Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Βαλερίου. Εἶμαι ὁμολογητής τοῦ Θεοῦ!


Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Βαλερίου
Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ἐν τῶ μεταξύ ὁ Βαλέριος ἐξομολογοῦνταν καί κοινωνοῦσε συχνά. Ὁ Πνευματικός του ἦταν τότε ἕνας ἁπλός ἱερέας, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀντιληφθεῖ τήν δυνατή  σκέψη καί τήν βαθειά, ἐντυπωσιακή καί ἀξέχαστη ἐσωτερική  του ζωή.
-Ἐντυπωσιάστηκα! Μᾶς ὡμολόγησε  αὐτός μετά τόν θάνατο τοῦ Βαλερίου. Ἡ ἐξομολόγησή του ἦταν μιά λεπτομερειακή περισκόπηση τοῦ ψυχικοῦ τοῦ κόσμου. Εἶχε μιά λεπτή διάκριση τῶν πνευμάτων καί μιά ἀπόδειξη τῆς σταθερότητάς του στήν πιό βαθειά χριστιανική ἐμπειρία. Παρόλο πού δέν εἶχε ἁμαρτίες γιά νά τίς ἐξομολογηθεῖ,  εἶχε ὅμως βιώματα, μερικά μεγαλύτερα ἀπό ἄλλα καί ταπείνωνε τόν ἑαυτό του μέ αὐστηρότητα.
Μοῦ ἔλεγε: «Ἐπιθυμῶ νά μήν ἔχω  καμμιά στιγμή ἀμφιβολίες γιά τήν πίστη, ὥστε νά μήν ἔλθει ὁ σατανᾶς  νά μοῦ πάρει τήν ψυχή». Ἡ προσευχή  του ἦταν ἕνα διαρκές ἀναστέναγμα, μιά ἀδιάκοπτη ἕνωση μέ τόν Χριστό. Ποτέ δέν θά παραδεχόταν οὔτε τήν ἐλάχιστη ἠθική ζημιά τῆς Ἀληθείας. Καί ὁ  ἱερέας συμπέρανε μέ ἔντονο θαυμασμό:
-Ὁ Χριστός ἦταν ζωντανός στόν Βαλέριο.

Εἶμαι ὁμολογητής τοῦ Θεοῦ!

Μιά ἡμέρα ὁ Βαλέριος αἰσθανόταν τόσο χάλια ὥστε πιστεύαμε ὅτι θά πεθάνει. Πέρα ἀπό ὅλες τίς παθήσεις πού εἶχε, ἔπαθε καί μιά ὀξεῖα σκωληκοειδίτιδα. Μποροῦσαν νά τόν ἀφήσουν νά πεθάνει, ἀλλά δέν θά ἦταν «ἀνθρωπιά» γιά τό Κόμμα. Ἄρα, ὁ ἰατρός ἔκανε ἀναφορά πρός τήν ἀρχηγία γιά νά μετακομιστεῖ ἐπειγόντως στό νοσοκομεῖο τῆς πόλεως γιά ἐγχείρηση. Ὁ κομμουνιστής διοικητής τοῦ δεσμωτηρίου ἦλθε στόν Βαλέριο καί τοῦ εἶπε:
-Ἡ ζωή σου εἶναι στά χέρια μου. Ἄν δέν ἐγχειριστεῖς, θά πεθάνεις.
Ὁ Βαλέριος χαμογέλασε  εὐγενικά καί τοῦ ἀπάντησε:
-Ἐάν ἡ ζωή ἑνός ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπό ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο,  ἔχει βαρειά εὐθύνη ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος! Κι ἐάν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤξεραν ὅτι ἡ ζωή  τους ἐξαρτᾶται ἀπό τόν Θεό, τότε ὁ καθένας θά ἔδινε μεγάλη σημασία στήν ζωή  τοῦ συνανθρώπου του!
- Εἶσαι τρελλός, τοῦ εἶπε ὁ κομμουνιστής, καί τόν ἔστειλε μαζί μέ πολλούς φρουρούς νά κάνει τήν ἐγχείρηση.
Ὅταν γύρισε ἀπό τό θεραπευτήριο τοῦ εἶπε ξανά:
- Νά, εἶδες τόν θάνατο μέ τά μάτια σου! Κοίτα, θέλουμε νά σοῦ δείξουμε ὅτι ἡ ζωή σου εἶναι στά χέρια μας. Ἄλλαξε τήν γνώμη σου καί νά εἶσαι ἕτοιμος νά συνεργάζεσαι μαζί μας. Θά σοῦ δώσουμε στρεπτομυκίνη! Θά δέχεσαι καί δέματα ἀπό τήν οἰκογένειά σου. Καί ποιός ξέρει τί ἄλλο θά ἀκολουθήσει; Εἶσαι ἕνας ἔξυπνος ἄνθρωπος καί μπορεῖς νά χρησιμοποιηθεῖς. Γιατί δέν περνᾶς στήν ὁμάδα μας; Θά ἔχεις μεγάλη προκοπή!
- Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ στείλατε νά ἐγχειριστῶ, ἀλλά ἀνάμεσά μας εἶναι ἡ συνείδησή μου, ἡ ὁποία καί δέν πουλιέται. Συναλλαγές συνειδήσεων δέν γίνονται. Γιά τήν ψυχική μου ἐλευθερία ἀποφασίζω νά πεθάνω. Καλά εἶναι νά λέγεται ξεκάθαρα ἡ ἀλήθεια κι ἐγώ τήν ἀλήθεια τήν ἐκτιμῶ βαθειά. Ἐγώ δέν εἶμαι ὁ δικαστής τῶν ἄλλων, ἀλλά εἶμαι ὁ ὁμολογητής τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπάρχει κτίσμα στόν οὐρανό καί στήν γῆ πού νά ἐπιβιώνει,  χωρίς τόν Θεό. Ἐσεῖς δέν θέλετε νά δεχτεῖτε τόν Χριστό κι  ἐγώ δέν θέλω νά δεχτῶ τόν ψυχικό θάνατο.
- Σοῦ εἶπα ἐγώ ὅτι εἶσαι τρελλός! φώναξε ὁ κομμουνιστής. Θά σοῦ κάνω ἀναφορά. Εἶσαι ἕνας φασίστας, ἕνας ἐχθρός τοῦ λαοῦ, πληρωμένος ἀπό τούς Ἀμερικάνους. Ἐμεῖς ἔχουμε μέσα νά σᾶς καταστρέψουμε! Εἶσαι καλός μόνο γιά τόν θάνατο! Πήγαινε νά πεθάνεις μαζί μέ τόν Χριστό σου. Δέν σκαλώνουμε οὔτε ἀπ᾿ αὐτόν, οὔτε ἀπό σένα!
-Ἐμένα μπορεῖτε νά μέ σκοτώσετε, ἀλλά Αὐτόν δέν μπορεῖτε πιά. Πρέπει νά καταλάβετε  ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ μοναδική δύναμη πού μπορεῖ νά σώζει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν θλίψη καί τήν ἁμαρτία!
-Ἄσε αὐτές τίς χαζομάρες. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μέ τό μέρος μας!
-Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ Ἀγάπη πού θυσιάζεται γιά τούς φτωχούς καί γιά τούς κατατρεγμένους!
Ὁ Βαλέριος χαμογελοῦσε. Προσευχόταν γι΄ αὐτόν τόν καημένο ἄνθρωπο καί  νά λυτρώσει ὁ Θεός τόν κόσμο ἀπό  ἄρχοντες σάν αὐτόν.
Ὁ κομμουνιστής ἦταν σέ μεγάλη ἀπορία. Εἶπε πολλές βλασφημίες, μετά διέταξε νά πᾶνε τόν Βαλέριο στήν θέση του. Τέλος τοῦ εἶπε:
-Βρέ, νά μήν πεῖς ὅτι δέν φέρθηκα ἀνθρώπινα σέ σένα. Σοῦ προσέφερα τήν ζωή, ἀλλά ἐσύ θέλεις τόν θάνατο. Οὔτε ὁ διάβολος δέν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα!
Ἔτσι ἀποχωρίστηκαν. Ἀπό τότε δέν τόν ἐνώχλησε πάλι ποτέ. Κάθε φορά ὅμως πού ἐρχόταν στό δωμάτιο τοῦ Βαλερίου, αὐτός ὁ κομμουνιστής τόν ἀγριοκοίταζε, χωρίς νά τοῦ λέγει τίποτε.

Ἀναβάσεις
 21 Αὐγούστου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου