Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Ἡ Σκήτη Συχαστρία κατά τά ἔτη 1945-1946. Μέρος Β'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


Ἡ Σκήτη Συχαστρία κατά τά ἔτη 1945-1946. Μέρος Β'

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

  'Απελείπετο ἀκόμη τό τέμπλο, τό ὁποῖον τότε κατασκευαζόταν καί ἡ ἐσωτερική ἁγιογράφησίς του. Μ' αὐτό τό ἔργο τους οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Ραντασάνι καί ἄλλων χωριῶν, ἐτελείωσαν ἕνα ἔργο εὐγνωμοσύνης στόν Θεό καί στούς Πατέρας αὐτῆς τῆς Σκήτης, διότι τούς ἔσωσαν ἀπό πολλούς κινδύνους κι ἀπό τόν θάνατο, στήν περίοδο τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, τό καλοκαίρι τοῦ 1944.
Σ' αὐτή τήν περίοδο τῶν ἐτῶν 1945-46, εὐδόκησε ὁ Θεός καί ἦλθαν ἀρκετοί νέοι, ἀλλά καί ἡλικιωμένοι ἀδελφοί, γιά νά μονάσουν κι ἔτσι ἡ Σκήτη εἶχε τότε ἕνα μεγάλο ἀριθμό μοναστῶν.
 Αὐτό ὀφείλετο σέ δύο βασικά λόγους. Πρῶτον, ἐξ αἰτίας τῆς πείνας καί πτωχείας πού ἐβασάνιζε τότε ὁλόκληρη τήν Χώρα καί δεύτερον  αἰτίας τῆς πνευματικῆς ἀκτινοβολίας τοῦ ἡγουμένου π. Κλεόπα, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα εἶχε ἀρχίσει νά διαδίδεται παντοῦ. Γι αὐτό ἡ Σκήτη εἶχε ἀπό τότε μία τέτοια πνευματική αἴγλη, ἀλλά καί καλή ὑλική ὑποδομή.
'Η ψυχή αὐτῆς τῆς εὐημερίας ἦτο ἀσφαλῶς ὁ π. Κλεόπας, ὁ ὁποῖος ὅλο καί περισσότερο ἐξετιμᾶτο στά μέρη ἐκεῖνα. Σέ καιρούς πού τ' ἄλλα Μοναστήρια καί οἱ Σκῆτες εἶχαν ἔλλειψι ἀπό μοναχούς καἰ μάλιστα ἔλλειψι ἀπό Πνευματικούς Πατέρας, ἡ Συχαστρία ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα ἐπροώδευε, πρᾶγμα τό ὁποῖον ὠφείλετο στόν πρᾶο καί ἐλεήμονα 'Ηγούμενό της.
Αὐτός ἦτο πατήρ, διδάσκαλος καί ἐξομολόγος ὅλων τῶν μοναχῶν, ἀκόμη καί τῶν διανοουμένων, τῶν πτωχῶν καί τῶν ζητιάνων.
Καθημερινά ὅλοι τόν ἀναζητοῦσαν καί ἐκεῖνος στεκόταν στό μέσον τοῦ πλήθους βοηθώντας, συμβουλεύοντας, ἐλέγχοντας, διατρέφοντας καί εἰρηνεύοντας τόν καθένα. ῎Ετσι, ὁ πατήρ Κλεόπας ἔγινε γνωστός στήν Χώρα μας, κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ κηρυκτικοῦ του χαρίσματος, κατόπιν τῆς ἐξομολογήσεως, τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως καί τῆς ἐλεημοσύνης.
'Επειδή  εἶχε τήν πνευματική σοφία καί τ' ἄλλα χαρίσματα, ὁ Θεός τοῦ ἐπηύξησε αὐτή τήν χάρι καί τά δωρήματά Του καί τά διεμοίρασε καί σ' ὅλη τήν 'Αδελφότητα τῆς Σκήτης μέ τίς πρεσβεῖες τῆς 'Υπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Προστάτιδος τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ τεμένους.

 Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999
 
12 Ἰουλίου 2013
__________________________
Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου