Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

Ἱερές πανηγύρεις Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου καὶ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ


Ἱερόν Κοινόβιον Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 
Πεντάλοφος Παιονίας Κιλκίς 
Ἱερά πανήγυρις ἅγιου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου 13, 14 & 15/7-2012

Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε καί φέτος ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ πολυγραφότερου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τήν Ἅλωση. Πλῆθος λαοῦ, παρά τόν καύσωνα, προσέτρεξε τήν παραμονή καί ἀνήμερα γιά πνευματική ἀναψυχή στό ὄρος Πάϊκον τοῦ Δήμου Παιονίας Κιλκίς.
Προσέτρεξε γιά νά προσπέσει στόν Θεό, νά ξεδιψάσει ἀπό τά ζωογόνα νάματα διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου καί νά λάβει χάρη ἀπό τό χαριτόβρυτο τίμιο λείψανό του πού φυλάσσεται στό φερώνυμο Ἱερό Κοινόβιο, «στό σπίτι του», κατά τή δήλωση τοῦ ἰδίου τοῦ Ἁγίου. Τήν Κυριακή 15/7, μετά τόν Ἑσπερινό, τελέσθηκε καί τό κτιτορικό μνημόσυνο.
Ὁ ἅγιος Νικόδημος, ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἔζησε στήν ἀφάνεια, ἀλλά ὁ Θεός τόν ἐδόξασε καί τόν ἀνέδειξε σέ λαμπρότατο ἄστρο πού φώτισε τό Γένος μας τά σκοτεινά χρόνια τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ἐάν ὁ Πατροκοσμᾶς μέ τό κήρυγμά του ὑπῆρξε ὁ «πρακτικός» ἀφυπνιστής τῶν ραγιάδων, ὁ ἅγιoς Νικόδημος ἦταν ὁ «θεωρητικός», πού μέ τή γραφίδα του καί τήν συγγραφή πολυπληθῶν συγγραμμάτων στήριξε τό ὑπόδουλο Γένος.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε σφόδρα ἀντιπαπικός. Βδελυσσόταν τήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ ὅπως καί κάθε τί πού παραχαράσσει τήν ἅπαξ παραδεδομένη καί ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια, πού χωρίζει τήν ψυχή τοῦ Ὀρθοδόξου ἀπό τόν Θεό καί τοῦ προξενεῖ τόν αἰώνιο ὄλεθρο.
Ἀποστρεφόταν τίς καινοτομίες καί τούς νεωτερισμούς στήν Ἐκκλησία καί δίδασκε τήν ἐπιστροφή τῶν πιστῶν στήν μυστική, νηπτική ζωή δια τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῆς συνεχοῦς θείας Μεταλήψεως, τῆς ἄσκησης τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Καί βεβαίως, ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι δέν διέφυγε τόν ψόγο καί τήν συκοφαντία, μάλιστα ἀπό τούς «οἰκιακούς» αὐτοῦ.
Ἀπεκλήθη καί αὐτός ὑποτιμητικά «Κολλυβᾶς», ἐπειδή ἐπέμενε στήν τήρηση τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδίᾳ δέ τό συκοφαντικό προσωνύμιο «Κολλυβᾶς» ἀπεδόθη σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες στό πνευματικό ἀναγεννητικό κίνημα τοῦ 18ου–ἀρχῶν 19ου αἰῶνος, οἱ ὁποῖοι δίδασκαν τήν ἐπιστροφή στή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Οἱ Κολλυβάδες (σήμερα πλέον ἀνακηρυγμένοι Ἅγιοι), στοιχοῦντες στήν ἀρχαία παράδοση ὑποστήριζαν ὅτι δέν πρέπει νά τελοῦνται μνημόσυνα τήν Κυριακή, διότι εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί εὐφροσύνης.
Μιά τέτοια μέρα δέν πρέπει νά μεταβάλλεται σέ ἡμέρα πένθους. Τά κόλλυβα τῆς Κυριακῆς ὁ Θεός δέν τά δέχεται, δίδασκαν.
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τό Ἱερό Κοινόβιό του ἀκολουθεῖ ἀφ᾿ ἱδρύσεώς του αὐτήν τήν ἀρχαία παράδοση.
Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου τίμησαν τίς ἡμέρες αὐτές μέ τήν παρουσία τους ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ.Χρῆστος Γκουντενούδης, ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ.Ἀθανάσιος Λαπόρδας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ.Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, ὁ Ἀντιδήμαρχος Παιονίας κ.Κωνσταντῖνος Σιωνίδης, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Κιλκίς κ.Νικόλαος Μπαντουβάκης, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος Παιονίας κ.Χρῆστος Τσανασίδης, ὁ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου «Φίλοι Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου», ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων Παιονίας καί πλῆθος προσκυνητῶν.

Οἱ πολυπληθεῖς προσκυνητές δέν ἀπήλαυσαν μόνον τῆς πνευματικῆς «παραμυθίας», ἀλλά ἔγιναν κοινωνοί καί τῆς ἀβραμιαίας φιλοξενίας τῶν Πατέρων καί τῶν Φίλων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, οἱ ὁποῖοι ἀπό καιρό ἑτοιμάζονταν πυρετωδῶς γιά τήν ἐτήσια Πανήγυρη τοῦ γλυκυτάτου Ἁγίου τους.
Ἡ διδασκαλία καί ἡ βιοτή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἄς γίνει γιά μᾶς φάρος φωτεινός πού φωτίζει καί καθοδηγεῖ τήν ψυχή ὥστε νά πορεύεται ἀσφαλῶς μέσα στά σκοτάδια καί τή σύγχυση τοῦ σύγχρονου ἀποπροσανατολισμένου βίου καί νά ἐπαναφέρει τή ζωή μας στά θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου νηπτικῆς παραδόσεως.
Εἴθε νά ἔχουμε τίς πρεσβείες του.

Ἱερά Πανήγυρις Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 18-19/7/2012

Στό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ βράχου τελέσθηκε τήν παραμονή 18/7 Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας εἰς μνήμην τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, τοῦ Ἁγίου τῆς χαρᾶς καί τῆς Ἀναστάσεως. Τήν ἑπομένη, Τετάρτη 19/7, τελέσθηκε Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία. Ἐπίσης ἐγκαινιάστηκε τό πετρόκτιστο ἁγίασμα τοῦ ὁσίου Σεραφείμ μέ τήν τέλεση τῆς Ἀκουλουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ.
Καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ πιστοί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σεραφείμ, ἀκριβό δῶρο τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν Ρωσιῶν Ἀλεξίου Β΄ πρός τό Ἱερό Κοινόβιό μας.
Οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀλλά καί ὁ πιστός λαός ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τόν ἅγιο Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μᾶς κατέλιπε συμπυκνωμένη τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας στήν ἑξῆς πρόταση:
«Ὁ πραγματικός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Αὐτός ἄς εἶναι καί ὁ δικός μας σκοπός, αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ μοναδική διέξοδος ἀπό τά ποικίλα προβλήματα πού ταλανίζουν τήν Πατρίδα μας καί τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη, ἰδιαίτερα τούτους τούς ταραγμένους καιρούς.
Ἄς εὔχουμε τήν εὐχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ. Ἀμήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου