Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Κήρυγμα Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου


Κήρυγμα  Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου

 
Ἀγαπητοί μου,

1. Καθένας ἀπό μᾶς ἀνήκει στήν οἰκογένειά του. Ἀλλά ὅλοι μαζί, ὅλοι οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀνήκουμε στήν μεγάλη οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ οἰκογένεια αὐτή λέγεται Ἐκκλησία.
Στήν οἰκογένειά μας αὐτή δέν ἀνήκουμε μόνο ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι, ἀλλά, κατά πρῶτο λόγο, στήν Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας καί ὅλοι οἱ ἅγιοι. Ἄρα, ἀδελφέ μου, δέν εἶσαι μόνος καί μήν παραπονιέσαι λοιπόν γιά μοναξιά.
Ἄν νιώθεις πραγματικά ὅτι εἶσαι παιδί τοῦ Θεοῦ καί ὅτι σάν βαπτισμένος εἶσαι γραμμένος στήν οἰκογένειά Του, τότε δέν εἶσαι μόνος. Ἔχεις συντροφιά, βοήθεια καί προστασία τήν Παναγία. Ναί! Ὅποιος ἀγαπάει τήν Παναγία καί προσεύχεται σ᾽ Αὐτήν, δέν ἔχει ποτέ μοναξιά! 

2. Ὅλοι οἱ βαπτισμένοι λεγόμαστε «χριστιανοί». Λεγόμαστε ἔτσι ἀπό τόν Χριστό, στό ὄνομα τοῦ Ὁποίου βαπτιστήκαμε καί στόν Ὁποῖο ἀνήκουμε. Ἀλλά λεγόμαστε «χριστιανοί» καί ἀπό τό «χριστοί». Εἴμαστε δηλαδή χρισμένοι μέ τό ἱερό χρίσμα, τότε στό βάπτισμά μας, ὅταν πήραμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἔτσι πρέπει νά βλέπουμε τόν ἑαυτό μας καί ἔτσι πρέπει νά βλέπουμε καί τόν ἄλλο χριστιανό, γιά νά τόν σεβόμαστε. Νά τόν βλέπουμε σάν βαπτισμένο καί μυρωμένο ἀδελφό μας, σάν ἱερό χαριτωμένο πρόσωπο, γιατί μέ τό χρίσμα πού ἔλαβε δέχτηκε τά Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτήν τήν Χάρη καί τήν χαρά μόνο οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν ἔχουμε, γιατί μόνο τά Μυστήρια πού γίνονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι τά σωστά καί τά κανονικά.
Οἱ αἱρετικοί δέν ἔχουν Μυστήρια. Καί ὅταν λέγω αἱρετικούς ἐννοῶ καί τούς Παπικούς, γιατί αὐτοί οἱ Παπικοί πιστεύουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα (λένε γιά «φιλιόκβε»), πιστεύουν ἄλλη Παναγία (τήν πιστεύουν ὄχι ὡς κανονικό ἄνθρωπο) καί κάνουν διαφορετικά τόν σταυρό τους (μέ τέσσερα δάκτυλα).
Πέστε μου, εἶναι ἤ δέν εἶναι αἱρετικοί αὐτοί πού χάλασαν αὐτά τά τρία βασικά δόγματα τῆς πίστης μας;

3. Λάβαμε λοιπόν ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτήν ὅμως τήν Χάρη πού λάβαμε πρέπει νά τήν τιμᾶμε καί πρέπει νά προσέχουμε, πολύ νά προσέχουμε, νά μήν τήν χάσουμε. Ναί! Ἀφοῦ εἴμαστε χρισμένοι μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρέπει τά ἔργα μας καί τά λόγια μας καί ὅλη ἡ συμπεριφορά μας νά μοσχοβολᾶνε ἀπό τήν Χάρη Αὐτή.
Ὅμως, χριστιανοί μου, μέ αὐτά πού λέμε, καί ὄχι μόνο λέμε ἀλλά καί κάνουμε, λερώσαμε τήν ψυχή μας καί χάσαμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ὄχι μόνο τήν ψυχή μας, ἀλλά καί τό σῶμα μας λερώσαμε μέ σαρκικά ἁμαρτήματα.
Σκέψου, χριστιανέ, ὅτι τό σῶμα σου, μέ τό ὁποῖο ἁμαρτάνεις, αὐτό τό σῶμα εἶναι βαπτισμένο στήν ἅγια Κολυμβήθρα, εἶναι χρισμένο μέ τό ἅγιο Μύρο. Ποῦ τό ρίχνεις καί ποῦ τό πετᾶς τό βαπτισμένο ἅγιο σῶμα σου;

4. Ὅλοι μας ἔχουμε λερωθεῖ, ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ὅλοι μας μέ τά ἁμαρτήματα πού κάνουμε ἔχουμε ἀποξενωθεῖ ἀπό τόν Θεό. Αὐτό πού μᾶς ἁρμόζει τώρα νά κάνουμε, γιά νά τά ξαναφτιάξουμε μέ τόν Θεό, εἶναι νά κάνουμε ἀγώνα γιά νά ξαναπάρουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτόν τόν ἀγώνα τόν λέμε ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
Αὐτό εἶναι ὅλο κι ὅλο ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ, ἀδελφοί μου. Παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό Βάπτισμα καί μέ τά ἄλλα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν χάνουμε λίγο ἤ πολύ μέ τά ἁμαρτήματα πού κάνουμε, καί ἀγωνιζόμαστε μέ ἔργα μετανοίας νά ἀποκτήσουμε πάλι αὐτό πού εἴχαμε καί χάσαμε.
Αὐτό εἶναι, ξαναλέγω, ἡ ζωή μετανοίας τοῦ χριστιανοῦ. Καί ὁ καλός Θεός μας ἀπό ψηλά, πού βλέπει τόν ἀγώνα μας, μᾶς δίνει περισσότερο ἀπό αὐτό πού θέ- λουμε καί ἀπό αὐτό πού Τοῦ ζητᾶμε.

5. Ἔργα μετανοίας, πού πρέπει νά κάνουμε γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό καί νά καθαρθεῖ ἡ ψυχή μας, εἶναι ἡ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, πρῶτα, ἡ ΝΗΣΤΕΙΑ, δεύτερον, καί ἡ ΜΕΛΕΤΗ τῶν ἱερῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τρίτον.
(α) Νά προσευχόμαστε, χριστιανοί μου, στόν Χριστό καί στήν Παναγιά μας καί σέ ὅλους τούς Ἁγίους, πού εὐαρέστησαν τόν Θεό.
Στά σπίτια μας νά ἔχουμε ἱερά εἰκονίσματα καί ἕνα προσευχητάριο, πού ἔχει τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας.
(β) Νά νηστεύουμε, χριστιανοί μου, τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές καί ὅλες τίς Τεσσαρακοστές.
Γιατί νά τρῶμε τό κρέας τήν Παρασκευή καί τήν Πέμπτη τά φασόλια; Τό κρέας νά τό φᾶμε τήν Πέμπτη καί τήν Παρασκευή νά φᾶμε νηστήσιμο φαγητό. Καί
(γ) νά βάλουμε ὅλοι ἀρχή νά μελετᾶμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι στήν Ἁγία Γραφή, στά ἅγια βιβλία τῶν Πατέρων μας καί στούς βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

6. Μέ μιά τέτοια καλή ἀρχή θά κάνουμε εὐτυχισμένο τόν ἑαυτό μας καί θά ἀποκτήσει νόημα ἡ ζωή μας, γιατί θά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τότε καί ἡ πατρίδα μας, γιά τήν ὁποία κάποτε τραγουδάγαμε «Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει» – ἀλλά τώρα πεθαίνει – τότε ἡ πατρίδα μας, λέγω, θά βγεῖ ἀπό τό χάος πού τήν ἔρριξαν κάποιοι ἀσυνείδητοι κυβερνῆτες καί τότε θά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες.

 Μέ πολλές εὐχές, 
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου