Κυριακή 29 Αυγούστου 2010

Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν.(Μέρος Γ΄). Ὁμιλίες μέ τον ἱερομόναχο Πατέρα Σάββα Ἁγιορείτη.


«Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν»
Μέρος Γ΄
Ὁμιλίες μέ τον ἱερομόναχο Πατέρα Σάββα Ἁγιορείτη.
(άπομαγνητοφωνημένη ομιλία που μπορείτε να ακούσετε εδώ ή εδώ)


6. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Μόνο ὅταν ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν συνδυάζεται μέ τήν χριστιανική ἀνατροφή τους ἀπό τόν πατέρα καί τήν μητέρα, μπορεῖ νά ἔχει γιά αὐτούς σημασία ἀπό σωτηρολογική ἄποψη. Προσέξετε αὐτήν τήν φράση...
- Δηλαδή, σώζεται ἡ μητέρα, ἤ ὄχι, ὅταν γεννήσει  παιδιά; 
-Ὄχι.
-Πότε σώζεται;
-Ὅταν τά παιδιά της τά ἀναγεννήσει πνευματικά. Ὅταν τά βάλει στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, τά μάθει νά ἐξομολογοῦνται, νά κοινωνοῦν , νά προσεύχονται, νά κάνουν ἀγώνα γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τά ἐμπνεύσει ὥστε νά βάλουν σάν κύριο σκοπό τῆς ζωῆς τους τό νά ἐκπληρώνουν πάντα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό «ἀγαθό καί εὐάρεστο καί τέλειο».  Τότε… ὅταν σώζονται τά παιδιά, σώζεται καί ἡ μητέρα.
 Ἡ σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν ἔχει σωτηριολογική σημασία γιά τήν μητέρα. Τό νά γεννήσει παιδιά δέν εἶναι ἀρκετό. Μπορεῖ νά γεννήσει ἀκόμη καί πολλά παιδιά... δέν τήν σώζει αὐτό.
Ἐμεῖς τίς θαυμάζουμε τίς πολύτεκνες οἰκογένειες, καί ὄντως εἶναι ἀξιοθαύμαστοι οἱ ἄνθρωποι, γιατί
ἔχουνε πολύ κόπο. Ἀλλά καί πάλι δέν σώζεσαι ὅταν κάνεις πολλά παιδιά... Σώζεσαι ὅταν  αὐτά τά πολ¬λά παι¬διά τά βάλεις στόν Παράδεισο.


7. ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, «ΕΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ».
Ἑρμηνεύει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τό βιβλικό χωρίο: «σωθήσεται ἡ γυνή διά τῆς τεκνογονιας, ἐάν μείνωσιν ἐν πίστει καί ἀγάπῃ καί ἁγιασμῷ μετά σωφροσύνης» ὡς ἑξῆς:
-«Ἐάν μείνουν μέσα στήν πίστη, στήν ἀγάπη, στόν ἁγιασμό καί στήν σωφροσύνη», ποιοί;
-Τό ζευγάρι ἀλλά καί τά παιδιά... Τότε θά σωθεῖ ἡ γυναῖκα διά τῆς τεκνογονίας. 
Ἐξαρτᾶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἄμεσα τόν σωτηριολογικό χαρακτήρα τῆς τεκνογονίας ἀπό τήν παρα¬σχεθεῖσα χριστιανική ἀγωγή στά παιδιά.  Λέει: «μηδέν οὖν ἀλγείτω ἡ γυνή», δηλαδή« ἄς μήν πονάει, ἄς μήν στεναχωριέται ἡ γυναίκα. Διότι τῆς ἔδωσε ὁ Θεός ὄχι μικρή παραμυθία, ὄχι μικρή παρηγοριά»
-Ποιά;
-Τό νά γεννάει παιδιά…Ἀλλά αὐτό εἶναι τῆς φύσεως.  Καί ἐκεῖνο εἶναι τῆς φύσεως...Δέν τῆς ἔδωσε μόνο αὐτό τό νά γεννάει παιδιά, ἀλλά τῆς ἔχει χαρίσει καί τό χάρισμα, τό διακόνημα, τό τάλαντο νά παιδοτροφεῖ, νά ἀνατρέφει τά παιδιά...Ἔχει πάρει μεγάλα δῶρα ἡ μητέρα ἀπό τόν Θεό καί αὐτά πρέπει νά τήν παρηγοροῦν στίς διάφορες δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει. Μόνο νά προσπαθεῖ νά ἀξιοποιεῖ σωστά αὐτά τά δῶρα.
«Ἐάν ἐπιμείνωσιν»  λέει, δηλαδή ἐάν μείνουν «στήν πίστη, στήν ἀγάπη, στόν ἁγιασμό, στήν σωφροσύνη». 
-Τί σημαίνει αὐτό τώρα; 
-Τό ἐξηγεῖ: «ἐάν αὐτούς (ἐνν. τούς παῖδας) ἐν ἀγάπῃ μετά τό τεκεῖν καί ἁγνείᾳ διατηρήσωσιν»( φοβερό ἔ!  Πῶς τό ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστομος...): « ἐάν φυλάξουν τά παιδιά τους (ἀφοῦ τά γεννήσουν), μέσα στήν ἀγάπη καί στήν ἁγνεία(δηλαδή στήν ἁγνότητα)». Ὅταν τό κάνουν αὐτό οἱ γονεῖς θά πάρουν, ὄχι μικρό μισθό. Ἀντίθετα θά πάρουν πάρα πολύ μεγάλο μισθό, διότι ἀνέθρεψαν ἀθλητές γιά τόν Χριστό. 
Εἴδατε πῶς τό λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος;
Ὄχι μόνο οἱ γονεῖς πρέπει νά μείνουν σέ ἁγνότητα-σωφροσύνη καί ἀγάπη, γιά νά πετύχει ὁ γάμος. Πρέπει καί τά παιδιά νά τά ἀναθρέψουν ἔτσι ὥστε νά μείνουν μέσα στήν ἀγάπη, τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί στήν ἁγνότητα.  Πόσο λάθος κάνουν σήμερα οἱ μητέρες πού ἐκθέτουν τίς κόρες τους ἡμίγυμνες γιά νά παντρευτοῦν… γιά νά τραβήξουν τά βλέμματα τῶν ἀνδρῶν.  Πολύ μεγάλο λάθος. Ἀπό αὐτό τό χωρίο φαίνεται τό λάθος τους, διότι δέν διαφυλάττουν τά παιδιά τους ἔτσι σε ἁγνότητα, σέ καθαρότητα.  Ὅταν ρίχνεις τόν ἄλλον σέ πειρασμό καί ἐσύ ζημιώνεσαι τά μέγιστα. Ἔχεις καί ἐσύ μεγάλη ἁμαρτία, ὅταν προκαλεῖς.  Τό ζητούμενο καί ἡ ἐπιτυχία δέν εἶναι τό νά ὑπανδρεύσεις τό παιδί σου ἀλλά νά τό φυλάξεις ἁγνό μέχρι τό γάμο γιά νά στεφανωθεῖ ἐπάξια ἀπό τόν Χριστό τήν ὥρα τοῦ Μυστηρίου...

συνεχίζεται ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου