Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Ἡ “ἀναμόρφωση” σέ ἄλλα κρατητήρια τῆς Χώρας. Ἡ Γκέρλα. Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος


Ἡ “ἀναμόρφωση” σέ ἄλλα κρατητήρια τῆς Χώρας

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ἐπειδή ὁ Τσουρκάνου, καθοδηγούμενος ἀπό τούς ἡγέτες του, ἀναζητοῦσε τρομερές ἀποκαλύψεις γιά τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρωποι, λόγῳ τῆς τρομάρας τους, ἄρχισαν νά σκαρώνουν τρόπους σωτηρίας τους καί ἐδήλωσαν δολοπλοκίες τῶν ἡγετῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ  Κόμματος. Ἐπειδή αὐτές οἱ δηλώσεις ἐπήγαιναν στήν Ἀσφάλεια τοῦ Κράτους, καί βάσει αὐτῶν ἐγίνοντο ἀναρίθμητες συλλήψεις καί καταδίκες. Ὅταν ἐμφανίστηκαν δηλώσεις ἐναντίον τῆς Ἄννας Πάουκερ ἤ ἄλλων ὁμοίων, ἡ ἀρχηγία ἀντιλήφθηκε ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα καί ἄρχισε νά παίρνει ἔκτακτα μέτρα.
Ἔτσι τό 1951 ὁ Τσουρκάνου μεταμεταφέρθηκε στό Βουκουρέστι. Οἱ ἀναμορφωτές πίστευαν ὅτι θά εἶναι ὁ πρῶτος συνταγματάρχης τῆς Ἀσφάλειας καί θά τόν ἀκολουθοῦν καί οἱ ἴδιοι. Ἀλλά στό Βουκουρέστι ὁ Τσουρκάνου ἔκανε μιά καινούργια προανάκριση καί τό σύστημα στράφηκε πρός ἄλλες μεθόδους.
Ἐν τῶ μεταξύ, ὡρισμένοι ἀναμορφωτές ἀπό τό Πιτέστι στάλθηκαν σέ ἄλλα κρατητήρια τῆς Χώρας, σέ ὀρυχεῖα καί σέ παροικίες ἐργασίας.

Ἡ Γκέρλα

Ὁ Τσουρκάνου καί κάποιοι ἀναμορφωτές μετατέθηκαν στήν πόλι Γκέρλα. Ὁ Τσουρκάνου  ἦλθε ἀπό τό κέντρο λίγο καταβεβλημένος, ἀλλά τά τσιράκια του ἐπέστρεφαν στήν ἀρετή τῆς ἀδράνειας τοῦ Πιτέστι. Τούς ἐπρότεινε νά μποῦν στήν “ἀναμόρφωση” μέ ἐμπιστοσύνη, ἀλλά  κανένας δέν τόν πίστεψε. Ἡ στοιβάδα τῆς τρέλλας δέν μποροῦσε πιά νά παρεμποδιστεί οὔτε κἄν  κι ἀπ᾿ αὐτόν τόν ἴδιον. Στήν Γκέρλα ὁ Τσουρκάνου θά ἐπισκιαστεῖ ἀπό τό ἴδιο τό ἔργο του.
Ἡ πόλις Γκέρλα εἶχε φυλακές γιά τούς ἐργάτες. Στούς νέους φοιτητές πού ἔφερναν ἐκεῖ, τούς ἔβαζαν σ᾿ ἕνα ξεχωριστό κτίριο, ὅπου ἄρχιζαν τήν «“ἀναμόρφωση”». Μερικοί εἶχαν σταλεῖ ἐκεῖ ἀπό τό Κόμμα γιά κατάσκοποι τῶν ἐργατῶν.
Μερικοί εἶχαν τό θάρρος νά κοινολογήσουν πῶς περνοῦσαν ἐκεῖ μέσα, καί ἀφοῦ οἱ κατάσκοποι τούς κατέδιδαν, ἀμέσως συλλαμβάνονταν καί ἐσκοτώνοντο στήν μάχη τῆς «“ἀναμόρφωσης”» Αὐτοί πού περνοῦσαν ἀπό τήν ἀποκάλυψη ὅλης τῆς ζωῆς τους, ἔμπαιναν στήν «σχολή τῆς “ἀναμόρφωσης”». Μερικοί ἐγίνοντο δήμιοι, ἄλλοι καταδότες, καί πολλοί ὅμως προσπαθοῦσαν νά ἐπιβιώσουν χωρίς νά προσλαμβάνονται πουθενά.
Ὑπῆρξαν νέοι πού ἀναποδογύρισαν τίς ψυχές τους, πού ἐσκέπτονταν σάν τόν Τσουρκάνου καί ὑπετάγησαν στήν “ἀναμόρφωση” καί τήν ἐξάσκησαν σάν πειθήνια ὄργανά τους. Ἀπ᾿ αὐτούς μερικοί δέν μπόρεσαν νά συνέλθουν ποτέ,  ἐνῶ ἄλλοι, ὅταν ἦλθε ἡ κατάλληλἡ στιγμή, ἔζησαν μιά μεγάλη καί συγκλονιστική μετάνοια.

Ἀναβάσεις
9 Ἰουλίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου