Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Ἡ σύναξη τῆς ἐκκλησίας. Ἡ σωτήρια ἑνότητα τῶν πιστῶν. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


Κεφ.15.  Ἡ σύναξη τῆς ἐκκλησίας

Ὁ ἐκκλησιασμός τοῦ πιστοῦ δέν εἶναι ἕνα ἁπλό καθῆκον ἀδελφικῆς συναναστροφῆς ἤ κοινῆς προσευχῆς καί λατρείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά βίωση τοῦ γεγονότος τῆς σωτηρίας, μετοχή στή ζωή τοῦ Σώματος.  Σ’ αὐτά τά πλαίσια πρέπει νά δοῦμε τό ὅλο θέμα τῆς σύναξης τῆς Ἐκκλησίας.

α) Ἡ σωτήρια ἑνότητα τῶν πιστῶν (σελ.351-352)

Ὁ Χριστός δέν ἐκάλεσε τούς πιστούς σέ ἐξωτερική ἑνότητα, ἀλλά σέ ἐσωτερική, ἀπόλυτη ἑνότητα, ὅμοια μέ ἐκείνη τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγιας Τριάδος. Ἀπό αὐτή τήν ἑνότητα ὁ ἄνθρωπος ξέπεσε μέ τήν ἀποστασία τοῦ Ἀδάμ καί σ’ αὐτήν μᾶς ἐπανέφερε ὁ Χριστός.  Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ λόγος τῆς προσευχῆς Του γιά μᾶς πρός τόν Πατέρα:
«Ἵνα πάντες ἔν ὦσι, καθώς σύ, Πάτερ ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν». Ἡ ἑνότητα ἀνάμεσα στούς πιστούς εἶναι εἰκόνα τῆς ἑνότητος τῆς Τριαδικῆς Θεότητος.
«Ἐγώ τούς ἔδωσα τήν δόξα, τήν ὁποία μοῦ ἔδωκες, διά νά εἶναι ἕνα ὅπως καί ἐμεῖς εἴμεθα ἕνα, ἐγώ ἐν αὐτοῖς καί σύ ἐν ἐμοί, διά νά τελειοιποιηθοῦν ἕως ὅτου γίνουν ἕνα...»(Ἰω. ιζ΄21-23).
Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀποδεικνύουν πώς ἡ ἑνότητα γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος στήν Ἐκκλησία, δέν εἶναι ἡ ὁδός πρός τή σωτηρία, ἀλλά ἡ ἴδια ἡ σωτηρία· «ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν» (Ἰω. ιζ΄23, πρβλ. Γαλ. γ΄26-29).


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
 «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
   Ἔτος 1994
      σελίδες 340 -342
      Ἐκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἐπιμέλεια κειμένου:   http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου