Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Επιστολή προς ΕΟΜ: Θα προσβάλλονται οι Δηλώσεις Άρνησης «Δωρεάς» οργάνων των πολιτών από συγγενείς μας (ή και οποιονδήποτε άλλον), σε περίπτωση «Εγκεφαλικού Θανάτου»; Ναί ή Όχι;


Θα προσβάλλονται οι Δηλώσεις Άρνησης «Δωρεάς» οργάνων των πολιτών από συγγενείς μας (ή και οποιονδήποτε άλλον), σε περίπτωση «Εγκεφαλικού Θανάτου»; Ναί ή Όχι;

Θα μας απαντήσει υπεύθυνα ο Ε.Ο.Μ. (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων), με ένα Ναί ή ένα Όχι; 

  Ἡ παρακάτω αἴτηση-ἐπιστολή, ἐστάλη στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων ἀπό συμπολίτη μας ἐδῶ καί καιρό καί μετά ἀπό τηλεφώνημα γιά διευκρινιστικές πληροφορίες γύρω ἀπό τό φλέγον ζήτημα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων. Ἀναμένεται ἀπάντηση!... Θεωρεῖται σημαντική ἡ δημοσιοποίησή της πρός ἐνημέρωσιν ὅλων.
Ὁ ὑπάλληλος πού ἀπάντησε στό τηλέφωνο, μεταξύ ἄλλων πληροφόρησε τήν συμπολίτη μας, ὅτι παρά τίς δηλώσεις ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων πού ὑποβάλλονται ἀπό πολίτες, θά ἰσχύει ὅπως γινόταν μέχρι τώρα ( δηλαδή πρό δηλώσεων ), ἡ συναίνεση γιά ἀφαίρεση ὀργάνων ( ἐφόσον ὑπάρξει ) συγγενοῦς μας ( Α’ βαθμοῦ, ὄπως ἀνέφερε ὁ ὑπάλληλος )!
Ἡ ἀποστολέας τῆς αἴτησης-ἐπιστολῆς πού ἀκολουθεῖ, μᾶς πληροφόρησε πώς ὁ ὑπάλληλος ἐν ὁλίγοις τῆς εἶπε πώς: «οἱ δηλώσεις θά προσβάλλονται ὅπως καί οἱ διαθῆκες σέ περίπτωση συναίνεσης κι ἄς εἶναι ὑπογεγραμμένες»!!!
Κατόπιν τούτου, ἡ συμπολίτης μας ἐξεπλάγην, στήν συνειδητοποίηση προσβολῆς τῆς ἀρνητικῆς ὑπεύθυνης δήλωσής της καί ὅλων τῶν δηλούντων παρομοίως! Ἐξάλλου γιά πολλούς Ἁγίους, Πατέρες καί Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καθώς ἐπίσης καί γιά πολλούς ἐξαίρετους ἐπιστήμονες, ἡ ἀφαίρεση-δωρεά-λήψη ζωτικῶν κι ὄχι διπλῶν ὀργάνων, ἀποτελεῖ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ καί ΦΟΝΟ! Ὁπότε, συνέταξε την παρακάτω αἴτηση-ἐπιστολή κατόπιν συμβουλῆς καί δικηγόρου της, ζητώντας ἀπό τόν Ε.Ο.Μ ἔγγραφη, ἐνυπόγραφη, ἀλλά καί δημόσια στήν ἱστοσελίδα τους, ξεκάθαρη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;
Θά προσβάλλεται ἡ ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων τῶν πολιτῶν
σέ περίπτωση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου»
καί συναίνεσης συγγενοῦς μας ( ἤ καί ὁποιουδήποτε ἄλλου ) στό νά ἀφαιρεθοῦν;

    Ἄν ΝΑΙ βάσει ποιοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ σχετικοῦ Νόμου καί σέ μία τέτοια περίπωση: τί νόημα ἔχει ἡ ὑποβολή δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων ἀπό τούς πολίτες;
    Ἄν ΟΧΙ, νά ἀποκατασταθεῖ καί ἐγγράφως ὡς ἀπάντηση καί δημοσίως: τό ἀπρόσβλητο τῆς ὑπεύθυνης δήλωσης ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων, πού νόμιμα ὑπογράφει ὁ κάθε πολίτης!


Ἄν ὑπάρξει ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ. θά ὑπάρξει ἐνημέρωση…

Ἀκολουθεῖ ἡ αἴτηση-ἐπιστολή πού ἐστάλη συστημένη ἀπό ΕΛΤΑ:

Θεσσαλονίκη 28 / 01 / 2013


ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ

τῆς:  τά στοιχεῖα  τῆς ἀποστολέως  τά ἔχουμε  στήν κατοχή μας
Προς:  Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς & Ὀργάνων Ἄν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθήνα

Ἀξιότιμοι Κύριοι χαίρετε ,

Τό Σάββατο 19-01-2013, ἐπικοινώνησα ἀργά τό ἀπόγευμα τηλεφωνικῶς μέ τό Τμῆμα σας, γιά διευκρινίσεις σχετικά μέ τήν δήλωση ἄρνησης μεταμόσχευσης δωρεᾶς ὀργάνων, γιά ὅσους ἀπό ἐμᾶς θεωροῦμε ἀντίθετο μέ τό Νόμο τοῦ Θεοῦ καί τήν προσωπική μας ἐπιθυμία-ἰδεολογία, τήν ἀφαίρεση ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό τούς λεγόμενους "ἐγκεφαλικά νεκρούς" ἀσθενεῖς, οἱὁποῖοι εἶναι ζωντανοί! Γι' αὐτό καί οἱ ἰατροί χρειάζεσθε ἀναισθησιολόγο πρίν τήν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων τους, ἔτσι δέν εἶναι;

Ὁἀρμόδιος κύριος μέ τόν ὁποῖον μίλησα, μοῦ εἶπε ὄτι ἀκόμη κι ἄν στείλουμε στόν Ὀργανισμό σας ἀρνητική δήλωση, δέν θά ληφθεῖὑπόψιν σας σέ περίπτωση πού βρεθεῖ συγγενῆς μας Α' βαθμοῦ, ὁὁποῖος θά συναινέσει νά ὑπογράψει καί νά  ἀφαιρεθοῦν τά ὄργανά μας πρός μεταμόσχευση ( δέν ἀναφερόταν σέ ἀνήλικο πρόσωπο, γιατί τόν ρώτησα προσωπικά καί γιά μένα, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς πολίτες γενικά ).

Θεώρησα ἀδιανόητη αὐτήν τήν πληροφορία, μιά πού οὐσιαστικά ἀκυρώνει τό νόμιμο Κρατικό ἔντυπο τῆς δήλωσης ἡμῶν τῶν πολιτῶν, μαζί μέ ὅλο τό περιεχόμενό της καί τήν ὑπογραφή μας σέ αὐτό! Ἀναρωτήθηκα γιατί μᾶς βάζετε σέ αὐτήν τήν διαδικασία καί τοῦ ἐξέφρασα αὐτήν τήν ἀπορία!

Ὡς ἐκ τούτου, ἀπευθύνθηκα σέ δικηγόρο καί μοῦ συνέστησε: νά μοῦἀποστείλετε τόν Νόμο βάσει τοῦὁποίου δέν θά ληφθεῖὑπόψιν σας ἡὑπογραφή μου  ( καί τῶν ὑπόλοιπων συμπολιτῶν μου πού συμπληρώνουν τή δήλωση ), καταστρατηγώντας τό νόμιμο δικαίωμά μας γιά αὐτοδιαχείριση τοῦἑαυτοῦ μας. Κι ἕνας λόγος παραπάνω, πού τό ἴδιο τό Κράτος μᾶς δίνει αὐτό τό δικαίωμα ἐπιλογῆς γιά δωρεά ἤ μή τῶν ὀργάνων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ (κι ὄχι τοῦὁποιουδήποτε συγγενοῦς μας ἤ τοῦ δικοῦ σας ἠ κάποιου ξένου)!

Παρακαλῶ νά μοῦ στείλετε τό Νόμο σχετικά μέ αὐτό πού μοῦ εἶπε τηλεφωνικῶς ὁ ἀρμόδιος τοῦ Τμήματός σας (πού ἀπ’ ὅσο γνωρίζω δέν ὑπάρχει).

Γιά τούς λόγους πού προανέφερα λοιπόν, πιό συγκεκριμένα αἰτοῦμαι
τόσο νά στείλετε ἐγγράφως σέ μένα,
ὅσο καί νά ἀνακοινώσετε ἐπίσημα καί στήν ἱστοσελίδα σας:
1. Τό Νόμο σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο θά ὑπερισχύσει ἡὐπογραφή τοῦ συγγενοῦς γιά ἀφαίρεση ὀργάνων, ἔναντι τοῦ προσώπου πού σᾶς δήλωσε πώς δέν ἐπιθυμεῖ νά δώσει τά ὄργανά του ( ἄν ἰσχύει κάτι τέτοιο ).
2. Ἄν δέν ὑπάρχει σχετικός Νόμος, νά μοῦ πεῖτε ἐγγράφως καί νά ἀνακοινώσετε δημόσια, ἄν ἄτυπα ( ἄνομα ) σκοπεύετε νά ἐφαρμόσετε ἐσεῖς σάν Ὀργανισμός, μία τέτοια ταχτική εἰς βάρος τῆς νόμιμης δήλωσης κι ἐπιθυμίας μας περί μή δωρεᾶς τῶν ὀργάνων μας.

3.  Σέ περίπτωση πού ὁἀρμόδιος τοῦ Τμήματός σας ἔκανε λάθος, παρακαλῶ  νά ἀνακοινώσετε καί νά ἀνακαλέσετε τήν παραπληροφόρηση περί συγγενοῦς πού μοῦἔγινε, γιά νά μήν ὑπάρξουν καί σέ ἄλλους πολίτες παρόμοια λάθη, τά ὁποῖα εἶναι κυριολεκτικά ζωῆς καί θανάτου! Γιά ἕνα τόσο σοβαρό ζήτημα ἕνας λόγος παραπάνω, ἐπιβάλλεται ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Μ.

Ἐπιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Καί προσωπικά, ἀλλά καί κάθε πολίτης, ὑποβάλλουμε τή δήλωσή μας σέ δημόσιους φορεῖς ἔχοντας σῶας τάς φρένας μας, ΝΟΜΙΜΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, κάνοντας γνωστή στό Ἑλληνικό Κράτος τήν προσωπική μας ἐπιλογή.
Οἱ Μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶ ( μία ἐλάχιστη μειοψηφία  στήν Πατρίδα μας ), δέν ἐπιτρέπουν νά πάρουν γιά αἱμοδοσία οὔτε τό αἷμα τους γιά λόγους θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί τό Κράτος σέβεται τήν ἐπιθυμία τους ( καταφεύγουν δέ καί σέ νομικές ὁδούς προκειμένου νά προασπίσουν τά πιστεύω τους καί δικαιώνονται )!
Τούς Χριστιανούς Ὀρθόδοξους ( Ἐπίσημη Θρησκεία τοῦ Κράτους ), θά μᾶς σεβαστεῖτε πού δέν θέλουμε νά δώσουμε τά ὄργανά μας, γιά τίς Συνταγματικά κατοχυρωμένες θρησκευτικές μας πεποιθήσεις ἤ θά χρειαστεῖ νά καταφύγουμε κι ἐμεῖς σέ ἀνάλογες ὁδούς;

Σᾶς εὐχαριστῶ καί περιμένω τήν ξεκάθαρη ἐπίσημη-ἔγγραφη ἀπάντησή σας, ἐντός εὐλόγου χρονικῆς προθεσμίας, μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου παραλαβῆς σας τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μου σέ ἐσᾶς, ἡμερομηνία, σφραγίδα καί ὑπογραφή, καθώς καί ὀνοματεπώνυμο τοῦ ἀρμόδιου ὑπαλλήλου τοῦ Ὀργανισμοῦ σας πού θά μοῦ ἀπαντήσει.

Παράκληση: νά μοῦ στείλετε τήν τροπολογία τοῦ Νόμου σχετικά μέ τήν δωρεά ὀργάνων κι ὅ,τι ἀφορᾶ σέ αὐτήν.

Μέ τιμή

 Πηγή: ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο
Ἐνημέρωση ἀπό  hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου