Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Η ἀντικατάστασις τοῦ μάγου προέδρου μέ ὀρθόδοξο Χριστιανό. Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Η ἀντικατάστασις τοῦ μάγου προέδρου μέ ὀρθόδοξο Χριστιανό.
Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική
Κάθε χωριό, γράφει ὁ π. Κοσμᾶς, ἔχει ἐδῶ στήν Ἀφρική τόν πρόεδρόν του πού εἶναι καί ὁ μάγος τοῦ χωριοῦ.
 ῞Ολοι οἱ χωρικοί σ᾿ αὐτόν τρέχουν γιά νά λύσουν τά διάφορα πρόβλήματά τους: θρησκευτικά, δικαστικά, κοινωνικά, πνευματικά κλπ. Βέβαια οἱ λύσεις πού δίνουν προέρχονται ἀπό τό μυαλό τοῦ διαβόλου, γιατί οἱ μάγοι αὐτοῦ τήν δύναμι καί ἐξουσία ἐπικαλοῦνται.
Προχθές πού εὑρισκόμουν στό ἀγρόκτημά μας, πού εἶναι πλησίον τοῦ χωριοῦ Τσιάμπουλα, σκέφθηκα ὅτι πρέπει κάτι νά κάνω γιά νά ἐλαττωθεῖ ἡ δρᾶσις τῆς μαγείας στήν περιοχή, ἡ ὁποία τήν χρονιά αὐτή ὡδήγησε στόν θάνατο 12 ἄτομα μέ τήν δύναμι τῶν μάγων.
Λοιπόν ἐπῆγα στόν νομάρχη καί τοῦ ζήτησα ἐπιμόνως ν᾿ ἀλλάξη τόν ἀρχηγό αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ μέ ἕναν ὀρθόδοξο Χριστιανό μας, τόν Νικόδημο. Πράγματι δέχθηκε ἐκεῖνος τήν πρότασί μου καί μαζί μέ τόν σουλτᾶνο ἤλθαμε μαζί στό χωριό. Μᾶς περίμεναν περί τά 300 ἄτομα.
῾Ο νομάρχης ἐρώτησε ποιός κάλεσε τόν μάγο νά κάνει μάγια καί νά σκοτωθοῦν 12 ἄτομα. Μέσα ἀπό τό πλῆθος σηκώθηκε μιά ἡλικιωμένη γυναῖκα μέ τήν κόρη της καί εἶπε: «Ἐγώ κάλεσα τόν μάγο νά μέ θεραπεύσει ἀπό τό ἀκάθαρτο πνεῦμα, διότι τά φάρμακα τῶν εὐρωπαίων πού μοῦ ἔδωσαν δέν μέ θεράπευσαν.
 ῾Ο μάγος μ᾿ ἔφερε στό ποτάμι καί ἄρχισε νά κάνει τήν δουλειά του, χωρίς νά ξέρω κι ἐγώ τί ἀκριβῶς ἔκανε. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν μέσα σ᾿ ἕνα χρόνο οἱ ἄνθρωποι νά χωρισθοῦν σέ δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις καί νά σκοτωθοῦν ἀνάμεσά τους 12 ἄτομα.
Κατόπιν ὁ νομάρχης τούς εἶπε ὅτι ἀπό σήμερα θά ἔχουν ἀρχηγό τόν Νικόδημο, τόν ὁποῖον καί παρουσιάσαμε. ῞Ολοι τόν ἀποδέχθηκαν μέ χαρές καί ἀλαλαγμούς. ῾Ο ἴδιος ὁ Νικόδημος ἀνέβηκε πάνω σ᾿ ἕνα ὑψωματάκι καί τούς εἶπε τά ἑξῆς: «Ἀκοῦστε, ἀδελφοί, ἐγώ δέν εἶμαι εἰδωλολάτρης, ἀλλά ὀρθόδοξος Χριστιανός. Κατ᾿ ἀρχήν δέν ἔχω τίποτε μέ κανέναν σας.
 Σᾶς ἀγαπῶ ὅλους καί θέλω νά συνεργασθῶ μαζί σας. ῎Ας μή προσπαθήσει κάποιος ἀπό ἐσᾶς νά κάνει πάλι μάγια ἤ ἄλλα παρόμοια, διότι δέν θά περάσουμε καλά». Στό τέλος τούς εὐχαρίστησε καί ἔτσι τελείωσε ἡ συνεδρίασις.
Αὐτός ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός, νέος πρόεδρος τοῦ χωριοῦ του, εἶχε μία σημαντική περιπέτεια. Συνηθισμένος καί ὁ ἴδιος ἀπό τήν παλαιότερη ζωή του, πού, ὁσάκις εἶχε κάποιο πρόβλημα, κατέφευγε στόν σουλτᾶνο (μεγάλο μάγο) τῆς περιοχῆς, τοῦ ἔτυχε ἕνα οἰκογενειακό πρόβλημα καί δέν ἔτρεξε στήν Ἐκκλησία. Ἐπῆγε, λοιπόν, στόν μάγο καί τοῦ εἶπε:
-Γιατρέ μου, ἔχω τό τάδε πρόβλημα, βοήθησέ με...Καί ὁ προϊστάμενός του τοῦ εἶπε:
-Δέν μπορῶ νά σέ βοηθήσω, ὅπως παλαιότερα. Πήγαινε σ᾿ αὐτόν τόν παπᾶ πού σέ βάπτισε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Αὐτός ἔχει μεγαλύτερη δύναμι. Εἶναι ἀνώτερος γιατρός (μάγος)  ἀπό μένα.


Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική-Μαγεία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου