Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Τό Φαράγγι Μπικάζ. Μονή Πινγκαρᾶς. Μονή Μπισερικάνι. Ἀναμνήσεις μου ἀπό τόν Ρουμάνο γέροντα π.Ἰωαννίκιο Μπάλαν. († 1930-2008).


Τό Φαράγγι Μπικάζ.  Μονή Πινγκαρᾶς.Μονή Μπισερικάνι
Ἀναμνήσεις μου ἀπό τόν Ρουμάνο γέροντα π.Ἰωαννίκιο Μπάλαν. († 1930-2008)

Τό  Φαράγγι Μπικάζ

Μετά τό φράγμα διασχίσαμε τό μεγάλο φαράγγι Μπικάζ. Εἶναι μία στενή διάβασις κοντά στό Τσεαχλέου μέ πολλές ὀφιοειδεῖς στροφές καί δίπλα τό ὁμώνυμο ὁρμητικό ποτάμι. Δεξιά καί ἀριστερά μας ὀρθώνονται ἀπότομες οἱ βραχώδεις καί ἐπιβλητικές ὀροσειρές πού ἔχουν ὕψος περί τά 700 μέτρα.

Ὅπως μοῦ ἔλεγε ὁ π. Ἰωαννίκιος, εἶναι τό μεγαλύτερο φαράγγι τῆς Εὐρώπης, τό ὁποῖον ἀπολαμβάνει κανείς κυττάζοντάς το ἀπό τήν βάσι του. Στήν βάσι του ὑπάρχει μόνο ἡ ἁμαξιτή ὁδός καί δίπλα τό ποτάμι, τό ὁποῖον κατεβάζει τά ὁρμητικά νερά του μέ δυνατή βοή.

Σέ μία πλευρά του ὑπάρχει τετράπλευρος περίπου ὑψηλότερος βράχος σέ σχῆμα βωμοῦ, πού ὀνομάζεται «Πέτρα τοῦ Βήματος». Ἡ παράδοσις λέγει ὅτι ἦταν ἡ ἁγία Τράπεζα ἑνός ἡσυχαστοῦ, πού τελοῦσε ἐκεῖ τήν Θεία Λειτουργία.
Ὁ δρόμος πού διασχίζει τό φαράγγι ὁδηγεῖ πρός τήν Τρανσυλβανία. Σέ ἀπόστασι μόλις 5 χιλιομέτρων ὑπάρχει ἡ φυσική λίμνη Ρόσιου, ἡ ὁποία ἔχει  μῆκος δύο χιλ. καί πλάτος 200 μέτρα καί τό βάθος της μέχρι 6 μέτρα. Εἶναι τόπος παραθερισμοῦ τῶν τουριστῶν κατά τούς καλοκαικρινούς μῆνες, λόγῳ τῆς θαυμασίας τουριστικῆς περιοχῆς.

Στήν ἐπιστροφή μας γιά τήν μονή Μπίστριτσα ὁλόκληρη σχεδόν ἡ διαδρομή ἦταν γεμάτη ἀπό χωριά, ἐκκλησίες, ἐργοστάσια τσιμέντου καί ὑδροηλεκτρικά, λίμνες, κανάλια, ἀγελάδες νέ περπατοῦν ἀμέριμνες στούς δρόμους, ἅμαξες φορτωμένες μέ σανό καί παιδάκια νά παίζουν στίς γειτονιές.
Τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες καί πάλι μέ συνοδό τόν π. Ἰωαννίκιο ἐπισκεφθήκαμε τίς μονή Πινγκαρᾶς.

Μονή Πινγκαρᾶς

Ἀπέχει 13 χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλι Πιάτρα Νεάμτς. Κτίτορας εἶναι ὁ ἡγεμών Ἀλέξανδρος Λαπουσνεάνου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί ὁ δεύτερος κτίτορας τῆς Μονῆς Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Διασώζεται ἡ πρώτη ἐκκλησία ἀπό τό 1560, ἡ ὁποία τιμᾶται στήν μνήμη τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.
Τό τέμπλο της εἶναι ξυλόγλυπτο, ἐνῶ οἱ εἰκόνες της εἶναι βυζαντινῆς τέχνης μέ ἑλληνικά γράμματα καί ἔτος κατασκευῆς τους τό 1722. Πέριξ τῆς ἐκκλησίας ὑπάρχουν περί τά 100 κελλιά, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦσε τότε τό Κράτος γιά ἀποθῆκες χόρτων καί φυτῶν γιά τήν φαρμακευτική καί τήν βοτανολογία.
Τότε εὑρήκαμε ἕνα μοναχό καί τόν ἡγούμενο ἱερομ. Βησσαρίωνα, οἱ ὁποῖοι τελοῦν τίς ἀκολουθίες καθημερινά καί τήν θεία Λειτουργία γιορτές καί Κυριακές καί ἔρχονται πολλοί χριστιανοί.
Μετά ἀπό τήν μονή αὐτή ἐπισκεφθήκαμε τήν μονή Μπισερικάνι.

Μονή Μπισερικάνι

Στά ἑλληνικά σημαίνει ἐκκλησιαστικοί, εὐλαβεῖς, διότι ἡ λέξις biserica στά ἑλληνικά σημαίνει ἐκκλησία. Εἶναι 10 χιλιομ. μακριά ἀπό τήν πόλι Πιάτρα Νεάμτς.
Εὑρίσκεται μέσα σ᾿ ἕνα τόπο θεαματικό μέ πλούσια βλάστησι καί πυκνά δάση. Πρῶτος ἡσυχαστής ἐδῶ ἔζησε ὁ ὅσιος Ἰωσήφ, πού ἦλθε  ἀπό τόν Ἰορδάνη μέ 17 μαθητές του, λόγῳ τῶν ἐπιδρομῶν ἐκεῖ τῶν Ἀράβων.
Κτίτορας τῆς μονῆς εἶναι ὁ ἡγεμών Μπόγδανος, ὁ ὁποῖος ἔκτισε τό 1512 μία πέτρινη ἐκκλησία καί τά πρῶτα κελλιά. Τό 1880 ἡ μονή μετετράπη σέ νοσοκομεῖο γιά ἀσθματικούς. Τότε ἐθεραπεύοντο περί τούς 1000 ἀσθενεῖς, πού ἐξυπηρετοῦντο πνευματικά ἀπό τόν ἡγούμενο π. Ἀθανάσιο καί δύο μοναχούς. Τήν ἄλλη ἡμέρα ἐπισκεφθήκαμε τήν  Ἐπισκοπή Ρόμαν, ὅπου συναντήσαμε τόν θεοφιλέστατον κ. Εὐθύμιον, πρώην ἡγούμενο τῆς μονῆς Μπίστριτσα, καί ἐπήραμε τήν εὐχή του. Στήν συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τίς μονές Χωράϊτσα, Βαράτεκ, Ἀγάπια Νέα καί Παλαιά καί σέ λίγες ἡμέρες ἐφθάσαμε στήν μονή Συχαστρία.
Ἐδῶ συναντήσαμε τόν σεβάσμιο Γέροντα π. Κλεόπα, τόν μεγαλύτερο διδάσκαλο τοῦ ρουμανικοῦ λαοῦ, ἔμπειρο ἡσυχαστή καί Γέροντα ἐκατοντάδων, ἴσως καί χιλιάδων πνευματικῶν τέκνων.


Ἑορτή  Γεννήσεως τῆς Παναγίας μας,
Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. 2010

***
Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας :  Ἀναμνήσεις ἀπό τον π.Ἰωαννίκιο Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου