Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

2η Ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργό μαζί μέ ὑπογραφές 1225 πολιτῶν κατά τῶν gay pride παρελάσεων


Θεσσαλονίκη, 26.06.2012
Πρός
Τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Εἴμαστε μία ὁμάδα ὀρθοδόξων πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης. Σᾶς ἀπευθύνουμε τήν παρούσα ἐπιστολή γιά νά θέσουμε ὑπ’ ὄψιν σας ἕνα σοβαρό ζήτημα πού ἀφορᾶ  τήν πόλη καί τή χώρα μας.
Το διήμερο 22-23 Ἰουνίου 2012 ἔλαβε χώρα στήν πόλη μας τό πρῶτο φεστιβάλ ὁμοφυλοφίλων, ἐπονομαζόμενο “Gay Pride”, ἤ ἀλλιῶς «Ὁμοφυλοφιλική Ὑπερηφάνεια», ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως, κ. Μπουτάρη.
Ὡς ὀρθόδοξοι πιστοί αἰσθανόμαστε βαθύτατη θλίψη γιά ὅσα διαδραματίστηκαν καί διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιά τήν πρωτοφανῆ καί προκλητικότατη αὐτή κίνηση τοῦ δημάρχου κ. Μπουτάρη, κίνηση πού προσβάλλει τή δημόσια αἰδῶ[1], εἶναι ἀντισυνταγματική[2], κίνηση πού ἔχουμε χρέος ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά μήν ἀφήσουμε νά παγιωθεῖ στήν πόλη μας.
Θέλουμε νά τονίσουμε ἰδιαίτερα πώς δέν τοποθετούμαστε ρατσιστικά ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν καί συμπολιτῶν μας ὁμοφυλοφίλων κλπ, διότι, ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, σεβόμαστε τήν κάτ΄ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργία τους. Οἱ ἐπιλογές τοῦ κάθε προσώπου, καθώς καί τά ἴσα δικαιώματά του ὡς πολίτη εἶναι σεβαστά καί δέν τίθενται ὑπό οὐδεμία ἀμφισβήτηση.

Ὡστόσο, τό νά γίνεται προσπάθεια, καί μάλιστα σέ θεσμικό ἐπίπεδο, νά ἐπιβληθεῖ, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τοῦ κ. Μπουτάρη, ὡς «διαφορετικότητα» ἡ διαστροφή, μέ κίνδυνο ἐπηρεασμοῦ εὐαίσθητων καί ἀδιαμόρφωτων παιδικῶν καί ἐφηβικῶν ψυχῶν καί χαλάρωσης τοῦ δημόσιου πνευματικοῦ αἰσθητηρίου, εἶναι ἀντισυνταγματικό καί ἀπαράδεκτο[3]. Προβάλλει ἄρρωστα πρότυπα ὡς ὑγιῆ, ἐμφανίζοντάς τα ἁπλᾶ ὡς κάτι τό διαφορετικό σέ ἐπίπεδο ἐπιλογῶν, καί ὄχι ὡς ἄρρωστη καί διεστραμμένη, μέ βάση τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐπιλογή. Μέ τή λογική αὐτή θά καταλήξουμε σέ μία ἐφιαλτική πόλη, ὅπου ἡ κάθε διαστροφή καί σχιζοφρενική ἰδιορρυθμία θά διαμορφώσει ἕνα σκηνικό ζούγκλας!
Γνωρίζοντας ὅτι οἱ φορεῖς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης ὑποβάλλουν αἴτηση ἐπιχορήγησης τοῦ ἐτήσιου προγραμματισμοῦ τῶν πολιτιστικῶν (ὅπως «θεωροῦνται» τέτοιου εἴδους φεστιβάλ) ἐκδηλώσεών τους στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ἀπευθύνουμε σέ ἐσᾶς ἔκκληση γιά μή ἐπανάληψη στό μέλλον τέτοιων προκλητικῶν καί προσβλητικῶν δημοσίων ἐκδηλώσεων.
Ὡς νέος Πρωθυπουργός σέ μία χώρα πού βουλιάζει ἀξιακά καί πνευματικά πρωτίστως, καί κατά συνέπεια οἰκονομικοκοινωνικά, ἐλπίζουμε ὅτι θά δώσετε ἕναν ἀέρα ἀναγέννησης ὅσον ἀφορᾶ τά πρῶτα, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ καί ἡ ἐξυγίανση τῶν ὑπολοίπων.
Σύν Θεῷ πάντα καί μέ τή χάρη Ἐκείνου πού ἐπέτρεψε –διότι τίποτε δέν γίνεται χωρίς τή δική Του ἔγκριση- νά ἀναλάβετε τά ἡνία τῆς Πρωθυπουργίας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ἀνταπόκρισή σας,
Διατελοῦντες ἐν σεβασμῷ,
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΣ :  Ἡ παρούσα ἐπιστολή ἐστάλη στόν Πρωθυπουργό κ. Σαμαρᾶ ὑπογεγραμμένη ἀπό 1225 πρόσωπα καί  ἡ συλλογή ὑπογραφῶν συνεχίζεται. Φωτοαντίγραφα τῶν καταστάσεων μέ τίς ὑπογραφές εἶναι διαθέσιμα σέ κάθε ζήτηση.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)      Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Ἀθλητισμοῦ καὶ Πολιτισμοῦ, κ. Κ. Ἀρβανιτόπουλο
2)      Ὑπουργὸ Δημόσιας Τάξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη, κ. Ν. Δένδια
3)      Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Α. Ρουπακιώτη
4)      Ὑπουργὸ Τουρισμοῦ, κα Ὀ. Κεφαλογιάννη
5)      Ὑπουργὸ Μακεδονίας – Θράκης κ. Θ. Καράογλου
6)      Ἀναπληρωτὴ Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Δ.Ψωμιάδη
7)      Ἀντιπεριφερειάρχη Περιφερειακῆς Ἑνότητας Θεσσαλονίκης, κ. Α. Τζιτζικώστα
8)      Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κ. Ἀγοραστὸ
9)      Ἀντιπεριφερειάρχη Βορείων Σποράδων, Περιβάλλοντος, Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας, Προστασίας τοῦ Καταναλωτῆ, κ. Α. Κοπάνα
10)  Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Ι. Μπουτάρη
11)  Ἀντιδήμαρχο Ἀνάπτυξης καὶ Διαχείρισης Οἰκονομικῶν Πόρων, κ. Χ. Καπὸν
12)  Ἀντιδήμαρχο Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη, κα. Κ. Γούλα
13)  Ἀντιδήμαρχο Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ, κ. Σ. Πέγκα
14)  Ἀντιδήμαρχο Νεότητος, Ἀθλητισμοῦ καὶ ἐθελοντῶν, κα Μ. Πασχαλίδου
15)  Ἀντιδήμαρχο Παιδείας καὶ Διά βίου Μάθησης, κ. Α. Καρούμπη
16)  Πρόεδρο Δημοτικοῦ Συμβουλίου, κ. Π. Ἀβραμόπουλο
17)  Ἀντιπρόεδρο Δημοτικοῦ Συμβουλίου, κ. Χ. Ἀηδονόπουλο
18)  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Ν. Πλωμαρίτη
19)  Ἀντιδήμαρχο Σκιάθου, κ. Δ. Διολέττα
20)  Ἀντιδήμαρχο Σκιάθου, κα Κανταράκη – Τσολοβίκου Μοσχαδώ
21)  Πρός ὅλες τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος


[1] Προσβάλλεται τὸ ἄρθρο 14, πάρ. 2, στοιχείο δ’ τοῦ Συντάγματος, περί ασέμνων δημοσιευμάτων που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ (τα δημοσιεύματα εδώ δεν είναι με τη στενή έννοια, των γραπτών μόνο δημοσιευμάτων, αλλά κάθε δημόσιας δραστηριότητας).

[2] Προσβάλλεται τὸ ἄρθρο 3, πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ὅπου προστατεύονται οἱ ἱεροὶ ἀποστολικοὶ καὶ συνοδικοὶ Κανόνες καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἡ διδασκαλία τῆς ὁποίας εἶναι ἐνάντια στὶς κάθε εἴδους παρὰ φύσει σεξουαλικὲς σχέσεις.

[3] Προσβάλλεται τὸ ἄρθρο 5, πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος, σχετικὰ μὲ τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς   προσωπικότητος τοῦ καθενός, χωρὶς ὅμως νὰ προσβάλλονται τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων, τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη.  Γιὰ τὸν μέσο ἕλληνα οἰκογενειάρχη προσβάλλονται τὰ χρηστὰ ἤθη μὲ τέτοιες ἔκφυλες διοργανώσεις (βλ. καὶ ὑπ΄ἀρ. 2422/85 (Τμ. Δ) Ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι οἱ γυμνιστὲς ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐνεργοῦν ἐλεύθερα, ἀλλὰ σὲ ἰδιωτικὸ ἢ περιορισμένο καὶ ἀπομονωμένο χῶρο καὶ ὄχι σὲ δημόσιο, διότι στὴν ἀντίθετη περίπτωση προσβάλλουν τὸ κοινὸ περὶ ἠθικῆς αἴσθημα καὶ κατὰ συνέπεια προσβάλλουν τὰ χρηστὰ ἤθη).
orthodoksikinisithessalonikis.wordpress.com

1 σχόλιο:

  1. Να τεθεί άμεσα και στο διαδίκτυο προκειμένου να υπογράψει και άλλος κόσμος από όλη την Ελλάδα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου