Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ἄλλο «ἀποτυχῶν» καὶ ἄλλο «ἀποτυχημένος». Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος


Ἄλλο «ἀποτυχῶν» καὶ ἄλλο «ἀποτυχημένος» 

  Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὸ κάνουμε πολλὲς φορὲς τοῦτο τὸ λάθος, φίλοι… Ταυτίζουμε, δηλαδή, τὸν ἀποτυχόντα μὲ τὸν ἀποτυχημένο. Τὸ κάνουμε ἀκόμη καὶ κατὰ τοῦ ἰδίου μας τοῦ ἑαυτοῦ. Καὶ κυρίως κατʼ αὐτοῦ! Καλὸ εἶναι, λοιπόν, νὰ διευκρινίσουμε τὰ πράγματα…
Ἀποτυχόντα λέμε αὐτὸν ποὺ δὲν πέτυχε σὲ κάτι ποὺ προσπαθοῦσε καὶ ἤθελε πολύ. Ὅπως γιὰ παράδειγμα στὶς ἐξετάσεις κάποιου μαθήματος ἢ γιὰ τὴν εἴσοδό του σὲ συγκεκριμένη πανεπιστημιακὴ σχολή. Ναί, μόνο σὲ κάτι. Ἀποτυχημένο ὅμως λέμε ἐκεῖνον ποὺ δὲν πέτυχε σὰν μαθητής, σὰν φοιτητής, σὰν ἐπιστήμονας, σὰν ἐπιχειρηματίας, σὰν ὑπάλληλος, σὰν οἰκογενειάρχης. Ἀναφερόμαστε ὁπωσδήποτε σὲ μία μακρινὴ χρονικὴ περίοδο.
Γιʼ αὐτὸ καὶ ὁ ἀποτυχημένος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ἐπιτύχει σὲ πολλά, γιὰ νὰ μὴ ποῦμε σὲ ὅλα, σʼ ἕνα σύνολο ὁλόκληρο γεγονότων καὶ καταστάσεων. Τὸν ἀποτυχόντα τὸν ἔκρινε ἡ στιγμή. Τὸν ἀποτυχημένο ἡ ζωή!
 Λοιπόν, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἀποτυχημένος ἕνας νέος 18 χρονῶν, ἂς ποῦμε, ἐπειδὴ δὲν πέτυχε σὲ κάτι, ὅταν μπροστά του μόλις ξανοίγεται ἡ ζωή; Ὅταν βρίσκεται στὸ φεγγοβόλημά της; Εἶναι σὰν νʼ ἀπέτυχε στὶς ἐξετάσεις ἑνὸς πρόχειρου διαγωνίσματος στὴν πρώτη Γυμνασίου.
Μπορεῖ ποτὲ αὐτὴ ἡ ἀποτυχία του νὰ τὸν ἔκρινε κι ὡς μαθητή; Εἶναι λογικὸ νὰ πεῖ κανείς, πώς εἶναι ἀποτυχημένος μαθητής;
Αὐτὸ θὰ τὸ πεῖ στὸ τέλος τῆς μαθητικῆς περιόδου. Καὶ μόνον τότε. Τότε ποὺ θὰ ἔχει δώσει πλῆθος ἐξετάσεων, γραπτῶν καὶ προφορικῶν, ὅπως γίνονται στὴν μαθητικὴ περίοδο καθημερινὰ καὶ γιὰ χρόνια. Εἶναι πολὺ σωστὸ αὐτὸ ποὺ λένε ὅτι τὸ νὰ χάνει κανεὶς μία μάχη, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν σημαίνει πὼς ἔχει χάσει καὶ τὸ σύνολο τῶν μαχῶν καὶ τῶν ἀγώνων, ποὺ εἶναι ὁ πόλεμος. Κι ἀκόμη.
Γιὰ νὰ ποῦμε ἂν τὸ κλῖμα ἑνὸς τόπου εἶναι θερμό, ὑγρό, ψυχρὸ κ.λπ. δὲν θὰ βασιστοῦμε μόνο στὸ τί συνέβη τὴν ἡμέρα ἐκείνη ποὺ πήγαμε σʼ αὐτὸ τὸν τόπο, ἀλλὰ στὴν καθημερινὴ παρατήρηση τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν γιὰ χρόνια, ἀκόμη καὶ γιὰ δεκαετίες!

Ἆραγε ἔχετε προβληματιστεῖ ποτέ, γιατί ὁ Θεὸς μᾶς δίνει κάθε φορά ὅλο καὶ μία καινούργια ἀρχή; Τῆς πρωτοχρονιᾶς, τῆς πρωτομηνιᾶς, τῆς ἑβδομάδας, τῆς ἡμέρας; Δὲν εἶναι τίποτʼ ἄλλο, παρὰ οἱ τόσες εὐκαιρίες ποὺ μᾶς παρουσιάζει, γιὰ νὰ προχωρήσουμε. Γιὰ νὰ διορθώσουμε τὰ ὅποια λάθη καὶ τὶς ἀποτυχίες μας. Γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὶς ἐπιτυχίες μας. Γιὰ νὰ γινόμαστε καθημερινὰ ὅλο καὶ πιὸ καλοί. Ἂν λαθέψουμε σὲ κάτι, ἂν ἀποτύχουμε, ἂν πέσουμε… κανένα πρόβλημα!
Ἔρχεται ἡ ἄλλη μέρα, ἡ ἄλλη ἑβδομάδα, ὁ ἄλλος μήνας, ὁ ἄλλος χρόνος γιὰ νὰ τὸ διορθώσουμε. Γιʼ αὐτὸ καὶ στὸ τέλος θὰ μᾶς κρίνει ἀπʼ ὅλες τοῦτες τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς ἔδωσε, ἀπʼ τὸ πῶς ἀντιμετωπίσαμε τὴ ζωή.
 * * *
Ὁπωσδήποτε μία ἀποτυχία σὲ κάτι μᾶς πληγώνει, μᾶς στεναχωρεῖ, μᾶς φέρνει πίσω, μᾶς ταπεινώνει. Ὅμως πικραμένοι ἀπʼ αὐτήν, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ποῦμε πὼς ἤδη εἴμαστε ἄχρηστοι, ἀνίκανοι, ἀποτυχημένοι! Πώς, πάει πιά, τελείωσαν γιὰ μᾶς τὰ ὄνειρα, οἱ στόχοι, ἡ ζωή! Αὐτὸ θὰ ἦταν ἐγκληματικὸ λάθος. Τέτοιες πεποιθήσεις, ὄχι, δὲν εἶναι ἀπʼ τὸν Θεό! Πόσοι ἀπʼ αὐτοὺς τοὺς ἀποτυχόντες σὲ κάτι, μὲ τὴ συστηματικὴ δουλειὰ καὶ τὴν ἐπιμονή τους, δὲν πέτυχαν καὶ δὲν μεγαλούργησαν στὴ ζωή!
Πόσοι δὲν ξεκίνησαν ἀκριβῶς μετὰ ἀπὸ μία ἀποτυχία, κάποτε καὶ παταγώδη, γιὰ νὰ φθάσουν θριαμβευτικὰ στὴν κορυφή! Καὶ πόσοι ἄλλοι, ἐνῶ πέτυχαν δυναμικὰ σὲ κάτι, τότε στὴν ἀρχή, ἔμειναν σʼ αὐτὸ καὶ δὲν προχώρησαν οὔτε βῆμα περισσότερο! Ἀλλὰ καὶ ποιοὶ ἀπʼ τοὺς πραγματικὰ ἐπιτυχημένους δὲν ἦταν ὁπωσδήποτε ἀποτυχόντες σὲ πολλά, κάποτε! Πλῆθος εἶναι οἱ περιπτώσεις γνωστῶν καὶ ἄγνωστων ἐπιτυχημένων, οἱ ὁποῖοι ἀπέτυχαν πολὺ καὶ πολλὲς φορὲς πρὶν ἐπιτύχουν! 
Συγγραφέων ποὺ ἐνῶ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν ἐκδότη γιὰ τὰ βιβλία τους κατόρθωσαν νὰ φθάσουν στὴν κορυφή, ὕστερα ἀπὸ πολλὴ δουλειά, ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή!
Μουσουργῶν καὶ καλλιτεχνῶν, ποὺ τοὺς ἔλεγαν πὼς δὲν ἔχουν ταλέντο! Ἐπιστημόνων, ποὺ πολλὲς ἀπʼ τὶς ἀνακαλύψεις τους, θεωρήθηκαν ἄχρηστες! Πολιτικῶν ποὺ εἶχαν ἀπανωτὲς ἧττες στὶς ἐκλογὲς καὶ στὴν καριέρα τους!
Μαθητῶν ποὺ διέπρεψαν στὰ Πανεπιστήμια, ἂν καὶ τοὺς θεωροῦσαν λίγο ἢ πολύ… πνευματικὰ ἀνάπηρους! Ἀκόμη καὶ ἁγίων, ποὺ ἦταν ἢ τοὺς θεωροῦσαν ἁμαρτωλούς!

Ἂς δοῦμε ὅμως συγκεκριμένα παραδείγματα…
 • Γιὰ τὸν Μπετόβεν ὁ δάσκαλός του στὶς συνθέσεις εἶχε ἀποφανθεῖ ὡς ἑξῆς: «Δὲν ἔχει μάθει τίποτα καὶ ποτὲ δὲν θὰ μάθει τίποτα. Πρόκειται γιὰ περίπτωση χωρὶς ἐλπίδα»! Ὁ ἴδιος, καταξιωμένος μουσικὸς πιά, γράφει τὰ ὡραιότερα ἔργα του, ὅπως τὴν 9η συμφωνία, ὅταν εἶναι τελείως κωφός!

 • Ὁ Τσώρτσιλ δὲν ἔγινε δεκτὸς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης καὶ τοῦ Κέμπριτζ, ἐνῶ στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις τοῦ Χάροου στὴν κόλλα τῶν λατινικῶν, μὴ ἔχοντας τί νὰ γράψει, ζωγράφιζε διάφορα σκίτσα! Τελικὰ πέρασε στὴ σχολὴ Εὐελπίδων, ἀφοῦ ἔδωσε ἐξετάσεις 4 φορές!

  • Ὁ Ἀϊνστάϊν ἦταν ἀποτυχημένος τόσο ὡς σπουδαστὴς ὅσο καὶ ὡς δάσκαλος! Στὸ σχολεῖο ἦταν τόσο κακὸς μαθητὴς στὰ μαθηματικά, ὥστε ἔκανε λάθος ἀκόμη καὶ στὶς… προσθέσεις! Ἀργότερα, ὅταν ἔδωσε εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Ζυρίχης, ἀπέτυχε παταγωδῶς!

 • Ὁ Ἔντισον διώχτηκε ἀπʼ τοὺς δασκάλους του στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο, γιατί τὸν θεωροῦσαν ἀνεπίδεκτο μαθήσεως! Κι ἀργότερα, πρὶν καθιερωθεῖ ὡς ἐπιστήμονας, μὲ τὶς μεγάλες του ἐφευρέσεις, πολλὲς ἀπʼ αὐτὲς θεωρήθηκαν ἄχρηστες!

 • Ὁ Τσάρλς Γκουντγήαρ, ὄχι μόνο ἀπέτυχε σὲ πολλὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ δημιούργησε, ἀλλὰ πῆγε καὶ φυλακὴ γιὰ χρεωκοπία! Ἀργότερα καθιερώθηκε μὲ τὴν ἀνακάλυψή του, ποὺ ἀφοροῦσε τὸν τρόπο ἐπιδιόρθωσης τῶν ἐλαστικῶν μὲ βουλκανισμό!

 • Ἡ Ἕλλεν Κέλλερ σὲ ἡλικία 19 μηνῶν, ἔμεινε τυφλὴ καὶ κωφάλαλη. Ἀρχικὰ διδάχθηκε τὴν τέχνη τῶν κωφαλάλων, γραφή, γραφομηχανὴ καὶ τὴν τέχνη τοῦ λόγου. Ἀργότερα ἀπέκτησε μεγάλη πανεπιστημιακὴ μόρφωση καὶ ἔγινε διάσημη συγγραφέας, γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς τυφλοὺς καὶ τοὺς κωφαλάλους!

 • Ὁ περίφημος Ἀμερικανὸς ἀθλητὴς Ρ. Λόκυ, ἄλλοτε κάτοχος τοῦ παγκοσμίου ρεκὸρ τῶν 200 μ. εἶχε τὸ ἀριστερό του πόδι κοντίτερο ἀπʼ τὸ δεξί. Κι ὅμως ἤθελε νὰ γίνει πρωταθλητής! Στὶς μεγάλες προσπάθειες, ποὺ ἔκανε, ἀνακάλυψε ὅτι ἦταν ἄφθαστος ἂν ὁ δρόμος ποὺ ἔτρεχε εἶχε στροφές. Κι ἔτσι μετέτρεψε τὸ ἐλάττωμά τους σὲ προτέρημα!

 • Ὁ γνωστὸς πολιτικὸς Χαρίλαος Τρικούπης, ἐξελέγη 7 φορὲς πρωθυπουργός! Κι ὅμως, γνώρισε τὴν ἀποτυχία στὴν καριέρα του ὅσο λίγοι. Σʼ ἕνα χρόνο ἀπʼ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὡς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν, ἀπολύεται ἀπʼ τὸν βασιλιὰ Γεώργιο τὸν Α΄. Οἱ ἐκλογικές του ἀποτυχίες ἦταν τέτοιες, ποὺ σκέφθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τελείως τὴν πολιτική. Φυλακίστηκε ἀκόμη, γιὰ τὶς ἐπικρίσεις του στὸ Γεώργιο, ἂν καὶ ὁ ἴδιος τὸν ἔκανε ἀργότερα πρωθυπουργό!

 • Ἡ Πὰτ Μπάρκερ, ἀπʼ τὶς μεγαλύτερες λογοτέχνες τῆς Ἀγγλίας, σὲ συνέντευξή της εἶπε: «Οἱ πρῶτες μου ἀπόπειρες νὰ γράψω, ἦταν γιὰ γέλια»!

 • Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Ἀβραὰμ Λίνκολν. 31 ἐτῶν, ἀπέτυχε στὸ ἐμπόριο! 32 ἐτῶν, νικήθηκε σὲ Δημοτικὲς ἐκλογές! 33 ἐτῶν, ἀπέτυχε ξανὰ στὸ ἐμπόριο! 34 ἐτῶν, ἐξελέγη δημοτικὸς σύμβουλος! 36 ἐτῶν, ἔπαθε νευρικὸ κλονισμό! 38 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ Προέδρου Δημοτικοῦ Συμβουλίου! 40 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ ἐκπροσώπου τοῦ κόμματος! 43 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ βουλευτῆ. 46 ἐτῶν, ἐξελέγη βουλευτής! 48 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ βουλευτῆ! 55 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ γερουσιαστῆ! 56 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης! 58 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ γερουσιαστῆ! 60 ἐτῶν, ἐξελέγη Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς!

 • Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν ἀρχὴ ἦταν φοβερὸς διώκτης τοῦ Χριστοῦ. Στὸ τέλος ὅμως ἔγινε ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων. Ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος ζοῦσε ὡς νέος μία φοβερὴ ἁμαρτωλὴ ζωή. Κι ὅμως, μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὴ συντριβὴ του ἔγινε στὸ τέλος ὄχι μόνο Ἅγιος ἀλλὰ καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ τοῦτοι δὲν ἦταν μία φορὰ διῶκτες, μία μόνο φορά ἁμαρτωλοί. Ἦταν γιὰ μία περίοδο. Ὅμως δὲν ἦταν γιὰ ὁλόκληρη τὴ ζωή τους. Νὰ ἡ διαφορά! Ἀλλὰ καὶ ἀπʼ τὸν ἀθλητισμὸ νὰ τὸ δοῦμε. Τὸ ὅτι ἔχασε μία ὁμάδα σʼ ἕνα ἀγώνα ἐκεῖ στὴν ἀρχὴ τοῦ πρωταθλήματος σημαίνει πὼς ἔχασε καὶ τὸ πρωτάθλημα; Τοῦτο θὰ τὸ κρίνει πλῆθος κόπων, μόχθων καὶ προσπαθειῶν, δεκάδες ἀγωνιστικῶν – ἀθλητικῶν συναντήσεων.
 * * *
 Ἂς σκεφθοῦμε καὶ τοῦτο τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου: «Τὸ λάθος δὲν εἶναι νὰ πέσεις, τὸ λάθος εἶναι νὰ μὴ σηκωθεῖς». Ἂς σηκωθοῦμε κι ἂς προχωρήσουμε, παιδιά. Ἂς τρέξουμε καλύτερα. Ἔχουμε πολὺ δρόμο μπροστά μας…

1 1. Περισσότερα γιά τίς ἀποτυχίες βλέπετε στά φύλλα 29.3 ἕως 26.4.2013

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1990  20 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου