Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Κεφάλαιον Η΄ - Περί Αμελείας, Φόβου, Δειλίας, Προδοσίας και Λιποταξίας. Επιστολή 6η-8ηΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
 
Περί Αμελείας, Φόβου, Δειλίας, Προδοσίας και Λιποταξίας
 
6η.Επιστολή


 Εύχομαι, παιδί μου, να αγωνίζεσαι, μη λησμονής τον σκοπόν της σωτηρίας. Ο διάβολος ωρύεται τίνα καταπίη, μη νυστάζης, τον καιρόν δεν τον έχομεν εις το χέρι μας, η ζωή μας κρέμαται εις μίαν κλωστήν, βίαζε τον εαυτόν σου, σήκωσε το ανάστημά σου, δείξε ότι του Χριστού είσαι δούλος και όχι του διαβόλου. Δεν ηξεύρεις ότι η αμέλεια θα φέρη χίλιους δύο λογισμούς προς αιχμαλωσίαν σου; Προσεύχου μετά πόνου και δακρύων. Θάρσει, ο Χριστός δεν θα σε αφήση. Βιάσου ολίγον και θα φύγη ο διάβολος. Η χάρις είναι έτοιμη να σε βοηθήση, περιμένει την ιδικήν σου προαίρεσιν και βίαν. Η αμέλεια, παιδί μου, γεννά την απιστίαν, την ακηδίαν και αύτη φέρει ένα εσμόν από κακούς και φθαρτικούς λογισμούς προς ρυπαρότητα οδηγούσα το θύμα της. Ανάστα, πάρε το όπλον, την ευχούλα, και φώναζε την δόξαν του Θεού μας. Κατατρόπωσε τον αντίδικον διάβολον, που ζητεί να σε καταφάγη. Βίαζε τον εαυτόν σου. Προσεύχομαι και κλαίω ιδιαιτέρως δια σε, να σε ενισχύση η Παναγία μας εις τον αγώνα σου.

7η.Επιστολή

Ο Θεός της ειρήνης, παιδί μου, να σου χαρίση την θείαν ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν, και την αγάπην Του. Η αγάπη του Θεού να είναι η επιδίωξις της ζωής σου. Να φοβήσαι την αμέλειαν, ωσάν τον μεγαλύτερον εχθρόν. Η αμέλεια φέρει όλα τα κακά. Εν τη αμελεία των καθηκόντων γίνεται
διάβρωσις όλων των πνευματικών καλών, εξ ου και η γενική ξηρασία με τα επακόλουθα. Αύτη καταπολεμείται με την συνεχή ευχήν, με το στόμα ή με τον νουν, με την μνήμην του αδήλου θανάτου, της κολάσεως, του παραδείσου κ.λ.π. Βία επάνω εις το καθήκον και ιδιαιτέρως σιωπή με την ευχήν.

8η.Επιστολή

Σπλάγχνον της καρδιάς μου, σου δίδω την μεγαλυτέραν ευχήν της καρδιάς μου, να σε διατηρήση ο Θεός εκ του πονηρού. Αμήν. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα» της ψυχής σου, γνώθι πόθεν πίπτεις και διόρθωνε εαυτόν. Την αμέλειαν κτύπα με όλην την δύναμίν σου, από αυτού ξεκινά όλον το κακόν… Εις κάθε σου πτώσιν, τόσον και περισσότερον πλησιάζει ο σατανάς κοντά σου, δια να σε κάνη παίγνιόν του και να σε θεατρίζη. Ξύπνα από την αναισθησίαν, μελέτα, σκέπτου τα άνω, θα φύγωμεν δια ταξίδι χωρίς επιστροφήν. Πρόσεχε, διότι άλλοι θα πάνε εις τα άνω αγαθά, εις την ωραιοτάτην Ιερουσαλήμ, δια να έχουν πάντα το ατελείωτον Πάσχα με τους Αγγέλους και άλλοι ταξιδεύουν δια κάτω, δια την κόλασιν, έχοντας παντοτινήν συντροφιάν τους δαίμονας…!
Άνω βλέπε, πέρασε τον ουρανόν αυτόν με την διάνοιαν και ιδέ τι κρύβεται πέραν αυτού! Εκεί είναι η Πατρίδα μας, εκεί οι κόποι μας πορεύονται και θησαυρίζονται. Δια τούτο μην αμελής τα καθήκοντάς σου, μελέτη, κανόνα, αγρυπνία νηφάλια και ευχή, κράζε, φώναζε «Ιησού Επιστάτα, σώσον με, απόλλυμαι ο ταλαίπωρος» (Λουκ. 8,24). 
 
Από το βιβλίο ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ του Γέροντος Εφραίμ 
Ψηφιοποίηση κειμένου Κώστας  Αργυρακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου