Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. Μέρος Γ'. Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος


  Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. Μέρος Γ'

Καί να! Λίγους μῆνες ἀργότερα βρίσκομαι στήν Πετρούπολη. Μετά ἀπό ἕνα μακρύ καί κουραστικό ταξιδι, πατάω ἐπιτέλους τό πόδι μου στήν πολυάνθρωπη καί θορυβώδη πρωτεύουσα τῆς ρωσικῆς αὐτοκρατορίας· τήν πόλη τῶν θρύλων καί τῶν ἀντιθέσεων· τήν πόλη τῶ διανοουμένων, τῶν ἀριστοκρατῶν καί τῶν ξιπασμένων ἀξιωματούχων· τήν πόλη τῶν ὀνείρων κάθε ἐπαρχιώτη ρώσου....
Δέν εἶχα ὅμως χρόνο –οὔτε καί ὄρεξη εἶχα- ν’ ἀσχοληθῶ μέ τήν πόλη.  Εἶχα ἔρθει γιά ἕνα συγκεκριμένο σκοπό.
Κι αὐτός ὁ σκοπός μονάχα μ’ ἐνδιέφερε.
Ἀμέσως λοιπόν φρόντισα νά πληροφορηθῶ ποῦ βρίσκονταν τά συνοδικά γραφεῖα.  Μόλις ἔφτασα ἐκεῖ, ζήτησα ἀκρόαση ἀπό τόν πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό μητροπολίτη Πετρουπόλεως Ἀντώνιο.
Ὁ δεσπότης μέ δέχθηκε πολύ καλωσυνάτα καί μέ ἄκουσε προσεκτικά. Ἀφοῦ διάβασε καί τήν ἐπιστολή τοῦ ἀρχιεπισκόπου Εὐσεβίου, ἐξέφρασε τήν αἰσιοδοξία καί τήν εὐχή ὅτι τό σχέδιό μου θά ἔβρισκε ἀνταπόκριση τόσο ἀπό τούς συνοδικούς ἀρχιερεῖς ὅσο καί ἀπό τά μέλη τῆς Κρατικῆς Δούμας (Βουλῆς), ἀπό τήν ὁποία ἔπρεπε ἐπίσης νά ἐγκριθεῖ.
Μοῦ συνέστησε μόνο ὑπομονή, ἐπειδή οἱ διαδικασίες ἐγκρίσεως τῆς ἀδελφότητος θά διαρκοῦσαν ἀρκετές ἡμέρες ἤ καί βδομάδες. Ἔτσι, εἶπε, θά μου παραχωροῦσε ἕνα κελλί στή Λαύρα τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ18, ὅπου θά μποροῦσα νά διαμένω ὅλο τό διάστημα καί νά ἐπεξεργάζομαι τίς λεπτομέρειες τοῦ σχεδίου ἱδρύσεως τῆς Καμτσατκικῆς Ἀδελφότητος.
Ἔτσι κι ἔγινε. Νέος ὅμως καί ἄπειρος καθώς ἤμουν τότε –εἰκοσιπέντε χρονῶν-, ἀλλά καί ἀνύποπτος γιά τίς ἴντριγκες τῶν παρασκηνίων τῶν συνοδικῶν ὑπηρεσιῶν, δέν μποροῦσα ποτέ νά φανταστῶ τήν ἀναστάτωση πού θά προκαλοῦσε ἡ παρουσία μου στά ἀνώτερα διοικητικά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.  Καί ὄχι μόνο σ’ αὐτά, ἀλλά καί σέ πολιτικά καί κυβερνητικά πρόσωπα.
Ἀπό τίς πρῶτες κιόλας ἡμέρες τῆς παραμονῆς μου στήν Πετρούπολη, μέ πλησίασαν πολλοί παράγοντες, τόσο τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καί τῆς πολιτείας, ζητώντας στοιχεῖα γιά τήν ἱεραποστολή τῆς Καμτσάτκας καί γιά τίς προοπτικές τῆς ὑπό ἵδρυση ἀδελφότητος.  Τό ταπεινό κελλί μου στή Λαύρα τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ ἔγινε κέντρο διερχομένων προσωπικοτήτων.
Ὑπέβαλα πρῶτα ἕνα λεπτομερές ὑπόμνημα στήν Κρατική Δούμα.  Αὐτό τό ἔκανα μέ εἰσήγηση τοῦ μητροπολίτου Ἀντωνίου.  Ὁ φωτισμένος ἱεράρχης μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ ἔγκριση τῆς ἀδελφότητος ἀπό τήν Δούμα ἦταν σχεδόν βέβαιη.  Καί ἐφ’ ὅσον τήν ἐξασφαλίζαμε, θά τή χρησιμοποιούσαμε σάν ἕνα ὅπλο γιά νά κάμψουμε τίς ἀντιρρήσεις ὁρισμένων ἀντιδραστικῶν συνοδικῶν.
Μερικά μέλη τῆς Δούμας, πού μ’ ἐπισκέφθηκαν στή Λαύρα, μοῦ γνωστοποίησαν ὅτι τό σχέδιο γιά τήν ἀδελφότητα ἔγινε μ’ ἐνθουσιασμό δεκτό ἀπ’ ὅλες τίς κομματικές παρατάξεις τοῦ σώματος καί ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα. Ὡστόσο, ὅπως μοῦ ἐξήγησαν, γιά νά λάβουν συγκεκριμένα μέτρα καί ν’ ἀποφασίσουν τήν παροχή οἰκονομικῆς ἐπιχορηγήσεως, ἔπρεπε νά τό ἐγκρίνει καί ἡ Σύνοδος. Μοῦ ὑποσχέθηκαν ὅμως μιά βοήθεια ἀπό 25.000 ρούβλια, γιά τήν ἀνοικοδόμηση στήν Καμτσάτκα μιᾶς ὑποδειγματικῆς ἐργατουπόλεως, ὅπου οἱ ἰθαγενεῖς θά ἐργάζονταν καί θά ἐκπαιδεύονταν σέ διάφορα ἐπαγγέλματα καί τέχνες.

____________________________________________________________________________

18.Λαύρα ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ: Φημισμένη μονή τῆς Πετρουπόλεως. Ἱδρύθηκε τό 1712 ἀπό τό Μέγα Πέτρο, στήν τοποθεσία ὅπου ὁ μεγάλος ἡγεμόνας ἅγιος Ἀλέξανδρος εἶχε νικήσει τό 1241 τούς σουηδούς, δίπλα στόν ποταμό Νέβα, γι’ αὐτό καί ἐπονομάστηκε «Νέφσκυ».  Ἡ εὔνοια τῶν τσάρων ἀνέδειξε τή Λαύρα σέ σπουδαῖο πνευματικό κέντρο.  

Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.195-222
22  Ἰουλίου 2013
 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν ΚαμτσάτκαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου