Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Ὄχι στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Ἀρκετά μᾶς καπέλωσαν. Τί θέλουν ἄλλο; "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Ὄχι στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Ἀρκετά μᾶς καπέλωσαν. Τί θέλουν ἄλλο; (σελ.56-57)

Ἔκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία γιά τήν μελλοντική ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς μικρῆς ἐπί τοῦ παρόντος χώρας, πού λέγεται Ἑλλάς!  Ἀνησυχία πού προκαλεῖται ἀπό ἕνα ἄθλιο πείραμα πού ἔχει ὡς στόχο τό αὐτεξούσιο καί τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἕνα πείραμα τό ὁποῖο δοκιμάζει σέ πρώτη φάση - ἔχοντας ὠς δεδομένη τήν ἀνοησία τῶν ἀρχόντων μας - τίς ἀντοχές ἑνός Ἔθνους καί ἑνός λαοῦ πού δίδαξε μέ τόν πολιτισμό καί τίς χριστιανικές ἀρχές πού τό διέπουν τόν ἀληθινο τρόπο ζωῆς. 

Στά ὑλικά τοῦ πειράματος περιλαμβάνεται ἡ τεχνική οἰκονομική κρίση, προϊόν τῆς μεθοδευμένης καί καλλιεργούμενης ἀποστασίας τοῦ Ἕλληνα ἀπό τόν τριαδικό Θεό τίς τελευταῖες εἰδικά δεκαετίες. 
Ἀποστασία πού περιέβαλε τήν πάσης μορφῆς ἀποδοχή τῆς ἀνηθικότητας καί τήν ὡμή παραβίαση τοῦ λειτουργικοῦ πλαίσίου, πού ὅριζε ὁ Θεός  προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά ζεῖ καί νά γεύεται μία παραδεισένια ζωή.   
Ἔτσι, στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὁ μικρός Σατᾶν ἐπέβαλε ὡς φυσιολογικές πράξεις, τήν ἐκτεταμένη πορνεία, τή μοιχεία, τόν καθημερινό φόνο, τήν ἀνωμαλία, τήν κλοπή, τό ἄδικο... 
Ὅλα αὐτά συνιστοῦν στήν οὐσία μία ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ τριαδικοῦ καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καί δεικνύουν τή σταδιακή ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό μονοπάτι πού τόν καθιστοῦσε ὡς πρόσωπο. Δεικνύουν τήν μετατροπή του σέ ἕνα ἀσήμαντο ἀριθμό, μέρος μίας κατευθυνόμενης μάζας...

Τώρα λοιπόν στό πλαίσιο ὁλοκλήρωσης τοῦ βδελυροῦ σχεδίου του ὁ Σατάν ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλλει μέσα ἀπό τίς νοσηρές λέσχες καί τίς στοές, πού ἀπόλυτα ἐλέγχει, τή στέρηση τοῦ μοναδικοῦ κουτσουρεμένου ὅπως ἔχει καταντήσει θησαυροῦ τῆς ἐλευθερίας του, τόν ὁποῖο ἐπικαλεῖτο προκειμένου νά διαστρέψει καί νά καταργήσει τό νόμο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ!   
Δηλαδή, ἐπιχειρεῖ νά ληστέψει τό δῶρο τοῦ αὐτεξούσιου πού προσφέρει ὁ Θεός σέ κάθε ἄνθρωπο.  Τί σημαίνει αὐτό; Αὐτό σημαίνει καλοί μου ἄνθρωποι πώς ἐπιβάλλεται μία ἰδιότυπη σκλαβιά, μία μόνιμη δουλεία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος γίνεται ὑποχείριο μίας οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ἡ ὁποία θά λυμαίνεται τόν πλοῦτο τοῦ πλανήτη καί θά ἔχει το δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου.   
Πῶς θά μέ ρωτήσετε;  Μά τό δικαίωμα θά τό παρέχει τό τσιπάκι τῆς κάρτας τοῦ πολιτη, τό ὁποῖο θά λειτουργεῖ ὡς πομπός καί ὡς δέκτης....


Απόσπασμα από τεύχος  "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011
__________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου