Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Β')


 Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Β')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Στίς δώδεκα τήν ἴδια νύχτα τόν περίμενα στήν αἴθουσα ὑποδοχῆς τοῦ μεγάρου του.  Βρισκόταν ἐκεῖ καί τρεῖς ἄγνωστοί μου κληρικοί -ἕνας ἐπίσκοπος, ἕνας ἡγούμενος κι ἕνας πρωτοπρεσβύτερος- γιά δικές τους ὑποθέσεις.
Στίς μία ἡ ὥρα κατέφθασε. Σχεδόν ἀμέσως μέ κάλεσε στό γραφεῖο του.  Μοῦ φέρθηκε μέ περισσή φιλοφροσύνη. Ἔδειξε ἀπεριόριστο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἱεραποστολή τῆς Καμτσάτκας, ἐνῶ μέ διαβεβαίωσε καί γιά τή θετική στάση τοῦ τσάρου.
-Αὐτές τίς ἡμέρες, εἶπε, ὁ αὐτοκράτορας θά σᾶς δεχθεῖ καί θά θέσει τήν ἀδελφότητά σας ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ διαδόχου.
Πράγματι, μετά ἀπό δύο μόλις ἡμέρες, στίς 20 Αὐγούστου τοῦ 1911, ἔλαβα μιά πρόσκληση γιά τά ἀνάκτορα.  Πρίν ξεκινήσω, πῆρα μαζί μου παράσημα α΄ τάξεως, γιά νά τά προσφέρω τιμητικά στά μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας, καθώς κι ἕνα ὡραῖο λεύκωμα μέ φωτογραφίες τῆς Καμτσάτκας, πού θά τό πρόσφερα σάν δῶρο στό προστάτη διάδοχο Ἀλέξιο.
Στήν πύλη τῶν ἀνακτόρων μέ ὑποδέχθηκε ἕνας ἀξιωματικός τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς. Μέ ὁδήγησε σέ μιά μεγάλη αἴθουσα, κομψά ἐπιπλωμένη.
-Μπορεῖτε νά περιμένετε ἐδῶ, εἶπε μ’ ἐπιτηδευμένη εὐγένεια, μέχρι νά σᾶς καλέσει ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης. Ὥς τότε μπορεῖτε, ἄν θέλετε, νά πάρετε ἕνα τσάι.

Δέν ἀρνήθηκα νά δοκιμάσω τό βασιλικό τσάι, πού ἦταν πράγματι ἐκλεκτό.
Εἶχα μόλις ἀδειάσει τό φλυτζάνι μου, ὅταν ὁ ἀξιωματικός μέ κάλεσε νά τόν ἀκολουθήσω. Ὁ τσάρος θά μέ δεχόταν στόν Ἀλεξανδρινό Παλάτι.
Διασχίσαμε τό ὑπέροχο πάρκο τῶν ἀνακτόρων, ὅπου σεργιάνιζαν οἱ πριγκίπισσες καί οἱ κυρίες τῶν τιμῶν μέ τά χαρακτηριστικά γαλάζια φορέματά τους.
Στήν πύλη τοῦ μεγάρου μέ παρέλαβε ὁ πρίγκηπας Ἰωάννης Κωνσταντίνοβιτς Ρωμανώφ, ψηλός καί λυγερόκορμος, μέ ἐπίσημη στολή ἀξιωματικοῦ τῆς φρουρᾶς.  Ζήτησε εὐχή καί μέ ὁδήγήσε σ’ ἕνα πολυτελή προθάλαμο.
Σέ βαρειές πολυθρόνες κάθονταν καί συζητοῦσαν μερικοί πρίγκιπες, ὑπουργοί καί ἀνώτεροι στρατιωτικοί. Ἀνάμεσά τους ἀναγνώρισα καί δυό ξένους μονάρχες, τόν βασιλιά τῆς Σερβίας Πέτρο22 καί τό βασιλιά τοῦ Μαυροβουνίου Νικόλαο23. Τούς ἤξερα ἀπό φωτογραφίες στίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά, πού τότε ἔγραφαν καθημερινά γι’ αὐτούς ἐξαιτίας τῶν βαλκανικῶν πολέμων.
Κάθησα παράμερα, νιώθοντας παρείσακτος μέσα σ’ ἐκεῖνο τό περιβάλλον.
Σέ λίγο μέ κάλεσε ὁ τσάρος. Μέ δέχθηκε σέ μιά ἄνετη, ἁπλά διακοσμημένη αἴθουσα. Δίπλα του στεκόταν ἡ τσαρίνα. Ἀνάμεσά τους διέκρινα ἕνα ὄμορφο ἀγοράκι μέ ναυτικό κουστούμι. Ἦταν ὁ τσάρεβιτς Ἀλέξιος.
Μετά τίς χαιρετιστήριες προσφωνήσεις, τό λόγο πῆρε ὁ τσάρος.
-Νά ὁ προστάτης τῆς Καμτσατκικῆς Ἀδελφότητός σας, π. Νέστορ, εἶπε μ’ ἕνα συγκρατημένο χαμόγελο, δείχοντας τό γιό του.
Εὐχαρίστησα μέ θερμά λόγια τούς βασιλεῖς γιά τήν εὔνοια καί τή συμπαράστασή τους στό ἔργο μου, καί κατόπιν ἀπηύθηνα μιά σύντομη προσλαλιά στό διάδοχο. Ὅταν ὁ Νικόλαος ἄρχισε νά μέ ρωτάει γιά τήν ἱεραποστολή στήν Καμτσάτκα, βρῆκα τήν εὐκαιρία νά παρουσιάσω τό λεύκωμα μέ τίς φωτογραφίες καί νά τό προσφέρω στόν Ἀλέξιο.  Τελειώνοντας τή σύντομη διήγησή μου γιά τήν ἱεραποστολή, πρόσφερα καί στούς τρεῖς ἀπό ἕνα παράσημο τῆς ἀδελφότητος.
-Τώρα πᾶνε ὅλα καλά; Ρώτησε ὁ τσάρος, παίρνοντας στά χέρια τό παράσημό του.
-Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Ἡ δημοσιότητα πού δόθηκε στήν ἵδρυση τῆς ἀδελφότητος, βοήθησε πολύ στήν αὐθόρμητη κινητοποίηση ἐθελοντῶν σ’ ὅλη τή χώρα.  Σύντομα δημιουργοῦνται παραρτήματα στήν Πετρούπολη, στή Μόσχα, τό Κίεβο καί ἄλλες μεγάλες πόλεις.  Θά περιοδεύσω σέ ὅλες, μετά ἀπό πρόσκληση τοπικῶν παραγόντων, γιά νά συντονίσω τίς ἐνέργειες ἱδρύσεως τῶν παραρτημάτων. Ἀποτολμῶ ὅμως νά ζητήσω ἄλλη μιά ἐξυπηρέτηση ἀπό τήν ἀγάπη σας. Νά παραχωρεῖτε κάθε χρόνο δωρεάν ἕνα βαγόνι-φορτηγό τοῦ τραίνου, πού θά κάνει τή διαδρομή Μόσχα- Βλαντιβοστόκ.  Στή Μόσχα θά συγκεντρώνονται ὅλα τά πράγματα ἀπό τά τοπικά παραρτήματα –σχολικά εἴδη, τρόφιμα, ρουχισμός, ἐξοπλισμός ἐκκλησιῶν, φάρμακα, οἰκοδομικά ὑλικά- καί ἀπό κεῖ θά μεταφέρονται στό Βλαντιβοστόκ μ’ αὐτό τό βαγόνι, ἀπ’ ὅπου θά προωθοῦνται στήν Καμτσάτκα μέ πλοῖα.
-Τό αἴτημά σας θά ἱκανοποιηθεῖ, ἀποκρίθηκε συγκαταβατικά ὁ τσάρος. Καί κάτι ἀκόμα: Ἡ οἰκογένειά μας θέλει νά σᾶς προσφέρει ἕνα προκατασκευασμένο ναό. Νά περάσετε ἀπό τά χειμερινά ἀνάκτορα καί νά ζητήσετε τόν κόμητα Ροστόφτσεφ. Ἐκεῖνος θά σᾶς παραδώσει συσκευασμένα τά κομμάτια τοῦ ναοῦ. Ἐπιπλέον, ἡ βασίλισσα κι ἐγώ σᾶς δωρίζουμε μιά εἰκόνα τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.
-Ἄν θέλετε, πρόσθεσε ἡ βασίλισσα, μποροῦμε νά σᾶς δώσουμε μάλλινα ροῦχα, πού πλέκουν οἱ κόρες μου, γιά τούς γέροντες καί τά παιδιά τῆς Καμτσάτκας.

 22. Πέτρος Α΄ Καραγεώργιεβιτς (1844-1921). Βασιλάς τῆς Σερβίας ἀπό τό 1903 ὥς τό 1918.  Ἐγκαθίδρυσε κοινοβουλευτικό καθεστώς στή χώρα, καί πῆρε μέρος μέ ἐπιτυχία στούς δύο βαλκανικούς πολέμους. Τό 1918 ἀνακηρύχθηκε βασιλιάς τῶν Σέρβων, Κροατῶν καί Σλοβένων.

23.Νικόλαος Α΄ ἤ Νικήτας Πέτροβιτς (1841-1921). Ἡγεμόνας (1860-1910) καί πρῶτος βασιλιάς (1910-1918) τοῦ Μαυροβουνίου, μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ βασίλειο (1910).  Πῆρε μέρος στούς βαλκανικούς πολέμους, στό πλευρό τῆς Σερβίας. Στόν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο ὅμως συντάχθηκε μέ τήν Αὐστρία, πράγμα πού τόν ἔφερε σέ ἀντίθεση μέ τή Βουλή τῆς χώρας του. Μετά τήν εἰσβολή τῶν αὐστριακῶν (1916), ὁ Νικόλαος κατέφυγε στή Γαλλία, ὅπου πέθανε, ἔκπτωτος ἤδη ἀπό τό 1918.

Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.223-252

23 Αὐγούστου  2013

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου