρράπτουν ἐπὶ πλέον τὸ ψεῦδος μὲ τοὺς ὅρκους;

3. Ἐγνώρισα μερικοὺς ποὺ ἐκαυχῶντο γιὰ τὰ ψεύδη τους. Αὐτοὶ κατώρθωναν καὶ ἔκαναν τοὺς ἄλλους νὰ γελοῦν μὲ τὶς ἀστειότητες καὶ τὶς ἀργολογίες τους, καὶ ἔτσι ἐξαφάνιζαν ἐλεεινὰ τὸ πένθος τῶν μοναχῶν ποὺ τοὺς ἀκροάζονταν.

4. Ὅταν ἰδοῦν οἱ δαίμονες ὅτι, μόλις ἀρχίση ὁ ἄθλιος ὁμιλητὴς νὰ διηγῆται τὰ εὐτράπελα, προσπαθοῦμε νὰ φύγωμε σὰν ἀπὸ λοιμώδη ἀσθένεια, ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς παρασύρουν μὲ δυὸ ἀπατηλοὺς λογισμούς: «Μὴ λυπήσης τὸν ὁμιλητή», μᾶς συμβουλεύουν, ἢ «μὴ θέλεις νὰ φανῆς πιὸ εὐλαβὴς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους»!
Φεῦγε ἀμέσως, μὴν ἀργοπορήσης· εἰδεμὴ στὴν ὥρα τῆς προσευχῆς θὰ σοῦ ἔρχωνται στὸν νοῦ ἀστεῖα. Καὶ ὄχι μόνο νὰ φεύγης, ἀλλὰ καὶ νὰ διαλύης μὲ εὐσεβῆ τρόπο τὸ «πονηρὸν συνέδριον», φέροντας στὸ μέσον τὴν μνήμη τοῦ θανάτου καὶ τῆς Κρίσεως. Εἶναι καλύτερο ἴσως νὰ σὲ βρέξουν μερικὲς σταγόνες κενοδοξίας, προκειμένου νὰ γίνης πρόξενος ὠφελείας σὲ τόσους.

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 10ον «Παναγία-Θεοτόκος» Μέρος Α΄. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

Θέμα 10ον «Παναγία-Θεοτόκος»  Μέρος Α΄ (σελίδων 161-176)


____________________________


ΠΑΝΑΓΙΑ -  ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Ὀρθόδοξος: Ἄς ὁμιλήσωμεν καί διά τό πρόσωπον τῆς μητρός τοῦ Κυρίου ὡς Παναγίας καί Θεοτόκου.
Εὐαγγελικός: Εὐχαρίστως.  Διότι ἡμεῖς οὔτε τήν ὀνομασίαν Παναγίαν δεχόμεθα οὔτε Θεοτόκον ὀνομάζομεν ἀλλά μόνον μητέρα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ, Χριστοτόκον.
Ὀρθόδοξος: Ἄς ἴδωμεν πρῶτον τήν τιμήν τήν ὀνομασίαν της «Παναγία».

ΠΡΩΤΟΝ: Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Εὐαγγελικός: Σεῖς οἱ ὀθρόδοξοι ἀποδίδετε μεγάλην τιμήν εἰς τήν Μαρίαν τήν γεννήσασαν τόν Κύριον.  Φθάνετετ μέχρι Παναγιολατρείας .  Εἰς τά εὐαγγέλια ὅμως εὑρίσκομεν περιπτώσεις ὅπου ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου ἐπιτιμᾶται καί ὑποτιμᾶται ὑπό τοῦ Κυρίου.
Ὀρθόδοξος: Εἴπατέ μου μερικάς ἀπό τάς περιπτώσεις, καθ’ ἄς ἡ Θεοτόκος ὑποτιμᾶται ὑπό τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Εὐαγγελικός: Ὅταν ὁ Κύριος δωδεκαετής ἐδίδασκε εἰς τόν ναόν, οἱ γονεῖς του καί ἰδίως ἡ Μήτηρ του ἐπιτιμήσαντες αὐτόν ἔλαβον τήν ἀπάντησιν: «Οὐκ οἴδατε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ Πατρός μου δεῖ εἶναι μέ;». Ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου ἐνταῦθα ἐπιτιμᾶται ὑπό τοῦ Ἰησοῦ.  Ἡ ἐπιτήμησις αὕτη δέν εἶναι κάποια μικρά ἤ μεγάλη ὑποτίμησις;

Ο Άγιος Νεομάρτυς Χατζή – Θεόδωρος


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 30 Ιανουαρίου

Ο άγιος καταγόταν από τη Μυτιλήνη, ήταν έγγαμος, είχε και παιδιά. Κάποια μέρα θύμωσε για κάποιο γεγονός που του συνέβη, αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε μουσουλμάνος.
Όταν συναισθάνθηκε τι είχε κάνει, μετανόησε, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στο Άγιο Όρος.
Εκεί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα, εξωμολογήθηκε, έκανε τον κανόνα του, χρίσθηκε με το Άγιο Μύρο και μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων. Κατόπιν με την ευχή του πνευματικού επέστρεψε στην πατρίδα του. Πήγε στον δικαστή και τον ερωτά:
-Αν κάποιος αδικηθεί ή εξαπατηθεί, μπορεί να πάρει πίσω το δίκιο του;
-Βεβαίως μπορεί, του αποκρίθηκε ο δικαστής.
Και ο άγιος του απάντησε:
-Εγώ είχα την πίστη μου, που είναι καλό και καθαρό χρυσάφι, σκοτίστηκε ο νους μου από τον διάβολο, εξαπατήθηκα, την άφησα και πήρα τη δική σας για καλύτερη. Τώρα ήρθα στον εαυτό μου και βλέπω ότι η δική μου πίστη είναι το καλό μάλαμα και η δική σας είναι χαλκός.
Λέγοντάς τα δε αυτά βγάζει αμέσως το σαρίκι που φορούσε, το πετάει μπροστά στον δικαστή και βγάζει από τον κόρφο του ένα μαύρο σκούφο και τον φοράει. Μόλις τ’ άκουσε αυτά ο δικαστής του λέει απορημένος:
-Μπρε τρελλέ, τι κάνεις; βγήκες από τα λογικά σου;
-Όχι, του απαντά ο άγιος, είμαι στον εαυτό μου και γνωρίζω τι κάνω.
Τότε ο δικαστής διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή και στη συνέχεια τον έφερε μπροστά του και

Κοντομαρί Χανίων μαζική εκτέλεση αμάχων από τους Γερμανούς. Αυτά που δεν θα σας δείξουν ποτέ όσοι απεργάζονται την απόσχιση της Κρήτης. Συγκλονιστικές φωτογραφίες


Μετά την τελευταία επαίσχυντη προβοκάτσια της Vodafone, (ΕΔΩ) κατά την οποία σε διαφήμιση της εμφανίζεται μια σημαία της υποτιθέμενης ανεξάρτητης Κρήτης, θέλουμε να δείξουμε μια παράμετρο που προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε πολλές από τις οικονομικές και πολιτικές "προσωπικότητες" της Κρήτης, οι οποίες υπογείως υποσκάπτουν και διαβάλουν την συνείδηση του κρητικού λαού.
Δείτε μέσω συγκλονιστικών φωτογραφιών από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό αρχείο, πως εξοντώθηκε ο ανδρικός άμαχος πληθυσμός ενός ολόκληρου χωριού, επειδή πολέμησε για την ελευθερία του, και για την ελευθερία της πατρίδος του Ελλάδας.
Μια αντίσταση άοπλων σχεδόν ανθρώπων που στοίχισε όμως την αλλαγή στον ρου της ιστορίας του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τσώρτσιλ, Στάλιν, και των ίδιων των Γερμανών.
________________________________________

Στο Κοντομαρί Χανίων διαπράχτηκε η πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων στην κατεχόμενη Ευρώπη.

Φωτογραφίες: Γερμανικό Ομοσπονδιακό Αρχείο.

Την επόμενη μέρα μετά την τελική επικράτηση των δυνάμεων του Άξονα στη Μάχη της
Κρήτης, οι στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας προχωρούν, για αντίποινα στην
πρωτοφανή αντίσταση που αντιμετώπισαν από τις δυνάμεις Ελλήνων και Συμμάχων,
στην εκτέλεση όλων των ανδρών του χωριού Κοντομαρί Χανίων.

Η Μάχη της Κρήτης υπήρξε ανελέητη και καταστροφική για τους Γερμανούς, οι οποίοι
είχαν βαριές απώλειες, με σημαντικότερη συνέπεια την αχρήστευση ενός σημαντικού
όπλου της ναζιστικής πολεμικής μηχανής: τους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι αν και είχαν
παίξει καθοριστικό ρόλο στην ναζιστική επιτυχία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στη μάχη της
Κρήτης είχαν τέτοιες απώλειες που πλέον δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό
μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί αποφάσισαν σκληρά αντίποινα
στον τοπικό πληθυσμό και από την επομένη της λήξης της μάχης, επιδόθηκαν στην
φρικιαστική εκδίκησή τους.

Ηχητικό Αγιολόγιο 31 Ιανουαρίου
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 31 Ιανουαρίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

31 Ιανουαρίου Συναξαριστής

 Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων και των συν αυτών μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Ουικτωρίνου, Ουίκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου και Παπία των εν Κορίνθω, Τρυφαίνης Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ταρσιζίου, Ζωτικού, Κυριακού και Σωκίου, των Αγίων Μαρτύρων Σατουρνίνου, Θύρσου και Βίκτωρος, Ιουλίου εξ Αιγίνης, Νικήτα εκ Κιέβου, Ηλία Οσιομάρτυρα, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου Δακρυρροούσης, Αρσενίου του εν Πάρω


Οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι και οι συν αυτών Αθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία Μάρτυρες

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.). Ο Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας.
Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο Άγιος Κύρος πήγε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο της Αραβίας και, αφού περιεβλήθηκε το μοναχικό σχήμα, κατοίκησε στον τόπο αυτό.
Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί άκουσε για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Κύρος. Στην συνέχεια μετέβη στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί, αφού από διάφορες φήμες έμαθε που διέμενε ο Άγιος Κύρος, πήγε και τον βρήκε και έμεινε μαζί του. Τα θαύματα των Αγίων Αναργύρων συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων (τιμάται 11 Μαρτίου), διότι οι Άγιοι θεράπευσαν τα μάτια του.
Κατά την περίοδο του διωγμού συνελήφθη και η Αγία Αθανασία, που ήταν χήρα, καθώς επίσης και οι τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία. Η είδηση τάραξε τον Κύρο και τον Ιωάννη. Έτσι οι Άγιοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως αυτές δειλιάσουν από την σκληρότητα των βασανιστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας της φύσεως της γυναίκας, έσπευσαν κοντά τους και έδιναν σε αυτές θάρρος, ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν και οι ίδιοι για το μαρτύριο. Και πράγματι, συνελήφθησαν και αυτοί και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα.

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Δελτίο Ειδήσεων Αλτερ. Αντιδράσεις για την Κάρτα του Πολίτη
agiooros.org

«Θά άντισταθοῦμε. Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν». Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου (Α΄ Μέρος)


Το τελευταίο δημοσίευμα που θα παρουσιάσουμε από το τεύχος : "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011  είναι το κείμενο του Παναγιώτη Σωτήρχου που αφορά την παγκόσμοια διακυβέρνηση και την επιβολή των ηλεκτρονικών δεσμών.

Το δεκατετρασέλιδο θα το δημοσιεύσουμε σε 3 καθημερινές συνέχειες. (30/1, 31/1 & 1/2)

Μπορείτε να διαβάσετε από το ίδιο τεύχος και : "Υπεράνω όλων"
____________________________________________


Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου

ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ (σελ.63-76)
Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ;» Ρωμ.η΄ 35).

«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοί εἰρήνη ἔχητε, ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε΄ ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. ιστ΄33), μᾶς λέγει ὁ Χριστός.  
Καί σέ μετάφραση: Σᾶς τά εἶπα αὐτά, γιά νά ἔχετε εἰρήνην μέ τήν κοινωνίαν καί τήν ἕνωσή σας μαζί μου. 
Ὅσον θά βρισκόσαστε μέσα στόν κόσμο θά ἔχετε θλίψη.  Ἀλλά πάρετε θάρρος, ἐγώ ἔχω νικήσει τόν κόσμον καί μέ τήν νίκη μου αὐτήν ἐξασφάλισα καί γιά σᾶς τόν θρίαμβο καί τήν δόξα.  

Καί αὐτά τά λόγια τά εἶπε στούς Μαθητές του, μαζί μέ ἄλλα, ὡς ἀποχαιρετισμόν λίγο πρό τῆς συλλήψεως καί τῆς σταυρικῆς θυσίας του.   
Τά ἴδια λόγια ὅμως λέγει καί στόν καθένα μας συνεχῶς, διότι ὅπως ἐξήγησε ἄλλη φορά, τά ὅσα ἔλεγε στούς Μαθητές του ἰσχύουν γιά ὄλους : «Ἄν δέ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω» (Μάρκ. ιγ΄37).
Σήμερα ὁ κόσμος ὅλος καί ἰδιαίτερα ὁ τόπος μας βρίσκεται σέ μιά μεγάλη ἀναστάτωση καί ἀγωνία, γιά τό ποῦ ὁδηγεῖται μεθοδευμένα καί συστηματικά.   
Κάποιες ἀπάνθρωπες, μᾶλλον μισάνθρωπες δυνάμεις, πού κυβερνοῦν ἀθέατες τό μεγαλύτερον τμῆμα τῆς ὑφηλίου, θέλουν νά ἐπιβάλλουν μιά παγκόσμια δικτατορία, πού τήν ὀνομάζουν Παγκοσμιοποίηση, Νέα Τάξη Πραγμάτων καί Νέα Ἐποχή.  
 Προσπαθοῦν, μέ πολλή ὑποκρισία καί παραπλανητικές μεθοδεύσεις οἰκονομικές καί ἄλλες, νά μᾶς πείσουν ὅτι ἡ πορεία καί ἡ ἐξέλιξη αὐτή εἶναι μονόδρομος καί ἱστορική ἀναγκαιότης γιά τήν ἐπιβίωση καί τήν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας. 

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος. Όχι στην ηλεκτρονική Κάρτα. Όχι στην υποχρεωτική χρήση της κάρτας.


Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος εκφράζει την θέση του ως προς την Κάρτα του Πολίτη,  την άρνησή του στην υποχρεωτική παραλαβή της ΚτΠ, με κυρίαρχο κριτήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φακέλωμα, την συγκέντρωση των στοιχείων μας κ.λ.π. κρατώντας ίσες αποστάσεις από το θεολογικό προβληματισμό της ηλεκτρονικής επιβολής της αριθμοποίησης του ανθρώπινου προσώπου, το οποίο ο δημιουργός του έπλασε «κατ΄εικόνα» με τελικό στόχο στην ζωή του ανθρώπου το «καθ΄ομοίωση», την κατά Χάριν δηλαδή θέωση του με τον Δημιουργό του.
Μένει δηλαδή στο κοσμικό μέρος της άρνησης της Κάρτας, ότι θα μπορούσε ευλόγως να κάνει και κάποιος λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος με πολιτική τοποθέτηση.

Έτσι μπορείτε να εξηγήσετε την με ίσες αποστάσεις τοποθέτησή του απέναντι στο εναγώνιο ερώτημα της σοβαρότητας της αριθμοποίησης του ανθρώπου για το οποίο μας προειδοποιούν ο ίδιος ο Χριστός, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οι Απόστολοι και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα.

Οι τρεις Ιεράρχαι ως Αγωνισταί. Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.


Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 30 Ἰανουαρίου

ANΕΠΗΡΕΑΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή, σχολικὴ ἑορτή. Ἑορτάζουν οἱ διδάσκαλοι.
Δὲν ἐννοῶ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὰς τῶν ἐκπαιδευτηρίων μας. Αὐτοὶ διδάσκουν μία γενεά. Ὕστερα ἀπὸ μερικὰ χρόνια φεύγουν πλέον ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία, ἔρχονται ἄλλοι, καὶ αὐτοὶ θὰ βρίσκωνται στὰ νεκροταφεῖα ἢ θὰ εἶνε συνταξιοῦχοι. Ἐρωτῶ· μπορεῖτε νὰ μοῦ πῆτε ποιός ἦταν ὁ γυμνασιάρχης τῆς Φλωρίνης πρὸ 50 ἐτῶν; ποιοί ἦταν τότε οἱ διδάσκαλοι καὶ καθηγηταί; Πᾶνε, βυθίστηκαν στὸν ὠ­κεανὸ τῆς λήθης.

Το διαχρονικά ζωηφόρο μήνυματων Τριών Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Παναγιώτη Τσαγκάρη


Το διαχρονικά ζωηφόρο μήνυματων Τριών Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας

Παναγιώτη Τσαγκάρη - Θεολόγου
Υπευθύνου ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλλονής Λέσβου -Προέδρου της Ένωσης Θεολόγων Νομού Λέσβου (Παράρτηματος της ΠΕΘ)

Ομιλία που εκφωνήθηκε στο Δημοτικό θεάτρο Μυτιλήνης, στα πλαίσια της εκδήλωσης που οργάνωσε η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για την σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 2010.
***
«Τρισήλιον Φως τρεις άνηψεν ηλίους»(1), ήλιους ορθόδοξης θεολογίας, χριστιανικής φιλοσοφίας, οικουμενικής παιδαγωγίας, θυσιαστικής διακονίας, οιακόστροφης ποιμαντορίας, ανεπανάληπτης συγγραφικής και ποιητικής μεγαλουργίας, «Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι».(2)

Τα παραπάνω υπερθετικά κατηγορήματα που ευλαβικά αποδώσαμε  στους Τρείς Πατέρες της Εκκλησίας είναι αλήθεια, ας το ομολογήσουμε, ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πομπώδη, μεγαλόσχημα και συντεχνιακά ενώ είναι βέβαιο ότι θα αξιολογηθούν ως ασήμαντα από πολλούς νεοέλληνες τους οποίους ακόμη και η εορτή των Τριών Ιεραρχών τους αφήνει ασυγκίνητους και κάποιους μάλιστα τους ενοχλεί. 
Γιατί; διότι «δεν μας συγκινούν πια ούτε η σοφία, ούτε η αγιοσύνη, διότι δεν εκτιμούμε πια ούτε τους Έλληνες προγόνους μας ούτε τους Πατέρες της Εκκλησίας. Άλλες αντιλήψεις, άλλα πιστεύματα, άλλα ιδανικά τώρα βρήκαν θέση μέσα μας»(3).

Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες: οἱ ἀσυμβίβαστοι!


Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες: οἱ ἀσυμβίβαστοι!

Οι Τρεις Ιεράρχες πρώτευσαν σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής. Κατέκτησαν με τον προσωπικό τους αγώνα και την βοήθεια της θείας Χάριτος τις κορυφές της αγιότητος και καλούσαν τους πιστούς να ανεβαίνουν στις ωραίες πνευματικές αναβάσεις.

Άσκησαν στον ύψιστο βαθμό την φιλανθρωπία και ανακούφισαν τον πόνο χιλιάδων αναξιοπαθούντων.
Δίδασκαν καθημερινά τους πιστούς αναλύοντάς τους τις θεόπνευστες αλήθειες της Πίστεώς μας και διαφωτίζοντάς τους για τα μεγάλα θέματα, που απασχολούν την ψυχή κάθε ανθρώπου.
Καθόρισαν συστηματικά την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, για να μπορούν να λατρεύουν οι πιστοί θεάρεστα τον Κύριο.
Συνέγραψαν θαυμάσια συγγράμματα, τα οποία ξεπέρασαν τη φθορά του χρόνου και ισχύουν και για τις μέρες μας. Ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι με τα συγγράματά τους οι Τρεις Ιεράρχαι «απετελέσαν εποχήν λόγου νέαν, μεγάλην και ένδοξον διά το ανθρώπινον γένος» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 2ος, μέρος Β’ σελ. 1, 6).

Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες- Ὁ βίος καί τό ἔργο τους. Λάμπρος Σκόντζος


 Οι τρείς Ιεράρχες
Ἀναφορά στό βίο καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
τῶν φωτεινῶν ὁροσήμων τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ

Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία καὶ ὁ πολιτισμὸς ἔχουν τὴ δική τους ἑορτή. Στὶς 30 Ἰανουαρίου ἑορτάζουν μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία μας τὴ μνήμη τριῶν ξεχωριστῶν προσωπικοτήτων τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, τῶν ἰσάριθμων Ἱεραρχῶν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ καὶ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
 Τιμώντας ἐκείνους, τιμοῦμε μαζὶ ὅλα τὰ εὐγενῆἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα καὶ τὸν πολιτισμό, διότι αὐτοὶ τὰ βίωσαν καὶ τὰ καλλιέργησαν στὸ ἔπακρο καὶ γι’ αὐτὸ δικαίως καθιερώθηκαν προστάτες τους.

Ὁ Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στὴν Καισαρεία τῆς Καππαδοκίας τὸ 330. Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καὶ Ἐμμέλεια, μαζὶ μὲ τὴ γιαγιά του Μακρίνα, φρόντισαν νὰ γεμίσουν τὴν ψυχή του μὲ εὐσέβεια καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Σπούδασε στὶς πιὸ ὀνομαστὲς σχολὲς τῆς ἐποχῆς του, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν.
 Ἐκεῖ, μαζὶ μὲ τὸ φίλο του Γρηγόριο τὸ Ναζιανζηνό, σπούδασε τέσσερα χρόνια (351- 355) φιλοσοφία, νομικά, ρητορική, γεωμετρία, ἀστρονομία, μουσικὴ καὶ ἰατρική.
Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του καὶ ἐργάστηκε ὡς δικηγόρος καὶ δάσκαλος τῆς ρητορικῆς.

Ηχητικό Αγιολόγιο 30 ΙανουαρίουΑκούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 30 Ιανουαρίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

30 Ιανουαρίου Συναξαριστής

Των Αγίων Τριών Ιεραρχών, Ιππολύτου Ιερομάρτυρα και των συν αυτώ, Θεοφίλου του Νέου, Ιππολύτου Πρεσβυτέρου, Φελισιανού & Φιλιππιανού Μαρτύρων, Κυριακού Οσίου, Πέτρου Βασιλέως, Ζήνωνος Νηστευτού, Θεοδώρου Μυτιληναίου, Ανάμνηση Θαύματος Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Ανάμνηση ευρέσεως εικόνας Ευαγγελίστριας


Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:
Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081-1118), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078-1081), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες.
Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες».
Στην έριδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συναξαριστή, είδε σε οπτασία τους μέγιστους αυτούς Ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί.

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Η μετάνοια σε σχέση με την ταπείνωση και οι παραγόμενοι εν Χριστώ καρποί τους. Ομιλία π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου στην Κυριακή ΙE΄ Λουκά (Κυριακή του Ζακχαίου)
Απομαγνητοφωνημένα (και ηχητικά) κηρύγματα του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

Κυρ. ΙΕ' Λουκά 2004

«Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον, και ή τινος τι εσυκοφάντησα αποδίδωμι τετραπλούν»
Η μετάνοια του Ζακχαίου όπως το μας το παρουσίασε το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ήτο αληθινή και έμπρακτη.
Αν τυχόν, είπε ο τελώνης, και σαν τελώνης που είμαι και σκληρός εφοριακός αδίκησα κάποιον με ψεύτικες και συκοφαντικές μαρτυρίες, και έτσι του πήρα πολύ περισσότερα από αυτά που του έπρεπε, θα τον αποζημιώσω όπως θα λέγαμε σήμερα εις το τετραπλάσιο.
Η έμπρακτη αυτή μετάνοια στην καρδιά του Ζακχαίου, εγένετο ύστερα από την επίσκεψη του Κυρίου στο σπίτι του.
Βέβαια Κύριος ο Θεός που είναι παντογνώστης, αυτός που ετάζει καρδίας και νεφρούς, που βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, είδε την καρδιά του Ζακχαίου που ανέβηκε πάνω στην συκομωρέα γιατί ήταν κοντός και ήθελε να δει το πέρασμα του Κυρίου, είδε και την καρδιά του.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτα έρχεται η χάρις, επαναλαμβάνω, πρώτα έρχεται η χάρις, του εν Τριάδι Θεού μέσα μας, και κατόπιν ακολουθεί η ενεργουμένη μετάνοια και ο υπόλοιπος πνευματικός αγώνας για τη σωτηρία της ψυχής μας.

Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή ΙΕ' Λουκά. (Κυριακή του Ζακχαίου)Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου
στην Βάπτιση του Ιησού Χριστού.

Αρχείο mp3  - Διάρκεια 00:55:35 - Μέγεθος 25,45 MBΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς από το έργο του "Στοχασμοί περί καλού και κακού"


Ενθουσιασμός

Όταν ο άνθρωπος υψώνεται έως τον Θεό, βρίσκεται σε ενθουσιασμό. Όταν ο Θεός κατεβαίνει στον κόσμο, βρίσκεται σε ενθουσιασμό.
Στον λήθαργο ενθουσιασμό του ο άνθρωπος είναι αδρανής. Στον ενθουσιασμό του ο Θεός είναι ενεργός. Αυτή είναι η πιό πλήρης αδράνεια του ανθρώπου, αυτή είναι η πιο πλήρης ενεργητικότητα του Θεού.
Στον Ιησού Χριστό φάνηκε ο προσωπικός ενθουσιασμός του Θεού στον κόσμο και του κόσμου στον Θεό.

Ο ενθουσιασμός και ο φανατισμός

Και ο ενθουσιασμός είναι φλόγα, και ο φανατισμός είναι φλόγα. Όμως το πρώτο είναι φλόγα δίχως καπνό, το δεύτερο είναι κάψιμο με καπνό.
Ο ενθουσιασμός σημαίνει: ολόκληρος ο άνθρωπος συγκεντρωμένος και καθοδηγούμενος προς μία κατεύθυνση και έναν στόχο. Όταν ο νους κρίνει και η καρδιά αγαπήσει και η ψυχή επιθυμήσει, τότε ο άνθρωπος ενώνεται και ως μία δύναμη ξεκινάει το μεγάλο έργο. Και ο συγκεντρωμένος και ενωμένος άνθρωπος είναι μεγάλη δύναμη σ’αυτόν τον κόσμο, πράγματι μεγαλύτερη απ’ ό,τι και ο ίδιος το νομίζει για τον εαυτό του.
Ο ενθουσιασμένος είναι φιλάνθρωπος. Από τη στιγμή που στον ενθουσιασμό ενός ανθρώπου κρύβεται το μίσος ενάντια σε κάποιους άλλους ανθρώπους, τούτο δεν είναι ενθουσιασμός αλλά φανατισμός. Όταν την άνοιξη καίγεται ένας σωρός από σκουπίδια, κάτω από τα σκουπίδια προσπαθεί να ξεφύγει το φίδι που ξύπνησε. Τέτοιος είναι ο φανατισμός.

Μήνυμα συμπαράστασης Θεσσαλονικέων προς τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.


ΜΗΝΥΜΑ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ
      ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  π.  ΣΕΡΑΦΕΙΜ
_____________________________

    «πάς ούν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς»  (Ματθ. ι΄ 32)

    Λίγες ημέρες προτού το 2010 μας αποχαιρετήσει, μέγας θόρυβος ξέσπασε εξ αφορμής τηλεοπτικών δηλώσεων, σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς, π. Σεραφείμ (βλ. αναλυτικά οι δηλώσεις του, στο: http://www.megatv.com/koinoniaoramega/default.asp?catid=20695&subid=2&pubid=20517756 ). 
Οι θέσεις του, για τον ρόλο του διεθνούς Σιωνισμού στα εγχώρια, αλλά και στα παγκόσμια δρώμενα, ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, τόσο από το εβραϊκό λόμπι, όσο κι από εκείνους που «κλίνουν το γόνυ» στην πλανητική κυριαρχία του. 
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο π. Σεραφείμ δέχθηκε τόνους λάσπης, ψευδών καταγγελιών και ύβρεων, που τον στοχοποίησαν ουσιαστικά μπροστά στα μάτια της κοινής γνώμης, ως «αντισημίτη» και «ρατσιστή». Ήταν τέτοια η λύσσα και το μένος εναντίον του, που το Εuropean Jewish Congress ζήτησε την απομάκρυνση του Μητροπολίτη. 
 Ο πρόεδρός του μάλιστα, Δρ. Moshe Kantor, με θρασύτητα κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τους νόμους της εναντίον τέτοιων λόγων μίσους και τους ηγέτες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να απομακρύνουν αμέσως αυτό το πρόσωπο από τη θέση του. Κατά τ’ άλλα δεν κάνει κουμάντο ο διεθνής Σιωνισμός και δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά των άλλων χωρών! 

Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, πως όποιος τολμήσει να ομιλήσει ενάντια στον παγκόσμιο σιωνιστικό ολοκληρωτισμό, αντιμετωπίζεται ως ο χειρότερος εγκληματίας. Η από έτη ενορχηστρωμένη πλανητική προπαγάνδα τους, οδηγεί στην παράνοια, αυτή που θέλει να αμφισβητούνται ή να υποβαθμίζονται όλα τα άλλα ολοκαυτώματα και γενοκτονίες (τρανό παράδειγμα …ο συνωστισμός στο λιμάνι της Σμύρνης), εκτός από αυτή των Εβραίων. 

Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην Κυριακή ΙΕ' Λουκά. (Κυριακή του Ζακχαίου)


Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην Κυριακή ΙΕ' Λουκά. (Κυριακή του Ζακχαίου).

Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:28:15- Μέγεθος 6,47 MB
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Το αρχείο από pantokrator.info/gr/

Κυριακή ΙΕ' Λουκά

Κυριακή ΙΕ' Λουκά
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής,
η απόδοσή του στην νεοελληνική
***

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο
Κεφ. 19, χωρία 1 έως 10
Ο Ζακχαῖος

1. Τῷ καιρῷ ἐκείνω διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό περνούσε ό Ιησούς μέσα από την Ιεριχώ. Και να ένας άνθρωπος πού τον έλεγαν Ζακχαίο και αυτός ήταν αρχιτελώνης και επομένως πλούσιος. Και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε, εξαιτίας του κόσμου καν επειδή ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά και ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, γιατί από κει θα περνούσε. Και μόλις ήλθε σε κείνο το μέρος, σήκωσε τα μάτια του ο Ιησούς και τον είδε και του είπε' Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί

Ὑπάρχουν παρενέργειες; Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Ὑπάρχουν παρενέργειες;* (σελ. 61-62)

* Ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας ΑΓΩΝΑΣ Λαρίσης, Ἰούλιος – Αὔγουστος 2010.

Τό ἐμφυτευμένο μικροτσίπ δέ θά μπορεῖ κανείς νά τό βγάλει.  Κάθε ἀπόπειρα ἐξαγωγῆς του θά προκαλέσει βαριά μόλυνση.
Σύμφωνα μέ τόν Δρ.  Ranni Leena Kidle  (25-9-99) μπορεῖ νά προκαλέσει καρκίνο, λευχαιμία, καρδιακή προσβολή, ἀσθένεια Alzheimer κ.ἄ.
Τά μικροτσίπ εἶναι ἀπό τίς τελειότερες ἠλεκτρονικές ἐμφυτεύσεις. Ἔχουν πρόσβαση ἐπιρροῆς στόν ἐγκέφαλο καί στό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ λειτουργοῦν μέ μικρορεύματα.  Παρακολουθώντας, ἐπηρεάζοντας καί ἐλέγχοντας τίς σκέψεις, τά αἰσθήματα, τίς κινήσεις καί τίς ἀντιδράσεις τοῦ ἀνθρώπου θά δημιουργηθοῦν φαντασιώσεις αἰσθήματα πείνας, δίψας ἤ τό ἀντίθετο.   

Θά βρίσκονται σέ συνεχῆ ἀκτινοβολία 24 ὥρες τό 24ωρο, ἐλεγχόμενα ἀπό τίς κεραῖες τῆς κινητῆς τηλεφωνίας καί ἀπό τούς δορυφόρους, ἀφοῦ θά ἐντοπίζονται σάν κινητά τηλέφωνα!
Martin Anderson, ἀνώτερο μέλος τοῦ Πανεπιστημίου Stanford, ἔγραφε στήν Nashington Times: «Ἄν ἡ κίνηση αὐτή γιά τή ἐπιβολή μιᾶς ἐθνικῆς κάρτας-ταυτότητας δέν σταματήσει ἔγκαιρα, μπορεῖ νά δοῦμε, κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας, τό τέλος τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς. 

Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Άγνωστη είναι στους ανθρώπους η ώρα του θανάτου τους…Καιρός για μετάνοια


Εφραίμ του Σύρου
Αδελφέ, να περιμένεις κάθε μέρα το θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι κατάλληλα για την πορεία εκείνη. Γιατί το φοβερό πρόσταγμα θα έρθει όταν δεν θα το περιμένεις. Και αλίμονο σ’ εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος.
Αν είσαι ακόμα νέος, ο εχθρός σου σπέρνει συχνά λογισμούς σαν κι αυτούς: «Νέος είσαι ακόμη. Απόλαυσε τις ηδονές σου, και στα γεράματά σου μετανοείς. Πόσους τάχα δεν ξέρεις, που και τις επίγειες ηδονές απόλαυσαν και τα ουράνια αγαθά κέρδισαν ύστερα με τη μετάνοια; Τι θέλεις και λιώνεις το σώμα σου από τόσο μικρή ηλικία, με κίνδυνο ν’ αρρωστήσεις;»

Εσύ όμως εναντιώσου στον εχθρό και πες του: «Διώκτη και εχθρέ της ψυχής μου! Πάψε να μου βάζεις λόγια! Γιατί, αν μ’ αρπάξει ο θάνατος στα νιάτα μου και δεν προφτάσω να γεράσω, τι θ’ απολογηθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού; Να, βλέπω πολλούς νεότερους να πεθαίνουν και πολλούς ηλικιωμένους να ζουν πολλά χρόνια ακόμη.

Άγνωστη είναι στους ανθρώπους η ώρα του θανάτου τους. Αν λοιπόν με προλάβει ο θάνατος, μπορώ να πω τότε στον Κριτή ότι με πήρε νέο, και να μ’ αφήσει για να μετανοήσω; Μήπως πάλι δε βλέπω, πώς δοξάζει ο Κύριος όσους Τον υπηρετούν από τα νιάτα ως τα γεράματά τους;

Βιβλία Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου. Έκδόσεις: Ἱερόν Κελλίον Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Κερασιά, Ἅγιον Ὄρος - Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»


Τά βιβλία μας 

Σύν Θεῷ, κυκλοφοροῦν τά κάτωθι βιβλία:


1) Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου, Τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία καί πῶς θά τήν ζήσουμε (Β΄ ἔκδοση).
Ἔκδοσις : Ἱερόν Κελλίον Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Κερασιά, Ἅγιον Ὄρος.

 πόσπασμα πό τό Βιβλίο:
«Τοτο ποιετε ες τν μν νμνησιν». 
Τ μυστριον τς Θείας Εχα­ριστας μς τ παρδωσε φιλνθρωπος Κριος στ Μυστικ Δε­πνο
«Εχα­ριστσας, ελογσας, γισας, κλσας», μς παρδωσε τν αυτ Του ες βρσιν κα πσιν.  
Θεία Εχαριστα εναι λειτουργικ «νμνηση τς εμνηστης κα πρτης κενης τρπεζας το μυστικο θεου Δεπνου»[1]
 Ατ τ μυστριο τν μυστηρων μς δωσε ντολ ν τ πιτελομε διαλεπτως «ες νμνησν Του».
Μ' ατ μς κνει Σμα Του· ρχεται κα μνει μσα μας κα μες μσα Του. 
Μ' ατ κπληρνει τν πσχεσ Του: «δο γ μεθ΄ μν εμ πσας τς μρας ως τς συντελεας το αἰῶνος». Μ' ατ μς ννει κα μεταξ μας, «συνγει τ σκορπισμνα ες ν», συγκροτε τν κκλησα Του. Μ' ατ μς σζει...

Ἡ δεύτερη φάση τῆς κάρτας, τό σφράγισμα καί τό τσιπάκι! "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Ἡ δεύτερη φάση τῆς κάρτας, τό σφράγισμα καί τό τσιπάκι! (σελ.57-59)

Μετά τήν πάροδο ὁρισμένου χρόνου, εἶναι βέβαιο πώς ἡ κυβέρνηση ἡ παρουσία ἤ μία μελλοντική ἀνεξαρτήτου πολιτικῆς φιλοσοφίας καί χρώματος θά ζητήσει λόγω τῶν ἐπιπτῶσεων ἀπώλειας τῆς κάρτας καί τοῦ κινδύνου κλοπῆς νά ἐμφυτευθεῖ στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο.  

 Αὐτό ἄλλωσστε ἔχει ἤδη γίνει ἐκτός ἀπό τά ζῶα (ἀγελάδες, πρόβατα, κατσίκες καί σκύλοι) σέ πειραματικό στάδιο στούς Ἀμερικανούς ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό Ἀλτσχάϊμερ καθώς καί σέ ὁρισμένους νεαρούς ἀνηλίκους φυλακισμένους σέ φυλακές τῆς Μ. Βρετανίας.   
Στούς Ἀμερικανούς ἐμφυτεύθηκε τό τσιπάκι προκειμένου νά ἐντοπίζονται ἀπό δορυφόρο, ὄταν αὐτοί χάνονται.  Στούς νεαρούς ἐμφυτεύθηκε τό τσιπάκι γιά νά παρακολουθεῖται ἡ ψυχοσύνθεσή τους καί ἡ συμπεριφορά τους!   
Ὑπάρχουν βέβαια καί Ἀμερικανοί οἱ ὁποῖοι συνειδητά ἐπιλέγουν νά τοποθετοῦν τισπάκι στά νεογέννητα παιδιά τους γιά νά μποροῦν νά τά ἐντοπίζουν ἀγνοώντας τούς κινδύνους πού μία τέτοια πράξη τούς ἐγκυμονεῖ γιά τήν ὑγεία καί τήν ἐλευθερία τους.
Τό τσιπάκι αὐτό, τό ὁποῖο ἤδη ἔχει δημιουργηθεῖ σέ μεγάλες ποσότητες ἐμπεριέχει μπαταρία λιθίου καί ἔχει τή δυνατότητα νά λειτουργεῖ ὡς πομπός καί δέκτης.  Μετά τό στάδιο τῆς ἐμφύτευσης στό ἀνθρώπινο σῶμα θά ἀκολουθήσει ἡ κατάργηση τοῦ χρήματος, στή μορφή πού τό γνωρίζουμε σήμερα.   

Ὄχι στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Ἀρκετά μᾶς καπέλωσαν. Τί θέλουν ἄλλο; "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Ὄχι στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Ἀρκετά μᾶς καπέλωσαν. Τί θέλουν ἄλλο; (σελ.56-57)

Ἔκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία γιά τήν μελλοντική ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς μικρῆς ἐπί τοῦ παρόντος χώρας, πού λέγεται Ἑλλάς!  Ἀνησυχία πού προκαλεῖται ἀπό ἕνα ἄθλιο πείραμα πού ἔχει ὡς στόχο τό αὐτεξούσιο καί τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἕνα πείραμα τό ὁποῖο δοκιμάζει σέ πρώτη φάση - ἔχοντας ὠς δεδομένη τήν ἀνοησία τῶν ἀρχόντων μας - τίς ἀντοχές ἑνός Ἔθνους καί ἑνός λαοῦ πού δίδαξε μέ τόν πολιτισμό καί τίς χριστιανικές ἀρχές πού τό διέπουν τόν ἀληθινο τρόπο ζωῆς. 

Στά ὑλικά τοῦ πειράματος περιλαμβάνεται ἡ τεχνική οἰκονομική κρίση, προϊόν τῆς μεθοδευμένης καί καλλιεργούμενης ἀποστασίας τοῦ Ἕλληνα ἀπό τόν τριαδικό Θεό τίς τελευταῖες εἰδικά δεκαετίες. 
Ἀποστασία πού περιέβαλε τήν πάσης μορφῆς ἀποδοχή τῆς ἀνηθικότητας καί τήν ὡμή παραβίαση τοῦ λειτουργικοῦ πλαίσίου, πού ὅριζε ὁ Θεός  προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά ζεῖ καί νά γεύεται μία παραδεισένια ζωή.   
Ἔτσι, στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὁ μικρός Σατᾶν ἐπέβαλε ὡς φυσιολογικές πράξεις, τήν ἐκτεταμένη πορνεία, τή μοιχεία, τόν καθημερινό φόνο, τήν ἀνωμαλία, τήν κλοπή, τό ἄδικο... 

Μᾶς φακελώνουν ἠλεκτρονικά γιά λογαριασμό ἀνόμων κύκλων. "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Μᾶς φακελώνουν ἠλεκτρονικά γιά λογαριασμό ἀνόμων κύκλων (σελ.55-56)

Σύμφωνα μέ τίς προγραμματισμένες δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Γεωργίου Παπανδρέου ἡ παρούσα κυβέρνηση σχεδιάζει, μέσα στό πλαίσιο, ὄπως ὑποστηρίζει, τῆς Συνθήκης Σένγκεν, νά δημιουργήσει μία νέα ταυτότητα γιά κάθε Ἕλληνα Πολίτη.   
Τήν ὀνομάζει «ἔξυπνη Κάρτα τοῦ Πολίτη», στή ὁποία θά ἐμπεριέχονται ἠλεκτρονικά (σέ εἰδικό τσίπ) ὄλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου!   
Σ’ αὐτήν θά ἐνσωματωθοῦν σέ πρώτη φάση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονιός ἰατρικός φάκελος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία!   
Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή», τῶν πολιτῶν. 
 
Τό ὅλο ἐγχείρημα στήν ἀρχική του μορφή παρουσιάζεται πώς δῆθεν ἀποσκοπεῖ στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη, στήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης στήν ἑλληνική κοινωνία, στήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, στήν ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατίας, στήν ἐν γένει ἄμεση καί εὔκολη ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν.

Πίσω ὅμως, ἀπό ὅλη αὐτή τήν πρωτοβουλία πού δῆθεν ἀποσκοπεῖ στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη ὑποκρύπτεται ἡ προσπάθεια γνωστῶν πλέον κύκλων τῆς ἀνομίας, πού εἴθισται νά δροῦν στό παρασκήνιο καί τό σκοτάδι, ὄπως ἡ λέσχη Μπίλντερμπερκ, ἡ μασωνία, τό γνωστό λόμπι τῶν ἀνόμων νά ἐλέγξουν ἀπόλυτα τόν πλοῦτο τῆς γῆς, μέσω τῆς ἐπιβολῆς μίας ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας...

Στό ὄνομα τῆς διαφάνειας θά ἐπιβάλουν ἕνα φακέλωμα, παρόμοιο τοῦ ὁποίου δέν γνώρισε ὁλάκερη ἡ ἀνθρωπότητα.  Ζήλεψε βλέπετε ὁ Βελζεβούλ τό γεγονός ὄτι ὁ Δημιουργός τριαδικός Θεός γνωρίζει ἀνά πᾶσα στιγμή τά πάντα καί θέλει νά πράξει κάτι παρόμοιο (Ψαλμ. 138). 
Ἡ διαφορά εἶναι πώς ὁ Θεός μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιδιώκει τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐνῶ ὁ Βελζεβούλ τήν καταστροφή του...


Απόσπασμα από τεύχος  "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011
__________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου