Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Ψευδόχριστοι καὶ ψευδομεσσίαι ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ μέχρι σήμερα. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος


Ψευδόχριστοι καὶ ψευδομεσσίαι ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ μέχρι σήμερα

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

Ὁ εὐαγγελικός λόγος εἶναι σα- φής. Καί ἀκριβής. Καί διαχρονικά ἐπίκαιρος. Διαβάζουμε στό ἱερό εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ: «βλέπετε μή πλανηθῆτε· πολλοί γάρ ἐλεύσονται ἐπί τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρός ἤγγικε· μή οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν» (Λουκ. 21,8. Πρβλ. Ματθ. 24,5).
 Ἐδῶ μᾶς πληροφορεῖ ὁ Κύριος γιά ἕνα φαινόμενο πολύ ἐπικίνδυνο, τό ὁποῖο ἐμφανίζεται ἐνδημικά μέσα στήν ἱστορία.
Καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἐμφάνιση διαφόρων ψευδόχριστων καί ψευδομεσσιῶν. Στό σημερινό ἄρθρο μας θά κάνουμε μία ἱστορική ἀναδρομή καί καταγραφή τῶν ὀνομάτων τέτοιων ψευδόχριστων καί ψευδομεσσιῶν ἀπό τό 1000 μ.Χ. μέχρι τίς ἡμέρες μας.
Τό θεωροῦμε μία χρήσιμη ὑπόμνηση σέ μία περίοδο τῆς παγκόσμιας ἱστορίας , ὅπως εἶναι ἡ δική μας, πού ἡ σύγχυση καί οἱ πνευματικοί κίνδυνοι εἶναι τόσοι πολλοί.
Τέτοιοι ψευδομεσσίες ὑπῆρξαν:
1. Fra Dolcino Torielli. Ἔδρασε στήν Ἰταλία τόν 13ο αἰώνα. Κήρυττε ὅτι ἦταν ἕνα ἐκλεκτό ὄργανο τοῦ Θεοῦ καί ὀνόμαζε τόν ἑαυτό του «Ἄγγελο τῶν Θυατείρων» (Ἀποκ. 2,18) μέ ἱκανό ἀριθμό ψευδοπροφητειῶν.

2. Μelchior Hofmann (1495- 1543).Ὑπῆρξε ἀκραῖος Ἀναβαπτιστής στά χρόνια τῆς Μεταρρύθμισης, πού παρουσίαζε τό πρόσωπό του ὡς τόν ἐπανερχόμενο προφήτη Ἠλία.
 3. Αugustin Bader. Tό 1529 ὑποστήριζε ὅτι εἶναι ὁ Ἠλίας καί τό μικρό του παιδί ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας καί βασιλιάς τοῦ ἐπίγειου χιλιετοῦς βασιλείου.
4. Jan Bockelson. Ἀκραῖος Ἀναβαπτιστής στά χρόνια τῆς Μεταρρύθμισης, πού τό 1534 ἰσχυρίστηκε ὅτι ἦταν προφήτης καί βασιλιάς τῆς Σιών.
5. Hans Hut (1490-1527). Ὑποστήριζε ὅτι ἦταν ὁ δεύτερος Νῶε καί ὁ προφήτης τῶν ἐσχάτων χρόνων. 6. David Joris (1501-1556). Αὐτοχαρακτηρίζοταν, ἐπίσης, ὡς προφήτης τῶν ἐσχάτων χρόνων.
7. Klauss Ludwig. Ἀναβαπτιστής πού κήρυττε ὅτι ἦταν ὁ ἐρχόμενος Χριστός.
 8. David Bähr. Πέθανε τό 1723 καί ὑποστήριζε ὅτι ἦταν ὁ Χριστός τοῦ Δαβίδ.
9. Αntoinette Bourignon de la Porte (1616-1680). Διακήρυττε ὅτι ἦταν ἡ γυναίκα ἡ ντυμένη μέ τόν ἥλιο, γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος στό 12 Κεφ. τῆς Ἀποκαλύψεως.
 10. Anna van Büchel. 18ος αἰώνας. Ὑποστήριζε ὅτι ἦταν ἡ μητέρα τοῦ νέου Μεσσία καί ἐνσάρκωση τῆς ἀγαθότητας τῆς θεότητας.
11. Eva von Buttlar (1670-1717). Μία ἀκόμη μητέρα τοῦ νέου Μεσσία.
 12. Father Divine. Ἱδρυτής τῆς σέκτας Peace Mission. Παρουσιαζόταν ὡς δεύτερη ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ. Πέθανε στίς 10– 9– 1965.
13. Georges Roux: Δήλωνε ὅτι ἦταν ὁ Χριστός, πού εἶχε ἐπιστρέψει στή γῆ καί ὅτι τά γραπτά του πλέον ἀντικαθιστοῦσαν τήν Ἁγ. Γραφή.
14. Louwrens Voorthuisen (1898 – 1968).Ἱδρυτής τῆς σέκτας Lou Gruppe. Γύρω στό 1950 διακήρυξε ὅτι ἦταν ἡ πραγματοποίηση καί ἡ ἐκπλήρωση τοῦ Χριστοῦ στή γῆ.
 15. Oskar Ernst Bernhardt (1875– 1941) ἱδρυτής τῆς ἀποκρυφιστικῆς–νεογνωστικῆς σέκτας Gralsbewegung. Θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἐνσάρκωση τοῦ Ἐμμανουήλ καί αὐτοαπεκαλεῖτο “Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου” .
 16. Joseph Weiβenberg (1855– 1941). Ἱδρυτής τῆς, μέ στοιχεῖα πνευματισμοῦ, αἵρεσης Johannische Kirche=Ἰωάννειος Ἐκκλησία. Παρουσίασε τόν ἑαυτό του ὡς ἐνσάρκωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
17. San Myung Mun (1920–2012) Νοτιοκορεάτης ψευδομεσσίας, πού ἵδρυσε τό 1954 τήν Ἑνωτική Ἐκκλησία (Unification Church). Παρουσιαζόταν ὡς μεσσίας καί ὡς ὁ “Κύριος τῆς Δευτέρας Παρουσίας».
Ὅλοι αὐτοί οἱ ψευδομεσσίες, πού ἐμφανίστηκαν, ἀλλά καί αὐτοί πού θά ἐμφανιστοῦν μέ τίς ἴδιες ἀξιώσεις, εἶναι ὄψεις τοῦ ἀντίχριστου «μυστηρίου τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2, 7), τό ὁποῖο κατά τόν Παύλειο λόγο εἶναι παρόν στόν κόσμο, ἤδη ἀπό τήν ἀποστολική ἐποχή (Πρβλ. Α΄ Ἰωάν. 2,18).

   Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1998, 15 Νοεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου