Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ὑγεία καί τήν ἀγάπη. .Μέρος Α'


«Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»

Γέροντας Φιλοθέος Ζερβάκος

Γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ὑγεία καί τήν ἀγάπη
 *
      Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πνευματικός ἄρτος, μέ τόν ὁποῖο τρέφονται οἱ ψυχές τῶν πιστῶν, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅ,τι κάμνει στό σῶμα τό ὑλικό ψωμί, τό ἴδιο κάμνει στήν ψυχή ὁ πνευματικός ἄρτος, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τό σῶμα χωρίς ψωμί ἀποθνήσκει, καί ἡ ψυχή χωρίς πνευματική τροφή, ἀποθνήσκει...
    *
      Ὁ ἄνθρωπος συνίσταται ἀπό σῶμα ὑλικό καί φθαρτό, καί ἀπό ψυχή ἄϋλη καί ἀθάνατη· καί τό μέν σῶμα ἔχει ἀνάγκη ὑλικῆς βοήθειας, ἡ δέ ψυχή πνευματικῆς βοήθειας. Ὅση διαφορά ἔχει ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, τόση διαφορά ἔχει καί ἡ πνευματική βοήθεια καί ἐλεημοσύνη ἀπό τήν σωματική...

  *
      Μέ διάκριση καί φόβο Θεοῦ νά φυλάττουμε τήν ὑγεία μας τήν σωματική, χωρίς ὅμως νά γινόμαστε τόσο φίλαυτοι καί φιλόζωοι. Νά φυλάττουμε τίς ἐντολές τοῦ γιατροῦ, ἀλλά νά μή καταφρονοῦμε τίς ἐντολές τοῦ οὐρανίου Ἰατροῦ καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία συγκαταβαίνει νά καταλύουν οἱ ἀσθενεῖς ἀλλά μέ διάκριση καί φόβο Θεοῦ. Τόν καιρό τῆς κατοχῆς, τῆς πείνας, πολλοί ἄνδρες καί γυναίκες εἶχαν ἀπό τούς γιατρούς ἐντολή νά τρῶνε ἀδιάκριτα καί τήν Μ. Ἑβδομάδα.
 Ἦλθε ἡ πείνα καί δέν εἶχαν ὄχι κρέας, αὐγά καί γάλα, ἀλλ᾿ οὔτε ψωμί γιά νά χορτάσουν, οὔτε λάδι, οὔτε τίποτε ἄλλο, μόνο χόρτα, χαρούπια καί ἄλλες τροφές ζώων. Μέ αὐτές τίς τροφές πολλοί θεραπεύτηκαν, ἐνῶ μέ τό κρέας καί τήν πολυφαγία ἦταν πάντοτε ἄρρωστοι.Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
 Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

hristospanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου