Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Ἡ Μπάγια-Σπρίε. Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος


Ἡ Μπάγια-Σπρίε

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ὁ ποιητής. Μεταξύ τῶν κρατουμένων στά δεσμωτήρια τῆς πόλεως Μπάγια-Σπρίε ἦταν κι ἕνας νεαρός ποιητής, ἀκόμη φοιτητής, ὁ ὁποῖος εἶχε περάσει ἀπό τά χέρια τοῦ Τσουρκάνου, ἀλλά εἶχε μεταφερθεῖ ἐδῶ στό ὀρυχεῖο, λόγῳ τῆς τρομάρας τῆς “ἀναμόρφωσης”. Αὐτός ὡμολόγησε εἰλικρινά καί δημόσια ὅ,τι εἶχε πάθει, ὅ,τι ἤξερε καί, ἐπειδή ἦταν ἕνας σοβαρός ἄνθρωπος, τόν πίστεψαν.
Οἱ πολιτικοί κρατούμενοι πού δέν εἶχαν περάσει ἀπό τό Πιτέστι δέν κατάλαβαν τἀ ἐκεῖ γενόμενα καί συχνά κατηγοροῦσαν σκληρά τούς ἄλλους. Ἔπρεπε νά περάσουν χρόνια, νά ἔλθουν περισσότερες πληροφορίες γιά τά διαδραματιζόμενα στό Πιτέστι, ὥστε νά καταλάβουν τίς ἀληθινές διαστάσεις τῆς τραγωδίας.
Στό ὀρυχεῖο ἡ ζωή ἦταν δύσκολη, ἡ ἀπομόνωση ἦταν ὁλική, ὅμως ὁ νεαρός μας ἦταν εὐτυχής διότι γλύτωσε ἀπό τήν “ἀναμόρφωση”. Μιά ἡμέρα κάποιος ἔκανε ἕνα ἀστεῖο καί εἶπε:
- Ἦλθε στό ὀρυχεῖο μας ὁ Τσουρκάνου!
Ὁ νεαρός ἐτρόμαξε. Ἤξερε τί τόν περιμένει, ὄχι μόνο ἐπειδή ἐρχόταν ἡ “ἀναμόρφωση”, ἀλλά καί διότι αὐτός κρινόταν σάν προδότης της. Λόγῳ πανικοῦ παρουσίασε  μαῦρο ἴκτερο καί μεταφέρθηκε στό ἀναρρωτήριο.
Μάταια ἦταν τά «συγγνώμη», οἱ ἐξηγήσεις καί τά ἐπιχειρήματα πού τοῦ προσεκόμιζαν οἱ ἄλλοι. Ἡ ἰδέα παρέμενε ἀκίνητη καί ὁ  ἴκτερος δέν ὑποχωροῦσε. Πέρασαν πολλοί μῆνες καί αὐτός ἀκόμη δέν μποροῦσε νά τόν πείσει ὅτι ἦταν ἕνα ἄσχημο ἀστεῖο καί τίποτε ἄλλο.
Ἐν τῶ μεταξύ ὁ Τσουρκάνου εἶχε ἁλυσοδεθεῖ διότι εἶχε κατηγορηθεῖ γιά ὅλα τά διαπραχθέντα ἐγκλήματά του στήν “ἀναμόρφωση” καί εἶχε καταδικαστεῖ. Ἦλθαν στό ὀρυχεῖο πολλοί πού ὡμολόγησαν ὅτι τόν εἶδαν ἀλυσοδεμένον σέ δίκη καί ὅτι ἦταν ἀσχημομούρης. Μόνο ἔτσι μπόρεσε νά πιστέψει ὁ νεαρός μας ὅτι ὁ λόγος του ἦταν ἕνα ἀστεῖο.
Ὁ ποιητής ξαναπῆρε τό χρῶμα τοῦ προσώπου του, ἀλλά ἦταν ἀγέλαστος, παρόλο πού κατά φύση ἦταν γελαστός καί διαχυτικός. Δέν ἤθελε νά θυμᾶται πιά τά γενόμενα. Τοῦ ἄρεσε μόνο νά ἀπαγγέλλει ποιήματα, ὅλα ἡρωϊκά, τά ὁποῖα συνέθετε πρίν μπῆ στήν “ἀναμόρφωση”. Αὐτός ἔκρυβε μέσα του ἕνα εἶδος καταθλιπτικοῦ τάφου.

Ἀναβάσεις
  Ἰουλίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου