Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Μουσική Rock- Hard Rock, Αντίστροφα / Υποσυνείδητα μηνύματα.

 Άρθρο χωρισμένο σε τρία μέρη.
α)Ανάλυση στην επίδειξη  ισχύος της Νέας Εποχής με το χαρακτηριστικό φαινόμενο  «Hard Rock Hallelujah!» - Γιουροβίσιον 2006 

β) Ομιλία π Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα : Μουσική Rock -Αντίστροφα μηνύματα
Ενδεικτικά αντίστροφα μηνύματα από ελληνικά τραγούδια 

3)Εξομολόγηση πρώην μέλους Hard Rock συγκροτήματος σε συνολικά 8 βίντεο


(Η σελίδα ίσως αργεί να φορτώσει λόγω μεγάλου αριθμού αρχείων ήχου και βίντεο) _________________________________________

«Hard Rock Hallelujah!»
Γιουροβίσιον 2006

Γιὰ πρώτη φορά στὰ ἱστορικά της Γιουροβίσιον διαγωνίστηκε ἕνα Hard Rock τραγούδι μὲ ἀπροκάλυπτα σατανιστικὸ περιεχόμενο τὸ ὁποῖο μάλιστα πῆρε καὶ τὴν πρωτιὰ (φαίνεται πὼς οἱ «Abba» ἀποτελοῦν πολὺ «light» μορφὴ ἀποκρυφισμοῦ γιὰ τὶς ἡμέρες μας). Προτοῦ ὅμως σχολιάσουμε τὸ περιεχόμενο τοῦ ἐν λόγῳ ἄσματος ἄς δοῦμε πρῶτα τοὺς «original» Ἀγγλικοὺς στίχους παραθέτοντας δίπλα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ μετάφραση.


music & lyrics: Mr. Lordi
arrangement: Lordi
performer: Lordi

Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !


The saints are crippled
Ο γιοι εναι σακατεμένοι
On this sinners' night
Σ ατ τ νύκτα τν μαρτωλν
Lost are the lambs with no guiding light
Χαμένα εναι τ πρόβατα χωρς
πάρχει] φς ν τος καθοδηγε


The walls come down like thunder
Τὰ τείχη πέφτουν κάτω σὰν ἀστραπὴ
The rocks about to roll
Οἱ βράχοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ κυλίσουν
It's The Arockalypse
Εἶναι Ἀποκάλυψη
Now bare your soul
Τώρα ξεγύμνωσε τὴν ψυχή σου


All we need is lightning
Τὸ μόνο ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι ἀστραπὲς
With power and might
Μὲ δύναμη καὶ ἰσχὺ
Striking down the prophets of false
Πού νὰ χτυποῦνε [ρίχνοντας κάτω] τοὺς ψευδό-προφῆτες
As the moon is rising
Ὄπως ἀνατέλλει τὸ φεγγάρι
Give us the sign
Δῶσε μας τὸ σημάδι
Now let us rise up in awe
Τώρα ἄσε μας νὰ ἀνατείλουμε μέσα σὲ δέος


Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οι Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
Demons and angels all in one have arrived
Δαίμονες καὶ Ἄγγελοι ὅλοι μαζὶ σὰν ἕνα [σῶμα] ἔχουνε φτάσει
Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οἱ Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
In God's creation supernatural high
Μέσα στοῦ Θεοῦ τὴν δημιουργία τῶν ὑπερφυσικῶν ἰσχυρῶν


The true believers
Οἱ ἀληθινοὶ πιστοὶ
Thou shall be saved
Αὐτοὶ θὰ σωθοῦνε
Brothers and sisters keep strong in the faith
Ἀδερφοὶ (καὶ ἀδερφές) κρατῆστε δυνατὴ τὴν πίστη
On the day of Rockoning
Τὴν ἡμέρα τοῦ Ροκ—όνινκ (*)
It's who dares, wins
Ὅποιος τολμᾶ, νικᾶ
You will see the jokers soon'll be the new kings
Θὰ δεῖς τοῦ γελωτοποιοὺς νὰ εἶναι σύντομα οἱ νέοι βασιλιάδες


All we need is lightning
Τὸ μόνο ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι ἀστραπὲς
With power and might
Μὲ δύναμη καὶ ἰσχὺ
Striking down the prophets of false
Πού νὰ χτυποῦνε [ρίχνοντας κάτω] τοὺς ψευδο-προφῆτες
As the moon is rising
Ὄπως ἀνατέλλει τὸ φεγγάρι
Give us the sign
Δῶσε μας τὸ σημάδι
Now let us rise up in awe
Τώρα ἄσε μας νὰ ἀνατείλουμε μέσα σὲ δέος


Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οι Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
Demons and angels all in one have arrived
Δαίμονες καὶ Ἄγγελοι ὅλοι μαζὶ σὰν ἕνα [σῶμα] ἔχουνε φτάσει
Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οἱ Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
In God's creation supernatural high
Μέσα στοῦ Θεοῦ τὴν δημιουργία τῶν ὑπερφυσικῶν ἰσχυρῶν


Wings on my back
Ἔχω φτερὰ στὴν πλάτη μου
I got horns on my head
Ἔχω κέρατα στὸ κεφάλι μου
My fangs are sharp
Οἱ κυνόδοντές μου εἶναι κοφτεροὶ
And my eyes are red
Καὶ τὰ μάτια μου κόκκινα
Not quite an angel
Ὄχι ἀκριβῶς [σάν] ἕνας Ἄγγελος
Or the one that fell
[σάν] αὐτὸν ποὺ ἔπεσε (τὸ Σατανᾶ)
Now choose to join us or go straight to Hell
Τώρα διάλεξε νὰ ἑνωθεῖς μαζί μας ἢ νὰ πᾶς κατευθείαν στὴν Κόλαση


Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !


Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οι Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
Demons and angels all in one have arrived
Δαίμονες καὶ Ἄγγελοι ὅλοι μαζὶ σὰν ἕνα [σῶμα] ἔχουνε φτάσει
Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οἱ Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
In God's creation supernatural high
Μέσα στοῦ Θεοῦ τὴν δημιουργία τῶν ὑπερφυσικῶν ἰσχυρῶν


Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !


The saints are crippled
Ο γιοι εναι σακατεμένοι
On this sinners' night
Σ ατ τ νύκτα τν μαρτωλν

Ἀναρωτιόμαστεὁ μέσος ἀναγνώστης, ὁ ἁπλὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ὅταν διαβάζει μὲ προσοχὴ αὐτοὺς τοὺς στίχους, εἴτε μικρῆς, ἐφηβικῆς ἢ μεγάλης ἡλικίας, τί ἀποκομίζει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνάγνωση;  ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα εὔθυμο μοντέρνο τραγουδάκι; ὅτι ἁπλῶς τὰ «γλυκὰ τερατάκια» (ὅπως ἀφελῶς σχολίασε παρουσιαστὴς τῆς TV) «ἔκαναν τὴν ἔκπληξη»; Ἴσως γιὰ ὅσους ξέρουν λίγα ἢ καθόλου Ἀγγλικὰ νὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναφερθοῦν στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση γιὰ νὰ καταλάβουν τί πρεσβεύει ὁ στιχουργός
Θέλουμε ὅμως νὰ πιστεύουμε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς θεολόγος, ἱερέας ἢ ἐν πάσει περιπτώσει κατὰ κάποιο τρόπο «εἰδικός» γιὰ νὰ καταλάβει τὸ προφανές. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀξίζει νὰ ἐξετάσουμε κάπως πιὸ ἀναλυτικὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἄσματος ποὺ ἔλαβε τὴν πρώτη θέση στὸν διαγωνισμὸ Γιουροβίσιον τοῦ 2006.

Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !
Hard Rock Hallelujah!
Σκληρὸ ΡὸκἈλληλούϊα !

Τὸ τραγούδι ἐξ ἀρχῆς αὐτο-ὁριοθετεῖται εἰσάγοντας τὴν κεντρικὴ ἰδέα περιληπτικὰ χρησιμοποιώντας δυὸ μόνο ἐκφράσεις:  «Σκληρὸ Ρόκ» καὶ «Ἀλληλούϊα».
 Ἔχουν γραφεῖ πολλὲς μελέτες καὶ βιβλία γιὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ «ρόκ», καὶ ἀπὸ λάτρες τοῦ εἴδους καὶ μή. «Ρὸκ εἶναι ἡ ἄρνηση σὲ ὅτι ὑπάρχει» (περιοδικὸ Πὸπ & Ρόκ), «Ρὸκ εἶναι κάθε τί ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸν ἔρωτα, μὲ τὸν σαρκασμό, μὲ οὐρλιαχτά, μὲ τὸν θάνατο τοῦ καθωσπρεπισμοῦ καὶ τῆς βλακείας» (ἐφημερίδα «ΝΕΑ»), «… μὲ τὸν ὅρο ρὸκ ἐννοοῦμε φυσικὰ ὁτιδήποτε βαρὺ καὶ ἀσήκωτο» (Metal Hammer), «Ρόκ-ἔντ-ρὸλ σημαίνει τὶς δυὸ κινήσεις τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἁμαρτωλῆς πράξης» (Ἄλαν Φρήντ)[1].
Ὅμως, γιατί «Ἀλληλούϊα»; Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἤδη ἀναφέρεται ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἔκφραση μὲ τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν τὸν Θεό. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ «Ἀλληλούϊα» συμπεριλαμβάνεται σὲ ψαλμοὺς καὶ λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ὀρθοδόξου (καὶ ὄχι μόνον) Ἐκκλησίας. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πράγμα, τὸ «Ἀλληλούια» ἔχει λατρευτικὸ χαρακτήρα καὶ εἶναι συνυφασμένο μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἀγγέλους ποὺ Τὸν δοξολογοῦν.
Ἑπομένως, τί προσπαθεῖ νὰ μᾶς πεῖ ἐδῶ στὴν ἀρχή-ἀρχὴ κιόλας τοῦ τραγουδιοῦ; Μήπως ὅτι ἐμεῖς οἱ «Lordi» ὑμνοῦμε καὶ λατρεύουμε τὴν «ἄρνηση σὲ ὅτι ὑπάρχει», «τὰ οὐρλιαχτά», τὴν «ἁμαρτωλὴ πράξη» καὶ ἀνάγουμε μάλιστα τὴν λατρεία αὐτὴ σὲ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο ἀφοῦ δανειζόμαστε τὴ γλώσσα τῶν Ἀγγέλων ποῦ ὑμνοῦν τὸν Θεό; Ἄραγε ποιοὶ Ἄγγελοι θὰ ὑμνοῦσαν τὴν ἁμαρτωλότητα καὶ τὸν σαρκασμὸ καὶ σὲ ποιὸν ἄραγε Θεό; … Πές μου τοὺς φίλους σου νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι …
The saints are crippled
Ο γιοι εναι σακατεμένοι
On this sinners' night
Σ ατ τ νύκτα τν μαρτωλν
Lost are the lambs with no guiding light
Χαμένα εναι τ πρόβατα χωρς
πάρχει] φς ν τος καθοδηγε

Σακατεμένοι εἶναι λοιπὸν οἱ Ἅγιοι ἄρα καὶ τελείως ἀνήμποροι νὰ ἀντιδράσουν σὲ μία νύκτα ἁμαρτωλῶν γιὰ νὰ προστατεύσουν τὰ «πρόβατα», δηλαδὴ τοὺς Χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι χωρὶς τὴν προστασία, τὶς προσευχὲς καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν Ἁγίων, εἶναι κυριολεκτικὰ χαμένοι καὶ ἀπροστάτευτοι. Μαζί μέ τοὺς Ἁγίους ἐνδεχομένως νὰ ὑπονοεῖ καὶ τὸν ἴδιο τὸ Χριστό, πράγμα τὸ ὁποῖο σήμερα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πεῖ τελείως καθαρὰ καὶ ἀπροκάλυπτα γιὰ νὰ μὴν δώσει ἀφορμὴ σὲ ἐπὶ πλέον κριτικὴ καὶ σχόλια. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι σὲ δηλώσεις τοῦ ὁ κὸς Λόρντι μας λέει ὅτι δὲν εἶναι σατανιστής (!), ἄρα πῶς θὰ μιλοῦσε εὐθέως ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ; 
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ  ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας εἶπε «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου» … «Ἐγὼ εἰμὶ ὁ Ποιμήν…»  καὶ εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων.  Ἄρα, ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων, ὁ Κύριός μας καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ Μονογενής, εἶναι καὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ ὁ Ποιμένας ὅλων τῶν Χριστιανῶν - προβάτων κατὰ τὸν στίχο.  (Σημείωση: Ὅλα αὐτὰ εἶναι γνωστὰ στὰ πονηρὰ πνεύματα καὶ στὸν ἄρχοντά τους καὶ ἐκφράζονται μέσα ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ πνευματικότητα καὶ ἐπήρεια τῶν ἀνθρώπων - καλλιτεχνῶν καὶ μὴ - ποὺ ἀποστατοῦν εἴτε ἐνσυνείδητα εἴτε ἀσυνείδητα).
Πλαγίως ἑπομένως μέσα στοὺς σακατεμένους Ἁγίους ὁ στιχουργὸς ἐννοεῖ καὶ ἕνα σακατεμένο Ἰησοῦ … μὲ τὰ πρόβατα (τοὺς Χριστιανούς) νὰ εἶναι χαμένοι καὶ νὰ βαδίζουν στὰ τυφλά…. Ὁ Ἰησοῦς δὲν ἀναφέρεται ξεκάθαρα.   Ἴσως γίνει καὶ αὐτὸ σὲ ἑπόμενες Γιουροβίσιον ...
Νὰ τονίσουμε ἀκόμα ὅτι στὶς συνεντεύξεις τοῦ συγκροτήματος Lordi, δηλώνουν ὅτι:
·         Γιὰ πρωϊνὸ προτιμοῦν μικρὰ παιδιὰ καὶ κουνάβια
·         Δὲν βγάζουν ποτὲ τὶς μάσκες τους, γιατί ὁ ἄνθρωπος πίσω ἀπὸ τὴν μάσκα εἶναι λιγότερο ἐνδιαφέρων ἀπὸ τὸ πλάσμα μὲ τὴν μάσκα.
·         Δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ Σατανισμὸ ἢ κάποιας ἄλλης μορφῆς σχέση μὲ τὴν σκοτεινὴ πλευρά(!!!)
 Ἄραγε γιὰ πόσο χαζούς μας θεωροῦν;;

Ἐδῶ νὰ κάνουμε μία παρένθεση. Ἐν ἔτει 2006 εἴμαστε πλέον στὰ σίγουρα σὲ μία πιὸ προχωρημένη ἐποχὴ ἐν σχέσει μὲ τὶς δεκαετίες τοῦ 60 καὶ τοῦ 70, ὅπου ὁ στίχος τῶν ἀντιστοίχων τραγουδιῶν περνοῦσε μηνύματα ἰδίου χαρακτήρα σὰν αὐτὰ τοῦ «Hard Rock Hallelujah!» εἴτε μὲ ἀλληγορικό, μεταφορικό, ποιητικὸ τρόπο καὶ φυσικὰ … ἔμμεσο, πλάγιο καὶ ὄχι ἄμεσο καὶ ξεκάθαρο. Ἀκόμα σὲ κάποιες περιπτώσεις ὑπῆρχαν καὶ τὰ λεγόμενα «ἀντίστροφα» μηνύματα ποὺ ἀκουγόντουσαν μόνο ὅταν γύριζε κανεὶς ἀνάποδα τὸν μουσικὸ δίσκο (βινυλίου) τῶν 33 ἢ 44 στροφῶν τὰ ὁποία εἶχαν ξεκάθαρα ἀκούσματα ὄπως «κόλαση» «Σατανᾶς» κλπ. Τὸ κεφάλαιο τῆς μουσικῆς ρὸκ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο στὸ ἐγγὺς μέλλον στὴν ἰστοσελίδα μας.  Ἐπιγραμματικὰ ὅμως θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ τραγούδι τῶν «Eagles» τὸ «Hotel California» ἢ στὸ “Stairway to Heaven” τῶν Led Zeppelin ὅπου γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὑπῆρχαν καὶ τὰ «ἀλληγορικά» ἀλλὰ καὶ τὰ «ἀντίστροφα» μυνήματα. Βέβαια στὶς δεκαετίες ποὺ ἀκολούθησαν ἀπὸ τὸ 1980 καὶ μετὰ, τὰ πράγματα «ἐξελίχτηκαν» πολὺ, ἀφοῦ πολλὰ πλέον συγκροτήματα ὑμνολογοῦν ἀπροκάλυπτα τὸν Σατανᾶ (ἐπιγραμματικὰ ἀναφέρουμε τοὺς «Iron Maiden», «Kiss» κλπ)[2]
Ὅμως γιὰ ποιὰ νύκτα τῶν ἁμαρτωλῶν μιλᾶμε; Γιὰ τὴν νύκτα τοῦ διαγωνισμοῦ τῆς Γιουροβίσιον; Πιθανότατα ὁ στιχουργὸς νὰ θεωροῦσε δεδομένη τὴν νίκη τῆς χώρας του καὶ τοῦ διαγωνιζόμενου τραγουδιοῦ του καὶ κατ’ ἐπέκταση νά θεωρεῖ ὅτι ἡ νίκη αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει καὶ τὴν νίκη τοῦ Ἀντίχριστου σὲ ἐπίπεδο πανευρωπαϊκὸ ὡς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἐρχομό του.
Αὐτὸ ἐπαληθεύεται καὶ ἀπὸ τὸν ἑπόμενο στίχο «Τὰ τείχη πέφτουν κάτω σὰν ἀστραπή». Ἴσως ἀλληγορικὰ νὰ ἀναφέρεται καὶ στὴν ἡμέρα («νύκτα») κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἐμφανιστεῖ ἀπροκάλυπτα πλέον ὁ ἴδιος ὁ Ἀντίχριστος.
Ἐνδιαφέρων ἐπίσης εἶναι  καὶ ὁ αὐτο-χαρακτηρισμός τους … «ἁμαρτωλῶν», («νύκτα τῶν ἁμαρτωλῶν»), ἄρα μπορεῖ νὰ δηλώνουν ὅτι δὲν εἶναι μὲν σατανιστὲς παραδέχονται ὅμως ὅτι εἶναι «ἁμαρτωλοί» καὶ μάλιστα τὸ γιορτάζουν μὲ τραγούδια !!

The walls come down like thunder
Τὰ τείχη πέφτουν κάτω σὰν ἀστραπὴ
The rocks about to roll
Οἱ βράχοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ κυλίσουν
It's The Arockalypse
Εἶναι Ἀποκάλυψη
Now bare your soul
Τώρα ξεγύμνωσε τὴν ψυχή σου

Γιατί ἐπίσης χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη «ἀστραπή»; («Τὰ τείχη πέφτουν κάτω σὰν ἀστραπή», «Τὸ μόνο ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι ἀστραπές»). Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἑωσφόρος ἔπεσε (μετὰ τὴν ἀποστασία του καὶ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸν Θεό) «ὡς ἀστραπὴ ἐξ οὐρανοῦ» καὶ ἀπὸ Ἄγγελος φέρων τὸ φῶς ἔγινε Ἄγγελος τοῦ σκότους. Τὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι ὅτι παρόλο ποὺ αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (ἕνα βιβλίο ποὺ σίγουρα ἀποστρέφονται οἱ ἄγγελοι τοῦ σκότους καί οἱ ὀπαδοί τους), ὁ κεραυνὸς (ἡ ἀστραπή) ἀναφέρεται πολὺ τακτικὰ ἀπὸ σατανιστὲς καὶ ἀποκρυφιστὲς καὶ συμβολίζει τὸν Διάβολο. Τὸ σύμβολο  μάλιστα τῆς ἀστραπῆς βρίσκεται οὐκ ὀλίγες φορὲς σὲ ρὸκ συγκροτήματα (ΚΙSS, ACDC) (Ἄλλο παράδειγμα καὶ μὴ σχετιζόμενο μὲ τὸν χῶρο τῆς μουσικῆς ρὸκ εἶναι τὰ φοβερὰ «Ἔς-Ἔς» τῶν Χιτλερικῶν Γερμανῶν τοῦ Β’ Παγκοσμίου πολέμου). Σημείωση: Τὸ λογότυπο τῆς δισκογραφικῆς ἑταιρείας τῶν «Λόρντι» ἐμφανίζει τὸ σατανιστικὸ χαιρετισμὸ μὲ παρατεταμένο τὸν δείκτη καὶ τὸ μικρὸ δάκτυλο τοῦ χεριοῦ ποὺ συμβολίζει τὴν «ὑπακοὴ στὸν Διάβολο» («Obey to Devil»).


Οἱ βράχοι (οἱ ρὸκς – ἄρα οἱ «ροκάδες» - οἱ ἴδιοι) εἶναι ἕτοιμοι νὰ κυλίσουν (δηλαδὴ εἴμαστε πλέον ἕτοιμοι γιὰ «ρόκ-ἔντ-ρόλ»!). Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ μεγαλειώδης στιγμή; Ἡ Ἀποκάλυψη! Ἄρα καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἀντίχριστου. Ξεγύμνωσε λοιπὸν τὴν ψυχή σου γιὰ νὰ τὴν «κλέψει» ὁ Ἀντίχριστος. Ἀξιοσημείωτο ὅτι καὶ σὲ δίσκο τῶν «Kiss» ἀκούει κανεὶς «God Rock’n’Roll will steal your virgin soul», δηλαδὴ «Ὁ Θεὸς τοῦ Ρόκ-ἔντ-ρὸλ θὰ κλέψει τὴν παρθένα σου ψυχή»!  Θαυμαστὴ ἡ συνέχεια καὶ ἡ ἐμμονὴ τῶν ἰδίων μηνυμάτων σε διαφορετικά τραγούδια, ἐποχὲς καὶ συγκροτήματα!
All we need is lightning
Τὸ μόνο ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι ἀστραπὲς
With power and might
Μὲ δύναμη καὶ ἰσχὺ
Striking down the prophets of false
Ποῦ νὰ χτυποῦνε [ρίχνοντας κάτω] τοὺς ψευδο-προφῆτες
As the moon is rising
Ὄπως ἀνατέλλει τὸ φεγγάρι
Give us the sign
Δῶσε μας τὸ σημάδι
Now let us rise up in awe
Τώρα ἄσε μας νὰ ἀνατείλουμε μέσα σὲ δέος

Οἱ ἀστραπὲς αὐτὲς λοιπὸν (Ὁ Διάβολος καὶ οἱ δαίμονές του) θέλουν νὰ χτυπήσουν καὶ νὰ κατακρημνίσουν τοὺς «ψευδοπροφῆτες»! Ἄραγε ποιοὶ νὰ θεωροῦνται «ψευδοπροφῆτες» γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Ψευδοπροφήτη, τὸν Ἀντίχριστο; Μὰ ἡ ἀπάντηση ἔχει ἤδη δοθεῖ πιὸ πάνω … πρόκειται γιὰ τοὺς «ἤδη» «σακατεμένους» Ἁγίους … Καὶ γιατί «ὅπως ἀνατέλλει τὸ φεγγάρι»; Καὶ ὄχι, ὅπως ἀνατέλλει ὁ Ἥλιος; Διότι ἐν τῷ φωτὶ δὲν ὑπάρχει σκότος. Διότι ὁ Ἥλιος εἶναι ὁ Χριστός, διότι Αὐτὸς εἶναι τὸ «Φῶς» τὸ ὁποῖο προανέφερε ὁ στιχουργός. Τὸ φεγγάρι ἄλλωστε ἔχει ἀποκρυφιστικὴ σημασία καὶ εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὸ σκότος – ὄχι ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ – ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ἀποκρυφιστές, μάγους καὶ σατανιστές.
«Δῶσε μας τὸ σημάδι, Τώρα ἄσε μας νὰ ἀνατείλουμε μέσα σὲ δέος». Τὸ σημάδι, δηλαδὴ τὸ «σῆμα», ἴσως ὅμως καὶ τὸ «σημάδι» τὸ 666; Νὰ ἀνατείλουμε μέσα σὲ δέος … νὰ ἀνατριχιάσουν κοινῶς ὅλοι δηλαδὴ οἱ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ κυριαρχεῖ ὁ φόβος καὶ τὸ δέος … ποὺ ὁδηγεῖ τὸν κοινὸ θνητὸ σὲ ἕνα εἶδος παραλυσίας στὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει, ἀπλῶς πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖ…
Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οι Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
Demons and angels all in one have arrived
Δαίμονες καὶ Ἄγγελοι ὅλοι μαζὶ σὰν ἕνα [σῶμα] ἔχουνε φτάσει
Rock 'n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Οἱ Ἄγγελοι τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρὸλ φέρνουν τὸ δικό τους Σκληρὸ Ρὸκ Ἀλληλούϊα
In God's creation supernatural high
Μέσα στοῦ Θεοῦ τὴν δημιουργία τῶν ὑπερφυσικῶν ἰσχυρῶν

Γιὰ μία ἀκόμα φορά γίνεται ἀναφορὰ σὲ «Ἄγγελους», σὲ «Ρόκ» (καὶ μάλιστα «σκληρό») καὶ στὸ «Ἀλληλούϊα» γιὰ τὸ ὁποῖα μιλήσαμε καὶ πιὸ πρίν.
Γιατί ὅμως «Ἄγγελοι» γιὰ μία ἀκόμα φορά; Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἀναφορὰ στὸ «Ἀλληλούϊα» θὰ μπορούσαμε ἀφελέστατα νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸν ὅρο «Ἄγγελο» ὡς «Ἀγγελιαφόρο», αὐτὸν ποὺ φέρνει νέα, ὅμως τὸ «Ἀλληλούϊα» πού ἀκολουθεῖ δίνει στή λέξη «Ἄγγελος», τό πραγματικό νόημα. Πρόκειται γιὰ ὄντα μὲ «ἀγγελικὲς» τρόπον τινὰ ἰδιότητες, ἀλλά πού δέν ἀνήκουν στό φῶς, ἀλλά στὸ σκότος. Εἰλικρινά, γιὰ πόσο χαζούς μας θεωροῦν ὅταν μᾶς λένε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλὸ τραγουδάκι τῆς «Show Biz» μὲ στόχο τὴν διασκέδαση «entertainment”;
Συνεχίζουμε.  Γιατί  «Δαίμονες καὶ Ἄγγελοι ἔχουν φτάσει σὰν ἕνα σῶμα»; Μήπως ἐπειδὴ οἱ Ἄγγελοι (τοῦ φωτός) τάχα νικήθηκαν καὶ ὑποτάχθηκαν στοὺς δαίμονες;  Ἢ οἱ στίχοι ἐννοοῦν ὡς Ἀγγέλους τοὺς ἰδὶους (Λόρντι) καὶ τοὺς ὁμόλογούς τους νὰ καταφθάνουν μαζὶ σὰν ἕνα σῶμα μὲ τοὺς δαίμονες; Μᾶλλον τό δεύτερο ἰσχύει ἐὰν λάβουμε ὑπ’ ὄψη ὅτι θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τους «Ἀγγέλους τοῦ Ρόκ-ἐν-Ρόλ». Σὲ κάθε περίπτωση δὲν μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἁπλὸ τραγουδάκι… νομίζω ὅτι αὐτὸ τὸ ἔχουμε καταλάβει πλέον  …
The true believers
Οἱ ἀληθινοὶ πιστοὶ
Thou shall be saved
Αὐτοὶ θὰ σωθοῦνε
Brothers and sisters keep strong in the faith
Ἀδερφοὶ (καὶ ἀδερφές) κρατεῖστε δυνατὴ τὴν πίστη

Ἐδῶ εἰσερχόμαστε σὲ στίχους μὲ ἀμφίδρομη ἑρμηνεία. Θὰ μποροῦσε αὐτὸ νὰ εἶναι μία προειδοποίηση γιὰ τοὺς Χριστιανούς; Ἴσως. Ἡ πιὸ πιθανὴ ἐκδοχὴ εἶναι ὅτι ἀναφέρεται στοὺς «πιστούς» του Ἀντίχριστου καὶ τοῦ Διαβόλου. Αὐτὸ μᾶλλον ξεκαθαρίζει στοὺς ἐρχόμενους 3 στίχους …
On the day of Rockoning
Τὴν ἡμέρα τοῦ Ροκ—όνινκ (*)
It's who dares, wins
Ὅποιος τολμᾶ, νικᾶ
You will see the jokers soon'll be the new kings
Θὰ δεῖς τοῦ γελωτοποιοὺς νὰ εἶναι σύντομα οἱ νέοι βασιλιάδες

Ποιὰ εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ «Rockoning»; Στὰ λεξικὰ δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ λέξη μποροῦμε ὅμως ἀπὸ τὴν ἐτυμολογία τῆς λέξεως νὰ τὴν ὁρίσουμε ὡς τὴν ἀπόλυτη ἡμέρα τοῦ «Ρόκ». Ποιὰ εἶναι αὐτή; Εἴτε ἡ ἡμέρα τῆς Γιουροβίζιον 2006 ποὺ νικᾶ τὸ Ρὸκ καὶ «πέφτουν τὰ τείχη» ἢ ἡ ἡμέρα τῆς ἀπροκάλυπτης ἐμφάνισης τοῦ Ἀντίχριστου (μᾶλλον καὶ τὰ δυό) – ἄρα καὶ τοῦ πληρώματος τῆς «Ἀποκάλυψης». Οἱ «Γελωτοποιοί» (οἱ «Λόρντι»), κέρδισαν τὴν Γιουροβίζιον καὶ ἔγιναν «Βασιλιάδες» … ἔτσι περιμένουν καὶ τὴν ἡμέρα ποὺ «Βασιλιάς» θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος …
Wings on my back
Ἔχω φτερὰ στὴν πλάτη μου
I got horns on my head
Ἔχω κέρατα στὸ κεφάλι μου
My fangs are sharp
Οἱ κυνόδοντές μου εἶναι κοφτεροὶ
And my eyes are red
Καὶ τὰ μάτια μου κόκκινα

Αὐτοί οἱ στίχοι ἔχουν πράγματι ἐνδιαφέρον … Ἐάν σᾶς ἔβαζαν ἕνα αἴνιγμα «Ἔχω φτερὰ στὴν πλάτη μου, ἔχω  κέρατα στὸ κεφάλι μου, οἱ κυνόδοντές μου εἶναι κοφτεροὶ, Καὶ τὰ μάτια μου κόκκινα» … τί εἶμαι; Μά προφανῶς θα ἀπαντούσατε «ὁ Διάβολος» !! Ἔρχονται ὅμως οἱ ἑπόμενοι στίχοι πού ἀλλάζουν κάπως τό συμπέρασμα …
Not quite an angel
Ὄχι ἀκριβῶς [σάν] ἕνας Ἄγγελος
Or the one that fell
[σάν] αὐτὸν ποὺ ἔπεσε (τὸ Σατανᾶ)
Now choose to join us or go straight to Hell
Τώρα διάλεξε νὰ ἑνωθεῖς μαζί μας ἢ νὰ πᾶς κατευθείαν στὴν Κόλαση

«Ὄχι ἀκριβῶς [σάν] ἕνας Ἄγγελος, Ἡ [σάν] αὐτὸν ποὺ ἔπεσε (τὸ Σατανᾶ)». Ἀφοῦ ἑπομένως δὲν μιλᾶμε γιὰ κάποιον Ἄγγελο ἢ αὐτὸν ποῦ ἔπεσε, ἀλλὰ ἔχει ὅμως ὅλα τὰ στοιχεῖα ἑνὸς δαιμονικοῦ Ἀγγέλου, ἄρα γιὰ ποιὸν μιλᾶμε; Μὰ φυσικὰ γιὰ τὸν Ἀντίχριστο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἄνθρωπος ὄπως ἀναφέρει ἡ Ἀποκάλυψη καὶ ἑρμηνεύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ὅμως θὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ ἀπόλυτα τὸ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐνεργεῖ μέσῳ τοῦ Ἀντίχριστου (ἄρα κατ’ἐπέκταση θὰ ἔχει ὅλα τὰ γνωρίσματα τοῦ πεπτωκότος Ἑωσφόρου).
Καὶ ἢ θὰ ἀποδεχθοῦμε τὸν Ἀντίχριστο καὶ θὰ ἑνωθοῦμε μαζί του καὶ μὲ τοὺς ὀπαδούς του ἢ θὰ πᾶμε κατευθείαν στὴν «Κόλαση» … καὶ πάλι ἔχουμε διπλὴ ἴσως ἑρμηνεία (ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὸ τραγούδι Stairway to Heaven τῶν Led Zeppelin «cause you know sometimes words have two meanings»,  «νὰ ξέρεις πὼς καμιὰ φορά οἱ λέξεις ἔχουν δυὸ νοήματα»). Ἢ δὲν σοῦ δίνουν ἐπιλογή, δηλ. θὰ πᾶς ἔτσι καὶ ἀλλιῶς στὴν Κόλαση (τοῦ Σατανᾶ), εἴτε παραταχθεῖς μαζί μας εἴτε ὄχι – ἢ – ἐὰν δὲν παραταχθεῖς μαζί μας θὰ πᾶς κατευθείαν στὸν Θεὸ (ποὺ εἶναι «Κόλαση» γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀποστάτες!!!).  Ἴσως αὐτὸς ὁ στίχος νὰ μᾶς θυμίζει καὶ τὴν ἐπιλογὴ πού μας δίνει ὁ πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς «εἴσαστε οἱ μαζί μας ἢ ἐναντίον μας» ….

Πῶς ὅμως βγῆκε πρῶτο αὐτὸ τὸ τραγούδι; Τὸ ψήφισε ὄντως ἀφελῶς ἡ νεολαία μας; καὶ ἡ Ἑλλάδα ἀκόμα ἔδωσε τὸ «12» (τὸ ἄριστα) στὴν ψηφοφορία τοῦ διαγωνισμοῦ. Ὕποπτο πάντως τὸ γεγονὸς ὅτι μόνο 10 λεπτὰ δόθηκαν γιὰ τὴν ψηφοφορία. Μέσα σὲ ἕνα τόσο μικρὸ χρονικὸ διάστημα μπόρεσαν νά ψηφίσουν μόνο ὅσοι ἔχουν εὐχέρεια νὰ χειρίζονται κινητὰ (οἱ νέοι συνήθως) ἢ κέντρα κλήσης (καὶ νὰ ἔχουν τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν «μανία» νὰ ἐπιμένουν μέχρις ὅτου πιάσουν γραμμή). Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἐκδοχὴ … Ἐσεῖς ἐμπιστεύεστε τὴν τηλε-ψῆφο; Ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων καὶ πιστεύετε ὅτι ὅποιος ἔχει πρόσβαση σὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὸ ἀποτέλεσμα;
Ὅπως καὶ νὰ ἔχει πάντως εἶναι τραγικὴ ἡ κατάσταση … Τραγικὸ τὸ ἐνδεχόμενο ἡ νεολαία μας νὰ μὴν «ἔπιασε» τὸ νόημα καὶ νὰ ψήφισε «τὰ (δῆθεν) γλυκὰ τερατάκια», τραγικὸ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νοθείας ἀποτελεσμάτων σὲ ἕνα τρόπο ψηφοφορίας ποὺ μπορεῖ αὔριο νὰ καθιερωθεῖ ἀκόμα καὶ γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐκλογὲς …

Τελικά … πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἕνα ἁπλὸ μοντέρνο τραγουδάκι; Ἐὰν δὲν σᾶς πείθει ὁ ἴδιος ὁ στίχος, ἴσως σᾶς πείσει τὸ ταπεινό μας σχόλιο, ἐὰν ὄχι αὐτό, ἴσως οἱ δαιμονικὲς ἀμφιέσεις τῶν Lordi.  Ἐάν δὲν σᾶς πείθουν οὔτε αὐτὲς, εὐχόμαστε νὰ σᾶς φωτίζει καὶ νὰ σᾶς προστατεύει ὁ Θεὸς.[1] «Μουσικὴ Ρόκ», Ἑλένης Δάδη, Χριστιανικὲς Ὁμάδες Θεσαλονίκης «Οἱ σκύμνοι», 1993.
[2] «Ὁ Σατανισμὸς καὶ ἡ μουσικὴ Ρόκ», Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλος, Ἐκδόσεις Φωτοδότες

πηγή orthros.org

______________________________________________


ΜΟΥΣΙΚΗ ROCK-ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (π.ΑΡΣ.ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ)

(Για να κατεβάσετε την ομιλία πατήστε δεξί κλικ - αποθήκευση ώς)

πηγή  sites.google.com/site/orfeasfm


ΠΗΓΗ http://minimata.50webs.com/page/prot.html
 orthodox-world.pblogs.gr

*Πατώντας το Play
περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα
να φορτώσουν τα κομμάτια σε mp3

Από το τραγούδι της Μαρινέλλας "κι ύστερα κι ύστερα"

Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
"Κι ύστερα κι ύστερα μα δεν υπάρχει ύστερα κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα".ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά
Ακούμε την φράση "Σατανάς μας ζεί".


Στη δημοφιλή σειρά Fame story 3 την Κυριακή 27/02/2005 στην ζωντανή μετάδοση ο πολύ γνωστός καλεσμένος μουσικοσυνθέτης Τάκης Μουσαφίρης μεταξύ άλλων είπε και την εξής φράση


"Αν θέλουν βεβαια να γίνουν τραγουδιστές, αν το παν΄ αλλου κάποιοι και θέλουν να βγούν από μια τούρτα παράδειγμα, αυτό είναι άλλο πράγμα"


ακούγοντας την φράση σε αντίστροφη φορά διαπιστώνουμε ότι ακούγεται το εξής συγκλονιστικό

"Ακούν ανάποδα, έτσι μ΄ ακούν και μένα εδώ μέσα"


Στο τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου "Το βιβλίο των ηρώων"


Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
βρήκα τις φάτσες που ζητούσες χθες ζαρωμένος στη γωνιά του δρόμου


ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά

Ακούμε την φράση "Είσαι ο δαίμονας και έδειξες πως μισούσες"
Στο τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου "Ασε με να κάνω λάθος"


Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
Ασε με να κάνω λάθος μη παριστάνεις το Θεό δεν μ΄ αρέσουν οι σωτήρες δε γουστάρω να σωθώ


ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά

Ακούμε την φράση "Όντως θα αλλάξουμε σε ήθος οι που ξέραμε ο έχων συνάξει αλλήλους το χάρο να χει ανάμεσα"
Στο τραγούδι του Τζίμη Πανούση "Εκλογές"


Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
Στα σχολεια γ*ματα γράμματα σπουδάματα


ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά

Ακούμε την φράση "Σατανά σατανά αεί δοξάσεις"Στο τραγούδι του Γιάννη Πάριου "Σε συγχωρώ"


Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
Και θάνατος ο κάθε χωρισμός


ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά

Ακούμε την φράση "Έχω Σατανάδες"
Στο τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη "Αμοιβαία τα αισθήματα"


Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
και είναι η πρώτη σου φορά εσύ που τόσο αγαπάς αμοιβαία τα αισθήματα


ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά

Ακούμε την φράση "Σατανά"
Στο τραγούδι της Αννας Βίσση "Αυπνίες"


Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
Προσπαθώ τα παράξενα


ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά

Ακούμε την φράση "Σατανά Θεό θάψω"
____________________________________________

Η εξομολόγηση ενός πρώην μέλου συγκροτήματος hard rock.
 Αξίζει να την παρακολουθήσουν οι νέοι που αγαπούν ή ασχολούνται γενικά με την rock μουσική
 Τα βίντεο είναι από akypar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου