Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Βάπτισμα και τήρησις των εντολών. Αγίου Μάρκου του Ασκητού


Το άγιο Βάπτισμα είναι μεν τέλειο, αλλά δεν τελειοποιεί αυτόν που δεν τηρεί τις εντολές. Να μη πιστεύουμε σε ανθρώπινες ει­κασίες, αλλά καλύτερα στην θεία Γραφή, που λέγει: «Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας Γραφάς» (Α' Κορ. ιε' 3). «Συνετάφημεν αυτώ δια του βαπτίσματος» (Ρωμ. στ' 4). «Ο αποθανών δεδικαίωται από της α­μαρτίας» (Ρωμ. στ' 7). «Αμαρτία υμών ου κυ­ριεύσει» (Ρωμ. στ' 14), εάν βέβαια πράξουμε τις εντολές Του. Εάν δεν τις τηρούμε είμεθα άπιστοι και κρατούμεθα από την αμαρτία.
Πίστις δεν είναι μόνον να βαπτισθούμε στο όνομα του Χριστού αλλά και το να πράττουμε τις εντολές Του. Είναι ολοφάνερο, σύμφωνα με την Γραφή, ότι συνταφήκαμε μυστικώς με Αυτόν διά του βαπτίσματος και ότι μας «συν­ήγειρε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις» (Εφ. β' 6).
Έδωσε όμως και εντολές, τις οποίες αφού εκπληρώσουμε, θα εύρουμε την τελει­ότητα που ήδη μας έχει δωρήσει. Εάν δεν τις εκπληρώσουμε, τότε θα φανή ότι ενεργεί με την θέλησί μας η αμαρτία μέσα μας.
Εάν λέμε πάλι ότι με τα έργα αναιρείται η αμαρτία, τότε το «Χριστός δωρεάν απέθανε» (Γαλ. β'21) και όλα όσα παρόμοια έχουν ειπωθεί είναι ψεύδος. Εάν δεν είναι τέλειο το Βάπτισμα, αλλά, όπως λέγουν, έχει την τελειότητα από τους αγώνες, τότε είναι μάταιος γι' αυτούς ο νόμος της ελευθερίας και αναιρείται όλη η νομοθεσία της Καινής Διαθήκης. Ακόμη προ­σάπτουν και αδικία στον Χριστό, που προστάσσει έργα ελευθερίας στους βαπτισμένους, ενώ ακόμα χωρίς να το θέλουν είναι υποδου­λωμένοι στην αμαρτία, όπως λέγουν.
 Η χάρις του Θεού παύει να είναι χάρις, αλλ' ανταπόδοσις για τους αγώνες μας. Διότι, εάν είναι λόγω των έργων, δεν είναι της χάριτος. Εάν είναι της χάριτος, το έργο δεν είναι έργο, αλλ' εντολή του ελευθερώσαντος. Έργο ελευθερί­ας και πίστεως.

Αυτά προέγραψε κατ' οικονομίαν ο απόστολος Παύλος προς τους Γαλατάς, νουθετώντας αυτούς που παρόμοια είχαν απιστήσει. Εμείς, «μη αρνούμεθα την πίστι του κηρύγματος». Αλλά εάν κρατούμεθα από την αμαρτία και μετά το βάπτισμα, όχι ότι το βάπτισμα είναι ατελές, απλώς αμελούμε εμείς την εντολή και υποκύπτουμε θεληματικά στην ηδονή, καθώς μας ελέγχει η θεία Γραφή, που λέγει: «ως κύων επιστρέψας επί τον ίδιον έμετον» (Β' Πέτρ. β' 22). Παρόμοια επιστρέφει στην αμαρτία του ο άνθρωπος με αυτεξούσιο προαίρεσι. Το θέλημα και το Βάπτισμα ούτε ο Θεός, ούτε ο σατανάς το παραβιάζει.

Πηγή: Αγιορείτικον Ημερολόγιον 2011
Έκδοσις: ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου