Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

Όλοι να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος


 Όλοι να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή

Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Οἱ δυσάρεστες ἐκπλήξεις πού παρουσιάζει τό σύστημα τῆς Νέας Ἐποχής εἶναι ἀπανωτές καί τόσο ἀνησυχητικές, ὥστε νά διερωτώμεθα, ποῦ βαδίζομε καί ποῦ θά φθάσωμε.
Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἔχει ἤδη ἕτοιμη πρόταση χρηματοδοτήσεως ἑνός προγράμματος τεχνολογικῆς ἔρευνας σέ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Θά χρησιμοποιεῖ δηλαδή ἀνθρώπινα ἔμβρυα σέ πειράματα γιά τήν ἐπίτευξη ἄλλων σκοπῶν, ὅπως λένε οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἰδέας αὐτῆς, ὡφέλιμων γιά τόν ἄνθρωπο. Θά θυσιάζεται ἡ ζωή, θά γίνεται πειραματόζωο τό ἔμβρυο χάριν δῆθεν τῆς ἐπιστήμης.
Οἱ Χριστιανοί τῆς Εὐρώπης δέν εἷναι δυνατόν νά μείνουν ἀπαθεῖς στήν νέα αὐτή γενοκτονία. Δημιουργήθηκε μία κίνηση –πρωτοβουλία μέ τήν ὀνομασία «Ἕνας ἀπό ἐμᾶς» (One of us) μέ σκοπό νά ἀκυρωθεῖ ἀπό τό Εὐρωπαικό Κοινοβούλιο ἡ νομιμοποίηση χρηματοδοτήσεως δι’ εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων τῆς ἔρευνας αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνομε θά χρησιμοποιεῖ ἀνθρώπινα ἔμβρυα.
Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ ζωή καί ἡ προσωπικότητα κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἱερή, διότι στό πρόσωπο κάθε συνανθρώπου μας ὑπάρχει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Πάτέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νά ὑπάρχει ἐπί γῆς ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του.
Ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση θά ὁδηγήσει μοιραία, νά γίνει τό ἔμβρυο πειραματόζωο καί ἀντικείμενο ἐμπορικῆς ἐκμεταλλεύσεως στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐπιστήμης. Κάθε ἐνέργεια ὑποστηρίξεως τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς θά πρέπει νά ἀποκλειστεῖ ἀπό τήν  χρηματοδότηση διά τεραστίων χρηματικῶν ποσῶν, πού ἐπισήμως δέν ἀποβλέπουν μόνο στήν ἔρευνα, ἀλλά καί σέ ἐκτρώσεις βάσει Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος σέ Ἀφρικανικές καί ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου.
Σύμφωνα μέ τήν Συνθήκη τῆς Λισαβόνας ὑπάρχει ἡ δυνατότητα στούς Εὐρωπαίους πολῖτες νά παρεμβαίνουν στήν διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων, ἐφ’ὅσον συγκεντρώσουν ἕνα ἀπαιτούμενο ἀριθμό ὑπογραφῶν ἀναλόγως μέ τόν πληθυσμό κάθε κράτους – μέλους τῆς Ε.Ε. Ἡ χώρα μας πρέπει νά συγκεντρώσει τουλάχιστον 16.500 ὑπογραφές μέχρι τήν 1η Νοεμβρίου.
Μέ αἴσθημα λοιπόν εὐθύνης καί μέ σεβασμό στό δικαίωμα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀλλά καί στην ἀκεραιότητα κάθε ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως ἀπό τήν σύλληψη της, σᾶς προτρέπουμε νά συμμετάσχετε ἐνεργά καί νά μή μείνετε ἀμέτοχοι στήν πρωτοβουλία αὐτή.
Σύμφωνα μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν προσπάθεια αὐτή θά συμμετάσχουν ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παρακαλῶ λοιπόν νά κινητοποιηθοῦμε ὅλοι καί νά ἀποτρέψωμε τά σχέδια τῆς ἀπάνθρωπης αὐτῆς τεχνολογικῆς ἔρευνας, πού σφαγιάζει ἔμβρυα.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θέλοντας νά ὑποστηρίξει τήν προσπάθεια αὐτή ἔχει ἀναρτήσει στήν ἰστοσελίδα της (www.imfth.gr) τήν σχετική παραπομπή (www.oneofus.eu/el), ὥστε νά διευκολύνει ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες καί ὑπογράφοντας.
Ὅσοι δέν ἔχουν πρόσβαση στό διαδίκτυο ἠμποροῦν νὰ προσέρχονται ἀπό 9-1μ.μ. στο Πνευματικό Διοικητικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά ἀπευθύνονται στήν Βιβλιοθήκη, ποὺ βρίσκεται στὸ ἰσόγειό του κτιρίου. Ἐκεῖ ἡ ὑπάλληλος κά. Ἑλένη Κωσταρά θά τούς βοηθήσει νά ὑπογράψουν ἠλεκτρονικά.
 Τί ἔχουμε ακόμη νά ἀκούσωμε δέν ἡμπορούμε νά προβλέψωμε. Ἐμεῖς ἄς μείνωμε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου