Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Τέταρτη συνομιλία (ερωτ. 111-113)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα
Τέταρτη συνομιλία (ερωτ. 111-113)
Άγιον Πάσχα 1983 Ιερομόναχος Ιωαννίκιος Μπάλαν

   111 . Πώς πρέπει να ετοιμάζονται οι νέοι για τον γάμο;

 Ή καλλίτερη προετοιμασία των νέων για την ζωή καί τον γάμο είναι ή προσκόλληση τους στον φόβο καί την προετοιμασία του Θεού, καθώς μας διδάσκει το εκλεκτό δοχείο καί στόμα του Χριστού, ό Απόστολος Παύλος.
Κατ' αρχήν να ζητούν οί νέοι να γνωρίσουν την ακριβή διδασκαλία της ορθοδόξου πίστεως. Να μάθουν απέξω το Σύμβολο της Πίστεως καί άλλες αναγκαίες προσευχές. Να έχουν καλούς Πνευματικούς, να διαβάζουν την Αγία Γραφή καί προπαντός την Καινή Διαθήκη, την ορθόδοξο κατήχηση καί άλλα ψυχωφελή βιβλία.
Επίσης, υποχρεούνται να ζουν με παρθενία μέχρι του θρησκευτικού γάμου των καί ανάλογα με τίς δυνάμεις των να εκτελούν όλα τα καλά έργα, κυρίως την προσευχή, την τακτική φοίτηση στην Εκκλησία, την νηστεία, την ελεημοσύνη, την καθαρή ζωή, την υπακοή στους γονείς καί την εξομολόγηση ιδιαίτερα κατά τίς τέσσερες μεγάλες νηστείες του έτους.
Ιδού πώς πρέπει να ετοιμαστεί κάθε νέος για να βάδιση σωστά στην ζωή του καί στον γάμο. Να έχουμε κατά νουν ότι ό γάμος είναι το παλαιότερο Μυστήριο της Εκκλησίας, πού θεμελιώθηκε από τον Θεό για την ζωή των πρωτοπλάστων στον παράδεισο.
Αυτό είναι το θεμέλιο της οικογενείας καί ολοκλήρου του κόσμου. Ή δύναμη της οικογενείας εξαρτάται από την δύναμη της πίστεως καί την θρησκευτική διάπλαση των νέων πού παντρεύονται. Αυτοί πρέπει να ετοιμασθούν για την οικογενειακή ζωή από την παιδική των ακόμη ηλικία. ο ιερεύς, ό νονός τους καί οι γονείς παίζουν στην ζωή των νέων τον μεγαλύτερο ρόλο καί έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη.

   112. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κανόνες του ορθόδοξου χριστιανικού γάμου;

 Οί κανόνες τους οποίους υποχρεούνται να εφαρμόσουν οί νέοι στον ορθόδοξο χριστιανικό γάμο των είναι οί επόμενοι 11 τον αριθμό καί συγκεκριμένα:
1)    Οί δύο νέοι πού θα στεφανωθούν να μην έχουν μεταξύ των καμιά σωματική ή πνευματική συγγένεια, δηλ. από το Άγιο Βάπτισμα. Το στεφάνωμα μεταξύ συγγενών απαγορεύεται εντελώς α¬πό τους Αγίους Κανόνες της Ορθόδοξου Εκκλησίας.

2)    Οί γονείς των δύο νέων πρέπει να θέλουν καί να ενώσουν δια του γάμου τα παιδιά των, διότι ό γάμος πού γίνεται χωρίς την θέληση των γονέων, κανονίζεται από τον Μέγα Βασίλειο, όσο καί ή πορνεία, δηλ. τρία χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία μέχρις ότου γίνει συμφιλίωση των δύο νέων με τους γονείς τους.

3)    Οί δύο νέοι πρέπει να θέλουν να στεφανωθούν μεταξύ των, διότι εάν παντρευτούν χωρίς την θέληση τους, με την παρακίνηση τους γονέων των, αυτός ό γάμος δεν μπορεί να γίνει δεκτός.

4)    Ή μνηστεία των δύο νέων να γίνεται με ιερέα, κατά την τάξη της Εκκλησίας, με την πρέπουσα διάταξη των κανόνων.

5)    Οί μνηστευμένοι νέοι υποχρεούνται να ζουν κοντά στους γονείς των μέχρι του θρησκευτικού γάμου των καί να φυλάττουν με ευλάβεια την παρθενία τους, διότι, εάν πριν αμαρτήσουν, κανονίζονται από την Εκκλησία, ως πόρνοι καί τιμωρούνται με αποχή από την Θεία Κοινωνία επί επτά χρόνια, όπως λέγουν οί Ιεροί Κανόνες.

6)    Πριν από μία ή δύο εβδομάδες από τον θρησκευτικό γάμο οι δύο νέοι  έχουν καθήκον να εξομολογηθούν στον Πνευματικό τους ή στον ιερέα του χωρίου ή της ενορίας, όλα τα αμαρτήματα τους από την παιδική των ηλικία με νηστεία καί προσευχή καί εάν έχουν αδεία να ετοιμασθούν για την Θεία Κοινωνία.

7)    Ό θρησκευτικός γάμος πρέπει, κατά παράδοση, να γίνεται την Κυριακή το πρωί, πριν από την Θεία Λειτουργία, οί ανάδοχοι των μελλονύμφων να είναι καλοί χριστιανοί καί ικανοί να διδάξουν καί οδηγήσουν στην καλή οδό τα πνευματικά των παιδιά.

8)    Κατά το μυστήριο του γάμου οί δύο νέοι να στέκονται με τα στέφανα στο κεφάλι των στο μέσον της εκκλησίας, περικυκλωμένοι από τους πιστούς μέχρι το τέλος της ακολουθίας του μυστηρίου, ενώ ό Ιερεύς αρχίζει την Θεία Λειτουργία καί προσεύχεται μαζί με όλους τους παρόντες για τους νεόνυμφους. Το «Πιστεύω» καί το «Πάτερ ημών» υποχρεούνται να το λέγουν οί νεόνυμφοι.

9)     Όταν ό Ιερεύς λέγει: Μετά φόβου Θεού, πίστεως καί αγάπης προσέλθετε», τότε οί δύο νέοι πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο και λαμβάνουν το Σώμα καί το Αίμα του Χριστού, εάν έχουν την άδεια από τον Πνευματικό τους. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας οί δύο νεόνυμφοι κατευθύνονται στο σπίτι των με τα στέφανα στα κεφάλια των, οί ιερείς, οί ψάλτε καί όλος ό προσκεκλημένος λαός, όπου κάθονται στην τράπεζα, τρώγουν καί ευθυμούν με σοβαρότητα καί χωρίς ευτραπελίες, προς δόξα του Θεού, όπως γίνεται συνήθως στους χριστιανούς.

10)     Εάν οί δύο νεόνυμφοι κοινώνησαν, πρέπει να παραμείνουν αγνοί μέχρι το βράδυ της επομένης ημέρας, προς τιμήν των Άχραντων Μυστηρίων.

Αύτη είναι ή κανονική τάξις αυτών πού παντρεύονται, κατά την τάξη των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας, την οποίαν, αλίμονο! οί περισσότεροι χριστιανοί την καταπάτησαν στις ημέρες μας προς τιμωρία των, λόγω των αμαρτιών μας. (Βλέπε Ή Χρηστοήθεια κεφ. 26 του οσίου Νικόδημου του 'Αγιορείτου).
Αυτοί πού εφαρμόζουν αυτούς τους χριστιανικούς περί γάμου κανόνας, λαμβάνουν την ευλογία του Θεού καί διάγουν ήσυχη ζωή στην οικογένεια των προοδεύοντες σε όλα. Ενώ αυτοί πού καταπατούν αυτή την τάξη περνούν την ζωή των με πολλούς πειρασμούς, με αρρώστιες καί παντός είδους στενοχώριες.
Μεγάλη αμαρτία κάνουν οί χριστιανοί σήμερα, πού στεφανώνονται το Σάββατο το βράδυ καί κάνουν διασκέδαση μέχρι καί την άλλη ήμερα της αγίας Κυριακής με πιοτά, με καυγάδες καί με κάθε είδους σκάνδαλα καί πειρασμούς.
Μάλιστα, πολλοί κάνουν γάμο με σκοπό το κέρδος δηλ. ν' αποκτήσουν δώρα καί μεγάλα χρηματικά ποσά, μεταβάλλοντες την ακολουθία του γάμου σε κόλαση, σε ευκαιρία ασωτίας, σκανδάλων καί απώλειας των ιερών ψυχών των καί όλα αυτά προς τιμωρία καί αιωνία καταδίκη τους.
Μια άλλη μεγάλη αμαρτία κάνουν οί νέοι, όταν στεφανώνονται στην εκκλησία για τα μάτια του κόσμου καί όχι για την τεκνογονία, αλλά για την σωματική απόλαυση καί κάνουν τον γάμο τους με διασκεδάσεις σε περίοδο μεγάλων νηστειών, όπου απαγορεύεται ή τέλεση γάμων.

   113. Ποιοι είναι οι συγγενικοί βαθμοί πού εμποδίζουν την τέλεση τον γάμου;

Οί συγγενικοί βαθμοί ή οι συγγένειες είναι τεσσάρων ειδών:
Α' 1. Ή συγγένεια εξ αίματος (αιμομιξία): Στην κατ' ευθείαν γραμμή, όσοι εμποδίζονται από το γάμο οριστικά. Ή αιμομιξία στην κατ' ευθείαν γραμμή διαιρείται σε δύο μέρη: α) Στην ανιούσα κατ' ευθείαν γραμμή, δηλ. πατέρας - γιαγιά - προγιαγιά κλπ. β) Στην κατιούσα γραμμή, δηλ. πατέρας - γιος - εγγονός - δισέγγονος κλπ.
2. Ή εκ πλαγίου συγγένεια εξ αίματος, ή οποία απαγορεύεται για τον γάμο μέχρι εβδόμου βαθμού, κατά πλάτος. Τα αδέλφια από μία μητέρα ανήκουν στον δεύτερο βαθμό συγγενείας• οί πρώτοι εξάδελφοι είναι τετάρτου βαθμού, τα δεύτερα εξαδέλφια έκτου βαθμού καί δεν μπορούν να παντρευτούν μεταξύ τους.
Τα τρίτα εξαδέλφια είναι ογδόου βαθμού καί αυτά επιτρέπεται να παντρευτούν μεταξύ τους. Τα αδέλφια καί εξαδέλφια από πατριό ή μητρυιά δεν μπορούν να παντρευτούν μεταξύ των μέχρι επίσης του εβδόμου βαθμού κατά πλάτος. Αν συνέβη κάτι απροσδόκητο ζητείται ή συμβουλή καί ή λύση του παρανόμου γάμου από τον Επίσκοπο της περιοχής.

Β' Συγγένεια εξ αγχιστείας (με συμπεθεριό). Μέλη δύο οικογενειών όταν συμπεθεριάζουν δεν μπορούν να τελέσουν γάμο μέχρι του πέμπτου βαθμού, κατά βάθος. Μέλη από τρία γένη οικογενειών δεν μπορούν να τελέσουν γάμο μέχρι του τρίτου βαθμού, κατά βάθος, όπως λέγει ή πατριαρχική σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 997.

Γ' Πνευματική συγγένεια από βάπτισμα καί στεφάνωμα, μεταξύ αναδόχου, αναδεκτού καί των συγγενών των. Ό γάμος από πνευματική συγγένεια απαγορεύεται μέχρι του τρίτου βαθμού, κατά βάθος. Δεν μπορεί να παντρευτεί ό ανάδοχος με την αναδεκτή, με την μητέρα καί με την κόρη της αναδεκτής. Δεν μπορεί να νυμφευθεί ό αναδεκτός με την κόρη του αναδόχου καί ό γιος του αναδόχου με την κόρη της αναδεκτής.

Δ' Συγγένεια εξ υιοθεσίας (Υιοθεσία). Απαγορεύεται σ' αυτήν ό γάμος μέχρι του τρίτου βαθμού.
Σ' όλες τίς περιπτώσεις οί δύο νέοι, μαζί με τους γονείς των, έχουν καθήκον να συμβουλεύονται τον ιερέα καί να τον άκούουν σε  όλα, κατά την καθιερωμένη ταξί από τους Άγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, ή οποία διαφυλάχθηκε με ευλάβεια από τους προγενεστέρους μας.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου