Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐγκυκλίου διὰ τὸν περιορισμὸν τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας


 Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐγκυκλίου διὰ τὸν περιορισμὸν τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας

Ὁ ἦχος τῆς καμπάνας ἐνοχλεῖ τὴν πολυφυλετικὴν Ἑλλάδα καὶ πολλοὺς «προοδευτικοὺς» Ἕλληνας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔσπευσε νὰ περιορίση τὸν ἦχον της. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία «πειθαρχεῖ» εἰς τὰ νέα ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἐκπρόσωποί της δὲν ἐπιθυμοῦν προκλήσεις, ἐντάσεις καὶ ἀντεγκλήσεις.
Τὴν ἰδίαν ὥραν ἀποδέχονται τὴν ὀργάνωσιν μουσικῶν ἐκδηλώσεων κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς καὶ βραδυνὰς ὥρας, ὀλίγα μέτρα μακρυὰ ἀπὸ τὰς Ἐκκλησίας. Αἱ μουσικαὶ ἐκδηλώσεις ἀρχίζουν ὀλίγον μετὰ τὸν ἑσπερινὸν καὶ συνεχίζονται ἕως τὰς πρώτας πρωϊνὰς ὥρας.
 Οὐδεὶς ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὸν ἐκκωφαντικὸν θόρυβον τῶν μουσικῶν συγκροτημάτων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν ξένην μουσικήν.
Εἰς ὀλίγας ἡμέρας θὰ ἀρχίσουν αἱ παρακλήσεις πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Παρὰ τὴν κρίσιν πολλοὶ Δῆμοι ὀργανώνουν πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις μὲ κύριον χαρακτηριστικὸν τὰς μουσικὰς ἐκδηλώσεις μὲ μπουζούκια ἀλλὰ καὶ παραδοσιακὰ τραγούδια.
Πρὶν ἀπὸ μερικὰ ἔτη ὁ Σεβ. Καλαβρύτων εἶχεν ἀποκαλύψει ὅτι ἀντὶ ὁ κόσμος νὰ πηγαίνη εἰς τὰς παρακλήσεις ἔσπευδεν εἰς τὰς πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις μὲ ἀποτέλεσμα αἱ Ἐκκλησίαι νὰ εἶναι ἄδειαι. Προσευχόμεθα νὰ μὴ ἐπαναληφθῆ τὸ φαινόμενον.


Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1985  26 Ἰουλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου