Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

Πῶς νά διαλύσεις μία χώρα μέ ὀριζόντιες καί συνοπτικές διαδικασίες


Πῶς νά διαλύσεις μία χώρα μέ ὀριζόντιες καί συνοπτικές διαδικασίες

 Μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες «ὀριζόντιες» ἀπολύσεις-ἀποκεφαλίσεις χιλιάδων συμπολιτῶν μας, μέ πόνο καρδιᾶς θέλω να πῶ τά ἑξῆς:
Ἄν καταστρέψεις κάτι μέ μιᾶς, προκαλεῖς γρήγορα μαζικό πανικό κι ἔντονες ἀντιδράσεις πού μπορεῖ νά γίνουν ἀνεξέλεγκτες, μέ ἀποτέλεσμα νά χάσεις τό «παιχνίδι» κυριαρχίας πού ἔστησες.
Ἄν ὅμως ἀρχίζεις νά ξηλώνεις συστηματικά μά σταθερά, τό «θύμα» ἀποδιοργανώνεται. Ἀφενός δέν ξέρει ποιά θηλειά νά πρωτομπαλώσει γιά νά ταχτοποιήσει τίς ἐκκρεμότητές του καί ἀφετέρου ἀργεῖ νά συνηδειτοποιήσει τήν σοβαρότητα τῆς κατάστασης στήν ὁποία ἔχει ἐμπλακεῖ. Ὅταν θά τό καταλάβει, θά ἔχει αἰχμαλωτιστεῖ στόν ἱστό πού πλέχτηκε γύρω του.
Ψυχολογικό-ἐπικοινωνιακό τρύκ, γιά ἀποδοτικώτερο ἀντιπερισπασμό καί ἔλεγχο- τρομοκρατία κοινωνικῶν μαζῶν! Αὐτό τό «τρυκάκι» εἰς βάρος ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ… ἐξελίσσεται τώρα στήν πατρίδα μας!

Πρόκειται γιά ἕνα πολύ ὀργανωμένο καί μελετημένο σχέδιο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιά τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδας  καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτή τή στιγμή, εἴμαστε στό στόχαστρο καί μάλιστα πρέπει νά «τελειώσουμε» μέ ταχύ βηματισμό…
Πρῶτον: γιατί ἡ Ἑλλάδα ἔχει ποικιλία πλούτου καί πόρων ἀκόμη καί σέ πρωτογενή μορφή, καθώς καί σημαντικώτατη στρατηγική γεωγραφική θέση, τά ὁποῖα λιμπίζονται οἱ σκοτεινοί Κοσμοκράτορες ἐξ’ ὁλοκλήρου πλέον.
Δεύτερον: γιατί ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας, γῆ εὐλογημένη μέ πληθώρα Ἁγίων καί βαρειά Χριστιανική κληρονομιά, τά ὁποῖα ἐπιβουλεύεται αὐτοπροσώπως ὁ ἔξω ἀπό δῶ καί τά ὄργανά του. Πῶς θά φέρει τόν Ἀντίχριστό του μέ ἐμᾶς στή μέση;
Δέν εἶναι τυχαῖο γεγονός, τό ποιές ὁμάδες ἐργαζομένων ξεκίνησαν οἱ πολιτικοί «μας?» νά "βομβαρδίζουν":

Δημοτική Ἀστυνομία: γιά νά μήν μποροῦν πατριῶτες-χριστιανοί Δήμαρχοι πού πιθανόν ἐκλεγοῦν στίς ἐπόμενες ἐκλογές ἀπό ἀπηυδησμένους Ἕλληνες, νά σκουπίσουν τίς πόλεις ἀπό τούς λαθρομετανάστες καί τό παρεμπόριο πού πλήττει τήν Ἐθνική οἰκονομία καί τήν ἐγκληματικότητα πού προέρχονται ἀπ’ αὐτούς. Αὐτά βολεύουν τούς «δανειστές» μας ἀφενός γιά νά μᾶς ἀρμέγουν καί νά ξεπουλιώμαστε ἐθνικῶς, ἀφετέρου γιά νά ἀποχριστιανοποιούμαστε ἀπό τό μουσουλμανικό στοιχεῖο στό ὁποῖο κατατάσσεται ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν μεταναστῶν τῆς χώρας μας, καθώς καί γιά νά ἀποδιοργανωνόμαστε λόγῳ τῆς βίας πολλῶν ἀπό αὐτούς.
Μ’ ἕνα σμπάρο, ὄχι δυό, ἀλλά σέ αὐτήν τήν περίπτωση τρία τρυγόνια! Καί ἀφελληνισμός καί ἀποχριστιανοποίηση καί οἰκονομικός μαρασμός! Ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς καί χριστιανικῆς μας ταυτότητας καί σφαλιάρα στήν ἑλληνική ἀγορά!

Κρατική τηλεόραση: μέ τήν διάλυσή της, τό τεράστιο ἀρχεῖο τῆς ΕΡΤ μέ ἱστορική, πολιτιστική, πολιτική, θρησκευτική, γεωγραφική κ.ἄ. Ἐθνική κληρονομιά κι ἀξία, νά δημευθεῖ, πιθανόν νά καταστραφεῖ καί νά «φύγει ἀπό τή μέση» ὅταν πέσει στά χέρια τῶν νεοεποχιτῶν τῆς ἀναδυόμενης σιωνιστικῆς ΝΕΡΙΤ ἤ στήν καλύτερη περίπτωση νά μείνει ἀπενεργοποιημένο-ἄχρηστο στά ἀζήτητα! Κι ἔτσι, νά ἀποχρωματιστοῦμε οἱ Ἕλληνες ( ἐθνικά, ἱστορικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, γεωγραφικά κλπ ), ξεχνώντας τό παρελθόν μας καί τήν πορεία μας ἀπό τότε πού ὑπάρχει τηλεόραση τουλάχιστον!

Σχολικοί φύλακες: γιά νά βράσουν τά σχολεῖα καί ἡ νέα γενιά στά ναρκωτικά, στή βία, στήν παιδεραστία, στίς ἀπαγωγές, στούς ἐμπρησμούς, στά ἀτυχήματα κ.ἄ, ὥστε νά ἀγανακτίσουν οἱ γονεῖς καί νά στραφοῦν στήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση ὡς μοναδική λύση γιά τό «καλό» τῶν παιδιῶν τους, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιτυγχάνεται ἡ καταστροφή τῶν νέων μας μέ αὐτά πού τούς περιμένουν στά ἀφύλαχτα σχολεῖα…
Ἔτσι, θά γίνουν εἴτε εὔκολα χειραγωγίσιμα ὄντα στά χέρια τῆς Νέας Ἐποχῆς μελλοντικά, αὐριανοί ἀνισόρροποι πολίτες, εἴτε μετανάστες γιά σπουδές καί ἐπιβίωση σέ ξένα κράτη. Σέ αὐτήν τήν τελευταία περίπτωση, θά ἔχουμε «ἄδειασμα» τῆς Ἑλλάδας ἀπό τούς Ἕλληνες, κυρίως τούς νέους, χωρίς πόλεμο μάλιστα! Τζάμπα "Ἐθνική ἐκκένωση", ἄνευ ὅπλων κι ἀντιστάσεων καί μάλιστα ἐθελοντικῶς! Θά μείνει ἡ Ἑλλάδα μέ τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες ( γιά ὅσο ζήσουν…) καί ἄν συνυπολογίσουμε καί τό δημογραφικό πρόβλημα…καταλαβαίνετε τό μέλλον…

Ἐκπαιδευτικοί: ἀπολύσεις γιά νά διαλυθεῖ τό δημόσιο σχολεῖο καί ἡ δωρεάν παιδεία. Οἱ λίγοι ἐκπαιδευτικοί πού θά ἀπομείνουν νά διδάσκουν στό δημόσιο, θά εἶναι εὐκολώτερα ἐλεγχόμενοι ὑπό τό καθεστώς τῆς περιβόητης "ἀξιολόγησης" γιά ἕνα κομμάτι ψωμί, θά φοβοῦνται νά μιλήσουν γιά Θεό, γιά ἀξίες, γιά δημοκρατία, γιά ἐλευθερία, γιά πατρίδα κλπ.,  ὥστε νά μήν ἀξιολογηθοῦν «ἀνεπαρκεῖς» ἤ «ἐπικίνδυνοι».
Ἐπιπλέον, θά φοβοῦνται νά κάνουν παρατηρήσεις στούς μαθητές τους ( γιά ἐπίδοση, συμπεριφορά, ἦθος, πιστεύω κλπ ), γιά νά μήν τούς ἀπειλοῦν μέ ἐκθέσεις οἱ θιγμένοι γονεῖς καί οἱ ἐντεταλμένοι τῶν «πεντακάθαρων» Ὑπουργείων μας προϊστάμενοί τους καί οἱ ὁποῖες ἐκθέσεις θά στιγματίζουν τό "ἐκπαιδευτικό τους μητρῶο" μέ πειθαρχικά καί βέβαια μέ «ἀπομάκρυνση».
Ταυτόχρονα, τά περισσότερα Ἑλληνόπουλα θά μένουν ἀμόρφωτα, μιά πού οἱ περισσότεροι χρεωκοπημένοι πλέον Ἕλληνες οἰκογενειάρχες, δέν θά μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν οἰκονομικά πιά καί νά πληρώνουν τά δίδακτρα τῶν παιδιῶν τους γιά τίς σπουδές τους στήν ἴδια τους τήν πατρίδα!

Ἱερεῖς: διαταγές τῆς Τρόϊκα γιά 50% μείωση τῶν μισθῶν τους.
Κι ἄν δέν ἔχουν νά ζήσουν οἱ Λειτουργοί αὐτοί, ἄς κλείσουν οἱ Ναοί κι ἄς πετάξουμε στήν κάλαθο ἀπορριμάτων Πίστη καί Ὀρθοδοξία καί τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Ἐξάλλου, οἱ Νεοεποχίτες Κυβερνῆτες δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν φυσική μας ἐπιβίωση, θά στενοχωρηθοῦν γιά τήν πνευματική μας;… Μήν αὐταπατᾶσθε μέ τόν φραπέ στό χέρι στόν καναπέ.
Ἔπεται καί συνέχεια καί μέ ἄλλους κλάδους καί ὁμάδες τῆς κοινωνίας μας, μέχρι τήν πλήρη διάλυσή της καί χάριν τῆς ὁποίας δουλεύουν ἀκούραστα κάτι σκοτεινοί τύποι ἀγνώστου προελεύσεως...
Success story κατά τ' ἄλλα!
Καί βέβαια,  εἶναι ὄντως μεγάλη ἐπιτυχία, ἀλλά τῆς Νέας Ἐποχῆς πού ἔχει βάλει κάτω τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία καί τίς κοπανᾶ ἀλύπητα, ὅπως καί ἄλλες κοινωνίες παγκοσμίως.

Ξύπνα ραγιά ἐν μετανοίᾳ
ἄν θέλεις μέλλον φωτεινό,
ἐλεύθερο, Ἑλληνικό
καί Ὀρθόδοξη πορεία...

Μέ ἔντονο προβληματισμό καί φιλικά,
Ο.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου