Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη συνομιλία (ερωτ. 170-172)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη  συνομιλία (ερωτ. 170-172)

170.    Πώς θα πολλαπλασιαζόταν το ανθρώπινο γένος καί ποια τύχη θα είχε εάν δεν έσφαλλε ό Αδάμ στον παράδεισο;

Ό άγιος Μάξιμος ό Ομολογητής λέγει ότι ό πρώτος σκοπός του Θεού ήταν να μη γεννιόμασταν με την σαρκική ένωση δια του γάμου. Όμως ή παράβασης της εντολής οδήγησε τους ανθρώπους, ώστε να πολλαπλασιάζονται με τον γάμο, δεδομένου ότι ό Αδάμ καταφρόνησε τον δοσμένο από τον Θεό νόμο. Όποτε, όλοι αυτοί πού γεννιόνται από τον Αδάμ «κυοφορούνται εν ανομία», λόγω της
προπατορικής παραβάσεως. Αυτό λέγει καί ό προφήτης Δαβίδ:«Καί εν αμαρτίαις έκίσσησέ με ή μήτηρ μου» (Ψαλμ. 50) Όποτε ή Εύα, ή μητέρα ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους γέννησε εν αμαρτίαις, δηλ. με ηδονή. Γι' αυτό καί εμείς επειδή φέρνουμε επάνω μας την ενοχή της μητέρας μας Εύας, λέγομε ότι γεννηθήκαμε στην αμαρτία.
Μερικοί Άγιοι Πατέρες ισχυρίζονται ότι, εάν ό Αδάμ δεν αμάρτανε, το ανθρώπινο γένος θα πολλαπλασιαζόταν με τον λόγο του Θεού. Όσο αφορά αυτό, λέγει ό Μέγας Βασίλειος: «Τι λέγεις, άνθρωπε; Υπάρχει ποτέ κανένα έργο αδύνατο στον Θεό.
 Άραγε ό Θεός πού πλήθυνε το γένος των πουλιών με διάφορα είδη, χωρίς μεταξύ των συνάφεια, δεν θα μπορούσε να κάνη αυτό το έργο καί για το ανθρώπινο γένος;.... (Εξαήμερος, Λογ.8) Καί εάν ρωτάς τι τύχη θα είχε ό Αδάμ εάν δεν αμάρτανε στον παράδεισο, σου λέγω ότι ό Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να συμμετάσχει στην χαρά πλησίον του Θεού, στην ευτυχία της θείας γνώσεως, της αγάπης καί να Τον δοξάζει πάντοτε».
 Αυτός είναι το επιστέγασμα καί στεφάνωμα ολοκλήρου της κτίσεως, είναι ένας μικρός κόσμος, όπως λέγουν οί Άγιοι Πατέρες. Με το σώμα του ό άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον ορατό κόσμο, ενώ με την ψυχή του κοινωνεί με τον Θεό. Ό άνθρωπος πλάσθηκε για να είναι εκλεκτό δοχείο της θείας δόξης. Ό σκοπός του στον παράδεισο ήταν να εκπλήρωση την εντολή του Θεού καί να εργάζεται με την Χάρι του Αγίου Πνεύματος για την τελειοποίηση του, ώστε να φθάσει να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση με τον Θεό.

171.    Πώς πρέπει να ζούμε εμείς εδώ στην γη για να εξαγοράσουμε την προπατορική αμαρτία τον Αδάμ, πού έκανε στον παράδεισο;

Πρώτα πρέπει να βαπτισθούμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, επειδή το Άγιο Βάπτισμα ανοίγει την Βασιλεία των Ουρανών, κατά τον λόγο του Ιερού Ευαγγελίου, πού λέγει: «Εάν μη τις γεννηθεί εξ ύδατος καί Πνεύματος ου δύναται εισελθείν εις την Βασιλείαν του Θεού» (Ίωάν.3,5). Μετά το Βάπτισμα έχουμε καθήκον να φυλαγόμαστε από τίς αμαρτίες καί να αγωνιζόμαστε εναντίον της, βοηθούμενοι από την Χάρι του Θεού, πού λάβαμε με τον Άγιο Βάπτισμα.
Με το Βάπτισμα εγειρόμεθα με βία από την δουλεία, επειδή καταργήθηκε δια του Σταυρού ή αμαρτία καί μας δόθηκε ή ελευθερία στην εκτέλεση των θείων εντολών. Δηλαδή μας άφησε ελευθέ¬ρους ό Θεός να ακολουθήσομε ή όχι τίς εντολές Του.
Όποτε, άπ' αυτό το Άγιο Βάπτισμα ακόμη, με την Χάρι του Ιησού Χριστού, μας δόθηκε ή τελειωτική Χάρις του Θεού, για την εκπλήρωση όλων
των εντολών. Όμως στην συνέχεια, καθένας πού έλαβε μυστικά την χάρι, αλλά δεν επιτέλεσε τίς εντολές, κατά το μέτρο της καταφρονήσεως των εντολών, είναι ό ίδιος αιχμαλωτισμένος από την αμαρτία, ή οποία δεν είναι πλέον του Αδάμ, αλλά εκείνου, ό όποιος περιφρόνησε τίς θείες εντολές. Διότι, ενώ επήρε την δύναμη για την εργασία των εντολών, δεν εξετέλεσε όμως αυτές. Στο μέτρο κατά το όποιο πιστεύουμε ότι εργαζόμαστε τίς εντολές, στο ίδιο μέτρο εργάζεται καί το Άγιο Πνεύμα τους καρπούς Του σ' εμάς....» (Άγιος Μάρκος ό Ασκητής).

172.    Ποιος είναι ό πρώτος νόμος πού δόθηκε στον άνθρωπο τον παραδείσου;

    Κατά τον λόγο του αγίου Ισαάκ του Σύρου, ό πρώτος δοσμένος από τον Θεό νόμος στον άνθρωπο του παραδείσου ήταν ο φυσικός νόμος, δηλαδή ή θεωρία καί ή κατανόησης των κτισμάτων του Θεού.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε ΚλεόπαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου