Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Ὁ Ἅγιος Κλήμης Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος ὁ θαυματουργὸς


Ὁ Ἅγιος Κλήμης ἐπίσκοπος Ἀχρίδος ὁ θαυματουργὸς

Στὶς 22 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Κλήμεντος τοῦ θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος. Ὁ ἅγιος Κλήμης ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαὴλ (842) καὶ καταγόταν ἀπὸ τὸ γένος τῶν Βουλγάρων.
Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία ἀγάπησε τὴν ἐνάρετη ζωή. Κατεῖχε ὅλες τὶς ἀρετές, ἀλλὰ ἰδιαίτερα διακρινόταν γιὰ τὴν ἀδιάκριτη ἀγάπη καὶ τὴν ἀνυπόκριτη ταπείνωσή του.
Διδάχθηκε τὴν θεία Γραφὴ ἀπὸ τοὺς φωτιστὲς τῶν Σλάβων Κύριλλο καὶ Μεθόδιο, στὴν γλώσσα τῶν Βουλγάρων. Ἔγινε ὁδηγὸς εὐσεβείας στὸ ἔθνος του καὶ ὑπέμεινε τοὺς πειρασμοὺς γιὰ τὴν διάδοση τῆς πίστεως μαζὶ μὲ τοὺς διδασκάλους του.
 Ἀφοῦ κοιμήθηκε ὁ ἅγιος Κύριλλος χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μεθόδιο, ποὺ εἶχε γίνει ἤδη ἀρχιεπίσκοπος Μωράβου καὶ Βουλγαρίας, Ἐπίσκοπος Ἰλλυρικοῦ, Ἀχρίδος καὶ Γλαβηνίτζας.
Ὁ ἅγιος Κλήμης καθημερινὰ δίδασκε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτσι ὁδήγησε τὸ βάρβαρο ἔθνος τῶν Βουλγάρων στὴν θεογνωσία.
Μάλιστα κατόρθωσε καὶ βάπτισε τὸν ἄρχοντα τῶν Βουλγάρων Βόριδα καὶ τὸν γιό του, ὁ ὁποῖος ἔγινε ὁ πρῶτος βασιλέας τῶν Βουλγάρων καὶ τοὺς ἔκανε νὰ πολιτεύονται σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Προσείλκυσε τοὺς εἰδωλολάτρες ὄχι μόνο μὲ τοὺς λόγους του καὶ τὴν διδασκαλία του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ θαύματά του.
Ἔτσι διδάσκοντας τὰ θεῖα γράμματα καὶ χειροτονώντας ἱερεῖς, ὁ ἅγιος Κλήμης ἀξιώθηκε νὰ λάβη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀποστολικὴ χάρη. Ἄν καὶ ἔπασχε ἀπὸ ἀσθένειες καὶ γηρατειὰ ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν διαδόση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἔτσι ἀνεχώρησε πρὸς τὸν Κύριο ὡς κήρυκας τῆς ἀληθείας καὶ ἰσαπόστολος.

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1999, 22 Νοεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου