Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

῾Η Δήμητρα καί ὁ ῎Αγγελος. Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


῾Η Δήμητρα καί ὁ ῎Αγγελος
Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Στό Μοναστήρι τοῦ ῾Αγίου Νεκταρίου, ἀνάμεσα στ᾿ ἄλλα κορίτσια τοῦ οἰκοτροφείου προστέθησαν πρό μηνῶν καί δύο ἄλλα παιδιά. Εἶναι ἡ Δήμητρα ἡλικίας 11 ἐτῶν καί κατ᾿ ἐξαίρεσι τό ἀγόρι ῎Αγγελος, ἡλικίας 6 ἐτῶν. Τά παιδιά αὐτά ἔχουν τήν ἱστορία τους.
Οἱ Ἀδελφές τῆς Μονῆς τά βρῆκαν παρατημένα στούς δρόμους. Τά μετέφεραν στήν Μονή καί εἰδοποίησαν τήν Ἀστυνομία νά ἀναζητήσει τούς γονεῖς τους. Τελικά, ἐμάθαμε ὅτι ἡ μητέρα τους εἶναι μάγισσα. Σκότωσε τ᾿ ἄλλα ἀδελφάκια τους κι αὐτά τά ἐμύησε στήν μαγεία καί τά ἔδιωξε ἀπό τό σπίτι της λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε τώρα νά βγάλετε μόνοι σας τό «ψωμί» σας. Μέ τόν τρόπο τῆς μαγείας τώρα θά ἠμποροῦν στήν ζωή τους νά βγάζουν τό «ψωμί» τους.
Μέ τήν εὐλογία τοῦ π. Μελετίου, Προϊσταμένου τῆς ῾Ιεραποστολῆς, βαπτίσθηκαν. Καί ἔκτοτε ἔχουν τήν δύναμι καί τήν φώτισι ἀπό τόν Θεό νά διηγοῦνται στήν Ἀδελφή Θέκλα τί μαγικά ἔκαναν πρίν καί πόσους ἀνθρώπους εἶχαν σκοτώσει.
Τῆς εἶπαν, ὅτι μέ τά μαγικά τους σκότωναν ἀνθρώπους, ἔπαιρναν τό αἷμα τους, τό ἔβαζαν σέ μιά βελόνα ραψίματος, τήν κρεμοῦσαν ἐπάνω τους καί πετοῦσαν τίς νύκτες χιλιόμετρα μακριά τίς νύκτες γιά νά μαγέψουν ἤ σκοτώσουν ἄλλους ἀνθρώπους.
Στό ἐρώτημα τῆς Ἀδελφῆς ἄν τώρα τούς ἐνοχλοῦν τά δαιμόνια τῆς ἀπήντησαν: « ῎Ερχονται νά μᾶς πάρουν. Μᾶς τραβοῦν νά κόψουν ἀπό τόν λαιμό μας τόν σταυρό πού φορᾶμε. Μόλις ἐμεῖς κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, αὐτά ἐξαφανίζονται.
Μιά φορά, συνέχισαν τά παιδάκια, ἦλθαν μάγοι καί μᾶς παρακαλοῦσαν νά τούς ἀκολουθήσουμε, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά μᾶς πάρουν κοντά τους».  Τό γιατί εἶναι εὐκολονόητο διότι φοβοῦνται τό Βάπτισμα, τόν Σταυρό καί τόν ῾Αγιασμό πού πίνουν τά παιδιά κάθε πρωϊ.
Αὐτά τά παιδιά, μοῦ εἶπε ἡ Ἀδελφή Θέκλα, ἔχουν σκληρό χαρακτῆρα γι᾿ αὐτό καί τούς βάζουν νά τρώγουν φαγητό μία φορά τήν ἡμέρα. Κάθε πρωΐ πίνουν Ἁγιασμό καί ὅταν ἔχει Θεία Λειτουργία, κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἐδῶ στήν Ἀφρική, μᾶς λέγει ἡ Ἀδελφή Θέκλα, ἡ ὁποία ἔχει ζήσει στήν ῾Ελλάδα σέ ἑλληνικό Μοναστήρι 13 χρόνια, ἡ μαγεία εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς κακίας.
 ῾Ο ἄνθρωπος πού ἀσχολεῖται μέ τά μάγια εἶναι ὁ ἴδιος δεύτερος διάβολος.
Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ μαύρη μαγεία. Εἶναι τρομερό δαιμονικό τέχνασμα μέ τό ὁποῖο οἱ μάγοι σκοτώνουν τούς ἀνθρώπους. Τά ἔργα τῶν μάγων γίνονται μόνο τίς νύκτες στό σκοτάδι καί ποτέ στό φῶς. ῾Ο μάγος ἀρνεῖται πεισματικά νά φανερώσει τά μυστικά του καί μόνο, ἄν τόν ἀνακαλύψουν, θά πεῖ μερικά ἀπ' αὐτά ἀνακατεύοντάς τα μέ ψέμματα. Τά μάγια τῶν γυναικῶν εἶναι πιό τρομερά ἀπό τά τῶν ἀνδρῶν. Τά κρατοῦν μυστικά μέχρι τοῦ θανάτου τους καί προτιμοῦν νά τίς σκοτώσουν παρά νά τά φανερώσουν.
Γιά ἐμᾶς τούς λιγοστούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀφρικῆς τό μόνο ὅπλο πού μποροῦμε ν᾿ ἀντισταθοῦμε στά τεχνάσματα τῆς μαγείας καί τῶν ὀργάνων της εἶναι νά πιστεύουμε σωστά στήν ῾Αγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, νά ἐξομολογούμεθα συχνά, νά κοινωνοῦμε τ᾿ ῎Αχραντα Μυστήρια, νά πίνουμε ῾Αγιασμό, νά φοροῦμε τόν Τίμιο Σταυρό στό λαιμό μας καί νά προσευχώμεθα μέ καθαρή συνείδησι».

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική-ΜαγείαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου