Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011

Τό μάθημα τοῦ Πατριάρχη. «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων»


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων» (σελ.247-248)
Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2007

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Ε΄ (1748-1751,1752-1757), ταλαιπωρημένος ἀπό τούς Τούρκους, καθώς καί ἀπό ὁρισμένους δύστροπους ἀρχιερεῖς, ἐγκατέλειψε τό θρόνο του καί ἦθε στό Ἅγιον Ὄρος (1757), ὅπου κοινοβίασε σάν ἁπλός μοναχός στήν καλύβη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, στή σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης.

Ἄν καί προχωρημένος στήν ἡλικία, καλλιεργοῦσε μέ ἀπαράμιλλη ὑπομονή καί ἀντοχή ἕνα κτῆμα τῆς καλύβης μέ ἐλαιόδενδρα, πού βρισκόταν στήν παραλία.
Οἱ πατέρες τῆς Σκήτης τοῦ ἔδωσαν, ἀπό σεβασμό καί συμπάθεια, ἕνα γαϊδουράκι, γιά νά μεταφέρει τά ἐργαλεῖα του καί ὅ,τι ἄλλο ἀναγκαῖο.
Μία καλοκαιρινή μέρα μέ δυνατή ζέστη ὁ πατριάρχης ἀνέβαινε μέ τό ὑποζύγιο ἀπό τό κτῆμα πρός τό κελλί.  Καί ξαφνικά, στό δυσκολότερο σημεῖο τοῦ δρόμου, βλέπει δύο λαμπρούς νέους, πού σκούπιζαν τόν ἱδρώτα ἀπό τό πρόσωπο ὅσων ἀνέβαιναν τό κουραστικό μονοπάτι.

Μόλις πλησίασε κι αὐτός, οἱ δύο νέοι σκούπισαν μόνο τόν ἱδρώτα τοῦ ζώου. Ὁ πατριάρχης δαγκώθηκε.

‟Περίεργο!’’ σκέφτηκε. ‟Σκούπισαν τό ζῶο καί ὄχι ἐμένα.  Μήπως εἶμαι χειρότερος κι ἀπ’αὐτό;’’.
Τότε ἄκουσε τούς λαμπροφόρους ἐκείνους ἄνδρες νά τοῦ λένε:
-Δέν σκουπίσαμε τόν δικό σου ἱδρώτα, γιατί δέν κουράστηκες ἐσύ γιά τή μεταφορά τοῦ φορτίου, ἀλλά τό ζῶο.
Ἀπό τότε ὁ πατριάρχης ἐγκατέλειψε τό γαϊδουράκι καί μετέφερε τά πράγματα ἀπό τήν παραλία στό κελλί του ὅπως καί οἱ ἄλλοι πατέρες, γιά νά λάβει ἀκέραιο τό μισθό του.
Κοιμήθηκε τό 1775, ἀφοῦ πρόβλεψε καί προεῖπε τό θάνατό του.  Τήν τελευταία ἐκείνη μέρα, λάμποντας ἀπό χαρά, δέχθηκε ἐπισκέψεις ἁγίων καί ἀγγέλων.


ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
    (σελ.247-248)
    ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
       ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007
Ἀναβάσεις  -   http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα πατώντας  Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου