Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Ὁ π. Κλεόπας ἡγούμενος τῆς Σκήτης. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


Ὁ π. Κλεόπας ἡγούμενος τῆς Σκήτης.

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 
 
 Μετά τήν μετάβασι στόν οὐρανό τοῦ πρώην Γέροντος π. 'Ιωαννικίου, ὅλες οἱ φροντίδες τῆς Σκήτης ἔπεσαν στίς πλάτες τοῦ μοναχοῦ  π. Κλεόπα. 'Αλλά αὐτός δέν ἤθελε νά δεχθῆ χειροτονία του σέ διάκονο καί ἱερέα, διότι ἐφοβεῖτο τίς μεγάλες ὑποχρεώσεις καί τί θά ἀπολογηθῆ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 'Ιδού ὅμως πῶς εὐδόκησε ὁ Θεός νά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα νά χειροτονηθῆ καί νά τοποθετηθῆ ὡς ὑπεύθυνος ἡγούμενος τῆς Σκήτης.
Τόν 'Οκτώβριο τοῦ 1944, ὁ μοναχός Κλεόπας μαζί μέ μερικούς 'Αδελφούς ἐπῆγαν στό ἀμπέλι τῆς Σκήτης, πού ἦτο στήν Κοινότητα Ράκοβα περιοχῆς Μπουχούσι γιά νά φέρουν τά σταφύλια. Καθ' ὁδόν, πλησίον στό Μπουχούσι, ἐξῆλθε μπροστά τους μία εὐλαβής γυναῖκα κρατῶντας στά χέρια της μία στολή ἱερατικά ἄμφια, ἕνα Λειτουργικό βιβλίο, μία ράβδο καί τοῦ εἶπε:
-Πάτερ, αὐτά τά ἄμφια παρέμεναν στό σπίτι μου ἀπό κάποιον στρατιωτικό ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἔμενε σ' ἐμᾶς τήν περίοδο τοῦ πολέμου. Μετά, πηγαίνοντας μέ τό μέτωπο μακρύτερα, τ' ἄφησε στό σπίτι μας καί δέν ξέρω τί νά τά κάνω!
-'Αδελφή, δῶσε τα σέ μία ἐκκλησία ἤ σέ ἕνα Μοναστήρι, τό ὁποῖο ἔχει ἀνάγκη ἀπ' αὐτά, διότι δέν εἶναι καλό τέτοια ἅγια ἀντικείμενα νά μένουν μέσα σ' ἕνα σπίτι.
-Πάτερ, ἐάν τά δώσω στίς ἁγιωσύνη σου τά δέχεσαι;
-Δῶσε τα καί σ' ἐμᾶς, καλή μου Χριστιανή, καί τά μεταφέρουμε στό Μοναστήρι μας, διότι εἶναι ἁμαρτία νά ὑπάγουν ὁπουδήποτε.
-'Ορῖστε, πάτερ, τά ἄμφια, τό βιβλίο καί τήν ράβδο!  Εὐχαριστῶ τόν Θεό διότι σᾶς ἐσυνάντησα γιά νά σᾶς τά δώσω!
Παίρνοντας τά ἱερά ἀντικείμενα αὐτά ὁ π. Κλεόπας, τά ἔβαλε στήν καρότσα καί ἔπεσε σέ συλλογισμούς: «Γιατί ἄρα γε νά ἔφερε αὐτή ἡ γυναῖκα τά ἄμφια, τήν ράβδο καί τό λειτουργικό βιβλίο ἀκριβῶς κατ' εὐθεῖαν σέ μένα; Μήπως εἶναι ἕνα σημεῖο τοῦ Θεοῦ γιά νά δεχθῶ νά χειροτονηθῶ ἱερεύς καί μέ τήν ράβδο νά ποιμαίνω τήν 'Αδελφότητα τῆς Σκήτης μας;»
'Επιστρέφοντας ἀπό τό ἀμπέλι ἐξωμολογήθηκε στόν Πνευματικό του ὅλα αὐτά. 'Ο Πνευματικός του, ἀντιληφθείς ὅτι εἶναι ἕνα σημεῖο τοῦ Θεοῦ, τοῦ εἶπε: «Κάνε ὑπακοή, πάτερ Κλεόπα, διότι αὐτό ὑποσχεθήκαμε στήν κουρά μας καί χωρίς αὐτή τήν ἀρετή δέν ἠμποροῦμε οὔτε νά σωθοῦμε! Μετά ποιός θά κυβερνήση τήν 'Αδελφότητα τῆς Σκήτης, ἐάν ὅλοι ἀρνούμεθα τίς εὐθῦνες; Μᾶς λέγουν ἐπίσης οἱ ῞Αγιοι Πατέρες: «'Η ὑπακοή εἶναι ζωή, ἐνῶ ἡ παρακοή εἶναι θάνατος!»
Μετά ἀπό δύο μῆνες, στίς 27 Δεκεμβρίου 1944, τήν ἡμέρα πού ἑορτάζεται ὁ ἅγιος Πρωτοδιάκονος Στέφανος, ὁ μοναχός π. Κλεόπας χειροτονήθηκε ἱεροδιάκονος, ἐνῶ στίς 23 'Ιανουαρίου 1945, στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Κλήμεντος, χειροτονήθηκε ἱερομόναχος ἀπό τόν 'Επίσκοπο Γαλακτίωνα Κόρντουν, ὁ  ὁποῖος τότε ἦτο ἡγούμενος τῆς Μονῆς Νεάμτς.
Μετά ἀπό ὀλίγο καιρό, ὁ ἱερομόναχος π. Κλεόπας ἐξελέγη καί ἐνθρονίσθηκε ἡγούμενος τῆς Σκήτης Συχαστρία.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
5 Ἰουλίου 2013
__________________________

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου