Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

Ἐδῶ εἶναι τό τέλος τοῦ Χριστοῦ!


Ἐδῶ εἶναι τό τέλος τοῦ Χριστοῦ!
 Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος
  
Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ὁ Βαλέριος ἔλεγε  στούς κομμουνιστές ἡγέτες:
-Ὑπάρχουν ἐδῶ ἄνθρωποι μεγάλης ἀξίας, οἱ ὁποῖοι  μποροῦν νά προσφέρουν πολλά στήν Χώρα μας, ἀλλά αὐτοί πεθαίνουν διότι δέν ἔχουν στρεπτομυκίνη, οὔτε νέα ἀπό τίς οἰκογένειές τους.
Μπορεῖτε νά τούς διασώσετε!
Οἱ κομμουνιστές ὅμως δέν ἤθελαν νά τούς διασώσουν. Σύμφωνα μέ τήν σκέψη τους ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ἀξία, δέν ὑπολογίζεται, διότι κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ ἄλλον, μόνο τό σύστημα ἔχει σημασία. Καί αὐτοί οἱ ἄρρωστοι κρατούμενοι ναρκοθετοῦσαν ἀκριβῶς τὁ κομμουνιστικό σύστημα. Ἑπομένως, οἱ καταδικαστικές τους ἀποφάσεις ἦταν τελειωτικές.
Μιά ἡμέρα ἦλθε ἀπό τό Βουκουρέστι ἕνας ἐπιθεωρητής. Σταμάτησε στό κρεβάτι τοῦ Βαλερίου καί τόν ρώτησε:
- Πῶς σέ λένε, κρατούμενε;

- Νά ζήσετε, κύριε ἐπιθεωρητά, εἶμαι ὁ κρατούμενος Βαλέριος Γκαφένκου, ἀπάντησε αὐτός. Κύριε ἐπιθεωρητά,  θά σᾶς παρακαλέσουμε νά μᾶς δώσετε τά δικαιώματα πού  εἶχαν ἐδῶ καί οἱ κομμουνιστές κρατούμενοι παλαιότερα!
-Ἐμεῖς δέν θά ἐπαναλάβουμέ τά λάθη τοῦ παρελθόντος, ἀπάντησε τότε ξερά ὁ ἐπιθεωρητής. Ὁ ἀνθρωπισμός μας δέν ἐφαρμόζεται  στούς ἀντιδραστικούς.
-Κύριε, συνέχισε ὁ Βαλέριος, ἐδῶ εἴμαστε ἄρρωστοι, ἀδύνατοι ἄνθρωποι, καθημερινά πεθαίνει κι ἕνας ἀπό ἐμᾶς καί, πέρα ἀπ᾿ αὐτά, ὑποβαλλόμαστε στήν ἀπειλή τῆς τρομοκρατίας καί τῶν βασάνων. Καί εἴμαστε ἀντιδραστικοί;
- Πῶς τολμᾶς νά μιλήσεις ἔτσι σέ μένα; Δέν καταλαβαίνεις ὅτι δέν θέλουμε νά σᾶς κάνουμε ἐθνομάρτυρες;  θά σᾶς κάνουμε προδότες καί τίς γυναῖκες καί τίς ἀδελφές σας θά τίς κάνουμε πόρνες!
Ὁ Βαλέριος λυπήθηκε πολύ καί τοῦ εἶπε:
-Οἱ ἁμαρτίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἐξαγοράζονται. Ἐμεῖς ἐξαγοράζουμε ἐδῶ πολλές ἁμαρτίες. Ὅλοι, ὅμως, εἴμαστε στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
-Εἶσαι ἕνας μυστήριος κερατᾶς! Ἐδῶ θά πεθάνεις! Νά μήν νομίζεις ὅτι θά βγεῖς ἀπ᾿ ἐδῶ ζωντανός! Ἔτσι ὅπως εἶσαι, θά πρέπει νά δεχτεῖς τήν “ἀναμόρφωση”! Θά τό προσέξουμε ἐμεῖς νά πεθάνεις σιγά-σιγά μέσα σέ σκληρές ταλαιπωρίες μέχρις ὅτου ἐγκαταλειφθεῖς κι ἀπό τόν Χριστό σου μέ τόν Ὁποῖον θέλεις νά μᾶς τρομάξεις. Αὐτόν καί  ἐσένα καί ὅλους ἐσᾶς σᾶς μισοῦμε καί  θά σᾶς καταστρέψουμε. Ἐδῶ τελείωσε ἡ ἱστορία μέ τόν νεκρό καί ἀναστημένο Χριστό σας! Θά φροντίζουμε  πλέον νά μήν μαθαίνουν τίποτε οἱ ἑπόμενες γενεές γιά τά ψέμματα Του καί τά δικά σας. Ἐμεῖς, ρέ, εἴμαστε ὁ «Χριστός» αὐτοῦ τοῦ κόσμου!
-Ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρήσει, κύριε, ἀπάντησε τότε ὁ Βαλέριος καί κατέβασε τό κεφάλι του, προσευχόμενος καί περιμένοντας τήν διαταγή γιά νά τόν συντρίψουν.
Ἀλλά δέν τόν σκότωσαν τότε. Ὁ γολγοθᾶς του κράτησε ἀκόμη ἕνα διάστημα.

 22 Αὐγούστου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου