Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

Κυριακή Α' Λουκά. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος


Κυριακή Α' Λουκά (Λουκά 5:1-11)

 Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

 Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί των Αποστόλων έμειναν εκστατικοί στην άγρα των ιχθύων.  Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ζήτησε να καθίσει στη βάρκα του Πέτρου και δίδασκε απ’ εκεί τον λαό.  Οι υπόλοιποι εργάσθηκαν σκληρά όλη νύκτα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και προσπαθούσαν να τακτοποιήσουν τα δίκτυα τους.  Στο πρόσταγμα του Κυρίου να χαλάσουν τα δίκτυα, ο Πέτρος έριξε ξανά τα δίκτυα και τότε είδε την ευλογία του Θεού, διότι «τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ» (Λουκ. 5:6).
Η υπακοή στο θείο Θέλημα είναι η πρωταρχική φροντίδα του ανθρώπου.  Ο θεοσεβής άνθρωπος αγωνίζεται να συμβαδίσει με τις θείες εντολές.  Με την υπακοή στο θείο Θέλημα ο άνθρωπος ταυτίζει το δικό του θέλημα προς το θέλημα του Αγίου Θεού.

Ο Απόστολος Πέτρος πάνω στη δύσκολη ώρα της απογοήτευσης και κατάθλιψής του υπάκουσε τον Χριστό.  Το αποτέλεσμα ήταν προφανές.  Ο Θεός ευλόγησε τις προσπάθειες όλων εκείνων που εργάσθηκαν με τιμιότητα.
Στις καθημερινές μας προσπάθειες υπάρχουν στιγμές, που αισθανόμαστε ότι είμεθα μόνοι, εγκαταλελειμμένοι και ίσως προδομένοι από τους γύρω μας ευρισκομένους ανθρώπους.  Πολλάκις δε αισθανόμαστε την απογοήτευση να κυριαρχεί στην καρδιά μας, όταν οι ελπίδες και οι προσδοκίες μας δεν φέρνουν το ποθούμενο.
Πόσες φορές δεν στραφήκαμε προς τον Θεό, αλλά δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα;  Μήπως ο Θεός δεν εισάκουσε τις προσευχές μας;  Μήπως αναπαύεται στην ουράνια Του Βασιλεία και δεν επιδεικνύει κάποιο ενδιαφέρον για μας;  Όχι, βέβαια!  Η απάντηση σ’ αυτές τις ερωτήσεις βρίσκονται στο ότι δεν πρέπει μόνον να στρεφόμεθα στο Θεό με πίστη, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμεστε τον εαυτό μας στο Θεό.
   
Ο Απόστολος Πέτρος όχι μόνον αποδέχτηκε τον Χριστό στην εργασία του, αλλά έδειξε απόλυτη υπακοή στο πρόσταγμα του Διδασκάλου.  Χωρίς δεύτερη συζήτηση έριξε τα δίκτυα στα ρηχά νερά της λίμνης της Γεννησαρέτ.  Και γι’ αυτή την υπακοή του ο Θεός ευλόγησε την εργασία του.

Πόσες φορές συνέβη στη ζωή μας το γεγονός ότι δεχτήκαμε τον Χριστό, αλλά δεν είμαστε υπάκουοι στο θέλημά Του;  Πόσες φορές είπαμε ότι πιστεύομε στον Κύριο, αλλά δεν κατεβάλλαμε τις ανάλογες προσπάθειες για να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας ενώπιον Του;  Πόσες φορές δεν προσευχηθήκαμε στο Θεό, αλλά δεν μάθαμε να Τον εμπιστευόμαστε με όλη μας την καρδιά;  Πόσες φορές βρεθήκαμε σε δύσκολες περιστάσεις και ζητήσαμε την θεία βοήθεια και συμπαράσταση, αλλά στην πραγματικότητα δεν πιστέψαμε στη θεία Πρόνοιά Του;  Πόσες φορές πιστέψαμε ότι ο Θεός ως διά μαγείας θα επέμβει και θα εκπληρώσει τις επιθυμίες μας;  Τέλος, πόσες φορές ενώ βλέπομε τα αποτελέσματα της θείας επεμβάσεως, πιστέψαμε ότι είναι καρποί των δικών μας προσπαθειών;

Ο Απόστολος Πέτρος ευλογήθηκε, διότι έδειξε υπακοή στον Χριστό.  Οι ευλογίες του Θεού ήλθαν ως αποτελέσματα της υπακοής του Πέτρου στο θείο Θέλημα.  Το θαύμα στη Γεννησαρέτ ήλθε εξ αιτίας της πιστότητας του Πέτρου.  Ο Πέτρος, ως έμπειρος ψαράς, γνώριζε καλά ότι δεν μπορούσαν να υπάρχουν ψάρια στα ρηχά νερά της λίμνης.  όλη νύκτα εργάσθηκε με τους συνεργάτες του και όμως δεν πιάσανε τίποτε απολύτως.  Αλλά, έδειξε υπακοή στα λόγια του Κυρίου και χάλασε τα δίκτυά του.  Προς χάρη του Κυρίου δεν δίστασε, δεν είπε «χάνομε τον καιρό μας».  Υπάκουσε και εμπιστεύθηκε τα λόγια του Κυρίου.

Όλοι, σήμερα, εργαζόμαστε σκληρά.  Όλοι τρέχομε και αγωνιζόμαστε για να βγάλομε το καθημερινό, τον «άρτον ημών τον επιούσιον».  Αλλά, πόσες φορές έχομε αποτύχει;  Εργάζεται κανείς τόσα χρόνια, αλλά στο τέλος βλέπει τα πάντα να καταρρέουν.  Και αυτό γιατί;  Μήπως είναι εξ αιτίας έλλειψης εξυπνάδας, ή ενδιαφέροντος, ή κακών ανθρώπων;  Όλα αυτά είναι πιθανά, αλλά η κυρία αιτία είναι η έλλειψη αληθινής πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό.
   
Στις μέρες μας ο άνθρωπος έμαθε να εμπιστεύεται μόνον τον εαυτό του και όχι τον Θεό.  Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έμαθε να παραδίδεται εξ ολοκλήρου στη θεία Πρόνοια με αληθινή πίστη.   
Η έλλειψη της πίστης είναι μία πνευματική ασθένεια της σύγχρονης κοινωνίας.  Η έλλειψη της πίστης φέρνει ως αποτέλεσμά της την έλλειψη της προσευχής και την περιπλάνησή μας μακράν του Θεού.  Η έλλειψη της πίστης είναι η αιτία της ανυπακοής μας προς το θείο Θέλημα και Εντολές.  Η έλλειψη της πίστης είναι η αιτία της απιστίας προς τον Θεό. Η έλλειψη της πίστης είναι η αιτία που άνθρωπος στρέφεται προς το κακό και την αμαρτία.

Αγαπητά μου παιδιά, εάν θέλομε τις ευλογίες του Θεού στα σπίτια μας, στις εργασίες μας, στη ζωή μας, τότε, εμείς οφείλομε να στραφούμε σ’ Αυτόν, να υποκλιθούμε ενώπιόν Του και να δείξουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη θεία Πρόνοιά Του.  Οφείλομε να μιμηθούμε το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου.  Ας δείξομε πίστη και εμπιστοσύνη προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.  Ας εφαρμόσουμε τις Εντολές του Ευαγγελίου.  Ας φανούμε αντάξιοι της κλήσεως μας, ως μαθητές του Διδασκάλου Χριστού.  Αυτός ο τρόπος ζωής θα επιφέρει επάνω μας τις ευλογίες του Θεού.  Αυτός είναι ο τρόπος της σωτηρίας.

1st Sunday of St. Luke.
(Luke 5:1-11)

His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, as Bishop of Ghana – West Africa blessing the daily food of his people.

In today’s Gospel reading St. Peter with the rest of the holy Apostles were astonished at the catch of fish which they had caught.  Christ our Lord had sat in St. Peter’s boat and was teaching the people.  The Disciples had worked very hard all night long, but they had caught nothing.  St. Peter at the commandment of Christ let down the net and then God’s blessings came, for "they caught a great number of fish" (Luke 5:6).
   
Obedience to God’s Will is man’s first and foremost duty.  Second most important is to carry out His Divine Commandments.  The godly man strives to conform himself to whatever God wishes.  Man through obedience to God identifies himself with God, and his will with God’s Divine Will.

The holy Apostle Peter at the greatest moment of his difficult hours of disappointment and depression, showed obedience to Christ.  The result is obvious.  God blesses the work of all those who struggle with honesty.

In our daily struggle to survive there are some moments, when we feel let down.  Many times despair and dissolution overcome our hearts, when we hope for some things that do not come right. 

How many times do we turn to God and not see any results?  Did God not hear our prayers? Is He relaxing in His Heavenly Kingdom and does not care for us? No! The answer to these questions lie in that we must not only turn to God, but we must also learn to trust God.

St. Peter not only accepted Christ in his fishing boat, but also showed absolute obedience to His commandment.  Without a second discussion he threw the nets into the shallow waters of Gennesaret.  Because of his obedience God blessed his work.

Now, how many times does it happen in our life that we accept Christ not in our boat, but in our hearts, but we are not obedient to Him?  How many times do we say that we believe in the Lord, but, yet, we have not made the effort to bow and humble ourselves before Him?  How many times do we pray to God, but within our hearts we do not learn to trust Him? How many times do we find ourselves in difficult situations and we ask for God’s help and assistance, but in reality we do not believe in His Providence? How many times do we believe that God will interfere, like magic, to fulfil our wishes?  Finally, how many times, when we see no results of Divine intervention, we turn away from God?

St. Peter was blessed, because he showed obedience to Christ.  God’s blessings came as the result of Peter’s obedience to His Will.  The miracle at Gennesaret came about because of St. Peter’s faithfulness. St. Peter knew very well, being an experienced fisherman, that there could be no fish in the shallow waters of Gennesaret.  All night long he worked with his collaborafors and, yet, they caught nothing.  But, he showed obedience to Christ’s word and he let down the nets. For Christ’s sake he did not hesitate. He did not say, that ‘We are wasting our time’.  He just obeyed and trusted Christ’s word.
We all work hard. We all run here and there and we struggle to build up our businesses. Some even work after hours even at night. We all strive for our daily bread. But, how many times do we lack success? One works for so many years and puts in his work so much time and money, but at the end he sees everything collapsing.  What is the reason?  Is it because there is lack of cleverness?  Is it because of lack of interest or concern for one’s work?  Is it because of evil men sabotaging the work of others? All these reasons are possible. But, the main reason is the lack of true faith and trust in God.

In our times, man has learned not to trust God or anyone else, but only himself. We have not surrendered ourselves completely to God’s Divine Providence or we lack of true faith. This is one of the main reason why many Christians do not come every Sunday to Church. 

Lack of faith is the spiritual illness of today’s society.  Lack of faith has as its result that we do not pray every day or even if we do so, then our hearts are not turned to God, but wonder here and there.  Lack of faith is the reason why we do not obey God’s Commandments and we do not trust ourselves in His Will.  Lack of faith is the reason why man does not believe in God and His Teachings.  Lack of faith is the reason why man turns to evil deeds and is disobedient to God’s Word.

If we wish to have God’s blessings in our homes, our works and our lives, then we have to turn to Him, bow before Him and trust ourselves to His Divine Providence. Let us imitate St. Peter’s example.  Let us show trust and faith in Christ, our Lord and Savior.  Let us practice God’s Commandments. Let us be obedient to His Divine Will.  This way of life will bring upon us God’s blessings. This is the way for our salvation, to be before God and surrender ourselves to Him.

Στην α΄ φωτογραφία
O, από Γκάνας και κατόπιν Πηλουσίου, εφησυχάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αντινόης κ.κ. Παντελεήμων με τους χειροτονηθέντας υπ’ αυτού ιερείς (Γκάνα – Δυτική Αφρική).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου