Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Ἡ δεύτερη φάση τῆς κάρτας, τό σφράγισμα καί τό τσιπάκι! "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Ἡ δεύτερη φάση τῆς κάρτας, τό σφράγισμα καί τό τσιπάκι! (σελ.57-59)

Μετά τήν πάροδο ὁρισμένου χρόνου, εἶναι βέβαιο πώς ἡ κυβέρνηση ἡ παρουσία ἤ μία μελλοντική ἀνεξαρτήτου πολιτικῆς φιλοσοφίας καί χρώματος θά ζητήσει λόγω τῶν ἐπιπτῶσεων ἀπώλειας τῆς κάρτας καί τοῦ κινδύνου κλοπῆς νά ἐμφυτευθεῖ στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο.  

 Αὐτό ἄλλωσστε ἔχει ἤδη γίνει ἐκτός ἀπό τά ζῶα (ἀγελάδες, πρόβατα, κατσίκες καί σκύλοι) σέ πειραματικό στάδιο στούς Ἀμερικανούς ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό Ἀλτσχάϊμερ καθώς καί σέ ὁρισμένους νεαρούς ἀνηλίκους φυλακισμένους σέ φυλακές τῆς Μ. Βρετανίας.   
Στούς Ἀμερικανούς ἐμφυτεύθηκε τό τσιπάκι προκειμένου νά ἐντοπίζονται ἀπό δορυφόρο, ὄταν αὐτοί χάνονται.  Στούς νεαρούς ἐμφυτεύθηκε τό τσιπάκι γιά νά παρακολουθεῖται ἡ ψυχοσύνθεσή τους καί ἡ συμπεριφορά τους!   
Ὑπάρχουν βέβαια καί Ἀμερικανοί οἱ ὁποῖοι συνειδητά ἐπιλέγουν νά τοποθετοῦν τισπάκι στά νεογέννητα παιδιά τους γιά νά μποροῦν νά τά ἐντοπίζουν ἀγνοώντας τούς κινδύνους πού μία τέτοια πράξη τούς ἐγκυμονεῖ γιά τήν ὑγεία καί τήν ἐλευθερία τους.
Τό τσιπάκι αὐτό, τό ὁποῖο ἤδη ἔχει δημιουργηθεῖ σέ μεγάλες ποσότητες ἐμπεριέχει μπαταρία λιθίου καί ἔχει τή δυνατότητα νά λειτουργεῖ ὡς πομπός καί δέκτης.  Μετά τό στάδιο τῆς ἐμφύτευσης στό ἀνθρώπινο σῶμα θά ἀκολουθήσει ἡ κατάργηση τοῦ χρήματος, στή μορφή πού τό γνωρίζουμε σήμερα.   
Στό τσιπάκι αὐτό ἠλεκτρονικά θά καταγράφεται ἐπιπλέον ὁ μισθός, οἱ καταθέσεις καί ὄλα τά ἄλλα πού ἤδη προαναφέραμε.  Θά ἀρκεῖ λοιπόν τό ἄγγιγμα τῆς παλάμης μας σέ εἰδικό μηχάνημα γιά νά πιστωθεῖ ἤ νά χρεωθεῖ ὁ λογαριασμός μας γιά νά ἀγοράσουμε ἤ νά πουλήσουμε.
Ποιός εἶναι ὁ κίνδυνος; Μά στή διαχείριση ἀπό κέντρα ἀνόμων τῶν πληροφοριῶν αὐτῶν καί τῶν αὐστηρά προσωπικῶν δεδομένων.  Διαχείριση τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἀπό ὄργανα τοῦ Βελζεβούλ.   
Μέσω δέσμης δηλαδή συγκεκριμένων ἠλεκτορμαγνητικῶν κυμάτων πού δύναται νά δημιουργηθοῦν σέ ὁρισμένη ὁμάδα ἀνθρώπων λ.χ. στούς συνταξιούχους ἄνω τῶν 75 θά μποροῦν τά κέντρα αὐτά νά προκαλέσουν θανατηφόρα ἐγκεφαλικά ἤ ἀνακοπές καρδιᾶς καί νά ἀπαλλάξουν «φυσιολογικά» τήν Ἑλλάδα ἀπό τό οἰκονομικό βάρος μίας ὁμάδας ἀνθρώπων, δηλαδή τούς συνταξιούχους πού δέν παράγει πλέον τό ἀναμενόμενο γιά τούς μεγιστᾶνες τοῦ χρήματος ἔργο παραγωγῆς.   
Μέσω ἄλλης δέσμης ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων θά μποροῦσαν νά ἐλέγξουν τίς γεννήσεις καταστρέφοντας ὁλοσχερῶς ὠάρια ἤ σπερματοζωάρια.   
Θά νομίζετε ὁρισμένοι ὄτι αὐτά εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας τοῦ γράφοντος καί δέν μποροῦν νά γίνουν.  Μά ἤδη γίνονται θά σᾶς ἀπαντήσω. Μιλῆστε συνεχῶς μέ τό κινητό σας τηλέφωνο ἀκουμῶντας τό στό αὐτί σας γιά μία ὥρα καί θά δεῖτε ἰδίοις ὄμμασι τίς ἐπιπτώσεις! ....

* * *
Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση ἀπό ποιόν ἄρχοντα καί  ἀπό ποιά κυβέρνηση θά κατευθύνεται; Ἐφόσον θά εἶναι διακυβέρνηση, ὄπως περιγράφεται καί ἀσκεῖται μέ τά τωρινά δεδομένα, σημαίνει, ὄτι ἐντασσόμαστε (ὑπαγόμαστε) χωρίς νά τό πολυκαταλαβαίνουμε, στή παγκόσμια κυβέρνηση, πάντως ὄχι στή δική μας Ἑλληνική κυβέρνηση.
______________________


Απόσπασμα από τεύχος  "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011
__________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου