Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Ἐπίσκοποι. Ὄχι πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας

ζ) Ὄχι πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία (σελ.342-343)

«Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ ἐπισκόπῳ», λέγει ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος  Κυπριανός καί γράφει στόν κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας του, ὅτι δέν ἐπιχειρεῖ νά κάμει τίποτε χωρίς τή συμβουλή τους, οὔτε χωρίς τή συμφωνία τοῦ λαοῦ. Αὐτό  θυμίζει τήν ἀποστολική Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἡ καρδιά τοῦ πλῆθους τῶν πιστῶν ἦταν μία (Πράξ. δ΄32).

Ὁ ἐπίσκοπος νοεῖται πάντοτε σέ σχέση μέ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα σέ σχέση μέ τήν Κεφαλή, δηλαδή μέ τόν Χριστό: «ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ»!  (Ἰγνάτιος, πρβλ. Α΄ Κορ. β΄ 16. Πράξ. ιε΄ 28).
Ὁποιαδήποτε λοιπόν καί ἄν εἶναι τὰ προνόμια του ἐπισκόπου, δέν τοποθετεῖται ὑπέρανω τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά μεταξύ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πού μαζί μέ τόν Χριστό συνιστᾶ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. 
Μεταξύ τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ Κεαφαλή, καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ δέν παρεμβάλλεται τίποτα· «πρόβατα καί ποιμένες πρός τήν ἀνθρωπίνην εἰσίν διάκρισιν, πρός δέ τόν Χριστόν πάντες πρόβατα.  Καί γάρ οἱ ποιμένες καί οἱ ποιμενόμενοι ὑφ’ ἑνός τοῦ ἄνω ποιμένος ποιμένονται».
Ἡ αὐθεντία τοῦ ἐπισκόπου εἶναι αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ διακονία του διακονία τῆς Ἐκκλησίας.  Δέν μπορεῖ κανείς νά διασπάσει τήν ὀργανική ἑνότητα ἀνάμεσα στόν ἐπίσκοπο καί στό λαό· «Ἄνευ ἐπισκόπου δέν θά ὑπῆρχαν ὀρθόδοξοι πιστοί· ἀλλά καί ἄνευ ὀρθοδόξων πιστῶν δέν δύναται νά ὑπάρξει ἐπίσκοπος», ἀναφέρει σύγχρονος θεολόγος.
«Μηδέν ἄνευ γνώμης σου γινέσθω», γράφει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος στόν ἐπίσκοπο Σμύρνης. Ὅμως αὐτό εἶναι ἡ μία πλευρά. Γι’ αὐτό συνεχίζει: «μηδέ σύ ἄνευ Θεοῦ τι πρᾶσσε»!
«Καί σύ, υἱέ ἀνθρώπου, σκοπόν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, καί ἀκούσῃ ἐκ τοῦ στόματος μου λόγον», καί σέ ὦ υἱέ ἀνθρώπου, σέ ἔχω ἐγκαταστήσει φρουρόν στόν ἰσραληλιτικό λαό, γιά νά ἀκούσεις ἀπό τό δικό μου στόμα λόγο, λέγει ὁ Θεός στόν προφήτη Ἰεζεκιήλ καί αὐτό ἰσχύει καί γιά τόν ἐπίσκοπο (Ἰεζ. λγ΄ 7, πρβλ. Δευτερ. ιη΄20).
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
 «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
   Ἔτος 1994
      σελίδες 342 -343
      Ἐκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἐπιμέλεια κειμένου:   http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου