Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Ἡμερίδα «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη Παιδεία ἤ Πανθρησκειακή προπαγάνδα;». Πολεμικό Μουσεῖο 19 Μαΐου 2012, 16μμ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ Συνεδρία:
Πρόεδρος-Συντονιστής π. Ἰωάννης Φωτόπουλος  ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ

4 μ.μ. Ἔναρξη—Χαιρετισμοί
Ἀπόδοση ἐπίκαιρων ὕμνων ἀπό τή βυζαντινή  χορωδία  «Ἐν Ψαλτηρίῳ», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.
4.15 μ.μ.- 4.35 μ.μ.: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ ἀστασίαστη θέση του στήν ἐθνική μας Παιδεία».
4.35 μ.μ.- 4.55 μ.μ.: κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα:  «Πολυπολιτισμικότητα καί Πολυθρησκευτικότητα: Τό νέο μεταπατερικό μοντέλο σχολικῆς θρησκευτι κῆς ἀγωγῆς».
4.55 μ.μ. – 5.15 μ.μ.: κ. Ἑλένη Βασσάλου, καθηγήτρια Θεολόγος, μέ θέμα: «Ριζικές μεταρρυθμίσεις στή θρησκευτική ἀγωγή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας».
5.15 μ.μ. – 5.35 μ.μ.: κ. Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος, μέ θέμα: «Τό κακό θά μᾶς ἔρθει ἀπό τούς διαβασμένους.  Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τό Σχο λεῖο πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται (ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)».
5.35 μ.μ. – 5.50 μ.μ.: π. Λάμπρος  Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος, μέ θέμα: «Παιδεία καί ἐλευθερία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ».
5.50 μ.μ. - 6.30 μ.μ.: Συζήτηση
6.30 μ.μ. - 6.50 μ.μ.: Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία:
Πρόεδρος-Συντονιστής π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης,  ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ.

6.50 μ.μ. – 7.05 μ.μ.: π. Ἰωάννης Φωτόπουλος,  Νομικός - Θεολόγος, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Μεταπατερικές παρεμβάσεις στίς Θεολογικές μας Σχολές – Τρόποι διακριτικῶν ἀντιδρά σεων».
7.05 μ.μ. – 7.25 μ.μ.: κ. Γεώργιος Κρίππας, Καθηγητής Ἐλευθ. Πανεπιστημίου, μέ θέμα: «Ἡ κατοχύρωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν».
7.25 μ.μ. – 7.45 μ.μ.: κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Τό συνταγματικό δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων γονέων γιά τή  χριστιανι κή ἀγωγή τῶν Ἑλληνοπαί δων».
7.45 μ.μ. – 8.05 μ.μ.: π. Γεώργιος Εὐθυμίου, ᾿Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, μέ θέμα: «Ποιμαντική ἀποστολή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στήν ἐκπαίδευση».
8.05 μ.μ. – 8.25 μ.μ.: π. Σαράντης Σαράντος,  Φιλόλογος - Θεολόγος, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Ποιά ἡ προσωπικό τη τα τοῦ μάχιμου Θεολόγου καθηγητοῦ στήν ἐκπαίδευση».
8.15 μ.μ. – 8.45 μ.μ.: Συζήτηση
8.45 μ.μ. – 9.00 μ.μ.: Ἀνάγνωση πορισμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου