Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Ἡ δίκη τῶν ἀποδιοπομπαίων τράγων. Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος


Ἡ δίκη τῶν ἀποδιοπομπαίων τράγων
Ἡ “ἀναμόρφωση”: ἐγκληματική δραστηριότητα τῶν Λεγεωναρίων!
Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ἡ “ἀναμόρφωση” πού ἐξαπολύθηκε ἀπό τό Πιτέστι καί διεσπάρθηκε μετά, μέσω τῶν ἀναμορφωτῶν, σέ πολλά κομμουνιστικά δεσμωτήρια, σταμάτησε–τήν βιαία μορφή της – μόλις συνελήφθηκε ὁ Τσουρκάνου καί ἄρχισε τό τραγελαφικό δικαστήριο τῶν ἀποδιοπομπαίων τράγων.
Ἡ ἰδέα αὐτοῦ τοῦ δικαστηρίου γεννήθηκε στά διαβολικά μυαλά τῶν κομμουνιστικῶν κορυφῶν μετά ἀπό μερικούς ἐσωτερικούς ἀναβρασμούς στό Κόμμα. Ἀποφασίστηκε τότε νά παρουσιασθῆ ἡ “ἀναμόρφωση” σάν ἐγκληματική πράξη τῶν Λεγεωναρίων γιά νά ἐκθέσει τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ἔτσι τελικά οἱ ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι ἦταν ὁ Τσουρκάνου καί – ἀπίστευτο! – τά θύματα του.

Σκόνη στά μάτια τῆς κοινῆς γνώμης
Στόν ὕπνο του, ὅταν ἦταν στό Πιτέστι, ὁ Τσουρκάνου εἶχε ὀδυνηρούς ἐφιάλτες, πού τόν ἐτρόμαζαν καί φώναζε, οὔρλιαζε, ἐγόγγυζε καί χτυποῦσε τά χέρια του. Ἐνῶ τό πρόσωπό του παραμορφωνόταν καί ἀλλοιωνόταν. Ὁ Τσουρκάνου, ὅταν εἶχε ἐφιάλτες, ἦταν πιό τρομακτικός κι ἀπό τόν ἐχέφρονα κακοῦργο. Κἄπου στήν ψυχή  του κρύβονταν ἡ προδοσία καί ἡ δουλοπρέπεια. Ἄν δέν τοῦ εἶχαν ὑποσχεθεῖ ἐλευθερία καί ἐξουσία, δέν θά ἦταν ἰκανός γιά  ὅλο τόν κόπο πού εἶχε καταβάλει.
Ὅταν συνελήφθηκε καί κατηγορήθηκε γιά ὅλα τά ἐγκλήματα του, ἔπαθε σοκ. Δέχθηκε νά εἶναι ἀποδιοπομπαῖος τράγος γιά τό καλό τοῦ Κόμματος. Τοῦ ὑποσχέθηκαν ἀκόμη μιά φορά ὅτι θά εἶναι μετά ἐλεύθερος καί δυνατός.

Ἔγραψε χιλιάδες σελίδες, ὅπου ἀφηγήθηκε ὅ,τι εἶχε γίνει, μέ ποιόν συνεργάστηκε, ποιός τόν ἐμύησε, πῶς ἔκανε αὐθαιρεσίες. Ἀλλά ὅλες οἱ δηλώσεις  καί τά γραπτά του ἐξαφανίστηκαν καί οἱ ἀνακριτές ἔγραψαν μιά δήλωση, ὅπως  τήν ἤθελαν αὐτοί, τήν ὁποία ὁ Τσουρκάνου τήν ὑπέγραψε.
Στήν οὐσία, στήν δήλωση γράφονται τά ἑξῆς: «Ἐγώ, μαζί μέ μιά ὁμάδα κρατουμένων ἔχουμε διαταχτεῖ νά ρεζιλέψουμέ τό Κομμουνιστικό Κόμμα διά ἐγκληματικῶν πράξεων. Μοῦ ἔχουν δοθεῖ ἀκριβεῖς ὑποδείξεις πώς νά ἐργασθῶ.
Γι΄ αὐτό τόν σκοπό ἐξαγοράστηκαν ὁ διευθυντής, οἱ δεσμοφύλακες καί ὁ  ἰατρός τοῦ δεσμωτηρίου Πιτέστι. Τό πᾶν πρέπει νά γίνεται μυστικά καί νά ἐμφανίζεται ὅτι ἐργάζεται γιά τό Κομμουνιστικό Κόμμα, ὁπότε ἔτσι αὐτό θά συκοφαντηθεῖ. Λοιπόν, ξεκίνησα τήν δουλειά μαζί μέ...
Ὁ Τσουρκάνου, ὅταν ἐμφανίστηκε στήν δίκη, ἦταν ἀγνώριστος. Τό ὀγκῶδες σῶμα τώρα ἦταν μόνο ἕνας διαλυμένος σκελετός. Ἀρνήθηκε νά μιλήσει στό δικαστήριο. Δικάστηκε σέ θάνατο – αὐτός καί μερικοί ἄλλοι ἀκόμη – καί ἐξαφανίστηκε τελείως.
Ὑπάρχει ἕνα πρωτόκολλο ἀπό τίς 17 Δεκεμβρίου 1954, πού λέγει  ὅτι ὁ Εὐγένιος Τσουρκάνου καί ἄλλοι 15 κατάδικοι έκτελέστηκαν διά πυροβολισμοῦ. Τό ἴδιο έγγραφο περιέχει καί τήν πληροφορία ὅτι, πρίν τήν ἐκτέλεση, ὁ Τσουρκάνου μετάνοιωσε, φωνάζοντας ἀπελπισμένος, ἀπό τό κρατητήριο πού ἦταν ἀπομονωμένος στήν πόλι Ζιλάβα: «Εἶμαι ὁ Τσουρκάνου, καταδικάσθηκα σέ θάνατο. Να πεῖτε σ᾿ ὅλους ὅσους ἔχω βασανίσει ὅτι λυπᾶμαι πολύ καί νά μέ συγχωρέσουν!»
Ἄλλοι κατηγορούμενοι τιμωρήθηκαν μέ μεγαλύτερες ἤ μικρότερες ποινές. Μετά τήν δίκη αὐτοί μπῆκαν σ᾿ ἕνα κανονισμό ἐξολοθρεύσεώς τους σέ μιά ἀπομονωμένη καί κατασκευασμένη βιαστικά φυλακή στήν Ζιλάβα. Αὐτή ἦταν ὑγρή καί ψυχρή. Τό φαγητό ἦταν πολύ μέ ἐλάχιστες βιταμίνες. Δέν ὑπῆρχε ἰατρική περίθαλψη.
Καθημερινά κάποιος βασανιζόταν στόν πύργο, ὅπου δέν ὑπῆρχαν παράθυρα, ἀλλά ὑπῆρχε δυνατό ἠλεκτρικό ρεῦμα. Γιά χρόνια δέν ὑπῆρχε  καμμιά ἐπαφή μέ τόν κόσμο.
 Ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι ἦταν ἀκόμη καί οἱ δεσμοφύλακες. Ὁ βάρβαρος Γεωργκέσκου, ἀφοῦ ἔγινε παιγνίδι στά χέρια τῆς Ἀσφάλειας, συνελήφθηκε. Ἐκείνη τήν στιγμή τρελλάθηκε καί ἤθελε νά τρέξει να σωθεῖ, οὐρλιάζοντας: Τά παιδάκια μου! Τά παιδάκια μου!
Ἀλλά οἱ συντρόφοι του τόν ἔπιασαν καί τόν ξυλοκόπησαν ἀγρίως. Παρέμεινε πολύ καιρό στήν φυλακή, ὅπου τά εἶχε σχεδόν χαμένα καί ἦταν τελείως βρώμικος.
Αὐτά τά δικαστήρια δέν ἀπέβλεπαν νά στιγματίσουν τήν “ἀναμόρφωση”, ἀλλά νά ρίξουν σκόνη στά μάτια τῆς ρουμανικῆς καί διεθνοῦς κοινῆς γνώμης, μέσω μιᾶς ἐπινοημένης ἀλήθειας, ὥστε τά θύματα να γίνουν κατηγορούμενοι.
23  Ἰουλίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου