Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Σκοπός μας: Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Κύριο »


Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του (σελ.140-141)
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα  π.Ιωάννου Φωτοπούλου

«Σκοπός μας: Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Κύριο»


Προσέξτε τό σκεῦος τῆς καρδιᾶς σας. Φυλάχτε τό καθαρό, προφυλάξτε το μέ τεῖχος, μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή.  Ἀλλῶς θά συμβεῖ ὅ,τι καί σ’ ἕνα κῆπο χωρίς φράχτη, κάποιου ὀκνηροῦ καί ἀδιάφορου νοικοκύρη, ὅπου κάθε ζῶο μπορεῖ νά πέσει έσα καί νά καταστρέψει ὅ,τι εἶναι φτιαγμένο. Ἐξαιτίας τῆς σταθερῆς πίστεως, ἐξαιτίας τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς, ἡ ψυχή λαμβάνει τό ἅγιο Πνεῦμα καί γίνεται σκεῦος τῆς Θείας Χάριτος καί ἡ τόσο καθαρή καί ἁγνή ψυχή, χωρίς κόπο, τηρεῖ κάθε ἐντολή τοῦ Θεοῦ.  Διότι, λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Μείνατε ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν ὑμῖν. καθώς τό κλῆμα οὐ δύναται καρπόν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐάν μή μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδέ ὑμεῖς, ἐάν μή ἐν ἐμοί μείνητε, ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15, 4-5)
.
Πρέπει νά ἀναγκάσουμε τόν ἑαυτό μας νά ἐνωθεῖ μέ τόν Κύριο, διότι χωρίς προσπάθεια ποτέ κανείς δέ λαμβάνει τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Αὐτή εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση γιά να΄λάβουμε τήν αἰώνια μακαριτότητα.  Ἄν δέν ὑπάρχει αὐτή ἠ προϋπόθεση,  τότε ἡ ψυχή δέν εἶναι κατάλληλη γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  Δέν εἶναι ἱκανή νά ζήσει μέ τό Θεό στήν αἰωνιότητα, δέν εἶναι ἱκανή νά εἰσέλθει στή μακαριότητα τῶν Ἁγίων, ἐάν ἐδῶ στή γῆ δέ
συνηθίσει νά εἶναι ἐνωμένη μέ τό Θεό.
Ὅλοι μας θέλουμε νά εἰσέλθουμε στή Βασιλέια τῶν Οὐρανῶν.
Αὑτό ὅμως ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς τούς ἴδιους.  Πρέπει λοιπόν κατά τή δύναμή μας νά ἀγωνισθοῦμε γιά

νά συνδεθοῦμε  μέ τόν Κύριο, ὥστε ἐκεῖ, στήν αἰωνιότητα, νά μᾶς ἀναγνωρίσει ὡς δικούς Του φίλους. Ἄς φοβηθοῦμε τήν ἀνεμελειά καί τήν ἀδιαφορία καί «δουλεύσωμεν τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καί ἀγαλλιασώμεθα αὐτῷ ἐν τρόμῳ», ὥστε ὁ Κύριος νά μᾶς ἀνοίξει τήν ἀγκαλιά Του καί νά μᾶς πεῖ: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλείαν» (Μτθ. 25,34).  Δεῦτε πρός με πάντες οἰ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28)

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου