Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

Προωθείται θρησκειολογικό μάθημα θρησκευτικών


ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα καὶ μετὰ ἀπὸ προσφυγὲς στὸ Συνήγορο τοῦ Πολίτη ἐλάχιστου ἀριθμοῦ γονέων, ἄνοιξε πάλι τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Μόνιμη ἀπαίτηση τῶν γνωστῶν ἀθεϊστικῶν κύκλων ἡ χορήγηση δικαιώματος ἀπαλλαγῆς σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς μαθητὲς καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογία, ὡς ἕνα ἀκόμη βῆμα στὴν πορεία γιὰ τὴν ὁλοκληρωτική του κατάργηση.

Δυστυχῶς οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ μάθημα ἀντὶ νὰ διακηρύξουν ὅτι δικαίωμα ἀπαλλαγῆς πρέπει νὰ ἔχουν μόνο οἱ ἑτερόδοξοι ἢ ἀλλόθρησκοι μαθητές, μπῆκαν στὴ «λογική» τῶν ἀθέων καὶ σχεδιάζουν ἀντὶ ἄλλης ρύθμισης γιὰ τὶς ἀπαλλαγές, τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος ἀπὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σὲ «θρησκειολογικὸ μὲ ἐπίκεντρο τὴ χριστιανικὴ ὀρθόδοξη θρησκεία» μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πολυπολιτισμικότητας [1]
Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο καὶ πλέον ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης εἶχε κάνει τὴ σχετικὴ πρόβλεψη:
«Ἀκόμη καὶ ἂν διατηρηθεῖ ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος, ἡ μεταβολὴ τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογικὸ – πολιτιστικὸ καὶ ἡ ἀποβολὴ τοῦ ὁμολογιακοῦ – κατηχητικοῦ χαρακτήρα του φαίνεται ὡς ἀναπόφευκτη. Αὐτὸ συνιστοῦν τὰ διορισθέντα ἢ διατηρηθέντα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση (σ.σ. τότε τῆς Νέας Δημοκρατίας) μέλη (θεολόγοι)τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου» [2].

Τὸ μόνο ποὺ τώρα ἔχει ἀλλάξει, πρὸς τὸ χειρότερο, εἶναι ὅτι οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὸ μάθημα ἔγιναν πλέον καὶ συνεργάτες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἔτσι κάθε ἀρχιεπισκοπικὴ ἀντίδραση σὲ προσπάθειες μετατροπῆς τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικὸ πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀπίθανη ἤ, ἂν ὑπάρξει, θὰ εἶναι ἐπιφανειακὴ καὶ ἄνευρη.


Οἱ θεολόγοι τῶν σχολείων ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ μέλλον τοῦ μαθήματος καὶ προσδοκοῦν, πὼς θὰ ἐμφανιστοῦν ὡς συμπαραστάτες τους ἐπίσκοποι, κληρικοί, καθηγητὲς Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ
ἁπλοὶ πιστοί, ποὺ θὰ συμπαραταχθοῦν μαζί τους στὸν ἀγώνα γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου
χριστιανικοῦ χαρακτήρα τῆς παιδείας μας καὶ ἑνὸς μαθήματος θρησκευτικῶν ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ, βασισμένου στὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.

[1]. Μαρία Δεληθανάση – Ἰωάννα Φωτιάδη, Ἀνοίγει ἡ συζήτηση γιὰ
τὰ σύμβολα, ἐφημ. «Καθημερινή», 9/1/2010.
[2]. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ἀήττητος ἡ Ἐκκλησία,
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 21/11/2008.

Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου
orthodoxostypos.gr.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου