Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Ἐπίσκοπος. Πάντων διάκονος. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


η) Πάντων διάκονος (σελ.343-344)

Ὁ ἐπίσκοπος καλεῖται νά εἶναι ἄνθρωπος ἀγάπης, ὑπηρέτης, ὅλων, κατά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κ΄26-28, κγ΄11. Μάρκ. θ΄ 35, ι΄ 43-44, Λουκ. κβ΄27).
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος γίνεται κατηγορηματικός: «Ἐάν λοιπόν ἐγώ, ὁ Κύριος καί Διδάσκαλος, ἔπλυνα τά πόδια σας καί σεῖς ὀφείλετε νά πλένετε τά πόδια ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.  Παράδειγμα σᾶς ἔδωσα,  διά νά κάνετε καί σεῖς καθώς σᾶς ἔκαμα ἐγώ» (Ἰω. ιγ΄ 14-15).

Στή διακονία του ὁ ἐπίσκοπος καλεῖται νά γίνει δοῦλος πάντων «διά Ἰησοῦ» (Β΄ Κορ. δ΄5). Ἄν καί εἶναι ἐλεύθερος ἔναντι ὅλων, ὀφείλει νά δουλώσει τόν ἑαυτό του σέ ὅλους γιά νά κερδίσει τούς περισσότερους νά γίνει «εἰς πάντας τά πάντα, ὥστε διά παντός τρόπον νά σώσει μερικούς» (Α΄ Κορ. θ΄19-22).

Καλεῖται πάντοτε νά παίρνει τή θέση τοῦ ἀδυνάτου, τοῦ ἀνθρώπου πού ὑποφέρει καί νά γίνει γι’ αὐτόν πατέρας.  Τό ὅπλο του καί ἡ δύναμή του δέν παρομοιάζεται μέ τήν ἰσχύ τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου.  Καλεῖται νά ἐπιβάλλεται μέ τήν ἀγάπη, τήν πειθώ καί τό μαρτύριο. Αὐτό ὑπογραμμίζεται στήν ἁγία Γραφή.


«Ποιμάνατε τό ποίμνιο τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μεταξύ σας, ὄχι ἀναγκαστικῶς ἀλλά θεληματικῶς, οὔτε μέ αἰσχροκερδῆ τρόπον, ἀλλά μέ προθυμίαν, οὔτε ὡς νά ἔχετε κυριαρχικήν ἐξουσίαν ἐπί ἐκείνων τούς ὁποίους σᾶς ἔλαχε νά ποιμάνετε («κατακυριεύοντας τῶν κλήρων»), ἀλλά νά δίδετε τό καλόν παράδειγμα εἰς τό ποίμνιον. Καί ὅταν φανερωθῆ ὁ Ἀρχιποιμήν, τότε θά λάβετε τό ἀμάρντον  στεφάνι τῆς δόξης» (Α΄Πέτρ. ε΄ 2-4, πβλ. Ἰεζ. λδ΄1-31).

Τό πνεῦμα τῆς θυσίας, τό ὁποῖο πρέπει νά εἶναι ὁδηγός στόν ἐπίσκοπο, ἐκφράζεται καί στήν εὐχή τῆς χειροτονίας: «Σύ, Χριστέ, καί τοῦτον τόν ἀναδειχθέντα οἰκονόμον τῆς Ἀρχιερατικῆς χάριτος, ποίησον γνέσθαι μιμητήν Σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Ποιμένος, τιθέντα τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῶν προβάτων Σου. ὁδηγόν τῶν τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτήν ὀρφανῶν, διδάσκαλον νηπίων, φωστῆρα ἐν κόσμῳ... Σόν γάρ ἐστι τό ἐλεεῖ καί σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεός...»!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
 «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
   Ἔτος 1994
      σελίδες 343 -344
      Ἐκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἐπιμέλεια κειμένου:   http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου