Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος ΙΓ')


Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος ΙΓ')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Μέ βαθυτάτη λύπη ἀναφέρω ὅτι σήμερα σ’ αὐτά τά μακρινά μέρη, σ’ αὐτούς τούς ἐγκαταλειμμένους τόπους, ἄρχισαν νά εἰσχωροῦν ξένοι ἄνθρωποι μέ πονηρούς σκοπούς.  Ἄπληστοι ἰάπωνες καί ἀμερικάνοι ἔμποροι, πού ἐκμεταλλεύονται τήν εὐπιστία καί τήν παιδική ἀθωότητα τῶν ἰθαγενῶν, κατόρθωσαν, παρ’ ὅλες τίς ἀντιξοότητες, νά φτάνουν μέχρι τίς τρῶγλες αὐτῶν τῶν παιδιῶν τῆς φύσεως καί νά κάνουν μαζί τους αἰσχροκερδεῖς συναλλαγές.  Δίνουν εὐτελέστερα ἀντικείμενα, φανταχτερά στολίδια καί «ὑγρή φωτιά» -δηλαδή ἄθλιας ποιότητος ἀλκοόλ- καί παίρνουν ἀπό τούς ἀνύποπτους καμτσαντάλους μεγάλες ποσότητες ψαριῶν ἤ γουναρικῶν σαμουριῶν καί καστόρων –τούς κόπους καί τούς μόχθους ἑνός ὁλόκληρου χρόνου.
Ὁ ἱερέας-ἱεραπόστολος ἔγινε πολλές φορές μάρτυρας ἀπίστευτων περιστατικῶν ἐμπορικῆς ἐξαπατήσεως τῶν ἁπλοϊκῶν ἰθαγενῶν ἀπό τούς ξένους μεταπράτες. 
Νά ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Κάποιος ἀσυνείδητος ἔμπορος διέδωσε ὅτι κάηκε τό μοναδικό στόν κόσμο ἐργαστήριο πού ἔφτιαχνε βελόνες ραψίματος, καί μαζί του ἀπανθρακώθηκε καί ὁ μοναδικός τεχνίτης. Ἔλεγε λοιπόν ὅτι βελόνες δέν πρόκειται νά ξαναβρεθοῦν ποτέ, ἐκτός ἀπό τό ἀπόθεμα πού εἶχε ὁ ἴδιος. Μ’ αὐτό τό τέχνασμα ὁ ἔμπορος πούλησε τήν κάθε βελόνα ἀντί μιᾶς γούνας σαμουριοῦ, πού ἡ τιμή της στήν Καμτσάτκα εἶναι ἑκατό ὥς ἑκατόν πενήντα ρούβλια. [...]
Ὁ φιλοξενούμενος αὐτές τίς ἡμέρες στήν Πετρούπολη ἱερομόναχος Νέστωρ κοπιάζει μέ ἀποστολικό ζῆλο στήν Καμτσάτκα καί μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του τή διασχίζει ἀδιάκοπα, ὁριζόντια καί κάθετα, ἀντιμετωπίζοντας συχνά κι αὐτό τό θάνατο.
Τόν περασμένο χρόνο ἵδρυσε τήν Καμτσατκική Φιλανθρωπική Ἀδελφότητα, μέ ἕδρα τό Βλαντιβοστόκ καί σκοπό τήν ὑλική καί πνευματική ἐνίσχυση τῆς ἱεραποστολῆς σ’ αὐτή τή μακρινή περιοχή. Ὁ κανονισμός τῆς ἀδελφότητος ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο στίς συνεδριάσεις 8-21 Ἀπριλίου 1910.
Ἡ ἀδελφότητα ἀποσκοπεῖ, μέ δικά της μέσα καί μέ τήν ἐνεργοποίηση καί τούς κόπους τῶν μελῶν της, νά προσφέρει ἔμπρακτη βοήθεια στό ἔργο τῆς διαδόσεως τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀνάμεσα στίς εἰδωλολατρικές φυλές τῆς Καμτσάτκας (τουγούσους, κοριάκους, τσούκτσους κ.ἄ.), τῆς περιφρουρήσεώς της ἀπό ἀντορθόδοξες ἐπιρροές καί ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τῶν ξένων, καθώς καί τῆς γενικότερης ἀναπτύξεως τῆς περιοχῆς, μέ τήν πρωτοβουλία, τήν εὐθύνη καί τήν καθοδήγηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Γιά τήν ὑλοποίηση τῶν σκοπῶν της ἡ ἀδελφότητα ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση:
1)Νά ἐνισχύσει τά ἱεραποστολικά κλιμάκια τῆς Καμτσάτκας παρέχοντάς τους σταθερά εἰσοδήματα, καί νά μεριμνᾶ γιά τή δημιουργία νέων ἱεραποστολικῶν σταθμῶν καί ἐνοριῶν.
2)Νά προμηθεύεται καί νά στέλνει τά ἀπαραίτητα γιά τόν ἐξοπλισμό τῶν ἐκκλησιῶν εἴδη (εἰκόνες, ἱερά σκεύη, ἄμφια, λειτουργικά βιβλία κ.ἄ.), καθώς καί δῶρα γιά τούς ἰθαγενεῖς (εἰκόνες, σταυρούς, φυλλάδια κ.ἄ.).
3)Νά ἀναλαμβάνει τά ἔξοδα ἀνεγέρσεως νέων ναῶν, ἱεαραποστολικῶν σταθμῶν καί ἄλλων συναφῶν οἰκοδομημάτων.
4)Νά ἐφοδιάζει τούς ἱεραποστόλους καί τούς σταθμούς μέ ἰατροφαρμακευτικό ὑλικό καί ἐνημερωτικά βιβλία γιά  τίς συνήθεις στήν περιοχή ἀσθένειες ἀνθρώπων καί ζώων.
5)Νά βοηθάει στή δημιουργία ἰατρικῶν μονάδων καί νά μεριμνᾶ γιά τήν ἐπάνδρωση καί τόν ἐξοπλισμό τους μέ τά ἀπαραίτητα ἰατρικά μέσα.
6)Νά φροντίζει γιά τήν ἵδρυση καί τή λειτουργία διαφόρων σχολῶν (ἐκκλησιαστικῶν, κατηχητικῶν, τεχνικῶν, ἐπαγγελματικῶν κ.ἄ.).
7)Νά θεσπίζει ὑποτροφίες γιά τή μόρφωση τῶν ἱκανῶν νεαρῶν ἰθαγενῶν στίς ἀνώτατες σχολές τῆς χώρας.
8)Νά ἐκδίδει στίς διαλέκτους τῶν ἰθαγενῶν θρησκευτικά κείμενα καί πληροφοριακά ἐγχειρίδια πάνω σέ διάφορους τομεῖς γνώσεων.
9)Νά πληροφορεῖ τό κοινό, μέσω τοῦ τύπου καί τῆς εἰδικῆς ἐκδόσεως «Χρονικά τῆς Ἀδελφότητος», γιά τή πρόοδο τοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται στήν Καμτσάτκα[...].

 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.223-252

6 Σεπτεμβρίου  2013

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου