Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία -Κεφάλαιον 7ον - Προς το Φως

Τού Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου ντε Μπαγιεστέρ
Το παρόν πόνημα είναι μία αυθεντική μαρτυρία, μία συγκλονιστική κατάθεση ενός πρώην μοναχού του παπικού δόγματος, που έθεσε ως προτεραιότητα στην ζωή του την ανεύρεση της Αλήθειας. Η αφορμή ήταν ένα έγγραφο που ανακάλυψε όταν ταξινομούσε και αξιολογούσε το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης της μονής στην οποία ανήκε. Αυτό το έγγραφο πυροδότησε μέσα του μία κρίση συνειδήσεως η οποία τον οδήγησε σε σύγκρουση με τον πνευματικό του πατέρα, τους φίλους του, τους συμμοναστές του, την ιεραρχία και με αυτή την ίδια εκκλησία του, μαζί με όλα τα δόγματά της και τις «αλήθειες» της.
Η επίπονη πορεία του εν λόγω μοναχού όπως καταγράφεται στο βιβλίο «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία» αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα, ότι για την απόκτηση της Αλήθειας, κάθε άνθρωπος οφείλει να θυσιάσει τα πάντα.
Το παρόν βιβλίο συστήνεται προς ανάγνωση σαν μία αναγκαιότητα, σε όλους τους ακολούθους της παπικής εκκλησίας. Επίσης, είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα για τους Ορθοδόξους για να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα την μεγάλη δωρεά που λάβαμε από τον Θεό, να είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού.

Η δολοφονία τού σεβ. Παύλου ντε Μπαγιεστέρ, δεν κατέστη δυνατή να σταματήσει το έργο του. Το βιβλίο του παραμένει ένα μνημείο κατά τής Παπικής πλάνης, με πλήρη τεκμηρίωση όλων όσων ισχυρίζεται, μέσα από παπικά έγγραφα και επίσημα αρχεία τού Παπισμού. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κάποιος τόσο καθαρά, ότι ο παπισμός δεν είναι απλώς μια αίρεση πλάνης, αλλά και σκόπιμης παραποίησης τής αλήθειας, θυσιασμένης στο βωμό τής παπικής ισχύος.
(Για να διαβάστε περασμένα κεφάλαια πατήστε πάνω στα περιεχόμενα)

Περιεχόμενα


Τού Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου ντε Μπαγιεστέρ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο.
«Προς το Φως»

Όταν η είδηση της αποδοκιμασίας του παπισμού εκ μέρους μου άρχισε να διαδίδεται σε ευρείς εκκλησιαστικούς κύκλους και να γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους Ισπανούς και τους Γάλλους προτεστάντες, η θέση μου γινόταν όλο και περισσότερο λεπτή.
Στην καθημερινή αλληλογραφία μου είχα άφθονες απειλητικές και ανώνυμες υβριστικές επιστολές. Με κατηγορούσαν ότι προσπαθούσα να δημιουργήσω μίαν αντιπαπική κοινή γνώμη μεταξύ των πιστών και ότι ήθελα να οδηγήσω στην «αποστασία» ορισμένον αριθμό ρωμαιοκαθολικών ιερέων, οι οποίοι θεωρούνταν «δογματικώς αδύναμοι», δεδομένου ότι είχαν την αδυναμία να δείξουν δημόσια το ενδιαφέρον και την συμπάθειά τους προς την περίπτωσή μου.
Όλα αυτά με οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψω την Βαρκελώνη και να μεταβώ στην Μαδρίτη, όπου δέχθηκα την φιλοξενία των αγγλικανών και, δια μέσου αυτών, άρχισα να έχω
σχέσεις με το Οικουμενικό Συμβούλιο των Εκκλησιών.
Εν τούτοις, ούτε εκεί κατόρθωσα να μείνω απαρατήρητος. Μετά από κάθε κήρυγμά μου σε διαφόρους ναούς της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ένας μεγάλος αριθμός από τους ακροατές μου εξέφραζε την επιθυμία να με γνωρίσει προσωπικά και να συζητήσει εμπιστευτικά μαζί μου διάφορα ζητήματα συνειδήσεως. Οι περισσότεροι από τους συνομιλητές μου μου έθεταν την ερώτηση για την συνύπαρξη διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών που αναθεματίζονταν μεταξύ τους, καθώς κάθε μία ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη αυθεντική αντιπρόσωπος και κληρονόμος της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων.
Έτσι, χωρίς να το έχω επιδιώξει, άρχισε να σχηματίζεται γύρω μου ένας κύκλος που γινόταν κάθε φορά και μεγαλύτερος, του οποίου μάλιστα τα περισσότερα πρόσωπα δεν ήταν παπικοί. Αυτό με εξέθετε στον κίνδυνο να έλθω σε ρήξη με τις αρχές, ιδίως όταν μεταξύ των ανθρώπων που εμπιστευτικά με επισκέπτονταν άρχισαν να συγκαταλέγονται και κάποιοι ρωμαιοκαθολικοί ιερείς, γενικά γνωστοί και περιφρονούμενοι ως «στασιαστές κατά της εκκλησίας τους και οπαδοί μίας φιλελεύθερης ιδέας ως προς το πρωτείο και το αλάθητο του Ποντίφηκα της Ρώμης».
Το φανατικό μίσος που από τότε έτρεφαν εναντίον μου ορισμένοι ρωμαιοκαθολικοί, περισσότερο παπιστές παρά χριστιανοί, εδραιώθηκε πλήρως την ημέρα κατά την οποίαν έδινα δημόσια απάντηση σε μίαν εκτεταμένη και δόκιμη εκκλησιολογική μελέτη που μου είχε αποστείλει η Action Catholique (Καθολική Δράσις), ως «τελευταίο διάβημα» για να με κάνουν να αποστραφώ «την αιρετική ισχυρογνωμοσύνη» μου. Το εν λόγω έργο, απολογητικού χαρακτήρα, έφερε τον εκφραστικό τίτλο «Ο Πάπας, Αντιπρόσωπος του Κυρίου ημών επί της Γης» και η περίληψή του ήταν περίπου η εξής: «Εξ αιτίας του αλαθήτου της Αυτού Αγιότητος, οι ρωμαιοκαθολικοί είναι σήμερα οι μόνοι χριστιανοί που μπορούν να είναι βέβαιοι για ό,τι πιστεύουν».
Από τις στήλες της βιβλιοκριτικής μίας πορτογαλικής επιθεωρήσεως τους απάντησα χωρίς περιστροφές: «Αντικειμενικότερο είναι, εξ αιτίας ακριβώς αυτού του αλαθήτου, το ότι είστε σήμερα οι μόνοι χριστιανοί οι οποίοι δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για ό,τι η Αυτού Αγιότητα θα τους υποχρεώσει να πιστέψουν την επαύριο».
Και το σχόλιό μου τελείωνε με τις λέξεις αυτές: «Λίγο περισσότερο ακόμη και θα πετύχετε να μεταβάλετε τον Κύριό μας σε αντιπρόσωπο του Πάπα στους ουρανούς».
Μετά από λίγο καιρό έθεσα τέρμα στην φιλονικία αυτήν με την έκδοση στο Buenos Aires μίας τριπλής μελέτης, η οποία εξαντλούσε τελείως το θέμα με τον πιο αντικειμενικό τρόπο[1]. Αυτή ήταν μία συλλογή όλων των χωρίων των έργων των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων, τα οποία αναφέρονται αμέσως η εμμέσως στα ονομαζόμενα «κείμενα του πρωτείου»[2]. Με τον τρόπο αυτόν απεδείκνυα ότι η παπική διδασκαλία είναι απόλυτα αντίθετη με την ερμηνεία των Πατέρων για τα κείμενα αυτά των Αγίων Γραφών, ερμηνεία η οποία αποτελεί ακριβώς τον μοναδικό κανόνα εξηγήσεως του λόγου του Θεού.

Σημειώσεις

[1] Τα ευαγγελικά χωρία του πρωτείου και η πατερική τους ερμηνεία, Buenos Aires 1951.
[2] Ως γνωστόν: Ματθ. 16, 18-19· Ιω. 21, 15-17· Λουκ. 22, 31-32.


Έκδοσις Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά
«Έτοιμοι αεί προς απολογίαν παντί τω αιτούντι υμάς λόγον περί της εν υμίν ελπίδος». (Α' Πέτρ. 3, 15)
Εικόνα εμπροσθοφύλλου: Ο νεαρός Φραγκίσκος ως μοναχός του τάγματος του αγίου Φραγκίσκου (Καπουτσίνοι).
© Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά


Ιστορική αναφορά: Ο ανά χείρας τόμος εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον συγγραφέα του π. Παύλο ντε Μπαγιεστέρ, υπό τον τίτλο «Η μεταστροφή μου εις την Ορθοδοξίαν».
Η παρούσα έκδοση, στην οποία το κείμενο μεταφέρθηκε εκ του πρωτοτύπου στην Νέα Ελληνική, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009 σε 5000 αντίτυπα.

ISBN: 978-9963-648-20-7
oodegr.com
συνεχίζεται......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου