Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Παρουσίαση του επίκαιρου και νεοεκδοθέντος τεύχους: "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2011Ὑπεράνω ὅλων
ὀρθόδοξη πίστη μας
Χριστός καί ἡ ψυχή μας
πατρίδα μας Ἑλλάδα
ἐλευθερία καί ἡ σωτηρία μας
(θέματα πού μᾶς ἀφοροῦν ὅλους)(*)


«....Ὅταν μοῦ πειράξουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ἐνεργήσω καί ὄ,τι θέλουνε ἄς μοῦ κάνουν.....?   (Μακρυγιάννης)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τό «Τζιβαερικόν» πάνω ἀπ’ ὅλα                    .....5
                                                       
Ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά τήν Μακεδονία      ......11    
                                
Αὐτοθυσία –Αὑταπάρνησις                          ......15

Ἡ εὐθύνης τῆς ἐπιλογῆς μας                        ......18

Ἡ Ἐλλάδα ὑπό κατοχή                                 ......33

Γιά τήν «κάρτα τοῦ Πολίτη                          ......42

Ἠλεκτρονικό καρτοφακέλωμα                      .....55

Θά ἀντισταθοῦμε                                           .....64 

Γιά τίς ταυτότητες τότε (1993) καί τώρα        ....78

Ἀπό τά «Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών» ....83


Σημείωμα ἐκδότου

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ οἱ ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» κυκλοφοροῦν καί τό διαφωτιστικό αὐτό τεῦχος προκειμένου νά πληροφορηθοῦμε, ὄσο γίνεται σωστότερα, γύρω ἀπό ὅσα μεθοδεύονται ἀπό ἀντίχριστες δυνάμεις πρός σταδιακή ἀπόταξη ἀπό τήν ζωή μας τῆς πίστεώς μας στόν Χριστό, τήν στέρηση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας μας καί τήν ὑποδούλωσή μας στόν Ἀντίχριστο.


Τά ὅσα, ἀγαπητοί, ἀκολουθοῦν εἶναι ἰκανά νά μᾶς θωρακίσουν πνευματικά ἀπό τίς πονηρές ἐπιδιώξεις τῶν ὀργάνων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, πού στοχεύουν στήν ἐγκαθίδρυση διακυβερνήσεως τοῦ κόσμου τελικά ἀπό τόν δῆθεν Μεσσίαν - Ἀντίχριστον.
Ἄς προσέξουμε τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν, πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πρός διαφύλαξη τῶν δώρων τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας μας, καθώς καί ὄσων ἀφοροῦν τήν πατρίδα μας Ἑλλάδα, τήν γλώσσα καί τήν ἱστορία μας, καί γενικότερα τήν Ὀρθοδοξία καί τήν σωτηρία μας.

Στήν μηνιαῖα ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Σεπτέμβριος 2010 μεταξύ τῶν ἄλλων γράφονται καί τά ἑξῆς ἄξια προσοχῆς στό κύριο ἄρθρο μέ τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΡΤΟΦΑΚΕΛΩΜΑ.

______________

(*) σημ.

Θέλουμε σαν Αναβάσεις να ευχαριστήσουμε τον κ. Παναγιώτη Σωτήρχο, για την ευαισθησία του στην παράκλησή μας για την συγγραφή κειμένου για το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τις ηλεκτρονικές κάρτες με αιχμή του δόρατος την Κάρτα του Πολίτη, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω της ιδιόχειρης προσφοράς του συγκεκριμένου τευχους.


Επίσης τον ευχαριστούμε θερμά για την άδεια αναδημοσιεύσεως των συγκεκριμένων θεμάτων που θα ακολουθήσουν.
______________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου