Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Ἡ συλλογική ἐπανάσταση καί ἡ διαδεδομένη ἐπανάσταση. Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος


Ἡ συλλογική ἐπανάσταση καί ἡ διαδεδομένη
ἐπανάσταση
Τό κύριο ἔργο τῆς “ἀναμόρφωσης” δέν εἶχε ποτέ καταδικαστεῖ. Ἡ “ἀναμόρφωση” συνέχιζε νά ἐφαρμόζεται ὑπό ἄλλες μορφές. Πολλοί ἀναμορφωτές ἀποφυλακίσθηκαν.  Ἀπ᾿αὐτούς μερικοί παρενοχλοῦν μέχρι σήμερα τό Καθεστώς.
 Εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται κάθε συμβιβασμό καί τούς ὁποίους ἡ Ἀσφάλεια τοῦ Κράτους τούς θεωρεῖ ἀδιόρθωτους φανατικούς, μολονότι αὐτοί εἶναι πραγματικά φωτεινές διάνοιες, πού ἔμαθαν ἀπ᾿ αὐτήν τήν τρομερή ἐμπειρία τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Στήν κοινωνία αὐτοί περνᾶνε σάν τίς σκιές μέσα στά κατώτατα κοινωνικά ἐπίπεδα.
Ζοῦνε ἕνα μεγάλο ἐσωτερικό δρᾶμα, δέν ἔχουν τήν ἰκανότητα τῆς ἀποτροπῆς ἀπό τό κακό καί μέ ὅλους τούς κινδύνους φανερώνουν δημόσια τά ὅσα ἔχουν ὑποφέρει. Εἶναι «σταμπαρισμένοι» ἀπό τήν Ἀσφάλεια τοῦ Κράτους, ἔχουν συληφθῆ καί ἔχουν συχνά καταδικαστεῖ.

Μερικοί κατηγορούνται σάν τρελλοί καί ὑποβάλλονται σέ ἐξολοθρευτικές νοσηλεῖες. Νοιώθουν ὅτι εἶναι ὁλομόναχοι καί ἀβοήθητοι. Τό δρᾶμα τους αὐξάνεται ὅταν βλέπουν τήν διαδικασία τῆς ὑλιστικῆς “ἀναμόρφωσης” νά ἐπιβάλλεται σέ ὅλη τήν Χώρα μας καί σέ πολλές ἄλλες Χῶρες.
Πέρασαν 50 χρόνια ἀπό τότε πού ἡ κομμουνιστική ἐπανάσταση ἐμίανε τόν κόσμο. Ὁ διεθνής κομμουνισμός εἶναι σήμερα ἡ πιό ἰσχυρή πολιτική δύναμη στόν κόσμο καί δέν ἔχει ἀνταγωνιστή. Ὁ κόσμος εἶναι ὑπνωτισμένος. Ἡ “ἀναμόρφωση”, μέ μικρές παραλλαγές, ἔχει ἐπιβληθεῖ στήν κόκκινη Κίνα, στό Βιετνάμ, στήν Κορέα, στήν Κούβα κτλ.
Δέν ἦταν ἄχρηστα αὐτά πού μᾶς εἶπαν στό Πιτέστι ὅτι: «Αὐτή εἶναι ἡ μικρή ἐπανάσταση, τήν ὁποία θά ἀκολουθήσει ἡ μεγάλη ἐπανάσταση.
Τά ἀποτελέσματα εἶναι ἀπρόβλεπτα.  Ἀπό τούς ἀνθρώπους ἔχουμε λίγες ἐλπίδες. Ξέρουμε ὅτι στό τιμόνι τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἀκόμη ὁ Θεός καί δέν κουράστηκε. Ὁ Θεός ὅμως ἐνεργεῖ μέσῳ τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή πιστεύουμε ὅτι θά ἐμφανιστοῦν ἄνθρωποι πού θά σώσουν τούς ἀνθρώπους καί τήν ἀνθρωπότητα.
Αὐτός πού γράφει αὐτά τά λόγια ἦταν στό Πιτέστι, ἀλλά δέν μπῆκε στήν σειρά τῆς “ἀναμόρφωσης”. Ζοῦσε, ὅμως, ἀδιάκοπτα ὑπό τήν πίεση τῆς “ἀναμόρφωσης” καί φυλάχθηκε μακριά, λόγῳ τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ. Τά μνημονευθέντα εἶναι σίγουρα στοιχεῖα πού ἔχουν προέλθει ἀπό ἄμεση πηγή. Εἶχα κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη πολλῶν ἀπό τά θύματα τῆς “ἀναμόρφωσης” ἐκεῖ. Εἴμαστε τρομαγμένοι, ἀλλά πιστεύουμε  πολύ περισσότερο ἀπό ἄλλοτε!
Οἱ κριτές τῶν διαδραματιζομένων στό Πιτέστι δέν μποροῦν νά εἶναι παρά αὐτοί πού ἔζησαν αὐτή τήν ἐμπειρία, διότι  κανείς δέν θά μπορέσει νά τά καταλάβει σάν αὐτούς. Οὔτε ἡ κόλαση δέν ἔχει φανταστεῖ τέτοιες θηριωδίες, ὅσο αὐτές πού ἐγίνονταν στήν “ἀναμόρφωση” στά δεσμωτήρια τοῦ Πιτέστι. Ἡ λογοτεχνία τοῦ κόσμου πρέπει νά γνωρίζει αὐτήν τήν καινούργια σελίδα στά χρονικά τῆς ἀνθρώπινης ἀλλοτρίωσης.

24  Ἰουλίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου