Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. (Μέρος ΙΔ')


   Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. (Μέρος ΙΔ')
Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Κατά τήν ἐξέτασή του ὁ Λουκιάνωφ, σά νά ἤθελε νά μ’ ἐκδικηθεῖ, διέγραψε πολλές παραγράφους, πού θεωροῦσε περιττές.
Ἐγώ προσπαθοῦσα νά συγκρατήσω τήν ταραχή μου, ὁ διευθυντής ὅμως ἄρχισε νά διαμαρτύρεται, ὑποστηρίζοντας πώς ὁ κανονισμός θά ἔχανε τήν πληρότητητά του χωρίς τά τμήματα πού διέγραψε ὁ Λουκιάνωφ. Ὁ τελευταῖος, ἀντί γιά ἄλλη ἀπάντηση, τοῦ πέταξε μιά ἄπρεπη κουβέντα καί συνέχισε μέ φανερό ἐκνευρισμό τίς διαγραφές.
Ὁ διευθυντής δέν μπόρεσε νά σηκώσει τήν προσβολή.  Χαιρέτησε ψυχρά καί βγῆκε ἀπό τό γραφεῖο.
Ὅσο γιά μένα, μέ στενοχωροῦσε βέβαια ἡ στάση τοῦ Λουκιάνωφ, ἀλλά κυρίως μ’ ἐνδιέφερε ἡ ἔγκριση τοῦ κανονισμοῦ, ἔστω καί κολοβωμένου. Ἡ ὑλοποίηση τῶν σχεδίων μου ἐξαρτιόταν πρωταρχικά ἀπ’ αὐτό.
-Νά λοιπόν, εἶπε τελικά ὁ Λουκιάνωφ.  Μπορεῖτε νά θεωρεῖτε, π. Νέστορ, πώς ὁ κανονισμός σας ἔχει ἔγκριθεῖ ἀπό τώρα. Οἱ συνοδικοί δέν θά ἔχουν ἀντίρρηση.
Δίνοντάς μου τό χέρι σέ ἀποχαιρετισμό πρόσθεσε:
-Καί μή μέ κακομελετᾶτε, ἄν σᾶς λύπησα.
-Σᾶς εὐχαριστῶ, ἐξοχώτατε, γιά τήν κατανόηση πού δείξατε, ἔστω καί καθυστερημένα. Τοῦ χρόνου, πρώτα ὁ Θεός, θά συναντηθοῦμε πάλι.  Θά ξανάρθω στήν Πετρούπολη μέ πρόσκληση τοῦ αὐτοκράτορα.
Μετά τό Πάσχα, ὁ κανονισμός τῆς Καμτσατκικῆς Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητος ἐγκρίθηκε ἀπό τούς συνοδικούς ἀρχιερεῖς παμψηφεῖ! Στήν προηγούμενη συνεδρίαση, σύσσωμο τό διοικητικό ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας εἶχε....γελάσει μέ τόν κανονισμό του. Σέ τούτη, σύσσωμο τόν ἐπαίνεσε! Ὑπακούοντας, καί τότε καί τώρα, στή θέληση ἑνός ἀνθρώπου: τοῦ κυβερνητικοῦ ἐπιτρόπου Λουκιάνωφ!
Τέλη Ἀπριλίου ἐγκατέλειψα τήν πρωτεύουσα.  Ταξιδεύοντας πρός τό Πετροπαυλόφσκ, πέρασα ἀπό τό Βλαντιβοστόκ.  Πῆγα, φυσικά, νά συναντήσω τόν ἀρχιεπίσκοπο Εὐσέβιο.  Τόν ἐνημέρωσα γιά τό ταξίδι μου καί τά γεγονότα τῆς Πετρουπόλεως.  Μ’ ἄκουσε μέ προσοχή καί ἐνδιαφέρον.  Μελέτησε πάλι τόν κανονισμό στήν νέα του μορφή, καί τήν ἑπόμενη Κυριακή, μετά ἀπό τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν καθεδρικό ναό τοῦ Βλαντιβοστόκ, ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ πρώτου διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς ἀδελφότητος. Ἡ προεδρία ἀνατέθηκε σέ μένα, ἐνῶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Εὐσέβιος ὁρίστηκε ἰσόβιος ἐπίτιμος πρόεδρος.
Ὁ τύπος ἔδωσε στό γεγονός δημοσιότητα, πού προκάλεσε τήν ἀποστολή πολυάριθμων συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων ἀπό διακεκριμένα πρόσωπα ὅλης τῆς χώρας, μέ εὐχές γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς ἀδελφότητος καί τή μελλοντική ἀνάπτυξη τοῦ ποιμαντικοῦ -ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Ἀνάμεσα στά τηλεγραφήματα ξεχώριζε σάν πιό φλύαρο καί πιό θερμό, ἐκεῖνο τοῦ ἐπιτρόπου Λουκιάνωφ!

  Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.212-222
20 Αὐγούστου  2013
 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου