Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Ὁ μαθητής Γ


Ὁ μαθητής Γ
  Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ἡ ζωή στό θεραπευτήριο συνεχιζόταν νά διεξάγεται σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς “ἀναμόρφωσης” καί τοῦ θανάτου. Κάθε τόσο ὁ κομμουνιστής διοικητής καλοῦσε κοντά τούς ἀσθενεῖς γιά συζητήσεις καί προτάσεις. Ὅλο οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἦταν στενοχωρημένοι, ὅταν κάποιος ἀπό τό δωμάτιο μεταφερόταν στό γραφεῖο τῆς ἀρχηγίας.
Μιά ἡμέρα κάλεσαν ἐκεῖ τόν Γ., ἕναν νεαρό, ψηλό, ἀδύνατο καί πολύ ζωηρό μαθητή, σέ πεῖσμα τῆς ὑπό ἐξέλιξη ἀσθενείας τῆς φυματίωσης ἀπό τήν πόλι Μαραμοῦρες.
Ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τό γραφεῖο, τό πρόσωπο του ἔλαμπε ἀπό ἕνα αἴσθημα νίκης. Ἐπῆγε στόν Βαλέριο, μέ τόν ὁποῖον συχνά συζητοῦσαν αὐτά τά θέματα, καί τοῦ ἀφηγήθηκε πώς δέχθηκε ἐξαναγκασμό γιά νά μπεῖ στήν σειρά  τῆς “ἀναμόρφωσης”, ἀλλά δέν συμφώνησε, λέγοντας ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει δολοφόνος.
-Πῶς τολμᾶς νά μιλήσεις ἔτσι μπροστά μου; Τόν ρώτησε ἀγριεμένος  ὁ κομμουνιστής.
- Δέν μιλάω ἐγώ, ἀλλά οἱ πράξεις πού τίς ξέρουμε μέ ὅλοι. Ποτέ δέν θά δεχτῶ τήν “ἀναμόρφωση”! Ἀπάντησε ὁ Γ.

         -Τότε ἔλα νά μιλοῦμε πιό συχνά καί νά μοῦ εἰπεῖς τί σκέφτεται ὁ Βαλέριος,  τοῦ πρότεινε ὁ κομμουνιστής.
-Ἄρα σᾶς ἐνδιαφέρει τί σκέφτεται ἕνας ἑτοιμοθάνατος ἄνθρωπος; Ἄν εἶναι ἔτσι, τότε αὐτό σημαίνει ὅτι ἐσεῖς πιστεύετε στήν αἰώνια ζωή!
- Κερατᾶ, εἶσαι ἕνας μυστικός πράκτορας! Μάνιασε ὁ κομμουνιστής. Οἱ ἰδέες του μᾶς ἐνδιαφέρουν, ρέ, διότι θά παραμείνουν καί  ὕστερα πού θά μπεῖ στόν τάφο. Ἄρα, ἄν θέλεις νά σοῦ δώσω τήν στρεπτομυκίνη, τότε  νά μοῦ δίνεις ἐσύ ὅλες τίς πληροφορίες πού θέλω!
- Εἶστε πολύ ἀδύνατοι ἀφοῦ φοβᾶστε ἀκόμη κι ἀπό κάποιους ἑτοιμοθάνατους, τοῦ ἀπάντησε ὁ μαθητής Γ.
- Θά σέ ἀφήσω νά πεθάνεις σάν τό σκουλήκι, ἔτριξε τά δόντια του ὁ κομμουνιστής.
- Καλύτερα νά πεθάνω παρά νά χάσω τήν ψυχή μου!
- Τί γίνεται μέ σένα, ποῦ βασίζεσαι; Περιμένετε τούς Ἀμερικάνους; Ρέ, οἱ Ἀμερικάνοι δέν θά ἔρθουν. Ἐμεῖς κυβερνοῦμε τά πάντα ἐδῶ. Αὐτοί σᾶς ἄφησαν στά χέρια μας, νά γλυτώσουν ἀπό σᾶς.
- Φαίνεται ὅτι ἔχετε δίκαιο, τοῦ εἶπε ὁ Γ. Οἱ Ἀμερικάνοι δέν ἔρχονται, ἀλλά ὁ Θεός εἶναι ἐδῶ, εἶναι μέσα μου καί δέν μπορῶ νά κάνω τίποτε ἐναντίον τοῦ θελήματος Του. Αὐτός ἔχει ἀνοίξει τήν πορεία μου πρός τόν Γολγοθᾶ. Πιστεύω στήν αἰώνια ζωή.
-Νά πᾶς...μαζί μέ τήν πίστη σου! Ἀγανάκτησε ὁ κομμουνιστής καί ὥρμησε νά τόν χτυπήσει.
- Αὐτά τά χαστούκια ἐπιβεβαιώνουν περί τῶν ἀληθινῶν σας προαιρέσεων. Σᾶς παρακαλῶ νά μήν μέ ξανακαλέσετε ἐδῶ γιά τέτοιες προτάσεις, διότι δέν ἔχει νόημα.
Λοιπόν, ὁ Γ. εἶχε νικήσει τόν πειρασμό μέ τήν τιμή τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς του. Σέ λίγους μῆνες πέθανε. Εἶχε μιά καθαρή ψυχή. Ἡ πίστη δέν τόν ἐγκατέλειψε οὔτε μιά στιγμή, ὁσεσδήποτε φρικτές κι ἄν ἦταν οἱ δοκιμασίες. Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τήν Παναγία, διότι καί ὁ ἴδιος ἦταν ἀγνός. Ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν καί ὅλοι τόν μοιρολόγησαν. Μετά τόν θάνατό του κάποιος τόν εἶδε στό ὄνειρο νά κατοικεῖ κἄπου ψηλἀ πάνω, στόν οὐρανό.

 23 Αὐγούστου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου