Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Ὁ ἑβραῖος πάστορας Ριχάρδος Βούρμπραντ. (Μέρος Β')


 Ὁ ἑβραῖος πάστορας Ριχάρδος  Βούρμπραντ. (Μέρος Β')
  Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ὁ A. Χαμογέλασε καί εἶπε:
- Δέν θέλετε νά σᾶς ψάλλω ἕνα ψαλμό;
Καί ἔψαλε ἕνα,  ὕστερα ἀκόμη ἄλλον ἕνα. Ὁ W. ρώτησε μετά:
- Ἄρα ψέλνεις γιά μένα ἤ μόνο διότι ἔτσι πιστεύεις;
-Ἄν δέν πίστευα, δέν θά ἔψαλλα γιά  κανέναν! τοῦ εἶπε ὁ Α.
Τό μεσημέρι ὁ W. ἀπῆλθε γιά ἀκτινογραφία. Μετά τόν ἄφησαν σέ αναμονή στόν διάδρομο τοῦ ἰσογείου. Δίπλα του, σ᾿ ἕνα ἄλλο φορεῖο, ἦταν ὁ Βαλέριος. Δύο ἄνθρωποι μέ γαλανά μάτια καί μέ λαμπερά μυαλά, δύο πού ἀγαποῦσαν τόν Χριστό. Δύο μαρτυρημένοι χριστιανοί, πού μέ τίς τελευταῖες προσπάθειες τους ἔκαναν μιά χειρονομιά πίστεως καί αὐτοθυσίας. Ὁ ἕνας ἦταν Ρουμάνος καί ὁ ἄλλος Ἑβραῖος μέ τά κλασικά χαρακτηριστικά τῆς φυλῆς τους. Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀμέσως, ζωντανή καί ἐνδιαφέρουσα.
- Μέ πληροφόρησαν ὅτι εἶσαι χριστιανός, εἶπε ὁ W.
- Ξέρω ὅτι εἶστε προτεστάντης πάστορας, ἀπάντησε ὁ Βαλέριος.

-Ἀλλά πῶς μπορεῖ ἕνας Ρουμᾶνος ἐθνικόφρονας νά εἶναι χριστιανός; Ὁ Χριστός ἔκανε ἀδέλφια ὅλα τά ἔθνη. Ἑπομένως εἶναι ἀντίθεση στόν ὁρισμό ἐάν παραδεχτοῦμε μαζί χριστιανούς καί ἐθνικόφρονες!
-Ὁ κύριος πάστορας εἶναι ἑβραῖος. Δέν ἐπιθυμεῖ τήν σωτηρία τῶν Ἑβραίων; Ἄρα δέν ἀγάπησε ὁ Κύριος καί τόν λαό τῶν Ἑβραίων;
-Ἀσφαλῶς, ἀπάντησε ὁ W. Ὁ Κύριος γεννήθηκε ἀπό τό αἷμα τοῦ Δαβίδ κι ἐγώ προέρχομαι ἀπό τό αἷμα τοῦ Ἰσραήλ καί ἀγαπῶ τό ἔθνος μου, γιά  τήν σωτηρία τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐδάκρυσε.
-Τότε καταλαβαίνω  ὅτι ὁ κύριος πάστορας εἶναι ἕνας ἐθνικόφρονας. Οἱ Ρουμᾶνοι εἶναι καί αὐτοί ἐθνικόφρονες. Ἐμεῖς ἔχουμε γεννηθεῖ κάτα φύσιν Ρουμᾶνοι, ἀλλά διά τῆς χάριτος καί τῆς ἀληθείας εἴμαστε χριστιανοί. Ὁ ἐθνικισμός τῶν Ρουμάνων δέν εἶναι σωβινιστικός, οὔτε ἰμπεριαλιστικός, οὔτε ρατσιστικός, ἀλλά προκύπτει αὐθόρμητα ἀπό τόν συνδυασμό τῆς πίστεως καί τοῦ φυσικοῦ τῆς ζωῆς μας. Ἐμεῖς κατευθυνόμαστε μαζί μέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους στήν πορεία τοῦ Χριστοῦ, πρός τήν Ἀνάσταση.
- Βλέπω ὅτι ἀγαπᾶς τό ἔθνος σου, εἶπε ὁ W.
-Ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τό ἔθνος μας, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου. Ἐπιθυμοῦμε ἀπό καρδίας νά γίνουν οἱ Ἑβραῖοι χριστιανοί, ἀλλά αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τούς ἴδιους, ὄχι ἀπό ἐμᾶς. Ἔχετε ὅλη τήν ἀγάπη μας  ἐν Χριστῶ, ἀλλά λυπόμαστε διότι ἔστω καί τότε πού ἕνας Ἑβραῖος γίνεται χριστιανός, ἀντί νά ἔλθη κατευθεῖαν στήν πηγή τῆς Ἀληθείας στόν Χριστό καί στήν Χάρη, παρεκκλίνει λίγο, εἶναι λίγο αἱρετικός, ἔχει γκρίνια γιά κάτι καί παραμένει λίγο ἔξω ἀπό τόν Θεό.
Ὁ W. τοῦ ἀπάντησε:
-Ἐσεῖς εἶστε πολύ τυχεροί διότι ἔχετε γεννηθεῖ χριστιανοί καί ὅταν πλησιάστε στόν Χριστό ξέρετε ἀπό ποῦ νά μπεῖτε, ἀλλά ἐμεῖς … ἐγώ εἶμαι Ἑβραῖος ἐδῶ καί ἑκατοντάδες γενεές καί οἱ πρόγονοι μου ἦταν ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι πού, ὅταν Τόν βρῆκα, ἔπρεπε νά βρῶ τήν λύση τοῦ πιό θλιβεροῦ διλήμματος, ἀπό ποιά πόρτα νά μπῶ!
-Καταλαβαίνουμε τό δρᾶμα τοῦ κυρίου πάστορα, ἀλλά ἄν εἶστε ἀληθινά ζωογονημένος ἀπό τήν ὀρθή πίστη, θά τήν βρεῖτε στήν Ὀρθοδοξία. Μᾶλλον γι᾿ αὐτόν τόν λόγο συναντηθήκαμε ἐδῶ …
- Θέλεις νά μέ κάνεις ὀρθόδοξο;
- Εἶναι μιά ἁγία ἐντολή!
- Πραγματικά ἡ σημερινή μας συνάντηση εἶναι ἐκπληκτική!
- Καί θέλουμε νά καρποφορήσει! Κατέληξε ὁ Βαλέριος.

       Ἀναβάσεις
30 Αὐγούστου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου